Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań…

Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań…

Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań

(Pobierz pdf!)

Czy nadeszły czasy myślo -zbrodni, ataku na prawdziwe prawa człowieka, wolności słowa, wolności artystycznej,wolność prasy, wolnomyślicielstwo, wolność akademicka, wolność intelektualna a także cenzury internetu,blogów, książek, przekonań i regulacji mediów?

Przez wieki oglądaliśmy tego przykłady. Ile setek lat ludzie walczyli, aby moc głosić Ewangelie i nazwać rzeczy po imieniu? Czy pamiętamy z historii czasy Inkwizycji i Indeksu Ksiąg Zakazanych? Oglądaliśmy już doskonale przykłady cenzury religijnej, a także politycznej. Czy pamiętamy czasy komunizmu? Czy przychodzi nam żyć w systemach niczym z krajów typu Północna Korea?

Już w czasach Jezusa, religijni ludzie próbowali grozić i zastraszać ówczesnych Zielonoświątkowców/Charyzmatyków poprzez religijne kary oraz prawo. Osoby, które nie zgadzały się z ówczesnym systemem religijnym, były karane w społeczeństwie, zostały usuwane z synagog, szkalowane z powodu ‚nie dostosowania się do ich wymogów’. ‚Ostrzegano’ przed nimi wierzących: (Dzieje Apostolskie 4)

(1) A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, (2) oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie; (3) ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia; był już bowiem wieczór. (4) Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. (5) A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi, i uczeni w Piśmie (6) oraz Annasz, arcykapłan, i Kaifasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. (7) I postawiwszy ich pośrodku, pytali się: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?“

Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, (16) mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć; (17) lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. (18) I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. (19) Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; (20) my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. (21) A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud; wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało;“

Religia była oburzona, iż uczniowie lamia konwencje. Jezus przepowiadał, ze w końcu czasów istniejący system, będzie prześladował tych co waza się mówić i myśleć inaczej niż popularna linia zachowań oraz myślenia! (Jana 16:2). W 15 wieku każdego kto nie zgadzał się z systemem katolickim, nie tylko usuwano ale i obkładano klątwą. Te osoby były szkalowane jako persona non grata.

Kościół Protestancki był prześladowany przez religie katolicka, która używała wszelkich sil, aby blokować ich wpływ w każdym państwie, gdzie katolicyzm roztaczał głęboki wpływ.

Dzisiaj w tle wydarzeń możemy zobaczyć powstający nowy ruch- Ekumenizm. Coraz odważniej chcą oni nie tylko zmienić myślenie, ale i wyprzeć wszelkie doktryny, historie oraz głosicieli innej od nich ‚ewangelii’. Rodzi się światowa religia, zapowiadana w Obj 13. Bedzie ona ogarniała cały świat i wyznaczała normy religijne, myślowe, co dobre a co źle, co jest od Boga a co nie! Stad cala kampania typu: nie osadzaj, nie krytykuj, nie myśl sam, nie analizuj, nie dochodź…bo…będą tego skutki.

Patrząc na Dzieje Apostolskie obserwujemy zachowanie religii. Najpierw próbowali debatować. Potem wrzeli gniewem, gdy nic nie udało im się osiągnąć. Następnie uciekali się do zastraszań oraz gróźb. Gdy to nie pomagało, a liczba słuchaczy Słowa wzrastała, uciekli się w końcu do jawnego prześladowania.

W historii religia szalała gniewem, dopóki świeckie ramie (Rewolucja Francuska, rewolucje we Włoszech, itd) nie położyły kresu religijnemu szaleństwo i embargo. Dziś pracuje się aby myślenie inne niż ekumeniczne nie było akceptowane. Na razie stosuje się techniki ośmieszania, izolacji, dowcipu, unikania ale co zrobią jeśli ludzie zaczną budzić się do prawdy na temat ekumenizmu? Potem pojawia się hasło jako ekstremizm, ‚nie tego ducha’,

Jeśli ekumenizm jest ‚tak dobry’ dlaczego ktoś miałby oburzać się jeśli jego osoba jest wymieniona w artykule? Czego się wstydzić? Czy jeśli pastor bierze udział w ekumenizmie, to czy nie powinien walczyć o słuszność tego? Czy bałby się aby go podciągnięto pod promotora tego systemu?

Czy spotkaliście się kiedyś, aby dziennikarz pisał artykuł a reporter prezentował reportaż w takim stylu: są pewne osoby, ale nie podamy kto, jest pewne działanie ale ich nie nazwiemy? Niedorzeczność. Niedomówienia. Podejrzenia. Poszlaki?Dodatkowo dzisiaj niektórzy zdają się atakować posłańca. Czasem mam wrażenie, ze niektórzy ludzie myślą, ze osoba obnażająca ekumenizm wkłada słowa w usta ludzi, może każe im coś powiedzieć albo ich wysyła ‚na ekumenie’…Czy spotkaliście się z takim myśleniem?

Czy bracia i siostry w kościołach Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych napotkali na przykłady cenzury? Jedynie oficjalna linia się liczy. Inni maja milczeć? Tak wiele słyszymy tez o miłosierdziu, przebaczeniu, tolerancji, jedności ale czy to rzeczywiście ma odpowiednik w rzeczywistości? Jeśli nie zgadzasz się na ich ‚oficjalna i jedyna uznana linie myślenia, głoszenia, przedstawiania tematu’ to czy rzeczywiście są tacy miłosierni? Przypadki można by mnożyć…Jaka będzie odpowiedz?

Pielgrzymi odłączyli się od skostniałej i narzucającej się instytucji Kościoła Anglii. Ustawa jednolitości z 1558 nakazywała przymusowe chodzenie do budynku pod kara jednego szylinga za opuszczenie każdej niedzieli oraz ‚święta’!

Separatyści uznali, że ich różnice z Kościołem Anglii były nie do pogodzenia, a ich nabożeństwa powinny być organizowane niezależnie od przywilejów, tradycji i organizacji centralnego kościoła“Wikipedia

Kościół Anglii tak się zapuścił, ze takie myślenie uznano za działalność wywrotowa. Czy czeka nas to samo w 21 wieku? Purytanie byli zmuszeni płynąc do Ameryki by moc żyć w prawdzie!

W dzisiejszych czasach, coraz częściej konfrontowanie czegokolwiek staje się ‚grzechem’. Osoby indoktrynujące ludzi na ekumenizm chcą pozostać anonimowe, podczas gdy działają na cala parę w dalekosiężnych i licznych projektach. Cel? Od środka prze-indoktrynowac wierzących aby porzucili to w co wierzą, aby dostosowali się do planów opracowanych przez Jezuitów podczas Soboru Watykańskiego II. Naprawdę, pod tak wielkim ogromem informacji, osoba nie może zobaczyć w tym nic innego jak masowego spisku.

Imprimatur religii, Imprimi potest oraz Nihil obstat. Index Librorum Prohibitorum

Jeszcze jedna kwestia. W 21 wieku mamy dostęp do aplikacji jak Word, OpenOffice, i szereg innych, stad każdy może wydać książkę, zrobić publikacje i tanim kosztem podzielić się nimi z czytelnikiem. Co w tym złego?

Ano, ze każda osoba z kościoła Zielonoświątkowego czy Charyzmatycznego mogła by teoretycznie coś napisać, nagrać i wydać. I to jak widać bardzo boli wiele osób.

Kiedy nie było Facebook’a, Twitter’a, You Tube i ogólnodostępnego dostępu do internetu- ludzie mogli robić coś, a wydawanie książek wiązało się z kosztami ale i musiałeś mieć zgodę i imprimatur od szefostwa. Dzisiaj pojawiła się nowa możliwość opowiedzenia i obnażenia czegoś, co się dzieje- wielkiej ilości ludzi. Ludzie, którzy od lat mieli wydzielana wiedzę, uczeni byli jak się zachowywać jak nie, a wiedz należała do ‚wtajemniczonych’ i ‚na stołku’ są spragnieni wiedzy i informacji. Nie było to jednak kiedyś możliwe.

To przeraza wielu…Jeden pastor lamentował, ze dziś wszyscy wszystko wiedza szybciej niż pastor. Istotnie. Wieści rozchodzą się szybciej niż kiedykolwiek! I nikt nie jest w stanie nic ukryć!

Osoby zainteresowane chowaniem kontrowersji pod dywanik mogą się dziś bardzo zawieść. Jezus w Biblii nakazuje, aby dbać o doktrynę i ostrzegać przed herezja bijąca dziś oknami, drzwiami i …kominem! Interesujące, ze w Słowie Bożym, podobnie jak w gazetach, używali imion i nazwisk autorów, którzy głosili herezje: Hymenaus, Alexander, Philetus i inni. Jak inaczej ludzie maja wiedzieć o kogo chodzi? Te oczywiste rzeczy chce dziś religia zabronić.

W przeszłości książki które ktoś uważał za ‚sprzeczne z ich oficjalna linia’ zostały palone, zakazywane i cenzurowane. Wiele książek przechodziło edycje, były czytane pod katem zgodności z polityczna poprawnością, ‚oficjalna linia działania’, często ogołacano je z ‚kontrowersyjnych’ fragmentów! Pastor z Ameryki mówił kiedyś na kazaniu, iż był u kilku autorów, większość nie chciała tego publikować (Mówimy tu o Chrześcijanach!). Tam gdzie się zgodzili, chcieli aby wyedytowac ‚kontrowersyjne’ fragmenty odnośnie ‚uwalniania wierzących z katolickich demonów’! To przecież żadna kontrowersja. Pastor założył własne wydawnictwo i jego publikacje są dostępne w formie nieokrojonej po dziś dzień! (Win Worley- WRW Publications)!

Co ciekawe, ataki na tych którzy obnażają katolicyzm oraz ekumenie zwykle nie pochodzą ze świata. Przekonać się mógł o tym Jack Chick. Jego literaturę atakowali zarówno katolicy jak i ekumeniczni Protestanci! Nic się nie zmieniło! Do dnia dzisiejszego istnieje kilka miejsc w Europie gdzie możesz zamówić te materiały! Czy znasz jedno miejsce w Polsce?

Ludzie zostali wystraszeni dziś wzburzaniem status-quo. Kościół Pierwszego Wieku poprzez głoszenie Prawdy doprowadził do podziałów pośród panującej ówcześnie religii Judaizmu (Nie Myślic ze ST!). Społeczeństwo było rozdarte na pół. Również wśród Faryzeuszów.

Wielu z nich wybierało życie w ukryciu. Bali się narazić liderom z powodu konsekwencji- ostracyzm ze społeczeństwa, rodziny, usuniecie z synagogi i ogłoszenie ‚heretykiem’! Współczesne Chrześcijaństwo chce stworzyć ‚polityczne poprawne’ Chrześcijaństwo…aby nikt nie obraził się. Aby duch religii nie był zagniewany. Na taki kompromis nie szedł pierwszy kościół. Chciałbym przypomnieć Protestantom, Zielonoświątkowcom ze te ruchy miały zawsze przeciwników! I woleli oni powiedzieć swoje i stać za Prawda, nawet gdy była ona bardzo niepopularna.

Dopiero gdy wierzący wybierali zaakceptować herezje, tolerancje i szacunek- wówczas masowo szli w zwiedzenie. Z tego powodu wielu dziś płaci życiem wiecznym.

Pytania do przemyślenia:

 1. Czy będę stal za Prawda, gdy nie jest ona oficjalna doktryna i postępowaniem?

 2. Czy będę walczył o wierzących, mówiąc im Prawdę?

 3. Czy będę służył Jezusowi, nawet gdy religia i liderzy wrzą, ponieważ oni maja ‚inne zdanie’?

 4. Czy wybiorę pozostać wierny Prawdzie i Jezusowi, gdy obok tłumy ciągną do zwiedzenia?

 5. Czy gotowy jestem wzburzyć status-quo i milczenie, gdy trzeba otworzyć usta i głosić?

 6. Czy wybiorę drogę ‚pokoju, tolerancji i szacunku’ aby nikt mnie nie posadził ‚o fanatyka’?

 7. Czy wybiorę wierność Jezusowi ponad wierność do zboru, pastora czy innych?

Na koniec chciałbym zaprosić czytelnika, jeśli nigdy nie poznałeś Biblijnego Jezusa, abyś zawołał do Niego, gdziekolwiek jesteś! Wyznaj Mu swoje grzechy! Przyjmij Go do serca jako Pana i Zbawiciela.

Roześlij ten artykuł do wielu zainteresowanych osób. Pamiętaj, ze ‚w czasach uniwersalnego oszustwa- powiedzenie prawdy jest aktem rewolucyjnym’!

Amen!

Poczytaj takze:

Dzień Dziękczynienia

Ekumeniczna Konfederacja Północy

Ekumeniczna Konfederacja Północy

Ekumeniczna Konfederacja Północy

Wiatry ekumenicznego zwiedzenia wieja z Północy. Nie ma nic bardziej zdradliwego, niż rzekomi pastorzy, którzy podają się za Zielonoświątkowców, jednak systematycznie prowadza ich oraz ich kongregacje w objęcia śmierci ekumenicznej.

Nich nie zmyli cie ich pozorna pobożność oraz gładkie słowa. Pod ta zasłona kryją się podstępne słowa, oszczerstwa oraz plany złego. Wielu z nich prześciga się w głoszeniu niebiblijnych doktryn jak:

 • nie osadzaj
 • jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie jesteś Chrześcijaninem
 • głoszą fałszywe nauki o pokorze, chodząc w kolo, robiąc minę udając, ze są pokorni
 • ich popularne nauki to : kto mówi Prawdę, jest od diabla, głoszą ekumenizm, przekręcają Biblie w stronę ich ekumenicznego zwiedzenia.
 • Wg nich jedynym grzechem, którego Bóg nie wybaczy nie jest wcale np.: udział w zwiedzeniu papieskim, bycie agentem SB podczas ery komunizmu. Nie. Bynajmniej. Wszelki grzesznik czuje się od lat u nich bezpiecznie. Zbrodnia jest stwierdzenie- ta osoba jest zwiedziona i głosi herezje.
 • Kościół potrzebuje więcej ‚miłosierdzia, tolerancji, szacunku do grzechu, herezji i upadku’
 • Wrogowie kościoła, to ci, którzy pokazują błędy i zwiedzenie.

Dożyliśmy czasów, ze agenci katoliccy w kościołach Protestanckich- np. Zielonoświątkowym tak urobili niektórych wierzących, ze oni sami proszą o to aby katolicyzm ich zaakceptował. Polecam każdemu przeczytanie artykułu pt: „Protestantów i prawosławnych nie zaproszono na Słupskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”1. Tam w żałosnym skomleniu pastor Zielonoświątkowy, Jacek Heindeireich z KZ w Słupsku domaga się zaproszenia go na katolickie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jest oburzony, ze katolicyzm (w tym wypadku Civitas Christiana )pominął Kościół Zielonoświątkowy i inne Protestanckie kościoły! Oto dowód na zwiedzenie. Jest to niebywale i nie do opisania:

Autorzy listu piszą, że jeszcze kilka lat temu przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich reprezentowanych w Słupsku byli zapraszani do współtworzenia i współorganizowania tego przedsięwzięcia… Z niepokojem przyjmujemy fakt, że określając cykl wydarzeń związanych ewidentnie z jedną chrześcijańską denominacją Dniami Kultury Chrześcijańskiej, zawęża się znaczenie terminu chrześcijaństwo do rzymskiego katolicyzmu, pomniejszając tym samym znaczenie lub wręcz negując wkład innych Kościołów w kulturę, tradycję i duchowość chrześcijańską”

Ekumeniczny list, w którym twierdza, ze katolicyzm jest ‚denominacja’ Chrześcijaństwa, pełen oburzenia wystosowali pastor Zielonoświątkowy, Metodystyczny, Luterański oraz ksiądz prawosławny ze Słupska. Miało to miejsce w roku 2013.

http://www.slupsk.luteranie.pl

https://metodyscipomorze.wordpress.com

kz.slupsk.pl

Śmieszne jest to, ze jeszcze w roku 2010, owe zaproszenie pojawiło się i w innym artykule możemy czytać:

Na 16 października zaplanowano drugą edycję słupskiego ekumenicznego czytania Pisma Świętego. – Proponujemy, by Pismo Święte czytać w różnych miejscach, dlatego zachęcamy do włączenia się w to wydarzenie różne Kościoły chrześcijańskie Słupska. Ta inicjatywa spotkała się z żywym zainteresowaniem ”2

Ekumeniczne Czytanie Biblii jest elementem tzw Dni Kultury ‚Chrześcijańskich’. Jak podaje artykuł, przed 16 Października ksiądz nawoływał do powrotu do różańca, muzyk grał dla Maryi (tzw Kantata Maryjna) oraz czytamy o filmie na temat katoliczki, Matki Teresy, która ma być wkrótce wyniesiona na ołtarz, kanonizowana, by miliony osób mogły się do niej modlić! Czytamy również o galerii pt:Tkaniny inspirowane Pismem Świętym. Nie zabrakło również tzw mszy. Krzyżowali ‚Chrystusa ‚ na nowo.

W roku 2011, Pomorze wystartowało wcześniej i już przed Tygodniem Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ spotkali się aby śpiewać kolędy. (Rzymsko-katolicyzm, Polska Rade Ekumeniczna, wspominani słupscy Metodyści oraz Luteranie ). 3 19 Stycznia, słupscy Zielonoświątkowcy przenieśli się do parafii prawosławnej by świętować : Święto Jordanu obok innych ekumenikow. W zmaganiach aby włączyć Judaizm do katolicyzmu (Katolickie Dni Judaizmu) ludzie mogli oglądać pastora Zielonoświątkowego z Koszalina, Marka Kurkierewicza, który wraz z kolegami z katolika i metodystami prowadził tego typu modły w parafii katolickiej z tego miasta.

Sam Tydzień Modlitw O Jedność ‚Chrześcijan’ rozpoczął się w katedrze katolickiej…msza. Marek Kurkierewicz brał udział. Jakby ktoś pomyślał, ze to już za wiele- nie skończyło się na tym. Zielonoświątkowiec(M.Kurkierewicz) przeniósł się z katolickiej świątynki do prawosławnej na tzw Ekumeniczne Nabożeństwo.

To wielkie odstępstwo od wiary i Biblii zostało zwieńczone 25 Stycznia w Darłowie, gdzie w parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy udziale wspominanego Kurkierewicza.

Obok Słupska (Heidenreich), Koszalina(Kurkierewicz)…mamy również Szczecin(Mieczysław Czajko) 4, Poznań (Pastor Piotr Wisełka ), Świdwin (Adam Ciućka ), Lębork.

koszalin.kz.pl

www.betania.kz.pl

poznan.kz.pl

http://www.zbor.pl

Do tego dochodzi Światowy Dzień Modlitwy organizowany np. w Słupsku, gdzie do poczetu ekumenicznego dołącza pastor z KZ Słupsk, Mieczysław Kotelnicki.5 Pastora Heindeireicha można zobaczyć z otoczka katolicka i ekumeniczna podczas Tygodnia Modlitw O Jedność ‚Chrześcijan’ z roku 2010. 6 Można pooglądać zdjęcia z tego wydarzenia.

Słupsk organizuje tez zwiedzenie dla młodych Zielonoświątkowców. Spotykają się na świecie pod nazwa Ekumeniczne Spotkanie Młodych.7 Tam głosił pastor Heidenreich a imprezę prowadziła grupa uwielbieniowa z Kościoła Zielonoświątkowego w Słupsku. Oto zdjęcia.

Nabożeństwo odbyło się w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Krzyża 4 marca 2007 r. o godz. 18:00. Kazanie, w oparciu o historię spotkania Jezusa z Samarytanką, wygłosiła diak. Halina Radacz (ewang-augsb) z Żyrardowa. W nabożeństwie uczestniczyli księża Mariusz Synak (prawosł.) Jacek Heidenreich (zielonośw.) Wojciech Froehlich (ewang-augsb). Czynnie uczestniczył także chór z kościoła zielonoświątkowego.”8

W Lęborku nie lepiej:9

„Uczymy się uwielbiać Boga głośno, spontanicznie, tak jak to robią na przykład Zielonoświątkowcy.”(forma ale brak zbawienia!)

„W środę będę gościł przedstawicieli gminy Żydowskiej i Muzułmańskiej. Będą mówić o podstawach każdej wiary w szkołach podstawowych. W naszym zespole, grającym muzykę uwielbienia dla Pana, wspomaga nas czasem chłopak z Kościoła Zielonoświątkowców. Czuje się jak u siebie w domu. I o to tu chodzi!

„Pamiętam wspólny obiad, zaraz po modlitwach, w czasie Asyża w Gdańsku; siedzieliśmy razem przy stole – Muzułmanie, Żydzi, Prawosławni, Ewangelicy, Katolicy, Zielonoświątkowcy, Greko-katolicy… Wszyscy czuliśmy się dobrze! Była przemiła, serdeczna atmosfera. Była jedność! Byliśmy jedną rodziną.

Asyż w Gdańsku to spotkanie stricte ekumeniczne: katolicy, Protestanci, Prawosławni oraz Muzułmanie(imam z Gminy Muzułmańskiej) i Judaiści.

W roku 2015 spotkali się po raz 10! (5 Listopada)10

Inspiracją do corocznych międzyreligijnych spotkań modlitewnych było zaproszenie liderów religijnych z całego świata do włoskiego Asyżu w dniu 27 X 1986 r. przez papieża Jana Pawła II.”11

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KqgA75b2LM8

Ekumeniczne Nabożeństwo Kolędowe, Ekumeniczne Czytanie Biblii itd- nie ma końca odstępstwa. Pastor KZ, Piotr Wisełka współpracuje z Poznańska Grupa Ekumeniczna.12

Nabożeństwa Ekumeniczne są na fali w KZ w Elblągu(Witold Kantorek) oraz we Fromborku(Wojciech Gajewski, mówca na katolickiej Strefie Zero). 13

http://elblag.kz.pl

http://www.parakletos.pl

Okazje i wymówkę, aby uczestniczyć w ekumenizmie jest tzw Gwiazdkowa Niespodzianka. Jej pomysłodawcą jest organizacja należąca do Billego I Franklina Grahamów- Samaritan Purse. 14Wszystko służy aby rozprzestrzeniać jad ekumenizmu. Oto sposób jak wzmacniać tradycje kłamstwa na temat tzw Świat Bożego Narodzenia i sprytnie ‚nakłonić’ kościoły do współpracy z katolicyzmem. Zauważcie, ze ekumenizm zabrania i zniechęca nawracanie osób, oraz głoszenie Prawdy Pisma. Zielonoświątkowcy biorący w niej udział są w wielkim zwiedzeniu. W naszych czasach ludzie odchodzą od głoszenia Biblii, a zamiast tego przyłączają się do innych ‚robiąc ich chrześcijanami wg ich zwiedzenia’. Po tym mówią- ale nas dużo!

Nic tak nie zwodzi ludzi jak muzyka. Beata Bednarz w tym roku kontynuuje tradycje chodzenia ‚Od sasa do lasa’. Katolickie koncerty pasyjne, koncert z okazji Dni Papieskich!15

Wielu z nich jest bardzo bezczelna odnośnie swojej ekumenii oraz atakuje i próbuje wyciszać wszelkie próby obnażania tych działań. Jacek Heidenreich na przykład, pomimo jawnego swojego udziału w tych niebiblijnych i zwodniczych działaniach, oskarża ludzi o bycie ‚wilkiem’. Kto powie COKOLWIEK o ich działaniach i krytykuje błędy i herezje- jest ‚nienawrócony’ i ‚rozbija zbory’/’atakuje kościół’.

Dziś musimy od nowa definiować czym ten owy kościół jest. Czy osoba nawrócona angażuje się w działania, które niszczą Protestantyzm? Czy osoba nawrócona pociąga innych do niebiblijnych unii? Czym jest ‚kościół’? Czy pokazywanie Prawdy staje się znów zakazane, tak jak było to wcześniej. Postawa Heindenreicha pokazuje, ze ekumenizm wykonał u nich zgubna prace. Tak jak w papiestwie, tępiącym ‚ich przeciwników’, tak dzisiaj osoby odmawiające udziału w ekumenii, będą wyśmiewane, ostracyzowane, blokowane i szkalowane. To ekumenik, który nie odróżnia lewej nogi od prawej i lawiruje między zwiedzeniem a Prawda, chce dziś ogłaszać jednych zbawionymi (tych, którzy go słuchają i nic nie mówią co widza) a innych- aby potępić. Każda próba pokazania prawdy to ‚atak na kościół’. Teraz osoby nienawrócone, które potrzebują Ewangelii, po prostu ‚nie muszą się nawrócić’. Ot, Heidenreich ogłosi ich zbawionymi! Biada jednak osobie, która to kwestionuje. ‚Rozbija kościół’ czyli uniemożliwia realizacji ich planów.

Doktryna papieska pt:’nie osadzaj’ to droga bez wyjścia. Nie możesz stanąć za Prawda, bo to osadza tego co ja odrzuca. Nie możesz konfrontować, bo ‚jak’?Nie możesz stwierdzić, ze ktoś potrzebuje zbawienia…Nie możesz stwierdzić,ze ktoś odszedł od Boga. To labirynt relatywizmu…To zaprzeczanie Pisma…„AntyEkumenia

 

Heindenreich okazał się bardzo dwulicowy. Najpierw próbował grzecznie pytać o to dlaczego nie traktuje go jak brata w e-mailu. Czasem czuć, ze ktoś ma niechęć do kogoś. Tak i było w jego przypadku. Dwulicowość okazała się, gdy zaczął gromić i atakować mnie, ponieważ napisałem prawdę. Myślę, ze wiele osób odchodzących z KZ mogło spotkać się z takim postępowaniem:

 • pastor jest dobry dla wielbiących go.
 • Jak długo nie kwestionujesz nic- jesteś bratem
 • Niezgoda jest najpierw traktowana jako ‚twoja wina’,’inny duch’. Jeśli to nie pomaga, jest to ‚bunt wobec pastora, autorytetu’, potem rozszerza się to na ‚bunt wobec kościoła’ a na koniec ‚bunt wobec samego Boga’

Zauważmy, ze tego pokroju ludzie chodzą w kolo z mantra: ‚jestem pokorny, jestem pokorny, jestem pokorny’. Ta sztuczna pokora wychodzi, gdy następuje sprzeciw. Oto duch ‚nienawidzący sprzeciwu’. Spytasz- skąd nerwy? Proszę wyjaśnić?

Cisza. Nie ma argumentów. Nigdy nie dowiesz się co jest źle. Oni sami decydują co ‚przystoi’ a co nie!!! Wg emocji…wg chwili…Zło jest względne, apostazja i herezja- chroniona, bo złapali się sami w potrzask- nie osadzaj! Chwileczkę! Właśnie osadził? Teraz przychodzi atak na charakter, postawę, kwestionowanie zbawienia. Współczuję tym zarówno tym Zielonoświątkowcom, którzy muszą znosić tych ludzi oraz tym co odeszli ze zboru przez nich.

Ekumeniczna i papieska postawa tych ludzi zraza wielu od Boga. Prawda jest taka, ze jeśli coś jest zabronione Biblia, to nie ma żadnej podstawy aby to bronic. Jeśli Jezus mnie zbawił, to kim jest człowiek aby to kwestionować?Oto diabeł mówiący przez usta tego, co zaprzecza demonizacje Chrześcijan. Oto syndrom Piotra (braku uwolnienia od katolickich i innych demonów denominacji) bądź manifestacja demoniczna. Jeśli odchodzisz z kościoła Zielonoświątkowego czy Charyzmatycznego…nie odchodź od Boga. Chodź z Jezusem w mocy Ducha Świętego. Nie dopuść aby głupcy i zdemonizowani ograbili cie od Prawdy. Wielu z nich jest w upadku, niektórzy to agenci Jezuiccy…inni ślepi jak kret.

Odejście ze zboru, ‚spod autorytetu pastora‚ nie jest odejściem od Jezusa. W czasach ostatecznych świat religii się spolaryzuje. Synagoga Szatana podaża za ekumenizmem! Faryzejstwo pod wodza Unii Europejskiej i Papiestwa, spróbuje włączyć wszystkich do zwiedzenia.

System Faryzejski (ekumeniczny) trzasł Jeruzalem. Oni potępiali tych co szli za Jezusem. Nawet Piotr prawie dal się nabrać na ‚nie chodzi z nami’. Dziś wielu śmieje się z ‚owieczek’. Osobę uzdrowiona Faryzeusze nazwali grzesznikiem i tym co się myli! Wielcy ‚przy żłobie’ chcieli dyktować jak chodzić z Jezusem. (ci co z nami chodzą są, a ci co nie nie i nie mogą!). Faryzeusz bluźnił Jezusowi gdy ten skonfrontował ich błędy, tradycje. Ba, nazwali go ‚opętanym’ czy ‚ma demona'(daimonizomai) i ‚usługującym w mocy Belzebuba'(Jana 10:20, Mat 12:27, Jana 8:42-46). Jezus wstrząsnął fałszywym światkiem kumoterstwa, zwiedzenia i nie dostosowania się pod ich dyktando.

Demony tradycji, seminariów, ekumenizmu atakują prawdę!Nic się nie zmieniło od 2000 lat!

Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. (40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. (46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Ew Jana 8.

Pytania:

 1. Czy jednanie się z odstępstwem i herezja, jest od Jezusa czy diabla?
 2. Czy odrzucanie nauk Pisma (np. o bałwochwalstwie) jest od Jezusa czy diabla?
 3. Czy nazywanie osób niezbawionych- zbawionymi, jest od Jezusa czy diabla?
 4. Czy gromienie kogoś kto mówi Prawdę, jest od Jezusa czy diabla?
 5. Czy chronienie tych co zwodzą, jest od Jezusa czy diabla?
 6. Czy zastawianie zwiedzenia, odstępstwa, ekumenizmu dobrymi uczynkami jest od Jezusa czy diabla?
 7. Czy diabeł stoi za Prawda czy przeciwko niej?
 8. Czy na podstawie Biblii mogę ocenić, czy ktoś jest w zwiedzeniu?
 9. Czy osoba zbawiona, żyje w zgodzie ze światem, herezja i odstępstwem?
 10. Czy osoba angażująca się w ekumenizm, jest osoba wiarygodna? Na jakiej podstawie?
 11. Czy osoba zasłaniająca zwiedzenie jest od Jezusa?
 12. Czy Prawda to jednocześnie Pismo jak i tradycje i widzimisię pastora?
 13. Czy sprzeciwienie się złemu, jest od Jezusa czy diabla?
 14. Czy sprzeciwienie się herezji, jest od Jezusa czy diabla?
 15. Czy konfrontacja błędu jest od Jezusa czy diabla?
 16. Czy jeśli pastor idzie za fałszem, to jest od Jezusa czy diabla?
 17. Czy jeśli pastor zbłądzi, to ja mam iść za nim?
 18. Czy niechęć wyrugowania błędu, zwiedzenia i relatywizmu jest od Jezusa czy diabla?
 19. Czy jeśli zbór idzie w zwiedzenie, to ja zaryzykuje utratę duszy idąc za nimi?

Zielonoświątkowiec i Charyzmatyk 21 wieku będzie musiał sobie odpowiedzieć na te i inne pytania. Wielu atakuje Prawdę, ponieważ ich służba nie jest Biblijna ale zależy na dotarciu do wszelkiej maści ludzi. Tak naprawdę żaden z tych ludzi, nie jest zainteresowany zakończeniem ekumenizmu. Oni chcą go rozszerzyć na każdy region, kraj i świat. Jest to oficjalna doktryna Lucyfera/Antychrysta.

Oznaki/symptomy zwiedzenia:

 1. ‚zamierzacie założyć następna denominacje’?
 2. A co my jedynie mamy prawdę? (kto ma?)
 3. Każda denominacja to to samo
 4. Porzućmy denominacje stańmy się między-denominacyjni bądź nie-denominacyjni
 5. Wszystko co dzieli jest od diabla.(Jezus podzielił Jeruzalem…Ludzie odchodzili, bo nie uznali Prawdy)
 6. Denominacje są od diabla.
 7. Jezus nakazał ekumenizm. Prawda jest drugorzędna.
 8. Reformacja miała kościół pojednać.
 9. Każdy z nas się w czym myli. (czemu więc siedzisz w błędzie?)
 10. Katolicyzm to bracia, Chrześcijanie.
 11. Kto wskazuje błędy, nie jest od Boga.
 12. Przestańcie pokazywać na błędy, grzechy, doktryny. Jezus na to nie zważa (Po co Biblia?)
 13. ‚Współczesne bałwochwalstwo’ to nie to co myślisz…(Biblia je definiuje…)
 14. Jest wielu zbawionych katolików (wciąż modlą się do zmarłych? Od czego zostali zbawieni?).Jest zatem wielu zbawionych Hindusów, Buddystów. Po prostu dalej siedzą w odstępstwie.
 15. Jezus nakazał świętować swoje urodziny (Data?)
 16. Liczy się co ma w sercu. (Co jeśli ma zwiedzenie?)
 17. Chrześcijaństwo to nie religia (cechy religii?).
 18. Przyjmując Jezusa, mogę wieżyc w co chce i iść jak chce (ekumenizm cala para)
 19. Mogę wielbić Boga wg mojej wyobraźni
 20. Jeśli jestem pastorem, sam definiuje zbór.
 21. Kościół to budynek. Poza nim nie ma zbawienia.
 22. Zmieszajmy tradycje, wyjdzie ‚Prawda’.
 23. Nie ważne w co wierzy pastor. Sprzeciw jest zawsze zły.

Jeśli nie znasz jeszcze Jezusa z Biblii, to zapraszam do jej lektury. Poznaj prawdę sam dla siebie. Jeśli chciałbyś przyjąć Pana Jezusa i doświadczyć zbawienia, zaproś Go do serca. Wyznaj Mu swoje grzechy. Przyjmij wybaczenie. Módl się o chrzest w Duchu Świętym(Nowo narodzenie- )

Amen!

Polecane artykuły:

http://ekai.pl/diecezje/koszalinsko-kolobrzeska/x33755/w-slupsku-odbeda-sie-dni-kultury-chrzescijanskiej/

http://ekumenia.pl/aktualnosc/tydzien-ekumeniczny-na-pomorzu-srodkowym/

http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/art/4818851,protestantow-i-prawoslawnych-nie-zaproszono-na-slupskie-dni-kultury-chrzescijanskiej,id,t.html

http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=3822

http://www.slupsk.luteranie.pl/index.php?D=mod&mod=nowosci&a=2&b=125

http://www.kosciol.pl/article.php/20070310142222637?query=luter

14www.samaritanspurse.org

Dzień Dziękczynienia

Dzień Dziękczynienia

Pobierz darmową publikacje w formacie pdf:

Dzień Dziękczynienia

W ramach masowego papieskiego wysiłku pod ogólną nazwa- ekumenia, należy przypomnieć o Dniu Dziękczynienia, który w tym roku wypada 26 Listopada 2015 r. Związany jest on z Protestantami, Pielgrzymami oraz Purytanami.

Wbrew dzisiejszym wysiłkom jednania wszystkiego i wszystkich, musimy pamiętać o tym, ze podział to najbardziej Biblijne stwierdzenie. Sam Apostoł Paweł mówi o podziałach i rozumie, ze ludzie dzielą się po to aby zachować prawdę i oddzielić się od kłamstwa, tradycji i ignorancji.

W historii możemy znaleźć pojęcia jak:

 • Angielscy Dysydenci1, którzy oddzielili się od sztywnego i liturgicznego Kościoła Anglii (np. Purytanie)
 • Protestanci
 • Nonkonformiści2 (Metodyści, Bracia plymuccy, Bracia Morawscy, Armia Zbawienia)
 • Separatyści3(Purytanie, Pielgrzymi)
 • Niezależni

Same te słowa wywołują ciarki na plecach współczesnych typów papieskiego usposobienia. Dziś jednak wielu z nich zostało pociągniętych pod niebiblijna unie z papiestwem, choć każdy (i zawsze!) z ruchów Protestanckich zawsze wierzył, iż papiestwo i katolicyzm są zepsuci i nie są Chrześcijanami!

Początki tych obchodów można śledzić do roku 1621. Tam w kolonii Plymouth osadnicy świętowali zbiory. William Bradford w Proklamacji z 1623 r. dziękował Bogu za zbiory oraz ochronę i prosperowanie w Ameryce:

Jako ze wielki Ojciec dal na tego roku obfite żniwa…sprawił, ze las obfitował w zwierzynę, morze w ryby…chronił nas przed plądrowaniem dzikich, zachował nas od plag i chorób, dal nam wolność do czczenia Boga wg dyktanda naszego sumienia…”4

Dzień Dziękczynienia stal się Narodowym Dniem Dziękczynienia w roku 1789, deklarowany przez Jerzego Waszyngtona. Od lat 1940′ Prezydent Ameryki zaczął ‚przebaczać indykom’. 5 Korupcja oraz katolicyzm, który wdarł się do Ameryki wypaczył znaczenie Dziękczynienia.

Pielgrzymi chcieli aby Ameryka była wolna od katolickiego bałwochwalstwa. Odcinali się od papieskich świat jak: Wielkanoc czy Święta Bożego Narodzenia. 6 Interesujące jest to, ze Protestanci ogłaszali tzw dzień uniżenia, postu i modlitwy, aby zażegnać kataklizmy. Gdy coś działo się, Protestanci gromadzili się i wzywali Boga. Dzisiaj wielu odrzeka się od ‚źle kojarzącego się słowa: Protestant’ i jak widać wraca do bagna z którego parę/ parędziesiąt lat wyszli. Dziś wielu w Ameryce tarza się w brudzie tego świata, łączy się w ekumenizm a kataklizmy, strzelaniny w szkołach itd. przypisują wszystkiemu innemu niż ICH odstępstwu od Słowa i Ducha!

Ich liderzy zboczyli od Biblii i kroczą drogą ekumenii z Rzymem i brudem tej ery.

 • Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy, nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze.”Biblia Warszawska, Lamentacje 2:14
 • Prorocy twoi opowiadalić kłamstwo i marność, a nie odkrywali nieprawości twojej, aby odwrócili pojmanie twoje; aleć przepowiadali ciężary, kłamstwa i wygnanie.”Biblia Gdańska
 • Twoi prorocy (nabiy’ )widzieli(chazah ) rzeczy próżne (shav’ – puste, próżne, fałszywe, nicość) i niemądre (taphel )- nie obnażyli(galah) twojej niegodziwości(avon) aby odwrócić twoja niewole(sheb-ooth’ ). Oni widzieli dla ciebie fałszywe ciężary (shav’ mas’eth ) i przyczyny wygnania(madduwach)” Biblia Króla Jakuba z numerami Strong.

Pierwszy upadek, który zaliczyli Protestanci w Ameryce było pozwolenie aby katolicyzm się rozprzestrzeniał! Purytanie atakowali Święta Bożego Narodzenia jako :7”pozostałość po papieskim bałwochwalstwie”. Cotton Mathers wskazuje na demonizm związany z ta celebracją.8 Święta Bożego Narodzenia przygotowały drogę do papieskiej ekumenii w naszych czasach.

Stad mamy dziś ekumeniczne święto Biblii, ekumeniczne modły, ekumeniczne modły za prześladowanych ‚chrześcijan’, ekumeniczna drogę krzyżowa czy chociażby ekumeniczna Wigilie!Po roku 2017 dojdzie Ekumeniczna Reformacja!

Zielonoświątkowy pastor Witold Kantorek ze zboru Parakletos z Fromborka ubiera choinkę, śpiewa papieskie kolędy itd9.10 I grał katolicki zespół!

Nad przebiegiem Ekumenicznego Kolędowania czuwał pastor Wojciech Gajewski, który w dość oryginalny sposób zapraszał kolejnych kolędników i zapowiadał ich występy. ”

Pastor Aleksander Matwiejczuk z kościoła Zielonoświątkowego „Zbór Betlejem” w Pile zrobił to samo. 11 Inni, jak pastor zboru w Mrągowie podążają w tym kierunku. 12(zwodzone są również kobiety! „po raz kolejny siostry uczestniczyły w ekumenicznym Światowym Dniu Modlitwy kobiet ”)

Nasz pastor, wraz z innymi duchownymi, przedstawił po krótce zbór zielonoświątkowy, inni swoje społeczności. Później, w świetlicy parafialnej odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, cieście. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy, poznawaliśmy się wzajemnie, rozmawialiśmy,żartowaliśmy. Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze. Obecni byli przedstawiciele różnych parafii katolickich, kościoła ewangelicko- augsburskiego, prawosławnego i zielonoświątkowego.

Interesującym faktem jest to, ze Purytanie wierzyli w wyganianie demonów! Wystarczy poczytać o osobach jak Thomas Jollie, Richard Frankland, Oliver Heywood, Arthur Hildersham czy John Darrell.

Dzisiaj nie obchodzą tego święta, ani nie wyrzucają demonów! Obchody stały się dniem jedzenia indyków, Prezydent ‚wybacza’ zwykle śmiesznie nazwanemu indykowi:

Prezydent Ameryki

Rok

Nazwa indora

Ronald Reagan

1987

Charlie (charlie oznacza tez głupek)

Bill Clinton

2000

Jerry the Turkey

George W.Bush

2001

Liberty, Freedom

George W.Bush

2002

Katie, Zack

George W.Bush

2003

Stars, Stripes (gwiazdy i pasy flagi USA)

George W.Bush

2004

Biscuits, Gravy

George W.Bush

2005

Marshmallow, Yam

George W.Bush

2006

Flyer, Fryer

George W.Bush

2007

May, Flower

George W.Bush

2008

Pecan, Pumpkin

Barry Soetoro

2009

Courage, Carolina

Barry Soetoro

2010

Apple, Cider

Barry Soetoro

2011

Liberty, Peace

Barry Soetoro

2012

Cobbler, Gobbler

Barry Soetoro

2013

Popcorn, Caramel

Barry Soetoro

2014

Cheese, Mac

Barry Soetoro

2015

Tom One , Tom Two

Nie zapominajmy o tym, ze osoby jak:

 • John Bunyan
 • Oliver Cromwel
 • Jonathan Edwards
 • William Bradford

byli Purytanami. Cotton Mathers, Jonathan Edwards, John Bunyan i inni uważali papieża za Antychrysta. John Bunyan opisał Papieża jako symbolu katolicyzmu w „Wędrowce Pielgrzyma”. Pojawia się tam także bestia o siedmiu głowach.

Pozostaje zadać pytanie: Czemu by mieli Zielonoświątkowcy czy Charyzmatycy odcinać się od ich korzeni w Protestantyzmie, a podążać za papieskimi tworami? Nie zapominajmy, iż przyjście do zbawienia z laski właśnie pochodzi z Protestantyzmu.

Dwie (zapomniane?)podstawy na których budowany jest Kościół Zielonoświątkowy oraz Ruch Charyzmatyczny:

Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. ”Jezus w Mateusza 22:29

Autorytet Pisma, zbawienie z Łaski

(Protestantyzm)

Chrzest w Duchu Świętym, dary Ducha, moc, ponad-naturalne języki, cuda, znaki, uzdrawianie, uwalnianie od demonów, walka duchowa!

(Dzień Pięćdziesiątnicy)

Skąd nagle podchody pod zwiedzenie i zaprzeczanie Pisma i mocy? Kto i dlaczego pcha wierzących do systemu, który nie zmienił się po dziś dzień i nie przyniósł nic innego jak zwiedzenie, biedę, choroby, przekleństwo, zabobony, ‚uświęcanie’ pogaństwa?

Pośród dzieci Bożych zakradli się fałszywi nauczyciele, pastorzy, prorocy, ewangeliści, apostołowie…Ostrzeżenie Pawła dudni dziś i rozchodzi się echem dla tego pokolenia!

Tacy bowiem są fałszywymi (niezgodny z prawdą , obłudny , podszywający się pod kogoś [PWN])apostołami, pracownikami zdradliwymi(grożący niebezpieczeństwem, choć sprawiający wrażenie bezpiecznego [PWN]), którzy tylko przybierają postać (podać się fałszywie za kogoś [PWN])apostołów Chrystusowych. (14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. ”2 list do Koryntian 11

Wróg jest dziś wyrafinowany, skrytobójczy, judaszowy. Słodki i uczynny, głoszący z zaparciem Pismo, urabiający łokcie i …wtrącający ‚od niechcenia’ ekumeniczne haki…zmierzający do zmiany postrzegania…Wszędzie ich wiele, prześcigający się w gorliwości…religia pełną para…ale zdradliwi jak Judasz.

Jeśli nie poznałeś jeszcze Pana Jezusa Chrystusa, zaproś Go dziś do serca i życia. Wyznaj Mu twoje grzechy. Wolaj o chrzest w Duchu Swietym! (Poczytaj Dzieje Apostolskie 2 oraz 19).

Amen!

Koniecznie obejrzyj:

Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

https://www.youtube.com/watch?v=-1v5_DmW0lk

Nury Rivera, żona byłego Jezuity,Alberto Rivera-Prawda o Alberto

https://www.youtube.com/watch?v=98TXep8XMNw

Język

Dzień Dziękczynienia

Angielski

Thanksgiving Day

Portugalski

Ação de Graças

Rosyjski

Den’ blagodareniya [День благодарения]

Hiszpański

Día de Acción de Gracias

Francuski

l’Action de grâce

Słowacki/Czeski

Deň vďakyvzdania/Den díkůvzdání