Agenda Unijna: zemsta na białych i ich kulturze

Jeśli ktoś przyjży się bacznie agendzie Unijnej to dojdzie do jednego wniosku: ich wszelkie działania to ciosy wymierzone w białego człowieka na Zachodzie. Dać mu dostęp do rzeczy, które go zniszczą, dać mu filozofie, które podkopią rodzinę i dzieci, zastraszyć psychologicznie aby przyjął kultury, które nie tylko są niekompatybilne ale i wrogie…Oto co robi Unia na naszych oczach, czy to w Europie, USA, Australii itd. Zmieszamy kolor ich skóry, ogłosimy dorobek ich kultury jako opresja, zmieszamy ich wierzenia, uczynimy mniejszością- która niezdolna z powodu ich Unijnego stylu życia iść do przodu i się rozwijać…

Islam ma przyjechać, rozmnożyć się w zastraszającym tempie by zakryć Europę…potem, za namową piewców bredni z Unii- przekonać Europejczyków, że oni sa wszystkiemu winni…
Czas…zerwać się ze snu i opium wdychanego od Unijnych speców od inżynierii społecznej…
Biali Europejczycy są ich celem…Oto inżynieria odwrotna…