Zielonoświątkowcy biorą udział w ekumenicznym „Maratonie Biblijnym”

Tygodnik katolicki o nazwie Gość Niedzielny potwierdza,iż to już 8 rok, jak przedstawiciele Protestantyzmu(a raczej ekumenizmu papieskiego) spotykają się z katolikami i Prawosławnymi na czymś co nazywa się „Maraton Biblijny”.

Biorą w tym udział Zielonoświątkowcy oraz Adwentyści Trzeciego Dnia, których oficjalna nauka jest, że kościoły świętujące w niedziele są w systemie antychrysta oraz, że papiestwo to Antychryst. Dzisiaj jednak ruchy papieskie wszystkich włączają pod ich „ekumeniczne przebudzenie”.

I powtarzam, Zielonoświątkowcy nie idą tam aby głosić ewangelie, ale aby traktować nienawróconych katolików i Prawosławnych jak „innych Chrześcijan”. Co tam…? My mamy Biblie, oni… maja ikony, obrazy i tradycje…Jakaś różnica?

Dziś słowo „różnica” jest słowem zakazanym przez ekumenie. W końcu czyż Bóg nie łączy wszystkich bez względu na to w co i kogo wierzą? A „diabeł przecież ” dzieli…?

Jest to herezja XXI wieku! Ci ludzie są pod silnym wpływem demonów zwiedzenia!