Prorok Scott Lathrop mówi o klasztorach dla … Protestantów.

Prorok Scott Lathrop mówi o klasztorach dla … Protestantów.

Ostatnio słuchałem wywiad z prorokiem Scottem Lathropem. I było ciekawie, bo mówił jak to Bóg mu dal rozeznać, ze jakiestam rzeczy były bałwochwalstwem i ze powiedział to innym, patrzącym na niego dziwnie pastorom. Ale oto dalej chwalił się jak to usługiwał w katolickich kościołach[jakże ‚modne dziś’ w ekumenii], aż doszedł do momentu, gdzie mówił ze są Protestanckie klasztory!

Szok? Pamiętamy ze Marcin Luter to były ksiądz katolicki? Tak? A pamiętamy dodatkowo, ze Luter poślubił była zakonnice, Katarzyne von Bora! Tak dzisiaj to zgorszenie dla ekumenicznych, niebiblijnych apostatów!

Katarzyna Von Bora, była zakonnica, potem się nawróciła z bałwanów i zmądrzała, wychodząc za mąż za Lutra! Hallelu Jah za każdą byłą zakonnice, która znalazła prawdę i opuściła mury bałwochwalstwa katolickiego!

Widzimy zasadę, ze gdzie prawdziwa moc Ducha Świętego działa, tam ludziom otwierają się oczy, tam płoną drewniane kukiełki, tam ludzie OPUSZCZAJĄ FAŁSZYWE SYSTEMY I HEREZJE ! Tam ludzie pala księgi magiczne, oraz bajki katolickie!

Wiecie co jest najgorsze? Ze dziś ludzie chodzą w ślepocie i WYDAJE się im ze niektórzy się nawracają! [Np. pan Ceronski mówi, ze jego przyjaciel to ‚zbawiony ‚katolik! Moja odpowiedz: a ktoś ma ‚zbawionego ‚ hindusa, który czci sziwe i ma jej bałwana w domu! Rożnica żadna]Prorok Scott Lathrop, dumnie mówił jak to by on chciał być dla proroczego ruchu tym czym dla ewangelizmu jest Billy Graham! Co jest jeszcze bardziej chore, to to ze Scott mówił, ze te rzekome klasztory dla Protestantów, odwiedził zarówno Billy Graham jak i …Reinchardt Bonnke! Czy to nie powalające? Co oni tam robili? Adresując bandę tzw zakonnic, które ‚złożyły śluby Jezusowi’ i noszą jakiś badziewny pierścionek na ręce!?

To skandal! Za przeproszeniem, siedzą w 4 murach, Bóg wie co robią i dymają dla ‚kościoła’ marnując życie, żyjąc przeciw Jezusowi i Jego Biblii! I rzekomo czołowi ewangeliści Protestanccy są tak zaślepieni? Cos jest naprawdę nie tak!

Klasztory

Klasztory, ascetów, słupników, pustelników i tego typu podobne bzdury wymyślił…. diabeł! Klasztory to siła za katolicyzmem, by wyzuć z tych ludzi życie, by pracowali na ten heretyczny, diabelski system!

Pochodzą one z Buddyzmu, Hinduizmu, Dzainizmu, gdzie ludzie żyją w izolatce, trzymając rękę w jednym miejscu i nazywają to ‚świętość’! Zakonnice są wzorowane na tzw Rzymskich westalkach!

Jak nawrócony człowiek, który głosi o potrzebie nawrócenia, Biblii i darach ducha może pleść takie brednie! Modle się aby Bóg im posłał kogoś, aby wziął lochę i przepędził je do domu! Aby otrzeźwiały, aby poczytały po latach… Biblie! Nie osadzaj! Ktoś powinien podnieść głos! Ospali, letni i tępi ludzie przykuci do ławek i wyprani na mózgu!Tam pisze tak:

„Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, (3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością[panourgia] swoją zwiódł[exapatao] Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone[phtheiro] i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.2 Kor 11:2

harmozo= połączyć, przyłączyć razem

aner= mężczyzna

hagnos= czysta

parthenos= dziewica

Apostoł pisze to w przenośni w odniesieniu do… zarówno mężczyzn jak i kobiet! ‚Jeden mąż’ [Adonai Echad!]oznacza wierność wierzącego Jedynemu Bogu![porzucenie demonów i bałwanów!] ‚Dziewica czysta’ oznacza wierzących, którzy chodzą obmyci krwią Chrystusa, bynajmniej nie odnosi się to do seksualnego współżycia czy zaniechania ślubu! Apostoł przestrzega, ze diabeł przyjdzie i wymyśli fałsz, odejście od prostoty Słowa Bożego, w tradycje ludzkie [często zaczerpnięte z pogaństwa!] co ma ludzi odciągnąć od prawdziwej relacji z Bogiem!

Co znaczą te słowa? Czy nie chodzi tu o ‚symboliczna’ unie z Jezusem, wierność Prawdziwemu Bogu? Skąd wzięły się pierścionki, sukienki i …szaleństwo bycia zamknięta w 4 ścianach? Zakon to nauka szatana, który uwiódł kobiety jak szatan uwiódł ewe!I nikt nic nie mówi, siedzą i patrzą jak sroka w kość! A inni bija brawo, pajacyki które poruszają raczkami gdy pociągnie się sznureczek!

„jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego[idios] męża.1 Kor 7:2

„(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają[koluo] zawierania związków małżeńskich[gameo], przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem”1 Tym 4:3

„Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus. (18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. (20) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach[entalma,didaskalia] wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.Kolosan 2

ethelothreskeia= uwielbienie wymyślone przez siebie samego

tapeinophrosune= [fałszywe] uniżenie

apheidia= nie szczędzić razów, surowości, obijanie ciała.

Westalka z Rzymu!

Mniszki buddyjskie

Mniszka hinduska

Dżainizm

Pokutujcie i wychodźcie z fałszywych systemów!