Rola konspiracji w czasach ostatecznych

Jeden ze speców odnośnie terroryzmu napisał, ze aby poznać wroga- zacznij czytać ich nauki i pisma. Zarówno plany Illuminati jak i Watykanu czy jego Światowej Rady Kościołów są w książkach i ich publikacjach od lat, jednakże populacja jest kontrolowana by się tym nie interesować….

Poczytajmy, co na temat roli konspiracji uważa założyciel Zakonu Iluminatów Bawarskich (Der Illuminatenorden, Illuminati da Baviera). Ta organizacja została założona 1 Maja 1776 roku przez Adama Weishaupta:

Ze wszystkich sposób, aby prowadzić ludzi jakie znam, najbardziej efektywna jest utajona tajemnica. Tęsknota umysłu jest nie do opanowania”

Wielka siła naszego Zakonu leży w utajeniu; niech Zakon nigdy nie pojawia się w dowolnym miejscu, we własnym imieniu, ale niech zawsze ukrywa się pod inną nazwą i innym zajęciem. Nic nie pasuje lepiej niż trzy niższe stopnie masonerii; opinia publiczna jest przyzwyczajona do tego, oczekuje się niewiele od niego i dlatego niewiele zwraca uwagi na siebie.”

Najwspanialszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że wybitni teologowie luterańscy i kalwińscy, którzy należą do naszego Zakonu naprawdę wierzą, że znajdują w nim (Illuminati) prawdziwe i autentyczne poczucie chrześcijańskiej religii. Och śmiertelny człowieku, czy jest coś, czego nie można by skłonić cie byś uwierzył?

To samo odnosi się do naszych czasów! Daremnie szukasz i czekasz, aby Iluminaci wstali i przyznali się, ze stoją za tym złem, które widzisz w TV i czytasz w gazetach. Podobnie, czy oczekujesz, ze Światowa Rada Kościołów wstanie i przyzna się, ze założona jest i prowadzona przez Watykan?

Tylko zmasowana konspiracja na wszystkich poziomach społeczeństwa (1000 punktów światła) jest w stanie spróbować przynieść Nowy Porządek Świata. Poza tym okultyzm znaczy ukryty. Masoneria jak i ekumenia ma oficjalna wersje dla konsumpcji dla mas, prasy oraz ta prawdziwa, utajona…

Tak jak ‚dobzi’ wierzący szli za ideami Hitlera…tak i dzisiaj idą za nowym reżimem globalizmu i ekumenii. I to zawsze kończy się tragicznie…Ignorancja i niewiedza są wrogami Jezusa i Protestantyzmu w Duchu!

Masoneria to okultyzm ukryty w symbolach. Ekumenizm to katolicka filozofia wyłożona na Soborze Watykańskim II, jednak 99% osób w Protestantyzmie, w tym pastorzy NIGDY nie czytali jego postanowię…

Jak to jeden pastor z USA zwykł mówić: Nie możesz nauczać o czymś czego nie wiesz…nie znasz…nie rozumiesz…Bedzie to tylko twoje własne widzimisię…”O wg. mnie to…i tamto”.

Do was, Suwerenny Wielki Inspektorze Generalny (33 Stopień Masonerii), to mówimy i można powtórzyć to do braci z 32, 31, i 30 stopni: „Masońska religia powinna być przez nas wszystkich inicjatów wysokiej stopni, utrzymywana w czystości lucyferskiej nauki.
Albert Pike

Albert Pike (Mason), A. E. Waite (okultysta, Zachodni Okultyzm), H. P. Blavatsky (Teozofia), Eliphas Levi (ceremonialny mag), David Spangler (Nowy Wiek), Kenneth Anger- pomimo, ze należą do rożnych „gałęzi” wskazują zgodnie na Lucyfera.

U podnóża Unii Europejskiej jest filozofia okultyzmu przeznaczona dla mas! Wielu polityków należy bądź należało do tajnych stowarzyszeń! Bill Clinton należał do Zakonu DeMolaya (Zakon Templariuszy).

Przed Hotelem Taschenbergpalais jest trójkąt z okiem w jego środku. Tam, miedzy 9-12 Czerwca 2016, odbywa się spotkanie Bilderberg 2016!

Bilderberg_2016_iluminati

Source:Google Maps

Jak czytamy trójkąt z okręgiem w środku (trójkąt sztuki), gdzie demony maja się pojawiać w rytualnej magii! Ten symbol skierowany jest bezpośrednio na hotel! 99% ludzi przechodzących pomyśli- ot, taki sobie trójkąt.

Praktyki zboczenia obnażone w grze pt: A** HUNTER PLUS wideo!

Praktyki zboczenia obnażone w grze pt: ASS HUNTER

Praktyki zboczenia obnażone w grze pt ASS HUNTER  (pobierz pdf)

Oto mała i niepozorna gierka, a tyle narobiło się szumu wkoło tego. Lobby zboczenia nie śpią ale atakują każdego, kto by ta gierkę miał na stronie. ASS HUNTER to czasy Lota. Dlaczego jednak Protestantów miała by obchodzić jakaś gierka? Tu nawet nie chodzi o gierkę… ale o przekaz. Ta niewielka gra- strzelanka pokazuje zachowania pedalskie właśnie jakich mógł doświadczyć Lot.

Sodomici i mieszkańcy Gomory mogli właśnie tak postępować z ludźmi. Gra pokazuje ‚myśliwego’, który broni się przed grasującymi w okolicy pedziami. Pedzie łażą na golasa, tak jak to ma miejsce dziś w San Francisco, Ameryka. 1Niedawno lesbijski burmistrz z Huston chciał cenzorować to co się głosi za pulpitem! Biznesmeni prowadzący Liberty Ridge Farm2 w Nowym Jorku zostali zaskarżeni, ze nie chcieli przeprowadzić lesbijskiego ‚małżeństwa’ na ich farmie. Sad kazał im zabulić 13 000$ !3

Inna checa wydarzyła się w Anglii, gdzie inni biznesmeni prowadzący piekarnie pod nazwa Ashers Baking Company4 bo nie chcieli upiec tortu dla dwóch pedziów. Tort miał mieć dwie figurki- Berta i Erniego. Można zwymiotować…5

Właścicielom Hitching Post Wedding Chapel 6grozom więżeniem i kara do 1000$ jeśli nie zgodzą się udzielać pedalskich ‚ślubów’!7

W 2013 r. właścicielka Arlene’s Flowers and Gifts 8odmówiła sprzedaży kwiatków pedziowi. Stan Waszyngton uznał, ze za każde takie ‚wykroczenie’ należy się 2000 $. 9 Fotograf, współwłaściciel Elane Photography10 , który odmówił zrobienia zdjęć pedalstwu, został obciążony kwota $6,637.94. 11

Oto przykład gdy Rząd promuje zło i niegodziwość nieludzkich zboczeńców. Gdy popatrzymy na księgę Objawienia to co tam znajdujemy?

On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. ” Objawienie 13

Oto duch antychrysta DZISIAJ działa i bada teren. Ameryka jest w centrum ataku na człowieczeństwo. Dzieci w szkole muszą się uczyć co pedalskie puzony robią, ich bezwstydu i odczłowieczenia. Gra jest wulgarna i nie nadaje się dla dzieci, ale pokazuje właściwie co dzieje się u tych smrodliwych sodomitów. Bohater gry jest zmuszony walczyć, aby żyć godnie jak człowiek stworzony przez Boga.

Lot kilka tysięcy lat temu, mógł borykać się z tym samym problemem. Jak widzimy, zachowanie Sodomitów było ‚typowe’ dla każdego obcego w mieście. Ilu ludzi zostało skalanych i stad Bóg zesłał ostateczne rozwiązanie- ogień…? Pedalstwo w mieście Sodom urosło od malej grupki, do bezczelnych pedalskich golasów, którzy w swoim odczłowieczeniu byli w pełni sterowani przez szatana. Gdy z Gadarenczyka Jezus wypędził demona, tamten… się ubrał. Dziś pastorzy siedzą dziwnie cicho.

W Ameryce odbywa się odczłowieczanie dzieci. 12 Z dziewczyn chcą zrobić prostytutki i dostępne dla obleśnych dziadków. Z normalnych chłopaków, pedziów albo skalanych transwestytów.

Oto kontrola umysłu Antychrysta w Unii Europejskiej. Oto siła za globalizmem. Pastorzy nie walczący przeciwko tej nienormalności nie będą w stanie zachować własnych domów. Świat przyjdzie by postawić warunki zastraszonym ludziom za pulpitem. A taka postawa to nie działanie Ducha Świętego!

Jak Bóg patrzy na homo? „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się ”Mal 3. Bóg ma to samo podejście co do Sodomy, to samo gdy mówił jaka kara należy się dla sodomitów w ST. Bóg wtóruje z apostołem Pawłem: winni są kary. Jezus dziś głosi: za Nim lub przeciwko. Pokutuj albo na pewno, 100%, za każdym razem zginiesz…