Ekumeniczne stosy już wystawione!

burning-fire2

Papieskie, ekumeniczne stosy są już wystawione! Sa to stosy symbolizujące zdradę i spalenie wszystkiego to w co wierzyłeś. Co to za stosy, pytasz? To stosy palące denominacje, to publiczne stosy gdzie będą spalone doktryny, to stosy palące „dzielące ich doktryny Biblijne”…To stosy triumfującej Kontrreformacji, która dziś przemianowała się na „ekumenie”,”Światową Rade Kościołów”, „wielkich muzyków”, „pasterzy, dbających o dobro kościoła”…To stosy palące historie, zaprzeczające Reformacje, to stosy gdzie absolutni heretycy pokazują swoja lojalność do Watykanu…

Przy stosach są zawsze gapie, tam są specjalne miejsca dla „wysoko postawionych” aby mogli z dogodnego punktu patrzeć na ten spektakl, który skręca Jezusowi kiszki!

Ekumenizm przeprowadza dziś Trupie Synody. Wycliffe, który tłumaczył Biblie na język angielski został oskarżony o bycie heretykiem przez Sobór w Konstancji. Potem został wykopany z grobu, jego ciało spalone i rozsypane do rzeki. Jan Hus miał umieszczona czapkę na głowie z napisem: herezjarcha(twórca doktryn heretyckich i przywódca sekty, która je głosi) ponieważ odrzucał katolickie doktryny(jak np. Eucharystie) i spalili go na stosie.

Ekumenicy biorą dziś Reformatorów i knując z papiestwem, osadzają ich, przerabiają ich historie, sugerują, ze oni co innego chcieli itd. Wiele ciężkich slow było powiedziane w ostatnich 10-leciach przez pastorów,biskupów, liderów, ewangelistów przeciwko Reformacji, doktrynom Biblii i Reformatorom!

Ekumenia- Należysz do Pawła, Apollosa a może do Kefasa?

Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. (6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. (7) Jezus mu rzekł: Napisane jest również…”Ewangelia Mateusza 4:5-7

Czasy ostateczne są charakterystyczne dla działania demonów religii. Jezus zapowiedział coś, co brzmi bardziej doniosłe i zrozumiale w naszych czasach(a jesteśmy bliżsi przyjścia Jezusa o prawie 2000 lat niż był Paweł!):

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy …aby, o ile można, zwieść i wybranych.”.

Pokazuje to, ze diabeł będzie do końca bardzo religijny. Jedna z taktyk szatana jest wziąć jeden werset i go przeinaczyć. Poczytaj co diabelstwo wymyśliło i nawet wskazał Jezusowi, ze „tak pisze w Biblii”…Jeśli więc atakował Króla Królów i Pana Panów, to dlaczego by nie miał tej samej taktyki stosować wobec wybranych Boga?

Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. (20) A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. (21) Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.”1 List Jana 2

Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.”2 List Piotra 2

Podobnie jak pośród Izraela- nagle wychodzili spośród niego ci, co mieli bałwochwalcze i heretyckie pomysły. Paweł prorokuje, ze podobnie będzie i pośród ludu Jezusa Chrystusa!

Ruch, który prowadzi do tego NA MASOWA SKALE jest właśnie ekumenizm. Jest to teologia szatana, który w podobny sposób, jak uwiódł Izrael do czczenia idoli, jak chciał Pana Jezusa „przekonać” z Biblii, mówiąc: widzisz- tu tak pisze- podobnie i zabiera się za to obecne pokolenie!

Zabierzmy się więc za sztandarowy werset, którego używa ekumenizm by zwieść miliony na świecie do unii z papiestwem:

Ekumenia- Należysz do Pawła, Apollosa a może do Kefasa?

(pobierz pdf!)