Taktyka szatana w końcu czasów- Przeżyliśmy następny koniec świata!

Taktyka szatana w końcu czasów

Taktyka szatana w końcu czasów

Minęła kolejna złowieszcza data- 28 Sierpnia 2015 r. i…żyjemy! Chwała Jezusowi! Problemem tylko jest fakt, iż musimy zastanowić się nad pytaniami, które w końcu wielu Protestantów musi sobie zadać:

 • Pomimo faktu oczywistego, ze będzie koniec świata – kto kazał wyznaczać datę?
 • Jakie świadectwo przedstawiamy światu, podając kolejna zmyłkę?
 • Kiedy kościoły pełne Ducha Świętego przestana się sugerować tym co mówi Mesjański Judaizm (wraz z ich powrotem do zabiegów religijnych, które dają tylko religijne związanie i wprowadzają zamieszanie? ) odnośnie duchowych spraw?

Zauważmy, ze pozycje Jonathana Cahn’a, Marka Blitz’a oraz Johna Hagee wynikają z fascynacji kultura żydowska do momentu wielbienia. Niech Żyd będzie Żydem, ale nie wpychajmy innym noszenia pejsów (co dobre jest dla Sydow ale w żaden sposób nie daje ‚duchowego kopa’ w kierunku świętości itd.!), zapalanie menory, noszenia szala modlitewnego (Paweł mówi tez, ze jeśli mężczyzna zakrywa głowę do modłów, jest coś nie tak z nim!)

W Biblii pisze, iż przy końcu czasów będzie ‚charakterystyczne’ zaćmienie słońca oraz księżyca…ale TO NIE ROBI Z KAZDEGO ZACMIENIA DATY KONCA SWIATA! Paweł mówi, ze cielesne sposoby stania się duchowym nie działają.

Gdzie jednak pisze w Piśmie, ze TETRADA zapowiada ‚dzień gniewu’. To zawsze kultury pogańskie bały się tych znaków, jako złych omenów i ‚gniewu ich tzw bogów’. Następne tetrady pojawia się w latach 2032-33 oraz 2050-51!

Dziś mamy rok 5776 wg kalendarza hebrajskiego. W roku 2239/40 ma nadejść oczekiwany rok 6000! Wg rabini stycznych dziel jak Talmud, Midrasz czy kabalistyczna księga Zohar, ma nastać Wiek Mesjański.

http://www.elshaddaiministries.us/

Jednym z kluczowych celów służby El Shaddai jest walka z zastępczą teologia poprzez przywrócenie żydowskość Jeszuy, Jezusa dla Chrześcijan…Nie chcemy konwertować Żydów na chrześcijaństwo” Mark Blitz

A zatem „dżudaizerzy” pukają do drzwi na nowo. Paweł mówi o upadku Żydów, aby poganie mogli przyjść do Jezusa. Jezus tez nie narzucał Żydowskiej kultury. Osoba nawracająca się do Jezusa przychodzi do ‚kultury królestwa Bożego’ a nie do zakładania ciuchów, udawania ze jest się Żydem, skoro nigdy się nim nie było itd. Te rzeczy nie pomogły Żydom przyjść do Jezusa. Te rzeczy wielu odciągają od sedna Pisma, chrztu w Duchu, darów ducha, wiary i przenoszenia gór do ‚chęci przypodobania się po swojemu Bogu poprzez dęcie w szofar czy noszenie heksagramu na ubiorze’….Oto ukryta taktyka, by Chrześcijan wciągnąć pod jarzmo religii.

Tzw ‚zamienna teologia’ to jedyna prawdziwa teologia. Od NT tylko osoba przychodząca do Jezusa, ma wybaczone grzechy i otwarte niebo. Bóg powołuje ZAROWNO Żydów jak i nie-Żydów aby poszli za Mesjaszem/ Chrystusem. Judaizerzy chcą was pozbawić obietnic z Biblii.

1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: (3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. (4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. (5) Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. (6) A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości, (8) jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. (9) A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą; (10) niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. (11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? (16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. (20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. (22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. (23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. (25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, (26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. (28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, (31) tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. ”List do Rzymian 11

Biblia mówi o tym, ze:

 • Tego co Żydzi szukali przez Prawo i Tradycje- nie osiągnęli, odrzucając łaskę w Jezusie.
 • Biblia mówi o: potknięciu Żydów, upadku, odrzucenia, porażkę, odłamania niektórych z nich, Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi ze względu na ich niewiarę w Jezusa, Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi (Judaizm jest anty-Chrzescijanski!).Resztka przyjmuje i przyjęła Jezusa! Czytamy, ze przyszła na nich zatwardziałość!
 • Jak mogą oni więc pozostawać wybrani, a my nie?
 • Bóg zapowiada w przyszłości iż : Izrael uwierzy w Jezusa, pobudzi ich do zawiści, gdy będą widzieć jakie rzeczy uczynił dla nie-Żydów, okaże im miłosierdzie (jeśli są teraz wybranymi a my nie, dlaczego potrzebują miłosierdzie), zrozumieją, ze potrzebują laski nie uczynków i tradycji, potrzeba zbawienia w Mesjaszu Jezusie, będą wszczepieni PONOWNIE(jakże więc teraz mogą, jako całokształt być ludem wybranym?), od-twardzi się ich serce, wg wersetu:

Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję Ducha Łaski i Błagania(Ruwach Chen Tachanuwn). Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się Jedynaka(yachiyd -Jedno narodzony Syn Bozy!), i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym(bekowr). (11) W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (12) Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno; (13) ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno..”Zach 12

Jonathan Cahn

http://www.hopeoftheworld.org/

http://www.theharbinger-jonathancahn.com/About/

http://jstandard.com/index.php/content/item/2995/

John Hagee

http://www.jhm.org/

Mark Blitz pozostaje pod wpływem żydowskiego rabina, Moshe Braun. Jonathan Cahn twierdzi, ze posiada tzw ‚smicha ‚ od rabina, który miał przyłączyć się do ich ruchu. John Hagee, członek Chrześcijanie Zjednoczeni dla Izraela. W Jeruzalem Post twierdzi: „Nie namierzam Żydów dla konwersji”. 1 Hagee zdaje się mieć pozycje, iż z powodu tego ze Żydzi są ‚jedynym wybranym narodem’, nie potrzebują Mesjasza. 2 Inna kwestia ma być, ze Jesus nie miał przyjść na ziemie aby być Mesjasze…Hagee, jako jedyny z nich zdaje się mieć chrzest w Duchu Świętym i usługiwać w darach Ducha Świętego. 3 Hagee również robi w ekumenicznym obozie:

Nie jestem teraz, ani nigdy nie bylem anty-katolicki. Kościół Cornerstone posiada centrum usług socjalnych od więcej niż 20 lat, gdzie karmią głodnych, dają odzież potrzebującym pięć dni w tygodniu. Zdecydowana większość tych, którzy korzystają z tej posługi są katolikami…W ramach tych działań, krytykowałem przeszły antysemityzm Kościoła katolickiego i Kościoła protestanckiego. W rzeczywistości, rzadko mówie o chrześcijańskim antysemityzmie bez wypowiedzenia krytykowania założyciela protestantyzmu, Marcina Lutra,4

Hagee, podobnie jak Derek Prince i nawet David Wilkerson bardzo bali się krytykować katolicyzm.

Podam przykład. Do około 40 lat temu, zielonoświątkowcom wydawało się, że chrzest Duchem Świętym ogranicza się do ich ruchu…Nagle Duch Boży, przedarł się przez nakreślone granice wyznaczone przez każdego z nas. Duch Święty zstąpił na wierzących w różnego rodzaju wyznań. Klasyczna książka została napisana o tym ruchu Ducha, Oni mówią innymi językami Johna L. Sherrill .Pan użył również mojej książki Krzyż i sztylet, szczególnie w kręgach katolickich. Wkrótce miałem ewangelickich kaznodziei rywalizujących ze mną, domagających się odpowiedzi- „Co z ta Mariologia katolików? Jak można służyć ludziom, którzy wierzą, w to?. Odpowiedziałem w ten sam sposób jak Piotr zrobił:” Ja nie wiem nic o Mariologii. Wiem tylko, że są głodni ludzie w Kościele katolickim. I ze są tam prawdziwi czciciele Jezusa wśród księży. Bóg wypełnia tych ludzi swoim Duchem „” 5David Wilkerson

Oto fałsz ruchu ekumenicznego. Jeśli Duch Święty został wylany na jakieś kościoły ewangeliczne, szybko zmuszeni byli opowiedzieć się za tym czym stoją. Wielu zmuszonych było opuszczenia ich kościołów, ponieważ ‚to kłoci się z tym w co wierzą tradycje’. David Wilkerson wykazał się tu wielka ignorancja. Paweł nie mógł znać ‚mariologii’ czy ‚mariolatrii’ ponieważ w jego czasach nie narodził się jeszcze katolicki monster. Jak więc miał to znać? Paweł znal iż Biblia mówi o tym, ze czczenie kogo innego niż Jezus, to idolatria. Paweł przechodził wzburzony, widząc cale miasto pogrążone w bałwochwalstwie. Co Panie Wilkerson odnośnie Artemidy Efeskiej? Katolicy muszą usłyszeć Ewangelie, aby wyjść i zacząć czcić Boga w ‚Duchu i Prawdzie’. Jeśli w katoliku jakiś ksiądz uwierzy, to WYCHODZI bo to kłoci się z tym co prezentuje i za czym stoi katolicyzm! Jaka ignorancja! Jakie wielkie zwiedzenie! Jeśli ktoś wypełniony jest Duchem, to nie staje się większym bałwochwalca. Duch Prawdy prowadzi do Prawdy, wyprowadzając ze ZWIEDZENIA!

Odnowa w Duchu Świętym NIE JEST Z DUCHA SWIETEGO!

David Wilkerson wychodzi z jeszcze gorszym zwiedzeniem:

Marcin Luter i inni kaznodzieje Reformacji nauczali, że Babilon był Kościołem Katolickim i Papieżem, bestia. Wielu wierzących w tym czasie były męczennikami za opuszczenie Kościoła – tłumy zamordowanych przez rozkaz papieża. Każdy, kto zna historię Kościoła może sprawdzić, czy Kościół katolicki w przeszłości był splamiony krwią wielu pobożnych dusz. Ale protestanci także zabijali katolików – jak w Irlandii dziś. Oni zabijają się nawzajem jak szaleńcy. Ale Babilon Jan mówi o coś poza Kościołem katolickim. Bestia jest czymś potężniejszym od papieża.”6

Oto właśnie praca ekumenii: to było w przeszłości, zaprzeczanie jawnych wersetów Biblii! Jedno zwiedzenie Wilkersona pociąga inne. Wilkerson naucza jak apostata Billy Graham:

Istnieje tysiące charyzmatycznych katolików w Polsce, a ich liczba rośnie. Młodzi księża przychodzą do mnie z całej Polski – niektórzy dominikanie, mnisi i jezuici. Oni przytulali mnie i ze łzami, opowiadali mi o ich głodzie Chrystusa i ich głębokich potrzebach duchowe. W jednym z katolickich szkół dla młodych mężczyzn, 500 spośród 2500 uczniów zostało napełnionych Duchem Świętym, i przebudzenie pojawiło się pośród nich. Ale spotkaliśmy tylko młodych kapłanów, którzy mieli widoczny głód Boga!”7raport z Polski

Czyli ludzie mówią o ‚głodzie Jezusa’…Kiedy ja się nawracałem, nie mogłem się odkleić od Pisma. Kiedy Duch Święty zstąpił i zacząłem mówić na językach, Bóg zaczął robić cuda w moim życiu i innych. I…przyszło przekonanie…nie stałem się rzecznikiem systemu, który mnie mordował cale życie…Wyrzuciłem z domu pamiątki po tzw pamiątki po komunii, katolickie różance, książki itd.

Z opisu pana Wilkersona wynika, ze mnisi dalej bawią się w najlepsze. Jaka zdrada! Jakie kłamstwa popychane są przez współczesnych kaznodziei. Bert Clendennen, było jego bliskim przyjacielem. Gdyby to słyszał, przewróciłby się w grobie. Gdy Clendennen był w Rosji i nawracały się setki, kapłan Prawosławny ogłaszał, ze nie ma większego wroga Rosji niż…Clendennen. Wilkerson i Billy Graham przyjeżdżają i zdobywają tantiemy, wynoszą ich i płaczą w ich pierś…nigdy nie wychodząc ze zwiedzenia. Myślę, ze nic tak Boga nie targa w piersi, jak apostaci. Oni produkują apostatów, utwierdzając ich w zwiedzeniu i walczą pazurami z tymi co chcą opamiętać ich w ich szaleństwie ekumenicznym. Boże zachowaj nas od stania się promulgatorami herezji papieskiej!Jezus, ratuj kościół Zielonoświątkowy i Charyzmatyczny od ignorancji Pisma i odrzucenia napomnień!

Biadając nad upadkiem Wilkersona i duchem religijnym cieszącym się z odstępstwa przytoczę kolejny cytat:

W ostatnich latach, wołanie Boga do wszystkich narodów jest „Przyjdźcie razem w imieniu Chrystusa. Zbierzcie się w miłości.” I, jak posłuchali! Metodyści przytulali baptystów! Zielonoświątkowcy zaczęli kochać katolików! Hipisi, narkomani, prostytutki, byli więźniowie wszyscy przyszli pod tym sztandarem miłości. Żniwo wydawało się nieograniczone; miłość była wszechogarniająca; i tych, którzy tęsknili za obietnica oświadczyli: „To jest to!”8

Ze wstydem i niepokojem czytam co głosił David Wilkerson. Jedna z pierwszych książek jaka otrzymałem była właśnie : Krzyż i sztylet. Jak dzieci Boże dziś otrzymują pokarm najeżony kolcami i odłamkami szkła! Do pokarmu dodaje się halucynogenne grzyby aby wysłać ich w świat narkotycznej miłości ekumenii. Tak jak rausz alkoholowy się kiedyś kończy tragicznie, tak tłumy upojone duchem Watykanu, skończą tragicznie. Jaki wstyd jest gdy muszę dziś odradzać wielu nauczycieli. Buddyści- dalej nauczają buddyzmu, Islam głosi Koran, ale spróbuj ‚ladaco’ głosić natchniony Duchem anty-ekumeniczna, pełny Prawdy przekaz a usłyszysz : tak się u nas nie głosi!

Protestanci staja się powoli Izraelem w apostazji, zmierzającym do wypełnienia Apokalipsy i ostrzeżeń Jezusa. Pastorzy, kaznodzieje, ewangeliści emocjonują się zwiedzeniem, ostrzegają przed ułudą, pomijając oczywiste nauki Pisma!

Tłumy chrześcijan – zielonoświątkowców, katolików, baptystów, metodystów, charyzmatyków” pisze David Wilkerson 9w kazaniu pt:”Sin Shall Not Have Dominion Over You! ”. Chce mi się wyć!

Papieska ekumeniczna herezjo-logia przejmuje pulpity i umysły Protestantów! Oni słyszą inne glosy! Coraz bardziej wątpię, czy wielu liderów kiedykolwiek poznało kim jest Duch Święty.

Wilkerson zachwycający się zwiedzeniem i fałszem Odnowy, DuPlessis podziwiający objawienia Maryjne w Fatimie, nazywając je bożymi, DuPlantis- używający dosłownie każdego kazania aby wpleść motyw katolicyzmu i jak to dobrze mu było w tym zwiedzeniu. Copeland jeżdżący do Papieża…Fałsz wieje niczym dziki ogień.

Prorok Izajasz ma wiadomość dla całego ruchu charyzmatycznego – w obu środowiskach katolickich i protestanckich.”10 David Wilkerson w kazaniu pt: Sipping Saints

W Irlandii już teraz, katolicy i protestanci zabijają się nawzajem w imię Boga i ich religii.”David Wilkerson w kazaniu pt: Down With Religion

Katolicy przeciwko Protestantom w Irlandii, Serbowie przeciw Chorwatom, muzułmanie przeciwko chrześcijanom, biali wobec czarnych, czarni wobec Azjatów. Narody, które żyły w pokoju przez dziesięciolecia eksplodują w dzikiej orgii nienawiści, morderstwa, zabójstwa!” David Wilkerson w kazaniu pt: The Red Horse of The Apocalypse!

Keeping God’s Peace in Troubled Times11

Teraz mamy proroków dla każdej religii! Teraz mamy ogólna nienawiść dla Protestantyzmu, teraz jest to ich religia(Wilkerson nie dodaje, ze 99% Protestantów nigdy nie używa zamachów terrorystycznych!). Ci co podkładają bomby pod samochody są tak samo Protestantami jak KKK w Ameryce! Oto jak kaznodzieje używają fałszywych argumentów by popychać ich ekumenizm!

Derek Prince, pomimo iż napisał wiele dobrych książek nagle pisze:

Bardzo sobie cenię naszych katolickich braci w ruchu charyzmatyczny i jest to dla mnie wielki zaszczyt, że katolicki ruch Charyzmatyczny opublikował książkę jednocześnie wydawana wspólnie z Christian Growth Ministries . Myślę, że to historyczna chwila. Naprawdę, jest to jedno z wyróżnieniem, które czuję Bóg mi nadał, ponieważ tematem książki jest właśnie- sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To był ten tekst, który rozpoczął reformację. Gdy katolicy i protestanci mogą wydać książkę razem, to oznacza jak daleko się posunęliśmy! Ale to, co chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, taktownie i ostrożnie.”12

Do diabla z taktem! Derek Prince zapomniał wyrzucić demony katolickie! Dawid Wilkerson walczył z wyrzucaniem demonów z Protestantów, a jednak trwał w zwiedzeniu! Takt i ostrożność jest metoda ekumenii aby zasiewać nasiona ekumenizmu powolutku. Czyż nie pięknie on dziś głosił? Z takim taktem, wyczuciem i delikatnością?

O, Ewa, dotknij tego jabłka. Czekaj…nie tak szybko- nie zrywaj! Więcej taktu. Zatańcz dookoła drzewa, powąchaj owoc. Zerwij owoc, dopiero gdy w sercu i myślach to poczujesz…Zerwanie go zbyt szybko nie dostarczy tylu emocji…i…Adam mógłby się rozmyślić…” Lucyfer z ogrodu Eden.(?)

Oto taktyka szatana końca czasów:

 1. Odrzucenie ponad-naturalnego proroctwa i innych darów (większość mesjańskich judaistów nie jest ochrzczona w Duchu i atakuje dary duchowe!). Proroctwa na podstawie astronomii, kalkulacji matematycznej itd. Stad świat zacznie żartować: kiedy następny ‚koniec świata’?
 2. Wprowadzenie ekumenicznej teologii ustanowionej na Soborze Watykańskim II jako PRAWDA JEDYNA. Pamiętasz te pieśń? „Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu ”.Oni nie przestana jej śpiewać! Ale dla nich oznacza to ekumenia.
 3. Pastorzy przestają słuchać głosu Ducha Świętego a m.in. z powodu braku uwolnienia od demonów oraz porzucenia Pisma, będą z jednej strony angażować się w niebiblijne ruchy nazywając je nawet ‚przebudzeniami’. Z drugiej strony upatrywać będą to co zrzuca Bóg na ekumenie, jako ‚atak od szatana’ oraz będą ostrzegać przed Sadami Bożymi na tych co oponują ‚jedności, tolerancji oraz jedności religii’

Kiedy ktoś jest w zwiedzeniu to wydaje mu się, ze osoba która jest w Prawdzie jest od diabla! Stad pastorzy nie znoszą, gdy mówi się o ich ‚świętych i nietykalnych nauczycielach’.

Jeśli nie znasz Biblijnego Jezusa, to właśnie masz okazje Go nie tylko poznać ale zaprosić do życia i serca. Uczyń Go Panem i Mistrzem. Zaproś aby Jezus zasiadł na tronie twojego życia. Jeśli jesteś w ekumenii, to wołaj do Jezusa aby zatrzymał cie w tym szaleńczym biegu w przepaść!

Amen!

——

Polecane przez AntyEkumenia:

Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, tajna

bron katolicyzmu.

Poganie ochrzczeni w Duchu?

https://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/73756468-odnowa-w-duchu-c59bwic499tym-wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu1.pdf

Tagi: Mesjański Judaizm, John Hagee, Mark Blitz, Jonathan Cahn, Odnowa w Duchu Świętym, David Wilkerson, Derek Prince, ekumenizm, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Charyzmatyczny, Bert Clendennen, Czy Chrześcijanin może mieć demona, służba uwolnienia, Protestantyzm, Katolicyzm, Izrael, tetrady, księżyce, krwawy księżyc, astronomia, proroctwo, dary ducha, teologia, koniec świata, 28 Września 2015, teologia zastępcza, czy żydzi muszą nawrócić się do Jezusa, kompromis, Jesse DuPlantis, Kenneth Copeland, David DuPlessis.

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna

Najbardziej kontrowersyjne kazanie na świecie…

Wierze, ze ten temat może spędzać niejednemu Chrześcijaninowi sen z powiek. Kiedy słuchasz religijnych i doniosłych nauk na ten temat, nie masz powiedzianej prawdy. Co rusz to wymyślają coś nowego.

Wierze, ze to co tu napisze wywoła masę sprzeciwów. Jednak musimy na ten temat odpowiedzieć Biblijne. Duch religii stworzył przez wieki systemy ludzkie, które próbują sztucznie podtrzymywać frekwencje w budynkach.

Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, (4) którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, (5) także zbór, który jest w ich domu. ”List do Rzymian 16

Czytaj dalej:

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna

Żydzi Mesjanistyczni i ich herezje. Miszna, Talmud i Kabała zamiast NT nauk!

Żydzi Mesjanistyczni i ich herezje. Miszna, Talmud i Kabała zamiast NT nauk!

Cześć 1- Kto jest Duchowym Żydem?

Cześć 2: Święta Izraela a Nowy Testament


Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3- Babilon i Antychryst, początek astrologii, czarnej magii i ofiar z ludzi, oraz demonicznych festiwali!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3- Babilon i Antychryst, początek astrologii, czarnej magii i ofiar z ludzi, oraz demonicznych festiwali!

Religia, która istniała w Babilonie została rozprzestrzeniona po całym świecie. Gdy Bóg pomieszał języki, ludzie podzielili się na grupy, plemiona, narody i rozprzestrzenili się po ziemi! Babilon w Biblii, był zawsze wrogi Bogu Jahwe. Kilka razy znajdziemy w Słowie, w odnośniku do Babilonu- niewole!

Bel się pokłonił, zgiął kolana [kara], Nebo zgarbił się [qaras], idole są niesione na zwierzętach, na bydle” Iz 46:1

„Bel jest w zamieszaniu [yabesh], Merodak złamany na drobne kawałki[chath= lub w strachu!]” Jer 50:2

Kim są te bożki? Dowiemy się w trakcie czytania tego artykułu!

Ciekawe jest, ze sad o którym mówi Jezus w ks. Objawienia, bardzo przypomina sad nad Babilonem ze starożytności!

W Iz. 13 czytamy:

 • [10] gwiazdy niebios, konstelacje, słonce ciemne i księżyc- sad nad nimi! Pamiętamy słowa Jezusa o tym co stanie się na niebiosach!?
 • [19]Babilon ‚chwała’, ‚piękno’,’doskonałość’ obróci się w perzynę niczym Sodoma i Gomora. W Obj. czytamy o lamencie nad Babilonem!
 • [21-22] dzikie bestie, smok, Lilit, satyr- to mieszkańcy Babilonu. Kto mieszka w mieście, Nierządnicy?

W Iz 14:4 mowa jest o królu Babilonu, nie tym w ciele, ale tym duchowym- czyli Lucyferze, opresorze, gnębicielu, ciemięzcy narodów ludzkich oraz o Babilonie, złotym mieście, które ustało! Pamiętamy, w Objawieniu, kto daje moc bestii i stoi za Nowym Ladem Swiatowym?

W Iz 21:9 Babilon upadł, upadł, i jego wystrugane z drewna bożki, wyobrażenia demonów lezą połamane na ziemi!Czy czytelnik i student Słowa nie zauważa tu lamentu z ks Objawienia?

Dalej, w Iz 47 czytamy:

 • [7] „Powiedziałaś, będą Panią[gheb-eh’-reth= pani, królowa, mistrzyni] na wieki!”
 • [9] „Mnogość czarów [kesheph] oraz zaklęć [cheber]”
 • [13]” astrologowie,(…) oglądacze nieba, (…) przepowiadacze”

Iz 48:20 :”Wyjdźcie z Babilonu”

Jer 50:2 „Babilon wzięty, Merodak [Marduk] w zamieszaniu, Bel rozbity na kawałki, idole w zamieszaniu, wyobrażenia połamane w drobny mak”!

Jer 50:11 „niszczyciel Mojego dziedzictwa„. Pamiętamy walkę bestii ze świętymi Jezusa w Objawieniu? Boże dzieci, to tylko ci którzy narodzili się na nowo z Ducha, którzy uwierzyli w Biblijnego Jezusa, powierzając Mu swoje życie i żyjący tak jak On chce!

Jer 50:8 „Wyjdźcie z Babilonu” . Zauważ, nie pisze- róbcie z nim dialogi, bądźcie tolerancyjni!

Jer 50:23Młot całej ziemi jest wzięty i połamany”. W Obj pisze,ze wszelki naród, język będzie musiał stanąć przed wyborem Nowego Ladu Światowego! Nikt się nie wywinie! Albo za Jezusem, albo piekło wieczne. To jest ostateczny przesiew tej ziemi! Pisze również w Biblii, ze narody były upojone jej nierządem!

Jer 50:38 „[Babilon] to ziemia struganych z drewna idoli[ay-maw], [ludzie ] oszaleli[halal] na nich!”. Czczenie bożków prowadzi do zwariowania!

Jer 50:41– narody pobudzone by ja zniszczyć! Kto w Objawieniu obróci się w końcu przeciwko nierządnicy?

Jest to wszystko jako odplata za ucisk, zniszczenie świątyni Izraela [co jest świątynią w NT?]

Jer 51:13 „Mieszka miedzy wieloma wodami, obfitującą w skarby”

Jer 51:37 „Mieszkanie smoków/ węży”[co mówi Biblia w NT na ten temat? Deptanie smoków i węży?]

Jer 51:44 „Ukażę Bela w Babilonie”

Jer 51:45Wyjdźcie z pośród niej, o MÓJ LUDU, i uratuj każdy z was wasza dusze z zapalczywego gniewu Jahwe!”

Czy to nie brzmi znajomie, po lekturze ks. Objawienia?

Po studiowaniu Objawienia zauważymy niesamowite podobieństwa! Po upadku w ogrodzie Eden, Adama i Ewy, diabeł zaczął tworzyć własna religie, która rozprzestrzeniła się po całej ziemi. Buddyzm, Hinduizm, Szinto, szamanizm, lucyferianizm, Masoni, i każda inna pogańska religia ma swoje źródło w Babilonie!  Pierwowzór odstępczej, bałwochwalczej, pełnej czarów i zbrodni religii, jest w Babilonie!

W Rodzaju 10:10 czytamy ze założycielem Babilonu/ Babela był Nimrod! On zgromadził ‚cala ziemie‚ [11:1]. Tam ustanowił kult- budowa miasta oraz wieży, która sięga szczytem niebios, aby połączyć ich z „władcą który jest na powietrzu„, „duchem buntu” ! To początek demonicznego kultu, który rozniósł się po całym globie i istnieje po DZIŚ DZIEŃ! Baale i Asztarty to nie tylko problem Izraela ze ST! Nie daj się zrobić!

Nawiązując do poprzednich części artykułu, pamiętamy jak w Ez 8 „kobiety opłakiwały Tammuza„!

Adonalia

Byl to starożytny festiwal, w którym kobiety opłakiwały Adonisa, odpowiednika Tamuza. Reprezentacje Adonisa były wystawiane na ulice miast i kobiety biły się w piersi i wznosiły lamentacje na wzór Wenus, opłakującej swego kochanka!Festiwal ten, miał miejsce w Atenach.

Treść tzw gorzkich żalów wygląda tak [frag.]:”Żal duszę ściska, serce boleść czuje(…)Me serce mdleje(…)LAMENT DUSZY(…)

Poprzednio pisałem o kilku międzykulturowych powiązaniach miedzy Tammuzem i jego odpowiednikami. Dla lepszego zrozumienia polecam przyjrzeć się innym:

U Celtów, był Diarmuid z Grainne. Diarmuid został zabity przez wielkiego dzika. Lugh, został zatopiony przez 3 synów niejakiego Cermaita. Adonis, o którym pisałem wcześniej, miał zginać kolo rzeki, do której wpłynęła jego krew, i zabarwiła ja na ten kolor. Dzis nazywa się Rzeka Adonisa, znajdująca się w Libanie.

Rzeka Adonisa w Libanie

U Słowian mamy Jaryle. Mial urodzić się podczas festiwalu Wielkiej Nocy, pogańskiego Nowego Roku. Hej! Ta nazwa wzięła się od slowian! Jaryla miał zostać porwany do świata zmarłych. Ten motyw występuje w każdej legendzie o Tammuzie i jego odpowiednikach. Z powodu jego niewierności do zony, zwanej Morana, bądź co bardziej jest dla nas znane- Marzanna[!] zostaje zabity i jest to rytualna ofiara, a ciało jego jest użyte potem do budowy domu! Katolicyzm go zaadoptował i nazwał Święty Jerzy! Isztar i Tammuz, Asztarte i Baal to  Jaryla i Marzanna!

Maslenitsa, to wiosenny pogański festiwal płodności, którego jednym z elementów jest palenie słomianej kukły! Tak swoja droga, to co Biblia mówi na temat płodności, obfitości jedzenia, pola, błogosławieństwa? Od czego jest to uzależnione?

Z Jarylem związany był wiosenny festiwal, gdzie młodzi nosili zielone gałązki jako symbole nowego życia. [rodząca się przyroda!]

W mitologii Nordyckiej, Baldr ginie od oszczepu. Nanna, jego zona rzuca się na pogrzebowy stos. Baldr ma być ‚ożywiony'[znowu motyw czarnej magii i ożywiania trupów, zombie!] jeśli rzeczy martwe i żywe będą płakać za nim! Synem Baldra i Nanny byl Forseti.

U Aztekow, Quetzalcoatl, waz z piórami, miał się upić, przespać z kapłanka- celibatka, i spalić się z poczucia winy!

Współczesne obrzędy, które praktykują katolicy, jak:

 • rozpalanie ognisk
 • bazie
 • pisanki
 • śmigus- bicie witkami
 • dyngus= oblewanie woda [u Słowian obmywanie się w świętej wodzie]
 • pochody
 • palmy

pochodzą z Jarego Święta!

W Rosji, o północy, rozpoczyna się procesja z krzyżami i ikonami, dookoła budynku, mająca trwać aż do rana! W Piątek stawiają ikonę na środek budynku. Kolorowanie jajek na czerwono, ma być symbolem krwi! Pamiętamy krew przelana przez Adonisa, która zabarwiła jezioro? Zapalany jest również ‚święty ognień’.

Papa z jajem!

Nie, proszę, tylko mi nie mów ze to poganie ukradli te ‚obrządki’!

U Saksonów, zapalano ogniska by pomoc przepędzić ciemność!

Łotysze, 23 Marca świętowali Lieldienas– Wielkie Dni! Jedna z tradycji były wróżby z jajami! A jaka jest roznica gdy wróżysz z lania wosku, czy z pisanek? Wróżba to wróżba, i ona otwiera cie na demony wróżb, przesądów i zabobonów!

Śmigus- Dyngus

To lanie woda, obdarowywanie się pisankami- uznawanymi za magiczne, związane z seksualnymi sukcesami, udanym porodem i błogosławieństwem pol. Bazie miały chronić przed piorunami, chronić zwierzęta i tradycyjnie zjadano 3 czubki bazi dla zdrowia! Na procesje dyngusa, ‚pożyczano’ kogutka dawano mu kielicha, czyli nasączano ziarno wódką, i sadzano na wózek, obwożono po domach jako symbol płodności!

Wiccanie świętują tzw Ostare. W Szkocji natomiast świętują whuppity scoorie, gdzie dzieci biegają dookoła budynku robiąc hałas, po to by przegnać złe duchy zimy.

Wg nawróconego brata, Doca Marquis, Lucyferianie/ Illuminaci składają w tym czasie ofiarę z człowieka. To samo podają, umieszczone na wielu stronach kalendarze rytuałów szatańskich.

Wspominana (Kostroma) alias Maslenitsa to słomiana kukła, którą pala w ogniu, a popioły są zakopywane by nawozić pole. To przykład magii sympatycznej.

Zegnaj Marzanna, alias Isztar!

W Indiach [!] świętują Holi, święto, gdzie polewają się woda i posypują proszkiem.

Hinduski dyngus

W Skandynawii mieli festiwal Disablot, związany z czerwienieniem krwią ołtarza :

„Alfhildr, córka króla Alfr z Alfheim, została porwana przez Starkad Aludreng gdy zaczerwieniała ołtarz krwią(…) Król Szwecji przeprowadził obrzędy, co było zgodne z jego rola jako arcykapłana świątyni w Uppsali.Wzmianka o Dísablót dotyczy śmierci króla Eadgils (Aðils, Adils), który zginął od upadku z konia podczas jazdy wokół sanktuarium(…)”

„Sanktuarium/ świątynka , gdzie czczono Dísir nazwano dísarsalr i ten budynek jest wymieniony w sadze Ynglinga odnośnie  śmierci króla Aðils ‚. Jest również wspomniane, w  sadze Hervarar, ze  kobieta staje się tak rozwścieczona po śmierci ojca z rąk Heiðrekr, jej męża, ze  powiesiła  się w sanktuarium/ świątynce.”

Co wiec robi mit o Tammuzie, w Skandynawii? Jednym ze starych obrzędów jest tzw wieszanie Judasza! Czy nie widzimy tu tez podobieństwa z topieniem marzanny?

Judasz, czy Marzanna?

„Tam nie tylko dom musieliśmy wysprzątać. Porządkowało się też oborę, stajnię, kurnik. A w samą Wielkanoc sąsiadom psikusy się robiło. Chłopaki pannom farbą okna oblewali. Pamiętam, jak moje siostry całą noc w oknie siedziały i pilnowały, by ktoś domu nie zachlapał. Albo jak sąsiadkę grupa kawalerów do strumyka wrzuciła w lany poniedziałek, bo za bardzo się umalowała.”

„Irena Charczuk, również krośnianka, pamięta za to drewniane kołatki. – Koguciki na nie wołaliśmy – wspomina. – Kręciło się to i brzęczało. W Wielkim Tygodniu dzieci po ulicach ganiały z takimi zabawkami, a śmiechu i zabawy było przy tym co nie miara.Mowa o wielkim grzechotaniu. Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Dla dzieci był to czas na psoty. Młodzież straszyła na ulicach przechodniów hałasem z drewnianych grzechotek.Topienie Judasza, wielkie grzechotanie, wieszanie śledzia…

„W Wielki Czwartek odbywał się pogrzeb Judasza. Zwyczaj ten łączył chrześcijańskie zapisy z przedchrześcijańskim zwyczajem topienia Marzanny. Kukłę Judasza wieszano, ciągano po wsi, topiono ją lub palono, tak jak Marzannę.

Paleniem Judasza nazywano gdzieniegdzie palenie wielkich ognisk z nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Tej samej nocy powszechnie obmywano się w rzekach i strumieniach, co miało znaczenie magiczne. Rytuał ten chronić miał od chorób, szczególnie od czyraków i krost.

„W Wielki Piątek na pożegnanie postu, który wszystkich udręczył, młodzi ludzie organizowali pogrzeb żuru – zwyczaj dający wytchnienie od ciężkiej atmosfery Wielkiego Tygodnia. Była to zabawa, w której żur symbolizował ciężki czas umartwiania i postne jedzenie. W garnku zbierano różne śmieci, m.in. główki od śledzi. Naczynie to wieszano na drzewie i potem rozbijano publiczne.

Na Kielecczyźnie zwyczaj ten często miał taką formę, że garnek z resztkami przywiązywano na głowie młodemu chłopakowi, który szedł pierwszy, jakby w kondukcie pogrzebowym. „Biedak nie wiedział, że bezpośrednio za nim idący kolega stłucze mu to na głowie” – wyjaśniła Imiołek.

Innym zwyczajem w Wielki Piątek było używanie kołatek, którymi wyganiano post. Od Wielkiego Czwartku nie używano w kościołach dzwonów, aż do rezurekcji zastępowały je kołatki. Młodzi ludzie biegali z nimi po wsi, hałasowali, wyganiając w ten sposób post, a czasem nawet – jak wierzono – diabła.

W Wielki Piątek powszechnym zwyczajem od XVII wieku było w Polsce organizowanie grobów pańskich w kościołach. W tradycji ludowej i staropolskiej przy grobach stała straż; na Kielecczyźnie byli to mężczyźni w charakterystycznym odzieniu przypominającym mundury.”Pogrzeb Judasza i inne wielkanocne zwyczaje

Hej, to Apostołowie nie robili takich rzeczy- ktoś może spytać! No pewnie, ze nie! Paweł mówił aby nie robić przesądów i bałwochwalstwa pogan!

Sroda Popielcowa

„Środa popielcowa to dzień, w którym na wszystkich mszach księża posypują głowy wiernych popiołem. Symbol popiołu związany jest z pokutą, bo od czasów starożytnych popiół wiązał się z przemijalnością i zniszczeniem. To posypanie głowy (w niektórych parafiach księża robią znak krzyża na czole), to symboliczne przypomnienie, że życie nie jest trwałe. Księża wypowiadają przy tym słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – wierny powinien pamiętać o tym, że życie jest kruche i dbać o jego jakość,by po śmierci otrzymać nagrodę.”


Gdzie w Biblii Bog kazal robic takie zabobony?

Indie!

Tilaka

Krisznowcy

Demon budda

Demoniczny czarownik Sai Baba wydziela proch, zwany vibhuti

Hinduska zona i bindi!

Obrzęd posypania głowy popiołem wcale nie wywodzi się z katolicyzmu(…)Znany był w wielu kulturach i tradycjach – już w starożytnym Egipcie i Grecji. Znajdujemy go też u plemion indiańskich.”

„W okresie starożytności chrześcijańskiej rytuał „posypania popiołem” nie był powiązany z czasem rozpoczęcia przygotowania do Świąt Zmartwychwstania. Do IV wieku praktykowano go w niektórych Kościołach lokalnych w czasie obrzędu wyrażenia skruchy przez grzeszników publicznych czy zdjęcia ekskomuniki. Tradycja posypywania głów popiołem, którą znamy dzisiaj, na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku.

W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym kościele[Babilon]. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową.Dziś środa popielcowa. Tak rozpoczyna się Wielki Post

To rytuały na cześć Tammuza!

Wspominany już wcześniej Śmigus i Dyngus to… 2 demony! Dyngus to demon wodny a Śmigus- piorunów i błysku!

Te zwyczaje, oblewania i bicia, należą do tzw rytualnych oczyszczeń. Woda symbolizuje oczyszczenie, a smaganie witka- płodność! To magia sympatyczna. To pogaństwo i przesady!

W hinduizmie, zanurzają się w Gangesie, w Shinto- pod wodospadem. Katolicyzm ‚inicjuje ‚ małe dzieci poprzez pokropienie woda! Nie ma tu mowy o wierze w Jezusa, robią rytuał aby to ‚zastąpić’!

Lupercalia– to święto ku czci Lupy, wilczycy, matki Romulusa i Remusa,w celu oczyszczenia się na wiosnę. Kaplani zwani Luperci, po złożeniu krwawej ofiary, biegali z rzemykami i uderzali dziewczyny i młode kobiety w celu zapewnienia płodności, zabezpieczenia przed niepłodnością i złagodzenia bólów porodowych!

„Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, (16) gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. (17) Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy[sheqets], i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.” Izajasz 66:17

qadash= uświęcić, poświecić

gannah= ogród, sad

taher = oczyścić

chaziyr= świnia, dzik

sheqets= obrzydliwości

`akbar= mycha!

W katolicyzmie, wziętym z Babilonu, obmywają niemowlaka w celu obmycia go z… grzechów! Bezkrwawa ofiara! My wiemy ze Słowa, ze grzechy obmywa nie zwierzątko, nie pluskanie się w stawie, ale…krew Jezusa przelana 2000 lat temu na Golgocie!

Wg tzw Cyklu Baala, historii stojącej za kananejskim demonem Baalem, jakże ‚kochanym’ przez niektórych Izraelitów dowiadujemy się niezwykle ciekawych informacji:

„Baal, znaleziony martwy(…) El schodzi z tronu, szuka go na ziemi i ubolewa, posypując proch na twarz, we włosiennicy, obcinając włosy i bije pierś, ubolewając. Anat również we włosiennicy(…)”

Wg archeologii, centralnym bożkiem Babilonu był Marduk/ Merodak. W Babilonie istniały 2 świątynie poświęcone temu demonowi- Etemenaki oraz Esagila.

Etemenaki to ziggurat, o 7 pietrach, mierzący 91 metrów. Nebuchadnezzar II, pisał o nim:

„Poprzedni król wybudował świątynię 7 świateł ziemi [Słonce, księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn]”

Etemenaki z przodu

Rzut z boku

Esagila natomiast, to „świątynia, której szczyt jest wyniosły”, była świątynią Marduka, znajdowała się na południe od Etemenaki. Esagila była centrum Babilonu, i miała być w ich zrozumieniu centrum wszechświata. Wewnątrz, w tzw. miejscu najświętszym, znajdowały się ikony Marduka i jego ‚zony’ Sarpanit.

Co roku, w nowy rok, zwany w Babilonie- Akita, następowała recytacja poematu Enuma Elish. Biora w tym udział Marduk, Nabu [ich figurki]. Król Babilonu, odgrywał małżeństwo Marduka z Isztar, poślubiając najwyższą kapłankę. Statuetki bożków były czyszczone i otrzymywały nowe ubranka!

Hindusi pucują bałwana, ubierają w nowe ciuszki a potem… fru do wanienki! To samo robią katolicy, tyle ze obchodzi się bez kąpieli.

Podczas Zagmuka, król odgrywa tzw. święte małżeństwo, uprawiając seks z najwyższa kapłanką, a na ostatni, 12 sty dzien festiwalu, ma zostać złożony w ofierze!

Pierwowzorem or samym Mardukiem mógł być Nimrod!

Wieża Babel, była nie tylko budowla ale pierwsza świątynia, gdzie człowiek łączył się z diabłem! Praktyki Nimroda rozniosły się po ziemi, gdy Bóg pomieszał języki!

Jak jest to możliwe,ze ten sam motyw pojawia się w tak odległych od siebie grupach jak Słowianie, Grecy, Kanaanici, Celci, a nawet Inkowie?

Jeśli Tammuz to Baal, to po tej lekturze zrozumiesz dlaczego Bóg był tak bardzo cięty na Izraelitów obejmujących Baala i Aszere!

Od 300 roku, zamiast przynieść Ewangelie do pogan i odwrócić ich od Babilonu, katolicyzm zaadoptował pogaństwo, stając na jego czele, aby wypelnilo się proroctwo Daniela! Katolicyzm to spadkobierca Imperium Rzymskiego- lacina, rytuały, doktryny, bożki itd!

Madonna z dzieckiem, to nie Jezus i Mariam, ale Asztarte i Baal! Umierający co roku tzw Jezus to nie Jezus z Biblii, który umarł RAZ JEDEN! Umierając codziennie, kilka razy dziennie ‚Jezus’, którego ksiądz ma sprowadzać z nieba i który ma wchodzić do małego opłatka, to nie Jezus z Biblii… ale reinkarnacja i ponowne krzyżowanie Chrystusa!

Katolicyzm to spadkobierca misteriów Babilonu!

Babilonia miała za stolice Babilon.

Persja miała Persepolis i inne.

Starożytna Grecja– miała Ateny

Imperium Rzymskie miało Rzym, Konstantynopol

Katolicki Rzym, odziedziczył misteria, i ma siedzibę w Rzymie, Watykanie!

W NT nie ma ołtarza!

„Jednak po wprowadzeniu w 313 r. edyktu tolerancyjnego Konstantyna (edykt mediolański), ustanowiono zwyczaj trzymania Eucharystii jedynie w kościołach. Od tego momentu tabernakulum stało się miejscem adoracji Najświętszego Sakramentu.”WIKIPEDIA

Bóg Jahwe i Jezus nie są Bogami katolicyzmu… ale mały wafel! Nie wierzysz? Pomocnik Babilońskiego kapłana ma zalecone:

„Gdy służy do mszy św., powinien przy­klękać za każdym przejściem mimo środka ołtarza, choćby Najśw. Sakra­mentu nie było w tabernakulum.”

W blaszanej puszcze siedzi wafel! A jak go nie ma to ma się kłaniać przed… puszka! Ludziska dziwić się mogą, ze niektórzy kłaniają się do zwierząt! Ale do martwych przedmiotów?

Ludziska kłaniają się do metalowych odlewów!

Hinduski do zwierzątek, uczynionych by im służyły!

Jak postawisz drewniaka, to poganie przyjdą! Oni maja takie u siebie!

Papa ślęczy przed puszka i waflem! Pytanie teologiczne: kto jest większym bałwochwalcą- ten kto czci ulane obiekty, zwierzęta, czy mączny wyrób?

Tak, drogi czytelniku, pierwsza astrologia, pierwszy bałwan, pierwsza świątynia z idolami, pierwsza ofiara z ludzi pojawiła się w Babilonie! Po 6000 latach widzisz co stało się przez ten czas! cześć kultur się przeniknęło, inne znikły, a znowu inne przejęły pałeczkę bałwochwalczą trzymając ‚tajemnice nieprawości’ aż Jezus przyjdzie i zniszczy Katolicki Babilon!

Mam nadzieje, ze po lekturze tych 3 części zrozumiesz lepiej Biblie, zrozumiesz dlaczego Jezus zakazał czczenia bałwanów! Czemu Bóg kazał wykorzeniać idolów, trzymać się z daleka od magii, czarów, wróżb, zabobonów, boginek, i fałszywych Zbawicieli!

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – (16) wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto przepowiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, (31) i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” Mat 24

„A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus.” Mat 23

Aha, jeszcze jedno, tzw pochwycenie nie przyjdzie PRZED UCISKIEM! Postudiujcie ten wyżej wymieniony werset. najpierw odstępstwo i Antychryst, potem ucisk, i wówczas Syn Bozy przychodzi by zgromadzić wierzących! Mase wierzących żyje jakby Jezus miał ich zabrać, wiec nie głoszą Ewangelii, nie przygotowują się w relacji z Nim, nie robią Nakazu Jezusa, nie studiują ani nie uczą się Biblii! To skutek doktryny o pochwyceniu przed uciskiem!

Dlatego wielu łazi w ekumeniach!

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. (37) Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście[parousia] Syna człowieczego. (38) Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, (39) I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście Syna człowieczego. (40) Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony; (41) Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta[paralambano], a druga zostawiona;” Mat 24

„Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy[zao= zywi, perileipo= pozostawieni] do przyjścia[parousia  ] Pańskiego, nie uprzedzimy[phthano] onych, którzy zasnęli[koimao]. (16) Gdyż sam Pan z okrzykiem[keleuma= stymulujący okrzyk], a głosem[phone] archanielskim[archaggelos] i z trąbą[salpigx] Bożą zstąpi[katabaino] z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. (17) Zatem my żywi, którzy pozostaniemy[zao, perileipo= żywi i pozostawieni], wespół z nimi zachwyceni[harpazo=dogonić, wziąć siłą , złapać , wyciągnąć , pociągnąć] będziemy w obłokach naprzeciwko[apantesis= spotkac] Panu na powietrze[aer= 1) powietrze, zwłaszcza niższe i gęstsze powietrze jako rozróżnienie od  wyższego i rzadszego powietrza 2) Region atmosfery], a tak zawsze z Panem będziemy.” 1 Tes 4

A oto ciekawy werset dla pochwyceniowcow przed uciskiem:

„Oto ja tajemnicę wam powiadam; nie wszyscyć zaśniemy, ale wszyscy przemienieni[allasso=zmienić,wymienić jedno na drugie, przekształcić] będziemy, bardzo prędko[atomos=moment] w okamgnieniu[rhipe], na trąbę[salpigx] ostateczną[eschatos]. (52) Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. ” 1 Kor 15

Pytanie: Kiedy będzie trąba ostateczna? O czym mówi podany niżej werset?

I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków. (16) Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc: (17) Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo; (18) I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. (19) Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki”

„I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.”

Dla osób, które są Żydami chce powiedzieć, ze Mesjasz, na którego oczekujecie JUŻ PRZYSZEDŁ! On stal się Barankiem z Paschy, aby oczyścić nasze grzechy i aby nas zwrócić do Jahwe!

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

(Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Warszawska)”

Dla Mesjańskich Judaistów: Bóg nie kazał poganom świętować ani świąt pogańskich, ani Żydowskich! Dlaczego? Bo Jezus jest wypełnieniem Świąt Żydowskich!

„Oczyśćcie się od starego kwasu, abyście stali się nowym ciastem [phurama]. Jesteście niekwaszeni [azumos] , Bo Chrystus, NASZA PASCHA [Grecki: pascha, Aramejski: peh’-sakh]został ofiarowany za nas [thuo= rzez]. ” 1 Kor 5:7

Tzw święta Izraela muszą się wypełnić w naszym życiu, w Chrystusie!

Pascha= oznacza przyjecie Jezusa jako Zbawiciela, aby Baranek bez skazy mógł oczyścić nasze życie od grzechu i pojednać nas z Ojcem! To nie oznacza jednak aby świętować raz w roku ale aby żyć z Mesjaszem DZIENNIE! W relacji, nie religii!

Szawuot= Pięćdziesiątnica! Oznacza to, ze od czasów 120 zgromadzonych na pokoju na poddaszu[huperoon]Bóg kazał Chrześcijanom przyjąć obietnice wylania Ducha Świętego []! Oznacza to mówienie na językach! Pod pojęciem tez pierwszych owoców/ pierwociny plonow[first fruits, Hebr= bikkuwr, Greka: aparche], rozumiemy nie przynoszenie do zboru snopa z pola, ale chodzi tu o żniwo dusz! W ST widzimy Izrael znoszący plony, jednak Jezus mówi tak:

„Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz! (32) Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. (33) Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu jeść? (34) Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. (35) Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo[therismos]? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe[leukos= białe] do żniwa. (36) Już żniwiarz[therizo] odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny[zoe aionios], aby siewca[speiro] i żniwiarz wspólnie się radowali.” Jana 4

Innymi słowy, Jezus nie mówił o świętowaniu tych świąt, ani zapożyczania innych od pogan. Nie wysyłał uczniów by skosili plon! Kiedy mówi o polach gotowych do żniwa, mówi o ludziach, z Izraela jak i pogan!

To nie o to chodzi w NT!

Jezus patrzał na żniwo dusz: Najpierw do Żyda, a potem Greka [pogan]!

Ewangelia dla Żydów…

I dla Greka! Polaka i innych!

Jeśli chciałbyś przyjąć dziś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i uzyskać wybaczenie grzechów, druga szanse, pomódl się ta oto modlitwa:

„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzięki Jezus!”