Pogańskie Walentynki czyli Idy Lutego 2017

geneza_walentynek2

Walentynki, zaadoptowane w poczet świąt katolickich przez papiestwo maja swój początek w religii pogan i ich rytuałach. Związane są one z Festiwalem Wilków (orygin. Lupercalia) oraz świętem zwanym Februalia. Lupercalia pochodzą ze starszego festiwalu w Grecji zwanego Lykaia. W historii można zauważyć pewna prawidłowość, ze stare rytuały wędrowały możliwie od Babilonu po kolejne cywilizacje i nie po raz pierwszy wiele rzeczy, które obserwujemy w Imperium Rzymskim, były wzięte od Greków.

Festiwal Wilków związany był z rytuałami, które miały zapewnić płodność kobietom Rzymu. Kto stal za tym festiwalem? Demon o nazwie Lupercus(inaczej zwany Pan lub Faun). Wiec geneza Walentynek pochodzi od dnia, w którym Rzymianie świętowali rocznice założenia świątyni demona- wilka. Rytami przewodzili „bracia wilka” czyli Luperci, odziani w skory. Oni to zajmowali się magia i ofiarowywali dwa kozły oraz psa. Jako „romantyczny motyw”, owi kapłani wilka cieli skore tych zwierząt na paski i biegali po mieście chłoszcząc tymi rzemieniami panny i kobiety (swego rodzaju Pięćdziesiąt twarzy Greya).

Interesujące jest to, ze katolicy w 5 wieku dalej obchodzili Lupercalia, więc papież Gelazjusz I postanowił „skończyć ta tradycje” i przenieść ja na grunt katolicyzm tylko z nazwa „Świętego Walentego”.

Wypada dodać, ze Pan był demonem – kozłem, związanym z nieposkromiona pożądliwością.

Patrząc na festiwal w Grecji- Lykaie, widzimy, ze pierwotnie ten festiwal był związany z ofiara z człowieka, która Rzymianie zmienili na ofiarę ze zwierząt. Ich patronem był Zeus Lykaios, czyli wilk. Ten festiwal odbywał się w nocy, i dotyczył wąskiej grupy ówczesnego kultu, który gromadził się co 9 lat by złożyć ofiary z ludzi dla wymienionego Zeusa Lykaiosa. Spożywali oni te fragmenty ludzi, co miało zmieniać ich w wilkołaków.

Jak widać z historii, Rzymianie nie mogli świętować tego publicznie, więc zamiast ludzi- obdzierali ze skory zwierzęta…W naszej cywilizacji tego typu świętowanie byłoby niemożliwe (z oczywistych przyczyn) więc dorobili do tego historie „świętego” i dzisiaj mamy „piękny festiwal zakochanych”…

Lupercalia obchodzono w okolicach 15 Lutego, a podobny festiwal, Februalie (nazwane od demona zwanego Februus(w Polsce jego odpowiednikiem jest Weles)) miał miejsce między 13 a 15 Lutego. W kalendarzu Rzymian, w 13 Lutego nazywało się Idami Lutego.

Patrząc na okoliczności powołania tego „święta” należy zadać pytanie: jak Protestanci mogą świętować to święto? Czytamy o jego genezie, widzimy ze związany jest on z kultem demonów- więc czemu ludzie mieli by zignorować ten fakt?

Jak pogodzić „święto zakochanych” z tym świętem? Okazujmy miłość bliskim nam osobom, ale bynajmniej nie w sposób pogan, którzy nie znają Boga! Nie w ten dzień i nie w ten sam sposób!

Kiedy patrzysz na kartki z „aniołkiem” strzelającym w serce ukochanej, to co to za postać? Jest to demon związany z wzbudzaniem miłości, seksu itd. zwany Kupidem/Erosem. Kupid ma być synem Wenus i Marsa. Eros był synem Afrodyty, która znana jest pilnym studentom Biblii z nazwy Aszera, której „mężem” był Baal…Uf, tu robi się ciekawie!

Eros/ Kupid jest Tammuzem, synem Innany/Ishtar/Ashtarte/Ashery! W Babilońskim kalendarzu 4 miesiąc był zwany Araḫ Dumuzu, czyli Miesiąc Tammuza. Ten miesiąc odpowiada naszemu Czerwcowi/ Lipcowi!

Isztar była czczona w miesiącu zwanym Araḫ Ulūlu(Sierpień/Wrzesień) a Marduk/ Baal/ Nimrod w Araḫ Samna(Październik/Listopad)! Jak widać, czczenie starożytnych demonów przetrwało do naszych czasów!

Co ma to wspólnego z czczeniem Jahwe? Czyż Bóg nie sądził Izraelitów za to ze czcili te bożki? Okazujmy miłość naszym najbliższym, ale nie po pogańsku (bo akurat świat tak świętuje!), bo…co za miłość im okazujemy?

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna

(Pobierz wlasna kopie pdf na dysk)

Wstęp

Oto tzw kolo roku u pogan. 8 ramienna gwiazda, symbol zony Nimroda, Semiramidy znanej pod różnymi imionami jak Inanna (Sumeryjski), Ištar (Akadyjski), Saules meita (Łotewski), Wenus (Rzym), Afrodyta, Hannahannah(Huryci- Mittani)itd . Przedstawiony powyżej cykl ‚świąt’ czy festiwali jest po prostu misteriami Nimroda/ Tammuza i Semiramidy!

Zaczym zrozumiemy czym jest ‚nowoczesne’ święto Świstaka, musimy zajrzeć do historycznych źródeł na ten temat.

Brigid/ Brygida

W Irlandii, Szkocji i Wyspie Manx od wieków świętowano bożka zwanego Danu a potem Brigid. Wikipedia podaje, ze Brigid widnieje w najstarszej dostępnej literaturze Irlandii. Po czasie, gdy przyszedł katolicyzm do Irlandii (podobnie jak w Polsce i innych krajach), tego bożka zasymilowano czyniąc go Święta Brygida z Kildare i dorabiając fikcyjna historie!

Starożytne budowle były często ustawione pod kątem tych właśnie wydarzeń- równonoce i przesilenia. Na wzgórzu Tary, znajduje się kopiec zakładników (Dumha na nGiall1 ) zbudowany w ten sposób, ze poranne promienie słońca oświetlają ten kopiec właśnie podczas Imbolc (a potem w Samhain). Na wzgórzu Tary wysocy królowie Irlandii (ard ri) byli tam inaugurowani i musieli symbolicznie poślubić(hieros gamos- podobnie jak król Sumeru poślubiał kapłankę Innany czy maithuna w tantryzmie) boginkę zwana Medb lub Maeve.2

W Imbolc okrążano święte studzienki ‚w kierunku słońca’, zostawiano tam ofiary w postaci pieniazka czy kawałka ubrania (clootie). Była to ofiara dla bożka studzienki. Podobne zabobony spotykamy w katolicyzmie, ludzie wrzucają pieniążki do Morskiego Oka3, itd…To jest ofiara i pakt z demonem z tych miejsc.

„Studzianka należąca do parafii w Hermanowej to szczególne miejsce. W tamtejszym lesie znajduje się źródełko z wodą o uzdrawiającej mocy, a nad nim kaplica z obrazem Matki Bożej Studziańskiej.”4

W wigilie Imbolc, Brygid miała pojawiać się w domu. Zapraszano ja symbolicznie do domu, zaścielano łoże. W Irlandii głowa domu okrążała dom 3 razy z sitowiem. Za 3 razem pukał do domu i został zapraszany. Z sitowia robili krzyże. Na wyspie Manx kobiety zapałały jej świeczkę. W Irlandii i Szkocji istniał zwyczaj paradowania Brygid w postaci dziewczyny lub kukły zwanej Brídeóg. 5

Ludzie zostawiali strzępy ubrań oraz popiół na zewnątrz. Te strzępy ciuchów miały być ‚pobłogosławione’ przez Brigid. Patrzyli czy Brigid ‚przyszła’ oglądając popiół (ślady stop?).

Taki krzyż w formie swastyki (Źródło: Wikipedia) umieszczano na domu aby chronić dom przed pożarem czy błyskami oraz by ja przywitać. Czyniono również okrąg z sitowia w środku z tym krzyżem i młodzi ludzie obnosili to po wiosce by ludzie mogliby być ‚pobłogosławieni’ . Te pogańskie tradycje przejął katolicyzm.

Czy to skądś jest wam znajome? 6

Podczas Imbolc wróżono pogodę. Sprawdzano czy węże lub borsuki wyszły z ich legowiska. Inna ‚persona’ z tego święta jest Cailleach (Neftys). Jeśli była dobra pogoda podczas Imbolc, ludzie wierzyli, ze zima się przedłuży. Zła pogoda wywoływała uśmiech na twarzy, gdyż zima ‚miała szybko się zakończyć’.

Candlemass to nazwa katolicka tego święta. Niebiblijny ksiądz błogosławić miał swiece z wosku pszczelego. I tu występuje również ciekawe powiązanie. Wspominana Hannahanna miała wysłać pszczole aby znaleźć Telepinu (Tammuza). Pszczoła miała go urzadlic oraz pokryć woskiem. 7

Mowie wam, czytelnicy, stare misteria są dziś świętowane pod pozorem religii.

U Słowian, jako części misteriów i formy religii Babilonu, obchodzą oni Gromnice. 8 W Biblii czytamy jak kobiety opłakiwały Tammuza. (Ez.8). Brigid właśnie ‚wynalazła’ tym opłakiwania zwany keening czyli połączenie lamentu i śpiewu za (uwaga) jej synem zwanym Ruadán.

„Brigid jest uważana za patronkę poezji, kowalstwa, medycyny, sztuki i rzemiosła, bydła i innych zwierząt, świętych studni, węży (w Szkocji) i przybycia wczesnej wiosny.” 9

Dzień Świstaka

Halloween czy Samhain został przemycony do Protestanckiej Ameryki przez katolików z Irlandii. Dzień Świstaka pochodzi z Niemiec. U Prawosławnych z Serbii jest obchodzona wersja pod nazwa Sretenje. Tym razem to nie waz, ani borsuk ani świstak ale…niedźwiedź podlega wróżbom. 10 Na Alasce mamy marmota.

Świstak

Borsuk

Marmot

W Ameryce co roku czynią wróżby ze świstakiem. W 2009 r. świstak zwany Charles G. Hogg (Chuck) ugryzł w palca burmistrza Bloomberga. 11 Ten w wywiadzie nazwał go ‚małym sukinkotem’. 12W 2014 r Bill de Blasio upuścił świstaka i ten miał zgon…13 W tym roku na De Blasio czeka inny świszcz, zwany Charlotte…14

Stare bożki ukryły się za świętami ‚Chrześcijańskimi’

Yule

Odrodzenie słońca (Horus/ Tammuz). Boginka odradza Horusa.

Te święta są związane z pogada i zmianami związanymi z przejściami por roku! Tammuz nigdy nie powstał z martwych, w odróżnieniu od Jezusa. Jego ‚zmartwychwstanie’ ma się objawiać w zmianach por roku.

Potem cykl ma się powtarzać co roku. Zauważcie, ze katolicyzm podłapał dokładnie ten sam system. Ludzie co roku świętują śmierć,zmartwychwstanie katolickiego Jezusa. Co roku jest on mały, potem rośnie w zastraszającym tępie…

Imbolc

Brigid. Boginka ma dochodzić do siebie po porodzie.

Ostara od Eostre

Ostara. Płodność ziemi, dorastanie Horusa. Zające i jajka- symbole płodności.

Beltane

Flora, Królowa Maja. Boginka łączy się seksualnie z Horusem. Pal majowy symbolizuje ta unie.

Litha

Płodność.

Lammas

Nimrod obumiera.

Mabon

Przygotowanie

Samhain

Śmierć Tammuza/ Nimroda

Ten cykl kreci się wkoło 2 postaci- Tammuza i Semiramidy. Pomimo użycia innych nazw jak Eostre, Brigid, Królowa Maja itd. chodzi o ta sama osobę. Jest związane to z mitem o Izydzie/ Persefonie oraz kazirodczym związku Tammuza z Semiramida! Każde z tych festiwali świętuje jakiś z tego fragment!

Ten mit przetrwał z Sumeru do dzisiejszych czasów. Izyda, Ozyrys i Horus to późniejsza wersja mitu z Sumeru o Innanie i Dumuzid. Samhain to czas gdy Ereshkigal i Nergal ‚wychodzą z zaświatów’. Palenie Marzanny obrazuje rytualne odejście Ereshkigal do ‚zaświatów’. Wieszanie Judasza może być związane z rytualnym przepędzeniem Nergala. Innana i Dumuzid zstępują do podziemi, potem ich odpowiedniki Ershkigal i Nergal przychodzą na ziemie. Potem cały cykl się odwraca.

Brigid to Innana ‚przychodząca’ z podziemia!

Gromnica

U Słowian świętują święto ku czci Peruna zwane Gromnica. Odpowiednikiem Brigid u Słowian jest Mokosz. Perun to inaczej Teshub, Taranis, Thor czy Jupiter.

Jak widać katolicyzm w Polsce zachabrusil po raz kolejny stare pogaństwo. Brigid to w Polsce, Matka Boska Gromniczna:

„Z uroczystością Matki Boskiej Gromnicznej kończy się w Kościele katolickim czas śpiewania kolęd. W wigilię święta tradycyjnie poszczono. Dziś już się tego nie robi, ale wciąż popularne są przysłowia związane z tym świętem: „Kto kocha Maryję, nie pyta o wigilię”, „Na Gromnicę – masz zimy połowicę”, „Kiedy na Gromniczną ciecze, zima się jeszcze przewlecze”, „Gdy na Gromniczną rozstaje, kiepskie będą urodzaje”, „Gdy słońce świeci raźno na Gromnicę, przyjdą mrozy i śnieżyce”. W Małopolsce jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej ”15

Echa Imbolc słyszymy w polskim katolicyzmie:

„Jak suche i jasne Gromnice, przyjdą jeszcze śnieżyce. Jasna Gromnica – zła orędownica. Gromnice w śniegu, wiosna jest w biegu, lecz gdy pogoda, dla wiosny zawoda. Jak słońce jasno Świeci na Gromnice, to przyjdą wielkie mrozy i śnieżyce. Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie. ”16

Nie ma tu bobra ani żadnego zwierzęcia, ale są wróżby i to te same co u Celtów!

Papież dziś, jak Cezar w Rzymie staje na czele pogańskich religii i wola o tolerancje pogaństwa, herezji i wypaczenia.

31 Stycznia 2015 r. papież przyjął tzw orientalne Prawosławie i jego przedstawicieli. 17 Zakończył ich spotkanie wzywając ‚matczyna ochronę Maryi nad ich ‚służbą”. 2 Lutego papa będzie świętował współczesną wersje Candelmass czy Gromnicznej pod nazwa: Ofiarowanie Pańskie. 40 dni po ‚corocznemu odrodzeniu’ tzw katolickiego Jezusa będzie czynił kolejna msze. 18

W kalendarzu satanistów jest to dzień w którym maja dokonywać ofiary z ludzi.

Współczesny człowiek, Protestant musi otworzyć oczy i zobaczyć w jakiej rzeczywistości dziś przyszło nam żyć! Jest to czas szukania Boga i potężnych modlitw aby Bóg zesłał przebudzenie na żyjący w zwiedzeniu świat…

Chińczycy świętują Nowy Rok 19 Lutego. Wg ich astrologicznego zwiedzenia jest to rok kozła albo owcy. Jaki to jednak rok będzie dla ciebie?

A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.(thronos doxa) (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody(ethnos ), i odłączy jedne od drugich(PODZIAL- aphorizo ), jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce(probaton ) po swojej prawicy, a kozły(eriphion) po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. …Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Ew. Mateusza 25

Eriphion kontra probaton! Czy będziesz jednak owca Jezusa? A może naiwna owieczka? A może kozłem? Jezus przyjdzie i na nowo przywróci Prawdę. Jak widać przed przyjściem Pana jest wielka jedność. I Bóg rozburzy te jedność!

Będzie wielu, którzy mówią:czynie prace Pana i chodzę z bałwanami. Właśnie otrzymałem e-mail z Armii Zbawienia i tam piszą:

Uznajemy katolików naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Ale napotykamy na pewne wyzwania w Polsce i nie jest powszechne dla katolików aby uznać nas za część rodziny. Jeden ksiądz mi powiedział, ze katolicki kościół to jedyny prawdziwy kościół….Chrześcijanie powinni być zjednoczeni w wierze”

Jakie to śmieszne! Ta zwiedziona kobieta zdaje się nie znać ani historii ani Biblii! Jakiej wierze? Co ma wspólnego tradycja z Biblia? To żałosne- ta kobita ma ‚pretensje’, ze niezbawiony i nie Chrześcijański kościół jej ‚nie uznaje’…Bedzie wielu kozłów, którzy nie czynili nigdy woli Ojca!

Służyli ślepo organizacji, robili co im kazali…i robili to, poświęcając cale życie i czas…Okazało się, ze to wszystko jest nadaremno…Ekumenizm, katolicyzm, tzw Chrześcijaństwo bez Ducha wykonuje wiele manewrów i ruchów religijnych…ale Jezus powie im: nic nie macie ze mną wspólnego!

Czyż nie organizowaliśmy wspaniałych ekumenicznych koncertów?

Czyż nie chodziliśmy by nawoływać do herezji, tradycji i zwiedzenia?

Czyż nie głosiliśmy wiernie Jezusa, który dziś nie może nikogo uzdrowić, uwolnić od demonów?

Czyż nie głosiliśmy, ze języki i inne dary Ducha są od złego?

Czyż nie usuwaliśmy ze zborów każdego, kto wystawał z ta Biblia?

Czyż nie robiliśmy tego co pastor ekumeniczny nam kazał?

Cuchnie tu kozłem…Baaaa….Kim jesteś by mi COKOOLWIEEEEK mówić? TO COOOOO, ze oni tak chodzą? CO Z TEGO, ZE TAK GLOOOOOSZAAAAAA! CHOCIAZ COS ROOOBIAAAA! BAAAAAA! BAAAAA!

Pokutuj dziś i przyjmij Biblijnego Jezusa do serca i życia,

Amen!

Na placu Piotra w Watykanie widnieje 8 ramienna gwiazda Innany! Oni nazywają ja Maryja.