Czym jest katolicyzm?

Pastor G Craig Lewis ze służby EXMINISTRIES pokazuje prawdę na temat katolickiej instytucji:

Prawda stojąca za Hip Hopem cz. 7: Rzymski katolicyzm, Protestantyzm, Antychryst i kościół

Demony w moim domu: Rozbijanie szatańskich i Iluminackich czarów

Amerykańskie Okultystyczne Święta Doc Marquis- Święta Bożego Narodzenia & Wielkanoc

Święta Bożego Narodzenia

Wielkanoc

Głos Prześladowanych Chrześcijan, promocja ekumenii i Nowego Porządku Społecznego

Ten magazyn nazywa katolików braćmi, zawiera wiadomości na temat co dzieje się księżom i zakonnicom w rożnych krajach, a żeby jeszcze było śmieszniej to nie tylko nie widzi problemu współpracy z katolicyzmem, to jego szef to Zielonoświątkowiec. Promocja ekumenii.
Tutaj

Rowniez tu

 

Świadectwa byłych zakonnic


Każdy nowo narodzony, mówiący na językach Chrześcijanin powinien modlić się aby Bóg otworzył oczy zakonnicom oraz młodym dziewczynom które są mamione do tej diabelskiej, niebiblijnej instytucji! Wiele autorów przez wieki pisało co działo się i wciąż dzieje w klasztorach, zakonach! Czy w Polsce ktoś słyszał o takich zakonnicach jak Maria Monk, czy siostra Charlotte?

Opisują one horror, sadyzm, katusze, gwałt na zakonnicach, rodzenie dzieci księżom i potem ich zabijanie w bestialski sposób, degeneracja starych zakonnic, młode zakonnice umierające młodo, bez nadziei!

Straszne odkrycie Marii Monk

Świadectwo byłej siostry zakonnej Charlotte Keckler

Potrzeba kogoś by przetłumaczył te dwie pozycje na język Polski!

Dziś nikogo nie dziwią takie historie, w 2011 gazeta the Independent pisała o tym ze w 23 krajach odbywają się gwałty na zakonnicach przez księży, którzy traktuja je jak prostytutki !

Ile jest zakonnic w Polsce?

„Spośród ponad 19,5 tysiąca zakonnic w Polsce, około 3200 jest katechetkami a 1600 pracuje z osobami chorymi. Siostry zakonne prowadzą też 1156 przedszkoli, żłobków, domów samotnych matek i innych placówek edukacyjnych i społecznych.”

 

Tylko twardy Jezuicki ekumenik nie modlił by się w tej sprawie!

 

Podział na denominacje wg Apostoła Pawła

Jeśli podział wynika z powodu herezji, np ludzie atakują chrzest w Duchu Świętym, wyganianie demonów, walkę duchowa, albo chcą niebiblijnych unii z bałwochwalstwem to Paweł pisze:

“Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. ” 1 Kor 11:17-19

Hymn anty ekumeniczny

Come and show Your power as in days of old[Przyjdz i pokaz moc Swa jak za dawnych dni]
Lord, Lord let Your fire fall[Panie, Panie zeslij ogien Twoj!]
Burn up the idols of wood and stone [Spal balwany z drewna i kamieni]
Lord, Lord let Your fire fall
We come before You Father[Przychodzimy do Ciebie Ojcze]
We offer You our lives[Skladamy nasze zycie w Twoje rece]
Our hearts are on Your altar[A serca na twoim oltarzu]
Consume the sacrifice[Pochlon ta ofiare]
Lord, Lord let Your fire fall
Lord, Lord let Your fire fall

Come and show Your power in our midst today[Przyjdz i pokaz Swoja moc posrod nas w ten dzien]
Lord, Lord let Your fire fall [Panie, Panie zeslij Twoj ogien]
Holy Spirit come and have Your way[Duchu Swiety zstap i dzialaj jak chcesz]
Lord, Lord let Your fire fall
Purify Your people[Oczysc swoich ludzi]
Set our hearts aflame[Rozpal nasze serca]
Give us holy passion[Daj nam swieta pasje]
Come and glorify Your name[Przyjdz uwielbij Twoje imie!]

O Lord, Lord let Your fire fall
Lord, Lord let Your fire fall
Lord, O Lord let Your fire fall
Lord, Lord let Your fire fall

Purify Your people set our hearts aflame
Give us holy passion
Come and glorify Your name

Lord, Lord let Your fire fall
Lord, Lord let Your fire fall
Lord, Lord let Your fire fall
O Lord O Lord let Your fire fall
Let Your fire fall
Let Your fire fall

Świadectwo byłego Jezuity

Dziś wielu braci/ sióstr wzdryga się aby opowiedzieć o tym co przeszli! Nawet ‚pobożnie’ mówią, ze nie chcą opowiadać o przeszłości ale tylko o Jezusie. Paweł daje nam przykład ze pomimo swojej niechlubnej przeszłości głosił swoje świadectwo, z czego Bóg był go w stanie wyciągnąć! Bo to ważne! Wielu siedzi w diabelskich systemach jak katolicyzm, satanizm, lucuferianizm i żyje w strachu ze nie ma stamtąd ucieczki! Jest masa świadectw osób które wyszły z okultyzmu, satanizmu i zostały uwolnione od demonów, które im mówiły ze się nie da! Co byłoby gdyby oni, pomimo tego co przeszli siedzieli cicho!Bóg nie dal nam ducha strachu, ale odwagi, miłości i zdrowego umysłu!

W ks Objawienia Jana pisze ze pokonaliśmy diabla przez krew Baranka, oraz Słowo świadectwa naszego!

 „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego” Obj 12:11

„A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, (20) a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. (21) Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? (22) Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem.”Dzieje Apost. 9

 

„A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. (27) Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. (28) I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. ”Dz Ap. 9:26-28

 

„Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. (4) Drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, (5) jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych; od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. (6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba, (7) i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? (8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. ”Dzieje Apost. 22

 

„Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja: (5) obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, (6) co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany. (7) Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. (8) Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa (9) i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, (10) żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego ”List do Filipian 3

 

„Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, (13) mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. (14) A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. (15) Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. (16) Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. (17) A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. ”1 List do Tymoteusza 1

 

Bóg daje nam świadectwo w życiu, by nas do siebie przyciągnąć, ale i aby inni mogli zobaczyć!