Podział Ziemi Izraela równa się podziałowi narodów..


Podział ziemi Izraela równa się podziałowi narodów…


Podział ziemi Izraela równa się podziałowi narodów

(Pobierz wlasna kopie w formacie pdf)


Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które Ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. (9) I abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomkom, ziemię opływającą w mleko i w miód. (10) Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny. (11) Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. (12) Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga twego, od początku roku do końca roku. (13) A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które Ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, (14) to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę; (15) on też będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta. (16) Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu, (17) gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. (18) Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, i niech będą jako opaska między waszymi oczyma; (19) nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. (20) Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, (21) aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. (22) Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które Ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc jego drogami i jego się trzymając, (23) to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. (24) Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. (25) Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. (26) Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. (27) Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; (28) a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. (29) Gdy więc Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal. (30) Są one z tamtej strony Jordanu, idąc drogą na zachód, w ziemi Kananejczyków mieszkających na stepie, naprzeciw Gilgal, w pobliżu dąbrowy More. (31) Gdy przekroczycie Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, wam daje, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej, (32) starannie spełniajcie wszystkie ustawy i prawa, i nakazy, które kładę dziś przed wami. Ks. Powt. Prawa 11

Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, (7) zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. ”Ks. Joela 3

Na zachodzie wiele osób chciałoby podzielić ziemie należącą do Izraela. Niedawno osoba z zarządu Obamy

tak oto wyraziła się o Ziemi Izraela:

Okupacja która trwała przez prawie 50 lat musi się skończyć a ludzie Palestyny muszą mieć prawo aby żyć i rządzić się we własnym, suwerennym państwie”1 Dennis McDonough.

Wizyta Netanyahu w Ameryce spotkała się prawie z bojkotem. Kiedy wygrał on wybory, Obama nie chciał z nim rozmawiać. Dlaczego? Ponieważ Europa od długiego czasu ostrzy zęby na te ziemie. Netanyahu obiecał, ze nie będzie państwa Palestyny gdy go wybiorą. Nick Clegg z Wlk Brytanii podzielał pozycje Obamy.2

Obama kreci interesy z Islamem. Od dawna Muzułmanie są finansowani by dokonywać ich zamachów. Ali Khamenei popierał tłuszcze Islamska gdy zaczęła skandować w Teheranie: „Śmierć Ameryce!”. Odpowiedział im: „Oczywiście, ze tak, śmierć Ameryce, bo Ameryka to oryginalne źródło tych presji”.3

Czego jednak nie widza ani globalistyczni liderzy ani ślepcy Islamu? W Ameryce są Chrześcijanie, którzy zaprzeczają Holokaust i nazywają, ze dziś nie ma narodu Żydowskiego, tylko „Kazarzy/ Chazarowie4”.

Poczytajmy jeszcze raz parę wersetów: „Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. (12) Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga twego, od początku roku do końca roku…”,”podzielili mój kraj”.

Jak się czujesz, ze jest obszar na ziemi, gdzie Bóg ciągle patrzy? W historii Izrael nie był wierny Jahwe. Liderzy, prorocy i kapłani prowadzili lud na manowce ich ekumenia, bożkami i absorbowaniem demonicznej kultury narodów ich otaczających. To prowadziło do tego, ze wypełniały się na nich przekleństwa z Pięcioksięgu.

Każdy jednak naród, który dzielił ich ziemie, brał ich w niewole- płacił bardzo ciężko. Co stało się z Babilończykami, Asyria, Imperium Rzymskim i innymi narodami?

Oto ostrzeżenie, aby nie bawić się w Boga i nie wspierać Islamskiej i Unijnej propagandy, która jest rozpowszechniana dziś w Europie!

Zupełnie inaczej globaliści traktują antychrysta papieża. On podziela ich plany. Papa Franciszek chce aby podzielono Ziemie Izraela. 5 Ma on przyjechać do Protestanckiej Ameryki i adresować Kongres. 6 Bedzie tam witany z honorami. Wg USA Today, jest to trzecia wizyta bałwana. Najpierw Carter przyjął JPII, potem w jego ślady i kompromis poszedł Bush i gościł Benedykta XVI.

Franciszek będzie również przemawiał podczas tegorocznej 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. 7 Bedzie przemawiał na corocznym spotkaniu liderów światowych.8 25 Września Antychryst Franciszek przemówi z Nowego Jorku (kwatery głównej ONZ!)9

Bedzie tam rozmawiał z Ban Kim Moonem na temat ‚tolerancji, zrozumienia’. Co ciekawe, Światowa Rada Kościołów (potoczna ekumenia) posiada właśnie biuro kontaktów w siedzibie ONZ w NJ! 10 Ekumenia ma swoje ramiona ośmiornicy w sprawach Izraela. 11 Ekumeniczne kościoły pod SRK ustanowiły Ekumeniczne Forum Palestyna Izrael (PIEF12), którego celem jest „zakończenie okupacji terytoriów Palestyny”13 Pracują tam dzień i noc aby Izrael oddal swoje dziedzictwo muzułmanom w imię ‚pokoju, tolerancji i szacunku’. Ekumenia to Projekt Ezaw. Kompromis, sprzedanie się dla ich celów i destrukcja.

Ostateczny cel ekumenii

Prasa zachodu pisze o ‚nowatorskim’ kościele prowadzonym przez pastora D.E Paulk. 14 Jest on synem Zielonoswiatkowego/ Charyzmatycznego pastora Earl’a Paulk1516. Po śmierci ojca postanowił powołać do bytu kościół Spirit and Truth Sanctuary17(Sanktuarium Ducha i Prawdy). W szokującym artykule opisane są jego praktyki.

 1. Wpływy Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Matthew Fox. W ich książkach o tytułach jak :”Sila teraźniejszości”,”Trzeci Jezus” czy „Jedna rzeka, wiele studni” znajdywał podobne prawdy’ co w Biblii Chrześcijan’

 2. Wpływ biskupa Carltona Pearsona i jego uniwersalnego zbawienia

 3. Idąc pośród pogańskich sanktuariów hinduskich bluźnierczo stwierdził, ze ‚czuje tego samego ducha co podczas przebudzeń Zielonoświątkowych’

 4. Na jego spotkaniach było slychac mantry hinduskie „Shanti, Shanti Om” zagłuszane potem przez Islamistów -„La ilaha, Il Allah.” . Inni mamrotali tybetańskie zaklęcie „Om Mani Padme Hum.” by przywołać demona współczucia. Na sam koniec podnosi się Żydowskie – Szalom! Oraz Chrzescijanskie- Chwala Bogu na wysokosci!

 5. Miał ‚religijne przebudzenie’ i ‚uświadomił sobie’ , ze Bóg jest większy od każdej z religii.

 6. Około 300 członków z kościoła Zielonoświątkowego jego ojca podążyło za jego naukami

 7. W jego spotkaniach ‚charyzmatycznych’ , które podpatrzył od ojca biorą udział buddyści, hindusi, Wikkanie, zboczeńcy…Jego dom jest napełniony bożkami jak posagi buddy.

 8. Jego przekaz- wszystko jest prawda, szacunek, tolerancja, brak grzechu, zakaz pokuty…

 9. Jedna z jego ‚pieśni’ było Imagine, autorstwa Johna Lenona:

Pomyśl, że nie ma nieba
To łatwe, jeśli chcesz.
A w górze tylko gwiazdy
I piekła nie ma też. ”

Jego ojciec potrząsał dłonią Joela Osteena, Orala Robertsa czy gwiazd muzyki gospel. Synal dal się owładnąć duchami zwodniczymi. Ten kościół to ostateczny wymiar ekumenizmu w Polsce i na świecie.

Pamiętamy Piłata i jego grymas na twarzy gdy odpowiada pytaniem Jezusowi: A czymże jest ta prawda? Jak widać można dojść do takiego stanu, gdzie wszystko staje się takie same. Czarne to białe i na odwrót. Zło to dobro i to względne. Ty masz taka drogę, a tamten inna. Jedyne co się liczy to : miłość, szacunek, tolerancja i bractwo ludzkie.

Dzis ekumenia odsuwa Prawdę na plan boczny. Uśmiecha się szeroko, pokazując zęby. Otwiera ramiona i zaprasza. Za plecami realizuje w ten sposób swój cel- zwiedzenie wszystkiego i wszystkich. Zrównanie tego i położenie na ich szalce ‚prawdy’, której nigdy nie poznali. Tu działają niezwykle silne duchy zwiedzenia. D.E Paul ma silne demony zwiedzenia. Tak, po raz kolejny czytasz o demonizacji Chrześcijan jak i nie- Chrześcijan.

(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich ”1 List do Tymoteusza 4

(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. (4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych; (6) miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, (7) natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, (8) gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. (9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania ”2 List Piotra 2

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo ”2 List do Tesaloniczan 2

Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. ”1 list do Koryntian 11

Paweł rozumiał podziały. Przyszli bracia obrzezańcy, inni zapowiadali, ze zmartwychwstanie fizyczne już się dokonało, jeszcze inni przeciwstawiali się chrztowi w Duchu Świętym i darom ducha. Paweł nie zgodził się na żadne z tych bzdur. Ekumenia nazywa go dziś- niemiłującym. On jednak wyraził zrozumienie do tego rodzaju podziałów, rozłamów i grup.

Jezus podobnie wypowiada się do herezji i ekumenicznych ruchów bijących do drzwi i serc kościołów w Objawieniu. Nauki Nikolaitow, Balaama czy prorokini Jezebel były obnażone i gromione przez Alfę i Omegę, Pana Panów i Króla Królów!

I kościół aby przetrwać i się rozwijać musi przyjąć podobna postawę! Ona wiąże się z poświeceniem i opozycja. Kościół tego świata idzie w płomienie piekła, zahipnotyzowany demonami fałszywego pokoju, miłości i tolerowania diabla, herezji kłamstwa.

Przyjmij dziś Biblijnego Jezusa i wyznaj Mu twoje grzechy. Zaproś Go do serca. Pros o napełnienie Duchem Prawdy! Podziel się z innymi i ostrzeż ich o zwiedzeniu!

Chwała Jezusowi!


Drzwi do nieba lub piekła

Drzwi do nieba lub piekła

Drzwi do nieba lub piekła

(Pobierz wlasny pdf!)

W czasach duchowego relatywizmu i zamydlenia, potrzebujemy znaleźć na to pytanie pewna na 100% odpowiedź. Po wybrykach papieża Franciszka (jak i jego pogańskich poprzedników Pontifeksów) – udzielania chrztu kropidłem, gdyby pojawił się Marsjanin i przypisywania takich głupot Duchowi Świętemu:

Kim jesteśmy aby zamykać drzwi dla pracy Ducha Świętego?..Duch Święty jest tym co pcha kościół ponad limity, idąc nawet dalej… To było nie do pomyślenia. Gdyby- na przykład jutro ekspedycja z Marsa przyszła i niektórzy z nich zjawili się u nas (u nich w katoliku)…Marsjanie, prawda? Zieloni, długie nochale i wielkie uszy, tak jak dzieci ich przedstawiają…I jeden z nich mówi: „Ale ja chce być ochrzczony!”. Co by się stało? ”1

Oto właśnie ‚Duch Święty’ o którym mówi papież. Ten człowiek grzechu deklaruje wiarę w Wielki Wybuch oraz jako cynik patrzy wątpiąc w Boga, który stworzył świat w dokładnie 6 dni.

W piątek 13-stego Marca 2015 roku, ten sam człowiek ogłasza specjalny ‚rok laski’. 2 Połączony jest on ze specjalnym rytuałem ‚otwarcia świętych drzwi’ w bazylice ‚św. Piotra’ podczas podczas tegorocznego święta Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 Grudnia)a skończyć się ma 20 Listopada, 2016 roku podczas tzw Uroczystość ‚Jezusa Chrystusa’. Papież zawierzył ‚święty rok jubileuszowy’ tzw Matce Miłosierdzia. (Królowej Niebios)3

Zaproponowany przez Papieską Rade ds. Nowej Ewangelizacji (stary katolicyzm w nowej formie) ma zapewnić, ze drzwi do katolickich kościołów będą otwarte przez dłuższy czas by ludzie mogli przyjść i przyjąć Eucharystie Pojednania. (czyli uklęknąć przed waflem i zjeść go, myśląc, ze właśnie ‚przyjęli Jezusa’).

Data otwarcia tego roku nie jest przypadkowa. Jest to data w której w 1965 r. zakończył się Drugi Sobór Watykański, gdzie weszła w życie papieska ekumenia! 4 I minęło od tego czasu 50 lat!

Oto jubileusz wprost z piekła.

Jeśli chodzi o te tajemnicze drzwi- są one otwierane tylko w tzw Święte Lata. Każda z bazylik Rzymu ma mieć takowego wrota. Mówimy tu o świątynkach Maryjnych:

 • Bazylika św. Pawła za Murami (zmyślone miejsce pochowku Pawła!)

 • Bazylika św. Jana na Lateranie

 • Bazylika Matki Bożej Większej

 • Bazylika św. Piotra na Watykanie

Nie zapominajmy, ze katolicyzm to kult Maryjny. Po rytuale otwarcia świętych drzwi u ‚św. Piotra’- utworzą te wrota w pozostałych 3 świątynkach.

Rytuał otwarcia Świętych Drzwi ilustruje symbolicznie idee, ze podczas Jubileuszu, ‚wierni’ staja przed niebywałą ścieżką aby przyjść do ‚zbawienia’”5 Radio Watykańskie.

Jak podaje to radio, Jubileuszowe lata zaczęły się od 1300 roku. JP II ogłosił dwa w 1983 i 2000 roku. W 2000 r. ludzie mogli przyjąć odpust Jubileuszowy! 6 Warunkami było aby poświecić się charytatywnym wysiłkom, odwiedzić parafie, lub podjąć specjalna pielgrzymkę do Rzymu lub Jerozolimy. Innym sposobem jego uzyskania było odstawienie alkoholu lub palenia na jeden dzień bądź danie datków na ubogich!

JP II otworzył święte drzwi tuz przed pasterka w 1999 r. Uklęknął u progu po tym jak popchnął te drzwi aby się otworzyły, w reku krucyfiks (odlew wiecznie martwego ‚Chrystusa’).

Źródło: Wikipedia7

Az do 2000 r. papież pukał przesadnie 7 razy w te ‚święte’ wrota.

Święte drzwi do Bazyliki św. Pawła za Murami zostały otwarte w ekumenicznej ceremonii, 18 Stycznia, pierwszego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ przez JP II, Arcybiskupa z Canterbury i Patriarchę Konstantynopola ”8

Pamiętajmy, ze w roku po wywieszeniu 95 Tez przez Lutra, Leon X wydal bulle i tam pisało tak (Cum postquam):

„Biskup Rzymu, następca Piotra klucznika i namiestnik Jezusa na ziemi, mocą władzy kluczy otwierających królestwo niebieskie, usuwa u wiernych to, co stanowi przeszkodę w dostępie do Chrystusa, mianowicie winę i karę należną za grzechy uczynkowe; winę – za pośrednictwem sakramentu pokuty, karę zaś doczesną należną za grzechy według sprawiedliwości Boskiej – za pośrednictwem odpustu Kościoła. (…) Kiedy na mocy swej władzy apostolskiej udziela odpustu tak dla żywych, jak i dla umarłych, wówczas rozdziela ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa i Świętych. (…) Postanawiamy władzą apostolską i mocą obecnego pisma, że tak powinni wszyscy utrzymywać i głosić pod karą wyłączenia ze społeczności wiernych 9

Nie, drogi czytelniku wbrew pracy w pocie czoła ekumenikow oraz propagandy katolicyzmu- odpusty nie zniknęły ale są praktykowane po dziś dzień. Franciszek zagwarantował odpust w 2013 r. na Światowy Dzień Młodzieży.10

Zauważcie, ze ten system jest ‚w miejsce Chrystusa’. Nigdy do niego nie prowadzi bo Go nie zna. Niezbawiony człowiek zasiada na tronie i prezentuje światu herezje, bałwochwalstwo i drogi, które prowadza ich do wiecznego ‚pracowania na zbawienie’ poza Jezusem i Pismem Świętym!

Odpusty, msze, eucharystie, modlitwy do zmarłych, koronki itd. Nigdy nie prowadza ludzi do Biblijnego Jezusa. Ekumenia to herezja stuleci wymyślona przez diaboliczny umysł szatana. 11

Czy nie widzisz podstępu? Zamiast przyjść bezpośrednio do Jezusa, ludzie idą przez inne drzwi. Zapowiadał o tym Jezus 2000 lat temu gdy mówił:

(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. (2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. (3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. (4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. (5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. (7) Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. (11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. (12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, (13) ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. (14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. (15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. (16) ”Ew. Jana 10

Usłyszmy niepoprawna politycznie prawdę: Papież i jego system to złodziej i zbójca. Ekumenia to papamobile. Wbrew pięknym, anielskim zamydlaniom z ust papieskich i obmywania nóg biednym- oto złodziej dusz, oto obcy, który przychodzi by pokazać inna naukę od samego Jezusa!

Kleptes – złodziej

Lestes – ten co ogołaca, plądruje.

Złodziej kradnie coś co jest wg prawa własnością innego! Thuo– przetłumaczone jako zabijać, oznacza zabić, złożyć w ofierze! Każda osoba pochwycona przez złodzieja dusz, jest ofiarowana przed szatana! Apollumi to kompletnie zniszczyć, uczynić bezużytecznym, doprowadzić do ruiny.

Złodziej, fałszywy pasterz, najemnik okrada ludzkie dusze sposobem, przynosi ich przed szatana i nosi jak naszyjnik. To doprowadza ich do ruiny- fizycznie, umysłowo i duchowo. Końcowym celem jest wieczna śmierć. Misthotos to najemnik, zwerbowany za kasę.

I tu jest wołanie do owiec Jezusa! Owca za obcym nie pójdzie. Żadna z owiec nie weźmie słowa człowieka nad słowa ich Mistrza i Pana, Jezusa. Pomyślcie o tym. Dziś toczy się rozgrywka o dusze ludzkie. Jezus wola do swoich owiec, które się zgubiły w gąszczu papieskiej ekumenii,katolicyzmu czy innych dróg:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. ”Objawienie 18

Nie oszukujcie się. Przebywanie ekumenii w katolicyzmie da im zapłatę za ta diaboliczna jedność- podziela ich grzechy, demony i choroby oraz sady. Ostatecznie ekumenik, niepomny na ostrzeżenia umrze z ekumeniczna modlitwa na ustach idąc w odmęty buchającego piekła, które jest na wieki.

Spurgeon wolał w kazaniach co powinno odbić się echem u Protestantów w Duchu Świętym:

O, abyśmy mieli więcej ludzi jak John Knox, którego modlitwy były straszniejsze dla Królowej Marii I (znanej egzekutorki Protestantów znanej jako Krwawa! Patrz Jezebel i Achab) niż 10,000 żołnierzy. O , abyśmy mieli więcej Eliaszów, przez których wiarę, okna niebios otworzyły by się na oścież bądź zatrzasnęły! ”12

Potrzeba nam Johna Knoxa ponownie. Nie mów do mnie o tych ułożonych i łagodnych o gładkich manierach i delikatnych słowach. Chcemy pełnego ognia Knoxa, który pomimo swojej gwałtowności pobił pulpit na drzazgi, ale pobudził nasze serca do działania”13

O bracie i siostro, nie daj się zgasić dzisiejszym gaśnicą i ‚nakierowywaczom i ociosywaczom Ducha Świętego’! Dziś potrzeba nam Eliasza, który zapali ogień przebudzenia i pobije ekumeniczne służki Jezebel i Achaba! Moc Ducha Świętego wstrząśnie światem jeszcze raz!

Nie dokonają tego jednak przyjaciele tego świata. Moc nie należy do idących na kompromis ludzi, którzy maja pozory pobożności…Nie, to nie wielka gwiazda z zagranicy…To ty i ja, głoszący Słowo Boże pełne mocy (), które strawi herezje, apostazje i wybije wszelkie demony, które dziś wchodzą do zborów jak do klubu i są witane z oklaskami! Słowo w Duchu zabija zło! Bóg wciąż jest ogniem pożerającym! Jezus wciąż przyszedł by zniszczyć dzieła diabla – ekumenie, herezje, letniość, apostazje, lalusiowatosc, zwiedzenie….

Przyjmij Jezusa do swojego życia i wejdź przez drzwi, nie uczynione i polakierowane ręka człowieka, tj przez samego Jezusa Chrystusa z Biblii! Wołaj aby Bóg wyrwał cie ze zwiedzenia, jeśli kroczysz drogami człowieka grzechu i małego rogu, jakże bluźniącego i nieprzeciwstawiającego się słowom i ewangelii, która przyniósł Chrystus!

Amen! Niech ogień Ducha plonie i zapali przebudzenie!

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/giubileo-jubilee-jubileo-francesco-francisco-francis-39713/

http://www.nytimes.com/1982/11/27/world/pope-in-surprise-move-calls-1983-a-holy-year.html