Skąd wiedzieć czy dany pastor jest w zwiedzeniu?

Jak rozpoznać, ze dany pastor jest w zwiedzeniu? Zadaj sobie te pytania:

 1. Czy pastor trzyma się Biblijnych doktryn?

 2. Czy pastor obiecuje co roku aby zostać „mimo wszystko”?

 3. Czy zbór idzie w większe przebudzenie czy zwiedzenie?

 4. Czy obecne są znaki i cuda regularnie?

 5. Czy pastor spotyka się regularnie na ekumenizmie z katolikami i ekumenikami z Polskiej Rady Ekumenicznej?

 6. Czy twoje „Chrześcijaństwo” uzależnione jest od tego jedynego zboru?

 7. Czy pojawia się więcej i więcej rozwodów i pastor to akceptuje?

 8. Czy uwalniają tam od demonów?

 9. Czy pastor spędza czas i zamiast głosić kazanie, próbuje ci wmawiać jaka to on ma role, i jak nie możesz nic krytykować?

 10. Czy pastor głosił, ze jak nie jesteś w zborze- to tracisz zbawienie?

 11. Czy pastor otwiera zbór dla ekumenizmu?

 12. Czy odwiedził was ksiądz i „głosił o Jezusie”!

 13. Czy pastor zmienił się przez ostatnie lata?

 14. Czy poznajesz tam Boga i pastor chce widzieć wzrost w TWOIM życiu, czy raczej jesteś kolejnym trybikiem w machinie jego własnego królestwa?