Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców.

Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców.

Informacje, które wybija cie z butów!

Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców.

Musimy zrozumieć jedna rzecz! Jezus zrzucił ogień na Sodomę i Gomorę. To nie Budda,  ani Allah, ale jedyny i prawdziwy Bog- Jahwe! To dla wielu nie mieści się w głowie. Gdyby to widzieli, to by głosili dziś inaczej. Bog szczegolnie nienawidzi tych grzechów- zboczenie i paradowanie z tym przed Jego świętym obliczem!

 

Noc Guya Fawkesa/Noc [palenia] papieża

Guy Fawkes w 1850 r. Przygotowujący się by wysadzić cala Anglię! Anty-papieska karykatura.

Noc Guya Fawkesa/ Noc [palenia] papieża


W 1605, dokładnie 5 Listopada, Guy Fawkes, katolicki podżegacz, chciał wysadzić w powietrze Izbę Lordów.  Celem był Król James I, który sponsorował powstanie wspaniałego przekładu Biblii zwanego Biblia Króla Jakuba.  Bóg pokrzyżował plany katolików i od tego wydarzenia zaczęto świętować Noc/ Dzień Guya Fawkesa, zwanego poprawnie jako Dzień Prochowej Zdrady.

Dzis chcą uciszyć to ‚święto’ jak i większość historii odnośnie zarówno Protestantyzmu, jak i katolickich prześladowań! To sprawka założonej przez katolicyzm- ekumenii, która ma wyrugować wszelkie wzmianki o Protestantyzmie i aby ukryć, straszna i zbrodnicza niedaleka przeszłość papiestwa i jego zwolenników!

„”Purytanie głosili kazania dotyczące postrzeganych niebezpieczeństw  związanych z papiestwem, a podczas coraz bardziej hałaśliwych uroczystości  zwykły lud palił  wizerunki  popularnych figur nienawiści , takich jak papież.””

Thomas Taylor, mówił o powszechności okrucieństwa papieża, która nie miała granic. Celem tych kazań było pokazanie prostemu ludowi oraz ignorantom, aby nie dawali się więcej nabierać papistom.

Kiedy w 1625 r Karol I Stuart poślubił Henriette Marie Francuska, „Purytanie zareagowali na małżeństwo, wydając nową modlitwę, by ostrzec przed buntem i katolicyzmem, a 5 listopada tego roku, wizerunki papieża i diabła były spalone”

„W 1673 brat Karola, książę Yorku, przeszedł na katolicyzm. W odpowiedzi, towarzyszący  procesji około 1000 ludzi, praktykanci podpalili podobiznę Nierządnicy Babilonu, przystrojona w  wiele papieskich symboli. Podobne sceny miały miejsce w ciągu kolejnych kilku lat. W 1677  obchody  dnia wprowadzenia na urząd  Elżbiety I w dniu 17 listopada […] połączone ze spalaniem dużych ognisk, duże wizerunek papieża z ‚brzuchem pełnym żywych kotów „, które kwiliły najbardziej odrażająco, jak tylko poczuły ogień „-i dwa wizerunki diabłów” szepczących mu do ucha „. Dwa lata później, gdy kryzys wyłączenia sięgał zenitu, obserwator zauważył, „wiele ognisk i palenie papieży jak zwykle były widziane”.”

Antychryst Paweł V

Osadnicy w Ameryce eksportowali to ‚święto’ pod nazwa noc[palenia] papieża i trwały one aż do wybuchu Rewolucji Amerykańskiej.

Ale tu gorąco!

Ale tu gorąco!

Co ciekawe, obecnie używają tzw maski Guya Fawkesa. Stal się on bohaterem np Anonymousa, czy tez popularnych protestów w Ameryce i innych krajach. Tzw Occupy Movement, używa tej maski i czyni ze zdrajcy katolickiego, bohatera. Ciekawe czy za tymi ruchami stoi papiestwo?

Anonymous, promotorzy zboczeńców.

Julian Assange

Wyrob masek w Brazylii