Jerzy Przyradowski- kazania obnażające prawdę na temat katolicyzmu…


Jerzy Przyradowski- kazania obnażające prawdę na temat katolicyzmu…


  1. Maryja
  2. Chrzest niemowlat
  3. Spowiedz
  4. Gdzie znalezc katolicyzm w Biblii?
  5. Papiez
  6. Msza

Oto bat na ekumenie i letnosc dzisiejszych liderow i kosciolow!