Pastorzy Zielonoświątkowi na Noworocznym Spotkaniu Ekumenicznym 2019

Po odprawieniu niezbędnych ruchów w ich zborach, ekumeniczni pastorzy Zielonoświątkowi udają się za plecami wierzących by spotkać się na oficjalnych noworocznych spotkaniach ekumenicznych. Jest to organizowane każdego roku. 

https://ekumenia.pl/aktualnosc/ekumeniczne-spotkanie-noworoczne-9/

Celem jest wzmacnianie herezji ekumenicznej i zaniesienie armosfery z katolickiego ducha ekumenicznego wprost do zborów Zielonoświątkowych w Polsce. Tam na spotkaniach realizują postulaty Soboru Watykańskiego II, ogłoszonego “normą” od lat 1963-65. Ten sam duch wchodzi do wielu zborów i będzie próbował się przejawiać w wielu spotkaniach, imprezach i ceremoniach w roku 2019! 

 

Cel: pozyskać Zielonoświątkowców w poczet papieskiej ekumenii!!!