Dziwne dzwięki, odgłosy trąb, eksplozje dookoła świata pochodzące z nieba!