Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3- Babilon i Antychryst, początek astrologii, czarnej magii i ofiar z ludzi, oraz demonicznych festiwali!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 3- Babilon i Antychryst, początek astrologii, czarnej magii i ofiar z ludzi, oraz demonicznych festiwali!

Religia, która istniała w Babilonie została rozprzestrzeniona po całym świecie. Gdy Bóg pomieszał języki, ludzie podzielili się na grupy, plemiona, narody i rozprzestrzenili się po ziemi! Babilon w Biblii, był zawsze wrogi Bogu Jahwe. Kilka razy znajdziemy w Słowie, w odnośniku do Babilonu- niewole!

Bel się pokłonił, zgiął kolana [kara], Nebo zgarbił się [qaras], idole są niesione na zwierzętach, na bydle” Iz 46:1

„Bel jest w zamieszaniu [yabesh], Merodak złamany na drobne kawałki[chath= lub w strachu!]” Jer 50:2

Kim są te bożki? Dowiemy się w trakcie czytania tego artykułu!

Ciekawe jest, ze sad o którym mówi Jezus w ks. Objawienia, bardzo przypomina sad nad Babilonem ze starożytności!

W Iz. 13 czytamy:

 • [10] gwiazdy niebios, konstelacje, słonce ciemne i księżyc- sad nad nimi! Pamiętamy słowa Jezusa o tym co stanie się na niebiosach!?
 • [19]Babilon ‚chwała’, ‚piękno’,’doskonałość’ obróci się w perzynę niczym Sodoma i Gomora. W Obj. czytamy o lamencie nad Babilonem!
 • [21-22] dzikie bestie, smok, Lilit, satyr- to mieszkańcy Babilonu. Kto mieszka w mieście, Nierządnicy?

W Iz 14:4 mowa jest o królu Babilonu, nie tym w ciele, ale tym duchowym- czyli Lucyferze, opresorze, gnębicielu, ciemięzcy narodów ludzkich oraz o Babilonie, złotym mieście, które ustało! Pamiętamy, w Objawieniu, kto daje moc bestii i stoi za Nowym Ladem Swiatowym?

W Iz 21:9 Babilon upadł, upadł, i jego wystrugane z drewna bożki, wyobrażenia demonów lezą połamane na ziemi!Czy czytelnik i student Słowa nie zauważa tu lamentu z ks Objawienia?

Dalej, w Iz 47 czytamy:

 • [7] „Powiedziałaś, będą Panią[gheb-eh’-reth= pani, królowa, mistrzyni] na wieki!”
 • [9] „Mnogość czarów [kesheph] oraz zaklęć [cheber]”
 • [13]” astrologowie,(…) oglądacze nieba, (…) przepowiadacze”

Iz 48:20 :”Wyjdźcie z Babilonu”

Jer 50:2 „Babilon wzięty, Merodak [Marduk] w zamieszaniu, Bel rozbity na kawałki, idole w zamieszaniu, wyobrażenia połamane w drobny mak”!

Jer 50:11 „niszczyciel Mojego dziedzictwa„. Pamiętamy walkę bestii ze świętymi Jezusa w Objawieniu? Boże dzieci, to tylko ci którzy narodzili się na nowo z Ducha, którzy uwierzyli w Biblijnego Jezusa, powierzając Mu swoje życie i żyjący tak jak On chce!

Jer 50:8 „Wyjdźcie z Babilonu” . Zauważ, nie pisze- róbcie z nim dialogi, bądźcie tolerancyjni!

Jer 50:23Młot całej ziemi jest wzięty i połamany”. W Obj pisze,ze wszelki naród, język będzie musiał stanąć przed wyborem Nowego Ladu Światowego! Nikt się nie wywinie! Albo za Jezusem, albo piekło wieczne. To jest ostateczny przesiew tej ziemi! Pisze również w Biblii, ze narody były upojone jej nierządem!

Jer 50:38 „[Babilon] to ziemia struganych z drewna idoli[ay-maw], [ludzie ] oszaleli[halal] na nich!”. Czczenie bożków prowadzi do zwariowania!

Jer 50:41– narody pobudzone by ja zniszczyć! Kto w Objawieniu obróci się w końcu przeciwko nierządnicy?

Jest to wszystko jako odplata za ucisk, zniszczenie świątyni Izraela [co jest świątynią w NT?]

Jer 51:13 „Mieszka miedzy wieloma wodami, obfitującą w skarby”

Jer 51:37 „Mieszkanie smoków/ węży”[co mówi Biblia w NT na ten temat? Deptanie smoków i węży?]

Jer 51:44 „Ukażę Bela w Babilonie”

Jer 51:45Wyjdźcie z pośród niej, o MÓJ LUDU, i uratuj każdy z was wasza dusze z zapalczywego gniewu Jahwe!”

Czy to nie brzmi znajomie, po lekturze ks. Objawienia?

Po studiowaniu Objawienia zauważymy niesamowite podobieństwa! Po upadku w ogrodzie Eden, Adama i Ewy, diabeł zaczął tworzyć własna religie, która rozprzestrzeniła się po całej ziemi. Buddyzm, Hinduizm, Szinto, szamanizm, lucyferianizm, Masoni, i każda inna pogańska religia ma swoje źródło w Babilonie!  Pierwowzór odstępczej, bałwochwalczej, pełnej czarów i zbrodni religii, jest w Babilonie!

W Rodzaju 10:10 czytamy ze założycielem Babilonu/ Babela był Nimrod! On zgromadził ‚cala ziemie‚ [11:1]. Tam ustanowił kult- budowa miasta oraz wieży, która sięga szczytem niebios, aby połączyć ich z „władcą który jest na powietrzu„, „duchem buntu” ! To początek demonicznego kultu, który rozniósł się po całym globie i istnieje po DZIŚ DZIEŃ! Baale i Asztarty to nie tylko problem Izraela ze ST! Nie daj się zrobić!

Nawiązując do poprzednich części artykułu, pamiętamy jak w Ez 8 „kobiety opłakiwały Tammuza„!

Adonalia

Byl to starożytny festiwal, w którym kobiety opłakiwały Adonisa, odpowiednika Tamuza. Reprezentacje Adonisa były wystawiane na ulice miast i kobiety biły się w piersi i wznosiły lamentacje na wzór Wenus, opłakującej swego kochanka!Festiwal ten, miał miejsce w Atenach.

Treść tzw gorzkich żalów wygląda tak [frag.]:”Żal duszę ściska, serce boleść czuje(…)Me serce mdleje(…)LAMENT DUSZY(…)

Poprzednio pisałem o kilku międzykulturowych powiązaniach miedzy Tammuzem i jego odpowiednikami. Dla lepszego zrozumienia polecam przyjrzeć się innym:

U Celtów, był Diarmuid z Grainne. Diarmuid został zabity przez wielkiego dzika. Lugh, został zatopiony przez 3 synów niejakiego Cermaita. Adonis, o którym pisałem wcześniej, miał zginać kolo rzeki, do której wpłynęła jego krew, i zabarwiła ja na ten kolor. Dzis nazywa się Rzeka Adonisa, znajdująca się w Libanie.

Rzeka Adonisa w Libanie

U Słowian mamy Jaryle. Mial urodzić się podczas festiwalu Wielkiej Nocy, pogańskiego Nowego Roku. Hej! Ta nazwa wzięła się od slowian! Jaryla miał zostać porwany do świata zmarłych. Ten motyw występuje w każdej legendzie o Tammuzie i jego odpowiednikach. Z powodu jego niewierności do zony, zwanej Morana, bądź co bardziej jest dla nas znane- Marzanna[!] zostaje zabity i jest to rytualna ofiara, a ciało jego jest użyte potem do budowy domu! Katolicyzm go zaadoptował i nazwał Święty Jerzy! Isztar i Tammuz, Asztarte i Baal to  Jaryla i Marzanna!

Maslenitsa, to wiosenny pogański festiwal płodności, którego jednym z elementów jest palenie słomianej kukły! Tak swoja droga, to co Biblia mówi na temat płodności, obfitości jedzenia, pola, błogosławieństwa? Od czego jest to uzależnione?

Z Jarylem związany był wiosenny festiwal, gdzie młodzi nosili zielone gałązki jako symbole nowego życia. [rodząca się przyroda!]

W mitologii Nordyckiej, Baldr ginie od oszczepu. Nanna, jego zona rzuca się na pogrzebowy stos. Baldr ma być ‚ożywiony'[znowu motyw czarnej magii i ożywiania trupów, zombie!] jeśli rzeczy martwe i żywe będą płakać za nim! Synem Baldra i Nanny byl Forseti.

U Aztekow, Quetzalcoatl, waz z piórami, miał się upić, przespać z kapłanka- celibatka, i spalić się z poczucia winy!

Współczesne obrzędy, które praktykują katolicy, jak:

 • rozpalanie ognisk
 • bazie
 • pisanki
 • śmigus- bicie witkami
 • dyngus= oblewanie woda [u Słowian obmywanie się w świętej wodzie]
 • pochody
 • palmy

pochodzą z Jarego Święta!

W Rosji, o północy, rozpoczyna się procesja z krzyżami i ikonami, dookoła budynku, mająca trwać aż do rana! W Piątek stawiają ikonę na środek budynku. Kolorowanie jajek na czerwono, ma być symbolem krwi! Pamiętamy krew przelana przez Adonisa, która zabarwiła jezioro? Zapalany jest również ‚święty ognień’.

Papa z jajem!

Nie, proszę, tylko mi nie mów ze to poganie ukradli te ‚obrządki’!

U Saksonów, zapalano ogniska by pomoc przepędzić ciemność!

Łotysze, 23 Marca świętowali Lieldienas– Wielkie Dni! Jedna z tradycji były wróżby z jajami! A jaka jest roznica gdy wróżysz z lania wosku, czy z pisanek? Wróżba to wróżba, i ona otwiera cie na demony wróżb, przesądów i zabobonów!

Śmigus- Dyngus

To lanie woda, obdarowywanie się pisankami- uznawanymi za magiczne, związane z seksualnymi sukcesami, udanym porodem i błogosławieństwem pol. Bazie miały chronić przed piorunami, chronić zwierzęta i tradycyjnie zjadano 3 czubki bazi dla zdrowia! Na procesje dyngusa, ‚pożyczano’ kogutka dawano mu kielicha, czyli nasączano ziarno wódką, i sadzano na wózek, obwożono po domach jako symbol płodności!

Wiccanie świętują tzw Ostare. W Szkocji natomiast świętują whuppity scoorie, gdzie dzieci biegają dookoła budynku robiąc hałas, po to by przegnać złe duchy zimy.

Wg nawróconego brata, Doca Marquis, Lucyferianie/ Illuminaci składają w tym czasie ofiarę z człowieka. To samo podają, umieszczone na wielu stronach kalendarze rytuałów szatańskich.

Wspominana (Kostroma) alias Maslenitsa to słomiana kukła, którą pala w ogniu, a popioły są zakopywane by nawozić pole. To przykład magii sympatycznej.

Zegnaj Marzanna, alias Isztar!

W Indiach [!] świętują Holi, święto, gdzie polewają się woda i posypują proszkiem.

Hinduski dyngus

W Skandynawii mieli festiwal Disablot, związany z czerwienieniem krwią ołtarza :

„Alfhildr, córka króla Alfr z Alfheim, została porwana przez Starkad Aludreng gdy zaczerwieniała ołtarz krwią(…) Król Szwecji przeprowadził obrzędy, co było zgodne z jego rola jako arcykapłana świątyni w Uppsali.Wzmianka o Dísablót dotyczy śmierci króla Eadgils (Aðils, Adils), który zginął od upadku z konia podczas jazdy wokół sanktuarium(…)”

„Sanktuarium/ świątynka , gdzie czczono Dísir nazwano dísarsalr i ten budynek jest wymieniony w sadze Ynglinga odnośnie  śmierci króla Aðils ‚. Jest również wspomniane, w  sadze Hervarar, ze  kobieta staje się tak rozwścieczona po śmierci ojca z rąk Heiðrekr, jej męża, ze  powiesiła  się w sanktuarium/ świątynce.”

Co wiec robi mit o Tammuzie, w Skandynawii? Jednym ze starych obrzędów jest tzw wieszanie Judasza! Czy nie widzimy tu tez podobieństwa z topieniem marzanny?

Judasz, czy Marzanna?

„Tam nie tylko dom musieliśmy wysprzątać. Porządkowało się też oborę, stajnię, kurnik. A w samą Wielkanoc sąsiadom psikusy się robiło. Chłopaki pannom farbą okna oblewali. Pamiętam, jak moje siostry całą noc w oknie siedziały i pilnowały, by ktoś domu nie zachlapał. Albo jak sąsiadkę grupa kawalerów do strumyka wrzuciła w lany poniedziałek, bo za bardzo się umalowała.”

„Irena Charczuk, również krośnianka, pamięta za to drewniane kołatki. – Koguciki na nie wołaliśmy – wspomina. – Kręciło się to i brzęczało. W Wielkim Tygodniu dzieci po ulicach ganiały z takimi zabawkami, a śmiechu i zabawy było przy tym co nie miara.Mowa o wielkim grzechotaniu. Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Dla dzieci był to czas na psoty. Młodzież straszyła na ulicach przechodniów hałasem z drewnianych grzechotek.Topienie Judasza, wielkie grzechotanie, wieszanie śledzia…

„W Wielki Czwartek odbywał się pogrzeb Judasza. Zwyczaj ten łączył chrześcijańskie zapisy z przedchrześcijańskim zwyczajem topienia Marzanny. Kukłę Judasza wieszano, ciągano po wsi, topiono ją lub palono, tak jak Marzannę.

Paleniem Judasza nazywano gdzieniegdzie palenie wielkich ognisk z nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Tej samej nocy powszechnie obmywano się w rzekach i strumieniach, co miało znaczenie magiczne. Rytuał ten chronić miał od chorób, szczególnie od czyraków i krost.

„W Wielki Piątek na pożegnanie postu, który wszystkich udręczył, młodzi ludzie organizowali pogrzeb żuru – zwyczaj dający wytchnienie od ciężkiej atmosfery Wielkiego Tygodnia. Była to zabawa, w której żur symbolizował ciężki czas umartwiania i postne jedzenie. W garnku zbierano różne śmieci, m.in. główki od śledzi. Naczynie to wieszano na drzewie i potem rozbijano publiczne.

Na Kielecczyźnie zwyczaj ten często miał taką formę, że garnek z resztkami przywiązywano na głowie młodemu chłopakowi, który szedł pierwszy, jakby w kondukcie pogrzebowym. „Biedak nie wiedział, że bezpośrednio za nim idący kolega stłucze mu to na głowie” – wyjaśniła Imiołek.

Innym zwyczajem w Wielki Piątek było używanie kołatek, którymi wyganiano post. Od Wielkiego Czwartku nie używano w kościołach dzwonów, aż do rezurekcji zastępowały je kołatki. Młodzi ludzie biegali z nimi po wsi, hałasowali, wyganiając w ten sposób post, a czasem nawet – jak wierzono – diabła.

W Wielki Piątek powszechnym zwyczajem od XVII wieku było w Polsce organizowanie grobów pańskich w kościołach. W tradycji ludowej i staropolskiej przy grobach stała straż; na Kielecczyźnie byli to mężczyźni w charakterystycznym odzieniu przypominającym mundury.”Pogrzeb Judasza i inne wielkanocne zwyczaje

Hej, to Apostołowie nie robili takich rzeczy- ktoś może spytać! No pewnie, ze nie! Paweł mówił aby nie robić przesądów i bałwochwalstwa pogan!

Sroda Popielcowa

„Środa popielcowa to dzień, w którym na wszystkich mszach księża posypują głowy wiernych popiołem. Symbol popiołu związany jest z pokutą, bo od czasów starożytnych popiół wiązał się z przemijalnością i zniszczeniem. To posypanie głowy (w niektórych parafiach księża robią znak krzyża na czole), to symboliczne przypomnienie, że życie nie jest trwałe. Księża wypowiadają przy tym słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – wierny powinien pamiętać o tym, że życie jest kruche i dbać o jego jakość,by po śmierci otrzymać nagrodę.”


Gdzie w Biblii Bog kazal robic takie zabobony?

Indie!

Tilaka

Krisznowcy

Demon budda

Demoniczny czarownik Sai Baba wydziela proch, zwany vibhuti

Hinduska zona i bindi!

Obrzęd posypania głowy popiołem wcale nie wywodzi się z katolicyzmu(…)Znany był w wielu kulturach i tradycjach – już w starożytnym Egipcie i Grecji. Znajdujemy go też u plemion indiańskich.”

„W okresie starożytności chrześcijańskiej rytuał „posypania popiołem” nie był powiązany z czasem rozpoczęcia przygotowania do Świąt Zmartwychwstania. Do IV wieku praktykowano go w niektórych Kościołach lokalnych w czasie obrzędu wyrażenia skruchy przez grzeszników publicznych czy zdjęcia ekskomuniki. Tradycja posypywania głów popiołem, którą znamy dzisiaj, na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku.

W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym kościele[Babilon]. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową.Dziś środa popielcowa. Tak rozpoczyna się Wielki Post

To rytuały na cześć Tammuza!

Wspominany już wcześniej Śmigus i Dyngus to… 2 demony! Dyngus to demon wodny a Śmigus- piorunów i błysku!

Te zwyczaje, oblewania i bicia, należą do tzw rytualnych oczyszczeń. Woda symbolizuje oczyszczenie, a smaganie witka- płodność! To magia sympatyczna. To pogaństwo i przesady!

W hinduizmie, zanurzają się w Gangesie, w Shinto- pod wodospadem. Katolicyzm ‚inicjuje ‚ małe dzieci poprzez pokropienie woda! Nie ma tu mowy o wierze w Jezusa, robią rytuał aby to ‚zastąpić’!

Lupercalia– to święto ku czci Lupy, wilczycy, matki Romulusa i Remusa,w celu oczyszczenia się na wiosnę. Kaplani zwani Luperci, po złożeniu krwawej ofiary, biegali z rzemykami i uderzali dziewczyny i młode kobiety w celu zapewnienia płodności, zabezpieczenia przed niepłodnością i złagodzenia bólów porodowych!

„Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, (16) gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. (17) Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy[sheqets], i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.” Izajasz 66:17

qadash= uświęcić, poświecić

gannah= ogród, sad

taher = oczyścić

chaziyr= świnia, dzik

sheqets= obrzydliwości

`akbar= mycha!

W katolicyzmie, wziętym z Babilonu, obmywają niemowlaka w celu obmycia go z… grzechów! Bezkrwawa ofiara! My wiemy ze Słowa, ze grzechy obmywa nie zwierzątko, nie pluskanie się w stawie, ale…krew Jezusa przelana 2000 lat temu na Golgocie!

Wg tzw Cyklu Baala, historii stojącej za kananejskim demonem Baalem, jakże ‚kochanym’ przez niektórych Izraelitów dowiadujemy się niezwykle ciekawych informacji:

„Baal, znaleziony martwy(…) El schodzi z tronu, szuka go na ziemi i ubolewa, posypując proch na twarz, we włosiennicy, obcinając włosy i bije pierś, ubolewając. Anat również we włosiennicy(…)”

Wg archeologii, centralnym bożkiem Babilonu był Marduk/ Merodak. W Babilonie istniały 2 świątynie poświęcone temu demonowi- Etemenaki oraz Esagila.

Etemenaki to ziggurat, o 7 pietrach, mierzący 91 metrów. Nebuchadnezzar II, pisał o nim:

„Poprzedni król wybudował świątynię 7 świateł ziemi [Słonce, księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn]”

Etemenaki z przodu

Rzut z boku

Esagila natomiast, to „świątynia, której szczyt jest wyniosły”, była świątynią Marduka, znajdowała się na południe od Etemenaki. Esagila była centrum Babilonu, i miała być w ich zrozumieniu centrum wszechświata. Wewnątrz, w tzw. miejscu najświętszym, znajdowały się ikony Marduka i jego ‚zony’ Sarpanit.

Co roku, w nowy rok, zwany w Babilonie- Akita, następowała recytacja poematu Enuma Elish. Biora w tym udział Marduk, Nabu [ich figurki]. Król Babilonu, odgrywał małżeństwo Marduka z Isztar, poślubiając najwyższą kapłankę. Statuetki bożków były czyszczone i otrzymywały nowe ubranka!

Hindusi pucują bałwana, ubierają w nowe ciuszki a potem… fru do wanienki! To samo robią katolicy, tyle ze obchodzi się bez kąpieli.

Podczas Zagmuka, król odgrywa tzw. święte małżeństwo, uprawiając seks z najwyższa kapłanką, a na ostatni, 12 sty dzien festiwalu, ma zostać złożony w ofierze!

Pierwowzorem or samym Mardukiem mógł być Nimrod!

Wieża Babel, była nie tylko budowla ale pierwsza świątynia, gdzie człowiek łączył się z diabłem! Praktyki Nimroda rozniosły się po ziemi, gdy Bóg pomieszał języki!

Jak jest to możliwe,ze ten sam motyw pojawia się w tak odległych od siebie grupach jak Słowianie, Grecy, Kanaanici, Celci, a nawet Inkowie?

Jeśli Tammuz to Baal, to po tej lekturze zrozumiesz dlaczego Bóg był tak bardzo cięty na Izraelitów obejmujących Baala i Aszere!

Od 300 roku, zamiast przynieść Ewangelie do pogan i odwrócić ich od Babilonu, katolicyzm zaadoptował pogaństwo, stając na jego czele, aby wypelnilo się proroctwo Daniela! Katolicyzm to spadkobierca Imperium Rzymskiego- lacina, rytuały, doktryny, bożki itd!

Madonna z dzieckiem, to nie Jezus i Mariam, ale Asztarte i Baal! Umierający co roku tzw Jezus to nie Jezus z Biblii, który umarł RAZ JEDEN! Umierając codziennie, kilka razy dziennie ‚Jezus’, którego ksiądz ma sprowadzać z nieba i który ma wchodzić do małego opłatka, to nie Jezus z Biblii… ale reinkarnacja i ponowne krzyżowanie Chrystusa!

Katolicyzm to spadkobierca misteriów Babilonu!

Babilonia miała za stolice Babilon.

Persja miała Persepolis i inne.

Starożytna Grecja– miała Ateny

Imperium Rzymskie miało Rzym, Konstantynopol

Katolicki Rzym, odziedziczył misteria, i ma siedzibę w Rzymie, Watykanie!

W NT nie ma ołtarza!

„Jednak po wprowadzeniu w 313 r. edyktu tolerancyjnego Konstantyna (edykt mediolański), ustanowiono zwyczaj trzymania Eucharystii jedynie w kościołach. Od tego momentu tabernakulum stało się miejscem adoracji Najświętszego Sakramentu.”WIKIPEDIA

Bóg Jahwe i Jezus nie są Bogami katolicyzmu… ale mały wafel! Nie wierzysz? Pomocnik Babilońskiego kapłana ma zalecone:

„Gdy służy do mszy św., powinien przy­klękać za każdym przejściem mimo środka ołtarza, choćby Najśw. Sakra­mentu nie było w tabernakulum.”

W blaszanej puszcze siedzi wafel! A jak go nie ma to ma się kłaniać przed… puszka! Ludziska dziwić się mogą, ze niektórzy kłaniają się do zwierząt! Ale do martwych przedmiotów?

Ludziska kłaniają się do metalowych odlewów!

Hinduski do zwierzątek, uczynionych by im służyły!

Jak postawisz drewniaka, to poganie przyjdą! Oni maja takie u siebie!

Papa ślęczy przed puszka i waflem! Pytanie teologiczne: kto jest większym bałwochwalcą- ten kto czci ulane obiekty, zwierzęta, czy mączny wyrób?

Tak, drogi czytelniku, pierwsza astrologia, pierwszy bałwan, pierwsza świątynia z idolami, pierwsza ofiara z ludzi pojawiła się w Babilonie! Po 6000 latach widzisz co stało się przez ten czas! cześć kultur się przeniknęło, inne znikły, a znowu inne przejęły pałeczkę bałwochwalczą trzymając ‚tajemnice nieprawości’ aż Jezus przyjdzie i zniszczy Katolicki Babilon!

Mam nadzieje, ze po lekturze tych 3 części zrozumiesz lepiej Biblie, zrozumiesz dlaczego Jezus zakazał czczenia bałwanów! Czemu Bóg kazał wykorzeniać idolów, trzymać się z daleka od magii, czarów, wróżb, zabobonów, boginek, i fałszywych Zbawicieli!

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – (16) wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto przepowiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, (31) i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” Mat 24

„A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus.” Mat 23

Aha, jeszcze jedno, tzw pochwycenie nie przyjdzie PRZED UCISKIEM! Postudiujcie ten wyżej wymieniony werset. najpierw odstępstwo i Antychryst, potem ucisk, i wówczas Syn Bozy przychodzi by zgromadzić wierzących! Mase wierzących żyje jakby Jezus miał ich zabrać, wiec nie głoszą Ewangelii, nie przygotowują się w relacji z Nim, nie robią Nakazu Jezusa, nie studiują ani nie uczą się Biblii! To skutek doktryny o pochwyceniu przed uciskiem!

Dlatego wielu łazi w ekumeniach!

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. (37) Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście[parousia] Syna człowieczego. (38) Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, (39) I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie: tak będzie i przyjście Syna człowieczego. (40) Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony; (41) Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta[paralambano], a druga zostawiona;” Mat 24

„Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostaniemy[zao= zywi, perileipo= pozostawieni] do przyjścia[parousia  ] Pańskiego, nie uprzedzimy[phthano] onych, którzy zasnęli[koimao]. (16) Gdyż sam Pan z okrzykiem[keleuma= stymulujący okrzyk], a głosem[phone] archanielskim[archaggelos] i z trąbą[salpigx] Bożą zstąpi[katabaino] z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. (17) Zatem my żywi, którzy pozostaniemy[zao, perileipo= żywi i pozostawieni], wespół z nimi zachwyceni[harpazo=dogonić, wziąć siłą , złapać , wyciągnąć , pociągnąć] będziemy w obłokach naprzeciwko[apantesis= spotkac] Panu na powietrze[aer= 1) powietrze, zwłaszcza niższe i gęstsze powietrze jako rozróżnienie od  wyższego i rzadszego powietrza 2) Region atmosfery], a tak zawsze z Panem będziemy.” 1 Tes 4

A oto ciekawy werset dla pochwyceniowcow przed uciskiem:

„Oto ja tajemnicę wam powiadam; nie wszyscyć zaśniemy, ale wszyscy przemienieni[allasso=zmienić,wymienić jedno na drugie, przekształcić] będziemy, bardzo prędko[atomos=moment] w okamgnieniu[rhipe], na trąbę[salpigx] ostateczną[eschatos]. (52) Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. ” 1 Kor 15

Pytanie: Kiedy będzie trąba ostateczna? O czym mówi podany niżej werset?

I zatrąbił Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków. (16) Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc: (17) Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo; (18) I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. (19) Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki”

„I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.”

Dla osób, które są Żydami chce powiedzieć, ze Mesjasz, na którego oczekujecie JUŻ PRZYSZEDŁ! On stal się Barankiem z Paschy, aby oczyścić nasze grzechy i aby nas zwrócić do Jahwe!

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

(Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Warszawska)”

Dla Mesjańskich Judaistów: Bóg nie kazał poganom świętować ani świąt pogańskich, ani Żydowskich! Dlaczego? Bo Jezus jest wypełnieniem Świąt Żydowskich!

„Oczyśćcie się od starego kwasu, abyście stali się nowym ciastem [phurama]. Jesteście niekwaszeni [azumos] , Bo Chrystus, NASZA PASCHA [Grecki: pascha, Aramejski: peh’-sakh]został ofiarowany za nas [thuo= rzez]. ” 1 Kor 5:7

Tzw święta Izraela muszą się wypełnić w naszym życiu, w Chrystusie!

Pascha= oznacza przyjecie Jezusa jako Zbawiciela, aby Baranek bez skazy mógł oczyścić nasze życie od grzechu i pojednać nas z Ojcem! To nie oznacza jednak aby świętować raz w roku ale aby żyć z Mesjaszem DZIENNIE! W relacji, nie religii!

Szawuot= Pięćdziesiątnica! Oznacza to, ze od czasów 120 zgromadzonych na pokoju na poddaszu[huperoon]Bóg kazał Chrześcijanom przyjąć obietnice wylania Ducha Świętego []! Oznacza to mówienie na językach! Pod pojęciem tez pierwszych owoców/ pierwociny plonow[first fruits, Hebr= bikkuwr, Greka: aparche], rozumiemy nie przynoszenie do zboru snopa z pola, ale chodzi tu o żniwo dusz! W ST widzimy Izrael znoszący plony, jednak Jezus mówi tak:

„Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz! (32) Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. (33) Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu jeść? (34) Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. (35) Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo[therismos]? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe[leukos= białe] do żniwa. (36) Już żniwiarz[therizo] odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny[zoe aionios], aby siewca[speiro] i żniwiarz wspólnie się radowali.” Jana 4

Innymi słowy, Jezus nie mówił o świętowaniu tych świąt, ani zapożyczania innych od pogan. Nie wysyłał uczniów by skosili plon! Kiedy mówi o polach gotowych do żniwa, mówi o ludziach, z Izraela jak i pogan!

To nie o to chodzi w NT!

Jezus patrzał na żniwo dusz: Najpierw do Żyda, a potem Greka [pogan]!

Ewangelia dla Żydów…

I dla Greka! Polaka i innych!

Jeśli chciałbyś przyjąć dziś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i uzyskać wybaczenie grzechów, druga szanse, pomódl się ta oto modlitwa:

„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzięki Jezus!”