Uwaga: Pojawiły się mutacje obecnego wirusa

Nowe warianty plagi…

Wielka Brytania ugina się pod nową mutacją wirusa! Daily Mail opisuje, że nowe warianty wirusa z Wuhan pojawiły się w Nigerii oraz Afryce Południowej. 


Prasa opisuje ”mutanty“ jako:

P681H

501Y.V2


Wielka Brytania została wpisana na liście zakazanych podróży przez wiele krajów, a teraz ona zakazała podróże do Afryki Południowej.


Informacje:


https://www.dailymail.co.uk/news/article-9085543/ANOTHER-mutant-form-coronavirus-discovered-Nigeria.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9083463/CDC-monitoring-new-mutant-COVID-strain-South-Africa.html

https://edition.cnn.com/travel/article/uk-travel-ban-coronavirus-variant/index.html

Wirtualne Święto Reformacji pod Maskami w 2020

Katolicy mają Marcina Ekumenistę- redefiniowaną parodię historycznego Marcina Lutra

Papiestwo przejęło Święto Reformacji i przekształciło je na celebrację z punktu widzenia katolicyzmu.

To zaprzeczyło całą ideę Reformacji. Dzisiejsze pokolenie więc leci z zafałszowanymi faktami historii.
Obecna sytuacja spycha też wszystko w świat wirtualny i pod maskę. Ekumenizm papieski cofnął się z tego powodu o 10-lecia. 


Inny fakt, który chciałbym podkreślić jest: Kiedykolwiek “Chiński wirus” zniknie z powietrza, powstanie nowa doktryna ekumenizmu(żerując na sytuacji): Oto ludzkość cierpiała od sytuacji, teraz każdy człowiek powinien połączyć się do uniwersalnej religii ekumenizmu! Zrobili to po II Wojnie Światowej- cała Europa była w powojennej traumie, a diabeł ekumeniczny tylko zacierał łapy. Teraz zrobią to samo, tylko z wielkim hukiem i famfarami!

Najpierw ekumenizm sprowadził sąd na świat, potem użyje tego dla własnych celów!


Uwaga!

Pekin obwinia “drugą falę” pandemii na…“łososia europejskiego”

Pekin obwinia “drugą falę” pandemii na…“łososia europejskiego”

salmon

“Druga fala” grozi wielu krajom, w tym Chinom. Pomimo, że pandemia zapoczątkowana została w Wuhan, gdzie mieści się labolatorium z niebezpiecznymi mikrobami, teraz Chiny próbują winić innych. No i zakazali importu “łososia europejskiego” jako rzekomej przyczyny “drugiej fali”. 

Uniwersytet Harvarda: Epidemia mogła zacząć się pod koniec lata 2019 w Wuhan

Uniwersytet Harvarda: Epidemia mogła zacząć się pod koniec lata 2019 w Wuhan

cenzurawuhan

Chiny mają wielki problem i są tego świadome. Każdy tydzień pokazuje nowe “rewelacje” odnośnie tego co naprawdę się dzieje vs tego co kontolowane media i interesy chcą nam zakomunikować.

 

Wg Harvardu, zdjęcia satelitarne z Wuhan pokazują niecodzienny, wzmożony ruch w szpitalu w okresie późnego lata i wczesnej jesieni w roku 2019(!). Implikacje tego są poważne i dalekosiężne.

 

Czytaj (po angielsku) i wyślij komu uważasz, że powinien wiedzieć o tym:

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42669767/Satellite_Images_Baidu_COVID19_manuscript_DASH.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://dash.harvard.edu/handle/1/42669767

 

Modlitwa przeciwko COVID-19/ koronawirusowi

ochrona
Każdy wierzący powinien zakrywać się Krwią Jezusa na każdy dzień i ogłaszać ponad-naturalną ochronę wynikającą z przymierza zawartego podczas zbawienia i przyjścia do Jezusa. 
Dodatkowo, każdy powinien na głos wyznawać ochronę wynikającą z Psalmu 91. Czytając na głos z wiarą nakazując w imię Jezusa aby “plaga” trzymała się z dala od ciebie, rodziny i znajomych w imieniu Jezusa! Niech Covid-19 umrze!

Mieszkam ja i moja rodzina plus ……….. pod osłoną Najwyższego i  przebywam w cieniu Wszechmocnego,

Więc mówię do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. On wybawi mnie, moją rodzinę i ……… z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.

Piórami swymi okryje [mnie, moją rodzinę i ………]. I pod skrzydłami jego znajdziemy schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.

Nie ulękniemy się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,

Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.

Choćby padło u boku mego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy mojej, mnie ani mojej rodziny i …… to jednak nie dotknie.

Owszem, na własne oczy ujrzę I będzę oglądać odpłatę na bezbożnych.

Dlatego, że Pan jest ucieczką moją, Najwyższego zaś uczyniłem ostoją swoją,

Nie dosięgnie mnie, mojej rodziny ani ….. nic złego I plaga nie zbliży się do namiotów naszych,

Albowiem aniołom swoim polecił [Bóg], Aby nas strzegli na wszystkich drogach naszych.

Na rękach nosić nas będą, Byśmy nie urazili o kamień nóg naszych.

Będziemy stąpać po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczemy.

Wyratuje nas Bóg bo go umiłowaliśmy, Wywyższy nas, bo znamy imię Jego.

Gdy Wzywamy Go – Bóg nas zawsze wysłucha, Jest z nami w każdym czasie, Wyrwie nas od tego i czcią obdarzy.Długim życiem nasyci nas I ukaże nam Swoje zbawienie/wybawienie/pomoc/ochronę

(Na podstawie Psalmu 91)

A owa krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie. Ujrzę krew i was ominę, i pośród was nie będzie tej zgubnej klęski”

 

“I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach… A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.” II Księga Mojżeszowa 12

„Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud.Mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił.Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” 

“Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący,  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.”List do Hebrajczyków 9

„A oni zwyciężyli [szatana] przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego” Objawienia 12

POLECAM WYDRUKOWAĆ TO JAKO CAŁOŚĆ, ZROBIĆ KOPIE I MODLIĆ SIĘ SAMEMU, A JAK MOŻNA CAŁE RODZINY I GRUPY!

Inne:

Tylko u nas:SZOK!Wojskowe labolatorium Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Wuhan: Wyciek broni biologicznej COVID-19/Koronawirusa

PLAGI 21 WIEKU I RADA NA NIE!

Click to access kto-ma-moc-nad-plagami-w-21-wieku-ver-2.pdf