Skandal! David Hathaway odwiedził Watykan, potem Częstochowę , modlił się o papieża i spotkał się z hierarchami Rzymu w 2022

David Hathaway przyznaje się, że od lat prowadzi ekumenię z katolikami i Prawosławnymi. W Maju tego roku odwiedził Watykan. Tam rozmawiał z najwyższymi hierarchami chwaląc się swoimi dokonaniami ekumenicznymi. Jest to czyste szaleństwo do jakiego stanu doprowadzili się niektórzy w Kościele Zielonoświątkowym.

Potem odwiedził “stolicę polskiej duchowości” …Częstochowę…Hathaway na filmach nawołuje do jedności bez doktryn z katolicyzmem i Prawosławiem oraz ekumenikami. Oto nagrania pokazujące co ekumenizm robi z niegdyś używanymi przez Boga Zielonoświątkowcami.

1

2

Poniżej zamieszczam transkrypcję tych nagrań, które powinny wywołać szok u wielu luzackich pastorów i wierzących. I uwaga: w takie unie to wszystko zmierza. Pod pozorem modlitw o wojnę i cierpiących Ukraińców, ekumenizm zwodzi dusze tak wielu!

Uwaga: Jezus to zapowiadał! I…czas objąć strony…

TRANSKRYPT:

0:06

Watykan jest sercem katolickiego

0:08

kościoła liczącego ponad miliard ludzi

0:11

przybycie brytyjskiego ewangelisty Dawida

0:13

Hathaway tutaj wygenerował ogromne

0:15

zainteresowanie

0:16

pierwszego dnia David miał wywiad

0:18

w Radiu Watykańskim mówił o swoich wielu

0:21

inicjatywach międzychrześcijańskich i aktywnej

0:23

pomocy humanitarnej dla Ukraińców. Watykan

0:26

Radio zostało założone w 1931 roku przez

0:29

wynalazcę radia Guillermo Marconi

0:32

siebie i jest oficjalnym medium

0:34

Papieża, nadaje w 45 językach i

0:38

osiąga setki milionów

0:40

słuchaczy we wszystkich zakątkach świata

0:43

do Bożego Narodzenienia Jezusa

0:45

[Oklaski]

0:48

punkt kulminacyjny wizyty Davida Hathawaya

0:50

w Watykanie odbyło się jego spotkanie z papieżem

0:52

Franciszkiem podczas audiencji ogólnej na

0:54

Placu Świętego Piotra

0:56

Było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie ze względu na

0:59

ostry ból w kolanie miał papież

1:01

ograniczył swoją działalność, jego krąg

1:03

komunikacji stał się bardzo mały a

1:05

bliski przyjaciel  Dawida – arcybiskup Gaza

1:08

Gaucheris powiedział liderowi

1:10

kościoła katolickiego o brytyjskim

1:12

ewangeliście

1:13

w rezultacie Franciszek został poproszony o

1:16

wizytę legendarnego kaznodziei

1:18

wbrew wielowiekowej tradycji i

1:20

ścisłego protokółu. David Hathaway rozmawiał

1:23

z papieżem i znacznie więcej

1:25

niż katoliccy hierarchowie obecni na

1:27

spotkaniu, na którym odbyła się rozmowa

1:29

kolejny niezwykły zwrot

1:32

wtedy powiedziałem do niego

1:33

czy chciałby, bo wiem, że jest w 

1:35

bólu czy chciałby, żebym się pomodlił

1:38

a on powiedział tak, więc

1:41

modliłem się o niego, aby Bóg go uzdrowił

1:46

spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie

1:48

katolickich mediach i Favid dał

1:50

kilka wywiadów dla wpływowych wiadomości

1:53

w szczególności agencja informacyjna

1:55

Rzym ,  mająca potencjał globalnej

1:58

publiczność około 1 miliarda ludzi

2:00

 na całym świecie. David mówił nie tylko o

2:03

komunikowaniu się z papieżem i modlitwie

2:05

z nim, ale też o jego aktywnej

2:08

pracy ekumenicznej i charytatywnej w Izraelu

2:10

i na Ukrainie

2:12

David Hathaway był również gościem

2:14

wieczornego programu informacyjnego na najpopularniejszym

2:17

katolickim kanale telewizyjnym:  EWTN

2:20

wreszcie dziś wieczorem grupa katolików i

2:22

protestantów spotykają się z hierarchami

2:24

w Watykanie

2:26

dołącza do nas teraz z Rzymu David

2:28

Hathaway protestancki pastor i

2:30

przewodniczący Misji Eurowizji dla

2:33

Europy, pastor Hathaway dziękuję za

2:35

twój czas dzisiaj.  EWTN został założony w

2:38

Amerykce 40 lat temu i teraz nadaje

2:41

w 145 krajach, docierając do ponad miliarda

2:44

widzów, obejmuje to Ukrainę i Polskę

2:47

gdzie Dawid ma szczególnie aktywną

2:50

służbę. jego spotkanie z papieżem to jest

2:53

ważne dla polskich katolików

2:55

wiedzieć, że jeden z najbardziej znanych

2:58

wolnych pastorów

3:00

pastor ewangelicki został

3:02

przywitany przez papieża i miał szansę

3:05

rozmawiać z nim i modlić się nad nim, że

3:07

było piękne doświadczenie. komunikacja

3:10

jest podstawą dobrych i owocnych

3:12

relacji. podczas jego wizyty w

3:14

Watykanie Dawid miał wiele nieformalnych spotkań

3:17

z przedstawicielami katolickiej

3:19

najwyższej hierarchii kościoła.  spotkał kardynała

3:22

Konrad Kryevsky nadinspektor polskiej

3:25

i papieskiej organizacji charytatywnej. biskupa z Wielkiej Brytanii

3:28

 monsignore juan fernando uzma gomez

3:32

kierownik oddziału zachodniego

3:34

Papieska Rady ds. Jedności Chrześcijan.

3:36

David Hathaway również odwiedził to biuro

3:39

kurii rzymskiej, o której mówił

3:42

jego działalności ekumenicznej. arcybiskup

3:44

Gujar Gosh Riss towarzyszył Davidowi we wszystkich

3:47

jego spotkaniach i zapoznał go z

3:49

historia chrześcijaństwa i duchowym

3:51

dziedzictwem Rzymu. przy okazji David

3:54

odwiedził terytorium Watykanu

3:56

blisko ogółu społeczeństwa i widziałem

3:58

rezydencje papieża Franciszka i papieża

4:01

benedykta 16.te rogi

4:04

 miasta- państwa, gdzie wejście jest

4:06

surowo zabronione, może jednak te

4:08

drzwi mogą być otwarte dla ewangelicznego 

4:11

stworzenia

4:12

chodzi o ponowne spotkanie z papieżem na

4:14

Placu Świętego Piotra. Powiedziałem, że chciałbym

4:17

 móc spędzić trochę więcej

4:20

czasu z nim

4:22

prawdopodobnie nie tylko publicznie

4:24

ale na osobności, powiedział tak

4:27

to możliwe. Prosto z

4:29

Watykanu Dawid podróżował do Polski na

4:31

spotkanie Charyzmatycznej Katolickiej

4:33

Społeczności

4:34

Ponad 60 000 osób zgromadziło się na

4:37

murach klasztornych w duchowej stolicy

4:39

tego kraju, Częstochowy.  David był

4:42

jednym z gości specjalnych

4:45

miał okazję porozmawiać z 

4:46

biskupami katolickimi z Polski i Ukrainy

4:49

a także wziąć udział w usłudze

4:51

 modlitewnej

4:55

David Hathaway jako ewangelista i

4:57

prorok ma coś ważnego do powiedzenia

4:59

katolikom w Częstochowie

5:02

może prezentować dary tkwiące w naszym

5:04

kościele

5:06

w ten sposób możemy wzmocnić i ożywić się

5:08

nawzajem

5:10

historyczne spotkanie z papieżem i

5:12

komunikacja z katolikickimi parałatami 

5:14

w Watykanie i w Polsce jest 

5:17

ważny krok, który wznosi służbę

5:19

Davida Hathaway na nowy poziom, kladząc

5:22

podstawy pod nowe, jeszcze większe

5:24

projekty ewangelizacyjne

5:28

[Muzyka]

0:00

Wreszcie dziś wieczorem grupa katolików i

0:02

protestantów spotykają się z hierarchami

0:04

w Watykanie grupą kieruje

0:07

arcybiskup Ryś z Polski i

0:09

Protestancki pastor David ze

0:11

Zjednoczonego Królestwa. wczoraj grupa

0:13

spotkała papieża Franciszka, delegacja jest

0:16

przygotowania do zorganizowania wspólnej modlitwy

0:18

w Polsce w Lipcu

0:21

dołącza do nas teraz z Rzymu David

0:24

Hathaway, protestancki pastor i

0:26

przewodniczący misji Eurowizji na

0:28

Europę. Pastorze Hathaway dziękuję za

0:30

Twój czas dzisiaj uh czy możesz nam powiedzieć więcej

0:33

o spotkaniu z papieżem Franciszkiem i o czym 

0:36

dyskutowałeś i jak to jest  spotkać się z

0:38

nim

0:41

No cóż, spotkanie z nim było bardzo interesujące

0:43

ale to bardzo ważne, ponieważ

0:46

w tej chwili bardzo dużo pracuję z 

0:49

Kościołami Katolickimi w irlandii i

0:52

jego

0:53

jestem tu gościem arcybiskupa

0:57

dzień od

0:58

 oddziałów w polsce Grzegorz Ryś

1:03

oraz

1:04

on

1:05

zapytał papieża, czy chciałby porozmawiać

1:08

, przedstawił mnie

1:10

a papież przede wszystkim mnie zachęcił

1:13

i podziękował mi za

1:15

moja pracę w ewangelizacji, ponieważ

1:17

ja ewangelizowałem w byłym

1:20

Związku Radzieckim przez

1:22

61 lat

1:24

a potem powiedziałem, że jeden z największych

1:27

rzeczy, które udało mi się zrobić

1:29

co nie zdarzyło się w żadnym innym

1:31

kraju na świecie

1:33

po rosyjskiej inwazji na ukrainę w

1:38

2014

1:40

udało mi się zwołać

1:42

wszystkie wyznania chrześcijańskie razem

1:46

i to cud, bo miałem

1:48

katolików

1:49

miałem Prawosławnych, miałem wszystkich

1:53

ewangelików,  zielonoświątkowców

1:55

charyzmatycznych

1:57

każdą denominację i ja zapytałem

2:00

jedno pytanie

2:02

powiedziałem, spójrz, możemy pracować razem za

2:04

modlitwa

2:05

jeśli zapomnimy o wszystkich doktrynach religijnych

2:10

i czy zaakceptujesz tylko dwie rzeczy

2:13

Po pierwsze

2:14

jedynym autorytetem w kościele jest

2:17

Biblia

2:18

i po drugie

2:19

jedyne zbawienie jest w imieniu

2:22

Jezus

2:24

wszyscy się zgodzili i przez sześć lat

2:28

mieliśmy

2:29

spotkania modlitewne z 10 000 osób i

2:32

interesującą rzeczą jest

2:35

że

2:37

ludzie, którzy modlili się prowadząc

2:39

modły

2:40

byłli głowami każdej z ich

2:43

denominacji na platformie.to jest

2:47

cud i jestem przekonany, że

2:50

powodem, dla którego naród ukraiński

2:54

był tak zjednoczony w swojej obronie

2:57

przeciwko Rosji jest z powodu mocy

3:01

która  przychodzi

3:03

gdy naród jednoczy się w modlitwie”

3:07

i tak Papież mnie zachęcił

3:10

i po tym, jak się z nim podzieliłem

3:13

powiedziałem mu

3:15

czy chciałbyś, żebym się pomodlił, bo Bóg

3:18

dał mi potężną służbę

3:20

uzdrowienie,  zostałem dwukrotnie uzdrowiony

3:24

z poważnego raka

3:26

bez żadnego  leczenia medycznego tylko poprzez

3:29

moc modlitwy i papież powiedział

3:32

tak

3:32

chciałbym, żebyś się pomodlił, więc się modliłem

3:35

z nim.to był mój wywiad

3:38

to niesamowite, dziękuję za opowiedzenie tego

3:41

 wszystkiego dla nas

3:42

i mówiąc o modlitwie

3:44

czy możesz nam opowiedzieć trochę więcej o

3:47

wydarzeniu modlitewnym odbywającym się w Polsce

3:50

w lipcu

3:51

tak w lipcu, drugiego, 

3:54

um,  w tych dniach zorganizowaliśmy dni 

3:57

modlitwy na Ukrainie, ale teraz z powodu

4:00

sytuacji w polsce gdzie mamy

4:04

ponad 3 miliony uchodźców 

4:07

wezwałiśmy do dnia modlitwy o

4:10

uchodźców

4:12

i aby  Bóg powstrzymał wojnę

4:15

teraz to jest bardzo ważne, abyśmy 

4:19

złączyli

4:20

kościoły chrześcijańskie razem

4:22

a ludzie i ta modlitwa,  wierzę że

4:27

zachęci i pomoże tym uchodźcom

4:31

i wierzę, że Bóg odpowie na modlitwę i

4:34

zatrzyma wojnę na Ukrainie

4:37

Pastorze Hathaway, dziękuję bardzo

4:39

za twój  czasu dzisiaj była to prawdziwa

4:41

przyjemność rozmawiać z tobą, niech cię Bóg błogosławi

Inne:

Rosyjskie Ministerstwo Obrony: Zniszczyliśmy około 80 Polskich najemników na Ukrainie. Polska flaga znika ze Smoleńska

Świat według Putina czyli przyczyny mobilizacji wojsk w 2022

Królowa Anglii, Elżbieta II odeszła dzień po szatańskim święcie Małżeństwa z Bestią.

Opus Bono Sacredoti: pomoc dla oskarżonym o pedofilię księżom i wewnętrzna “grupę reagowania”….

Bliżej III Wojnie Światowej: Władimir Putin ogłasza mobilizacje armii i zapowiada referendum zdobytych regionów na Ukrainie

Biskup Marek Kamiński liderem Europejskich Zielonoświątkowców w 2022

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s