Duch Beliala w kościele dziś!

Duch Beliala w kościele dziś!

Jedność z herezją, bałwochwalstwem i religia pozbawiona mocy! Pastorzy są WINNI nie trzoda!

Werdykt

Charakterystyka ducha Beliala

1.Ludzie w Biblijnym Chrześcijaństwie, sekretnie odciągający od Boga ku bożkom. Przykład -Jezebel.2.Sodomici3.Duch stojący za obrona sodomii w kościele4.Duch stojący za pijaństwem5.Sprzeciwia się woli Bożej6.Duch Nabala7.Synowie Helego- pastora, podkradanie ofiar ludu, przez co gorszyli ludzi aby im zbrzydło przynoszenie ofiar Bogu, sypiali z kobietami w kościele.8.Fałszywe świadectwo przeciwko bratu. Nic nie zrobił, a oni wymyślili fałszywą historie, aby gooczernić.9.Zwolennicy złotego cielca.

Duch Beliala przejawia się m.in w działaniach typu:

  1. tydzien modlitw o jednosc ‚Chrzescijan’
  2. ekumeniczne spotkania
  3. zapraszanie niewierzacych i heretyckich nauczycieli aby stawali przed Protestantami i glosili im ‚Ewangelie’
  4. Swieta Bozego Narodzenia i Wielka Noc, swietowane starymi poganskimi zwyczajami, datami itd
  5. Zapraszanie katolickich, nienawroconych zesplow typy Mietek Szczesniak, Przecinek aby grali w zborze czy na ewangelizacji!

Do kościołów w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych wkrada się odstępstwo przejawiające się w 3 aspektach:

Nawoływanie do jedności z herezja, bałwochwalstwem i religia pozbawiona Ducha Świętego, jego darów, zaprzeczanie Wielkiego Nakazu Jezusa Chrystusa!

Oto wersety kruszące herezje ekumeniczna, Polskiej Rady Ekumenicznej[dziecka heretyckiej Światowej Rady Kościołów, założonej przez Watykańskich Jezuitów, by od środka zniszczyć Protestantów]:

Pastor Andrzej Stepanov z kościoła Spichlerz tak oto pisze o ekumenizmie:

„Ekumenizm w obecnym wydaniu nie jest doskonały. Dialog powinien mieć miejsce. Ale na innych zasadach – Jezus musi być centrum dialogu i Jego najważniejsze nauki. Kościół Rzymsko-Katolicki odszedł od fundamentalnych prawd biblijnych, co uniemożliwia szukania jedności z nim. Chociaż w Rz-K jest sporo biblijnie wierzących chrześcijan i wspólnot. Zresztą katolicy nie są w Radzie Ekumenicznej, a tylko ją zapoczątkowali, po to aby protestanci dogadali się między sobą i później dołączyli do katolików. Sprytne, prawda?” Andrzej Stepanov

„(1) A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: (2) Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, (3) bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, (4) zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, (5) którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj..” 2 Tym 3:1-5

„Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas.”2 Kor 6

Denominacje SA OD BOGA!

„Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami.”1 Kor 11

Jeden odlacza sie i zaklada nowa deniminacje z powodu tego, ze nie uznaje Biblii. Inny z powodu tego,ze Prawda Biblii, walka duchowa i uwolninie od demonow sa marginalizowane, pomniejszane, zamiast tego ludzie skupiaja sie na religijnych ruchach!

„Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. (12) Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? (13) Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.”1 Kor 5

101120_spotkanie_eku.jpg

Ekumeniczna papka i slepota

090125kosciolnabozenstwoekumeniczne045.JPG

Balwochwalcy przemawiaja do wierzacych!

„(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. (5) Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. (6) A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. (7) Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. (8) Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące, (9) ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, (10) ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki Niszczyciela. (11) A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. (12) A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.”1 Kor 10

A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, (11) wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje.”Tyt 3:10-11

„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” Obj 21:8

„Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.”Obj.22:15

Dla ślepców ekumenicznych proponuje poczytać  co pisze Encyklopedia PWN na temat idolatrii:

idolatria [gr.], bałwochwalstwo, religiozn. kult przedmiotów wyobrażających bóstwa;

w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie przez i. rozumie się: 1) oddawanie czci wyobrażeniom Boga (obrazom, posągom), a nie samemu Bogu; 2) oddawanie czci, należnej tylko Bogu, innym bóstwom, reprezentowanym przez posągi, statuetki itp. (bożki).”