Smith Wigglesworth wyrzuca z kobiety raka piersi

Smith Wigglesworth wyrzuca z kobiety raka piersi1

Smith Wigglesworth wyrzuca z kobiety raka piersi

(pobierz pdf)

Źródło: Wikipedia

Demon wychodzi, odpada rak a potem Bóg czyni cud kreatywny i w miejsce luki po tym raku rośnie ciało i skora!

Na przykład, w Victoria Halt przyszła niewiasta przygnieciona rakiem piersi. Została namaszczona olejem, zgodnie z Bożym Słowem. Położyłem ręce na raka, wypędzając demona,  a rak, który do tej pory krwawił, wysechł. Otrzymała głębokie przekonanie od Ducha, że ​​praca została wykonana, i obserwowała proces gojenia wraz z przyjaciółką. Nowotwór zaczął poruszać się z gniazda, a w ciągu pięciu dni wypadł całkowicie do ochronnego bandażu. Były bardzo zainteresowane i pełne radości i, patrząc w jamę skąd ten guz wyszedł, zobaczyły  ku ich zdumieniu i zaskoczeniu, że ani jedna kropla krwi nie została przelana przy oddzieleniu raka. Jama była odpowiednio duża, aby wstawić tam małą filiżankę i zauważyły, że boki tej jamy miały  piękny czerwonawy odcień. W ciągu najbliższych dwóch dni  zauważyły jak jama wypełnia  się  ciałem i skóra utworzona(przez Boga) nad nią, tak że pozostała tam tylko niewielka blizna. Na dwóch spotkaniach ta pani, pełna entuzjazmu, trzymała w dłoni szklane naczynie zawierające raka, i świadczyła, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla niej.”

Z innej służby Demonbuster:2(lista demonów):

Termination, władca chorób śmiertelnych.

Optias: wstawia pasożyty i organizmy do ciała; wstawia również komórki nowotworowe.

Nimo, sterownik: zwodzi, współpracuje z rakiem, grzyb, samozniszczenie.

Rak krwi (białaczka) – Yondacola: białaczka.

Rak piersi – Cerulias, władca, kontroler Monroe: pod władzą Cerulias.

Verico: raka piersi typu grzybiczego narostu.

Taile: węzły chłonne piersi.

Rak jelita grubego – Blargy: rak jelita grubego; infekcja jelita grubego, zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków.

Rak Gruczołów chłonnych – Tatile: w piersi.

Rak żołądka – Bozo: zakażenie żołądka wrzody.

Damulias, książę: prawa piers.

Arculias, władca: lewa pierś.

Aaile: węzły chłonne piersi.

Moxie, Maxze: władza nad bólami w klatce piersiowej.

Lukoliasn Lukolidus: ból w mostku, mostka.

Taegy: zapalenie jelita grubego.

Blargy: porażenie jelita grubego, zapalenie uchyłków, raka jelita grubego, zapalenie okrężnicy.

Bozo: rak żołądka, infekcje żołądka, podrażnienie żołądka, wrzody.

Carpa: nerwowy żołądek, wrzody.

http://www.demonbuster.com/listofd4.html

Jezus nie zostawił ludzi bez obrony! W jego imię możesz leczyć choroby, wyganiać demony stojące za nimi oraz modlić się aby Bóg uczynił kreatywne cuda.

A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. ”Mt 10

Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. ”Lk 10

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. (19) A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. ”Mk 16

Jezus wygania demony z Chrześcijan jak i nie. Prawdziwe Chrześcijaństwo usługuje w mocy, ma przemieniony umysł, oraz zna Słowo Boże!

A nie upodabniajcie(suschematizo) się do tego świata(aion- świat ale i wiek!), ale się przemieńcie(metamorphoo ) przez odnowienie(anakainosis) umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą Rzymian 12

Wielu chodzi jak świat i ma takie same jak i oni rezultaty. Jezus się nie zmienił!Wyślij ludziom w potrzebie!Sama Ewangelia nie załatwi sprawy- musi być imię Jezus, krew Jego, wiara i moc Ducha oraz Jego dary!

Chwała Jezusowi!