Nie wspierajcie ekumenicznej organizacji Open Doors!

Nie wspierajcie ekumenicznej organizacji Open Doors!

A czemu to? Poczytaj :

Nie wspierajcie ekumenicznej organizacji Open Doors!

UWAGA! EKUMENIA ZBIERA SZMAL NA PAPIESKIE HEREZJE!

W Wlk Brytanii znajduje sie 195,289 organizacji charytatywnych, ktore zgarniaja 80 mld  £ na rok!

Oxfam- £368 mln na rok
Christian Aid- £95 mln na rok

Dyrektor Red Cross Society zarabia £200,000 na rok, w Oxfam £108,575, Christian Aid – £126,206! Ile to jest w zl? Pomnoz razy 5!

1054875.06 zl
572665.3 zl
665657.81 zl

Od pol banki do ponad banki na rok!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2835947/The-Great-British-rake-really-happens-billions-donate-charity-Fat-cat-pay-appalling-waste-hidden-agendas.html

David Hathaway- ‚ekumeniczna’ i kłamliwa ‚Ewangelia’ dla mas.

Jednym z elementów zmiany paradygmatu jest…zafałszowanie i przeinaczenie historii..Ekumenia jest droga do zmiany paradygmatu z Biblijnego na Unijny i katolicki. Ekumenia jest również współczesną podstępną kontr- reformacja.

Wspominany wcześniej w poprzednich artykułach niejaki ‚Zielonoświątkowiec’ David Hatthaway przyjechał do Polski we Wrześniu 2014 r by, podobnie jak Franklin Graham głosić Unijne i Watykańskie postulaty. Hathaway, jak i większość ekumenikow zmyśla historie i atakuje wrogów ekumenicznych jak np. Marcina Lutra. W jego artykułach napotkasz cytowanie papieża i jego ‚ewangelizacji’ wraz z niezbawionym i heretyckim Prawosławiem, Katolicyzmem oraz ich podnóżkami- członkami Krajowej i Światowej Rady Ekumenicznej.

Czytaj dalej…

David Hatthaway- ‚ekumeniczna’ i klamliwa Ewangelia

Ekumeniczny Głos Prześladowanych Chrześcijan jest reklamowany przez KZ:

W Trzciance- http://trzcianka.kz.pl/?Polecamy

http://www.zielonoswiatkowcy.com/events/wystawa-o-przesladowaniu-chrzescijan/

W Mragowie- http://kzmragowo.pl/kzmragowo/linki.html

W Lubaniu- http://www.kz-luban.pl/linki.html

W Polkowicach- http://polkowice.chwz.pl/

Dom na Skale- http://www.domnaskale.pl/

Zielona Gora- http://emaus.zgora.pl/?page_id=80

Bracia i siostry płacą, aby bałwochwalstwo i herezja mogła kwitnąć na Bliskim Wschodzie.