Olimpiada w Soczi- 2014- i Jej Geneza

Olimpiada w Soczi- 2014- i Jej Geneza

Olimpiada w Soczi- 2014- i jej geneza

 

Swiatynia Hery w Olimpii

Swiatynia Hery

Swiatynia Zeusa w Olimpii

Swiatynia Zeusa

 

Starozytny stadion w Olympii

Przejscie do stadionu

Siedzenia sedziow na stadionie w Olimpii