Miesiąc Maj: Idolatria Królowej Niebios

 

Miesiąc Maj to co roku okazja, by ogrom katolików wznosił modły, rytuały idolatrii do „boga katolicyzmu” czyli Królowej Nieba.

 

 

Katolicyzm wziął je od pogańskiego rytuału zwanego Beltane. 30 Kwietnia/ 1 Maja wybierano „Królową Maja”. Inna geneza sięga do święta z Rzymskiego Imperium, zwanego Floralia, związanego z kultem „bogini płodności” Flory(u greków była to Chloris).

 

 

Katolicyzm już w 13 wieku świętował owe święto, tylko przeniósł je na swoje łono. Nazwano to „Nabożeństwa majowe”.

 

 

Pius XII w encyklice pt: Ad Caeli Reginam(1954) ogłosił „Królowanie Maryi”. Jest to kolejna herezja papieska, dodając ja do innych, już istniejących.

 

 

Nabożeństwa Majowe” to szczególne wychwalanie stworzenia. Ponieważ zespoły takie jak TGD promują jawnie katolicyzm, możesz ich zobaczyć podczas miesiąca Maja, jak biorą udział w tych imprezach.

 

 

Na jednej ze stron czytamy:

 

 

Występ zespołu TGD, którego znakiem rozpoznawczym jest młodość, energia i spontaniczność rozpocznie się o godz. 19.30 na placu parafialnym przy kościele św. Pawła Apostoła. Koncert poprzedzi nabożeństwo majowe oraz finał kwesty dobroczynnej na rzecz Misji świętych.”

 

 

Protestanci powinni szczególne zaangażować się w modlitwę przeciwko temu bałwochwalstwo. Niektóre osoby, znajomi oraz rodziny mogą w tym miesiącu z większą werwa zaangażować w modlitwy za „apostatów”. Walka duchowa jest na miejscu plus wstawiennictwo, aby nasz naród, otworzył oczy i zobaczył w jak wielkim bałwochwalstwie tkwi.

 

Papież Franciszek kłania się do pomnika Maryi podczas święta „Niepokalanego Poczęcia Maryi”(8 Grudnia)

Katolicy zaprzeczają Pismu, twierdząc, ze Maryja została „poczęta bez grzechu” oraz , że pozostała dziewica do końca życia. Kult Maryjny wzrastał w herezje wraz z latami, a dogmat o jej „bezgrzeszności” został dopiero uchwalony przez Piusa IX w roku 1854. Odbywa się ono co roku 8 Grudnia.

Co roku papiestwo czci „Maryję” ,szczególnie podczas tego urojonego święta. Franciszek w 2013, modlił się u stop „Maryi”, w szczególności jej obrazu w Rzymie, zwanego, Salus Populi Romani oraz kolumny z Maryja zwana La Colonna della Immacolata.

220px-immacolatacolonnaroma290px-saluspopuliromanicrowned

W 2014, Franciszek nazwał ja „jego niebiańską matka” wskazując katolikom aby poddali się jej „prowadzeniu”.

W 2016, Franciszek zawierzał ludzi „Maryi”, modląc się do niej i prosząc „ja” o wstawiennictwo…

Papiestwo dokonuje tu jawnego bałwochwalstwa, łamiąc II Przykazanie. Zaprzecza tez Pismo, które mówi, iż każdy człowiek (prócz Jezusa) zgrzeszył…Bóg zakazuje tez wszelkich modlitw do kogo innego jak Jezusa, Ducha I Ojca!

Jaki jest problem z modlitwa „zdrowaś Maryja”?

Miliony katolików dało się nabrać na modlitwę zwana w Polsce, Zdrowaś Maryja. Jaki jest w niej problem? Ksiądz otwiera Biblie i cytuje słowa, które wypowiedział anioł, skierowane dla Mariam…Co więc w tym złego?

Kontekst, kontekst, kontekst…Po pierwsze, anioł nie „modlił się” do niej tymi słowami! Po drugie, nie nakazywał, aby te słowa były kierowane do niej jako modlitwę! Po trzecie, anioł mówił do niej te słowa, kiedy żyła!

Jaka to robi różnice? Wielka i zasadnicza! Biblia zakazuje modlitw do ludzi! Jezus wypowiedział wiele slow do rożnych ludzi, gdy był tu na Ziemi, a jednak nikt nie komponuje z tego modlitw! Jest to sprzeczne z Pismem.

Mariam, nie żyje od ok 2000 lat. Jest martwa! Urodziła się jak każdy inny człowiek i potrzebowała aby przyjąć Jezusa jako jej Pana i Zbawiciela, pomimo, ze była jego „ziemska matka”. Zbawienie, które otrzymała przez uwierzenie, ze Jezus jest Mesjaszem dało jej otwarte niebo (podobnie jak i każdemu innemu wierzącemu) ale nie bycia jego „królową”!

Oto jak wielkie zwiedzenie, wymyślone przez „nieomylnych” prowadzi miliony katolików do przekraczania nauk Jezusa i Pisma! Nawołuje katolików, aby zaczęli czytać Pismo i otworzyli oczy, w jak wielkich sidłach zwiedzenia się znajdują! W imieniu Jezusa!

Grzech grzechowi nierówny- Biblijna analiza!

Grzech grzechowi nierówny- Biblijna analiza!

Grzech grzechowi nierówny- Biblijna analiza! 2

(Pobierz w formacie PDF!)

Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić. (17) Wszelka nieprawość jest grzechem; lecz nie każdy grzech jest śmiertelny.”1 Jana 5

Podstawowym problemem w wielu zborach Kościołach Zielonoświątkowych oraz Charyzmatycznych jest zrównanie wszystkich grzechów, co powoduje zamieszanie, brak rozeznania i umożliwienie funkcjonowania zła ekumenicznego.

Generalnie każdy grzech jest zły. Mały i nieznaczny może przerodzić się w uparty, bezczelny i wielki, stad Jezus przyszedł abyśmy mogli zrozumieć czym on jest oraz abyśmy mogli wyjść z niego! Dodatkowo, trwanie w grzechu powoduje założenie warowni demonicznej.

Dobra nowina jest fakt, iż Jezus poniósł każdy grzech. Czy to jednak oznacza, ze mam teraz nieograniczona kartę kredytowa bez limitu bądź klucz uniwersalny do nieba, aby taplać się w nich? Kościół Protestancki jeszcze raz musi powrócić do podstaw i przeanalizować Słowo!

Zaprzepaszczone jest także definicja pokuty. Nie jest to ciągły powrót do grzechu! Prawdziwa łaska, polega na tym, ze Bóg daje mi czas abym porzucił grzech i ba, był zwycięzca nad nim! Ponieważ w kościele nie praktykuje się więcej walki duchowej i uwolnienia od demonów, wielu wierzących w pocie czoła, próbuje patrzeć wgłąb siebie cieleśnie, nie dostrzegając, ze to co niewoli cie to demony! To co kusi cie do grzechu, to kusiciele! Na drugim końcu grzechu siedzi diabeł. Kuszenie do grzechu, fałszywych doktryn NIGDY nie ma miejsca bez udziału siły ciemności, dlatego logiczna rzeczą jest, ze kiedy (moment) czujesz presje, opresje i chmurę demoniczna i mówisz (o,o, znowu idzie!) jest to moment, żeby wziąć autorytet nad tym diabłem!

Skąd może pochodzić atak? Mogą być to demony siedzące w ciele, może być to demon z zewnątrz (jak zwierzchność) np. rozmawiająca bądź atakująca z danej osoby (patrz przykład Piotra) lub… co nie jest powszechnie znane- może to być projekcja astralna. Niektóre osoby mogą mieć tez fragment czarownicy w nich. To są właśnie niektóre glebie szatańskie. Na jednej ze stron internetowych satanistów, osoba pisze, ze podstawowa forma ‚ich zabaw’ z demonami jest ich wzywanie. Potem ‚wysyłają ‚ oni demony na misje, aby wykonały dana prace nad twoim życiem. Pisze to, ponieważ wiem, ze wielu Protestantów zostało oddelegowanych przez ich pastorów do patrzenia w siebie, ukrzyżowania ciała, a jednak siła ciemności, która nie została rozeznana operuje wolno i bez zakłóceń! Jest niemożliwe, aby mieć zwycięstwo, jeśli osoba nie wie, a potem nie czyni walki duchowej- jak związywanie, gromienie i rozbijanie ataków wroga! Cięższe ataki wymagają cięższej odpowiedzi duchowej.

Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. ”Jakuba 1

Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. (2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. (3) I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu ”Mateusza 4

Często kiedy zły przystępuje bliżej, czujesz ‚potępienie i oskarżenie oraz opresje. Podstawowym sposobem zwycięskiego życia jest również znanie Pisma. Jeśli nie rozumiesz, ze coś jest grzechem- nie dasz mu oporu! Zauważmy, ze Jezus był 40 dni na pustyni. Po tym przyszła ‚obecność szatana’, która mógł czuć. Pojawiły się tez myśli. Diabeł mówi!

Co niewielu zdaje się rozumieć- szatan nie zawsze przychodzi z czarna opresja- pożądliwość, presja do zła itd. Czasami jest to fałszywy pokój, który możesz czuć- co złego w tym? Anioł światłości oddziałuje jego mocą. Myślę, ze Piotr nie czul szatańskiej opresji, ale właśnie ‚słodki głos’- pomóż zrozumieć Mesjaszowi- wola Boza musi być zastąpiona humanizmem. O, ile ludzi się zdziwi, którzy chodzą w ciele. Inna presja jest, gdy diabeł atakuje, inna, gdy kusi seksem, jeszcze inna, gdy pojawia się słodki głos- tylko troszkę ekumenii, nie dużo, zauważa cie, Pan czyni nowa rzecz!

Bóg jednak nie zadziała wbrew Pisma!

Patrząc na stopnie grzechu, nie mówimy tutaj o podziale jaki jest na świecie, relatywizmie czy katolicyzmie. W katolicyzmie grzechy, obojętnie jakie są popełniane nigdy nie są wybaczone, z powodu systemu konfesjonałów. Te osoby nigdy nie przychodzą pod krew Jezusa. Tradycja powoduje tez, ze nigdy nie wyznają grzechów, które faktycznie nimi są.

Parę dni temu człowiek z Ameryki, James Holmes1, otrzymał 12 wyroków dożywocia plus dodatkowe 3318 lat! 2 27 latek, dokonał podczas, co zwane jest Strzelanina w kinie w Aurorze – 12 zbrodni, raniąc dodatkowo 58 osób.

Ciekawe jest to, ze ten młody człowiek przeprowadził ta ‚operacje’ w sposób niemożliwie profesjonalny. Sposób działania wskazywał na profesjonalistę. Holmes pozakładał również w swoim domu bomby- pułapki. Te okoliczności mogą wskazywać na obecność rządowego (C.I.A) programowania typu MKUltra/ARTICHOKE,

Cel? Trauma na narodzie Amerykańskim ma wymóc na nich kontrole sprzedaży broni i jej odebranie.

Jeśli chodzi o grzech- to nawet w świecie możesz zobaczyć jego następstwa. Osoby, które sięgają po czary, bałwochwalstwo będą charakteryzować się wysokim stopniem demonizacji. Te osoby również będą dostępne dla sil ciemności aby używały ich ducha.

W Ameryce dokonywanie zbrodni jest ciężko karane. Masę osób, w momencie dokonywania tych rzeczy nie pamięta co się stało. Mówią- coś ich przejęło, to nie byli oni! Czy jednak sędzia to zrozumie? Wiele z tych osób używa środków odurzających bądź psychotropów, co ułatwia działanie diabla. Zobaczcie co ludzie wyrabiają po narkotykach. Na dragach ludzie widza i robią niestworzone rzeczy- niektórzy zażyją raz- i okazuje się, ze to koniec. Inni dokonują zbrodni, które niszczą na zawsze ich przyszłość. Wbrew hasłom świata- to nie ty jesteś wolny czyniąc grzech, to tak naprawdę szatan cie trzyma, byś mu służył! Świat jednak chce legalizować grzech, by był szeroko dostępny umożliwiając szybsza demonizacje ludzi!

Szatan na tym świecie naprawdę nie próżnuje i tylko obudzenie się do faktu, ze jest walka duchowa daje szanse aby zwrócić się do Boga!

Niektórzy pastorzy blednie przedstawiają grzech. ‚Każdy grzeszy’ jest doskonalą wymówka aby tuszować zło. Seks przed ślubem czy cudzołóstwo pociągająca za sobą duchowe następstwa. Te grzechy nie są popełniane wbrew naturze. Nie można ich porównać z zoofilia, nekrofilia czy pedałowaniem.

Jak widzimy- świat- chce ludzi zaślepić na zło kryjące się za tymi szatańskimi grzechami. Również to, ze rozgniewasz się na zło, nie stawia cie na równi z niepokutującym rozwodnikiem. Todd Bentley prowadził ‚przebudzenie’ w Lakeland i podczas niego sypiał z asystentka. Rick Joyner miał zając się ‚pouczeniem’ i mentoringiem Bentleya. Biblia mówi aby cudzołożnik POKUTOWAL czyli zaprzestał sypiania z obca kobieta! To jednak wydaje się nie jest współczesna definicja pokuty!

Działania Joynera spowodowały, ze Bentley i latawica, nie tylko nie pokutowali (powiedzenie sorry- ale idę własna droga jest śmiechem) ale dal im błogosławieństwo odnośnie ślubu. Co interesujące, w tym przypadku, Joiner nawet nie zajrzał do Biblii, wyznając zasadę- nie osadzaj! Ani nie wspomniał o dzieciach i zonie. ‚Grzech równy grzechowi’,’najważniejszy jest pokój’ to najbardziej zdradliwe i niszczące życie fałszywe doktryny. Inne to ‚Bóg cie nie odrzuci- cokolwiek robisz’. O jak wiele osób dziś w piekle wspomina te doktryny. Raz zbawiony na zawsze zbawiony odbije się na wielu przez wieki.

Todd Bentley po dziś dzień prowadzi ‚krucjaty’.

Dzisiejsi mentorzy pochodzą z piekła.(Fair Use)

Skandal ze strona Ashley Madison ma spowodować, ze 400 pastorów ma ustąpić tej niedzieli! 3

Założyciel tej strony promującej hasło: Zycie jest krótkie, zacznij zdradę, właśnie ustąpił z firmy. 4

Czemu jednak poszli na ta stronę? Bo mogą jako pastorzy, ponieważ ‚nie osadzają’- ‚ja nie osadzam co robisz- jak długo ty nie osadzasz co ja robię’, ‚wskazanie grzechu jest osadem’, ‚Chrześcijanin nie potrzebuje uwolnienia’, ‚psychologiczno/ humanistyczne wymówki’, tzw ‚miłość wypiera Biblie’ itd.

Fałszywe wymówki pomogły diabłu działać. Dziś muszą stanąć i rozważyć przekonania, które ich zwiodły. Słowo Boże musi się wypełnić. Jakże zdziwią się ci, którzy w to nie wierzą. Piekło musi mieć wielu, którzy klną na ich ‚miłujących diabla i grzech pastorów’! „Przecież do @!& miłość miała zwyciężyć”!?. Jeśli Bóg jest TAAKA miłością, dlaczego ludzie idą do piekła? Ponieważ oni Go nie umiłowali i starali się wmawiać Mu to w co On nie wierzy! Ponieważ, żyli w buncie. Ponieważ nigdy nie słuchali Jego ostrzeżeń! Wołasz- TYLKO BOG MNIE SADZI! Jeśli nie posłuchasz dziś, przekonasz się na własnej skórze. Gdybyś poczytał Pismo, Bóg zawsze wysyłał proroków, aby ostrzegli i aby głosili pokutę do Izraela, zanim przyszedł sad! Potem ‚Bóg ich osadził!’. Wielu zginęło, odpadło, inni poszli do piekła…

Miłość przeciwna Słowu jest emocjonalnym urojeniem i wielkim zwiedzeniem! ‚Miłość do Prawdy’ zwycięża. Zwiedzenie zawsze kończy się destrukcja.

Tomasz Żółtko chodzi po zborach Zielonoświątkowych nauczając, ze bałwochwalstwo w ‚naszym zrozumieniu’ wcale nim nie jest.

http://kielce.kchwe.pl/tomasz-zoltko-co-jest-a-co-nie-jest-balwochwalstwem/

http://www.betania.katowice.pl/mp3/mp3/2015.04.26_Bog_sluzacy_bezboznym_czyli_kilka_refleksji_o_balwochwalstwie_TZ.mp3

http://wolczyndlajezusa.pl/plugins/content/jw_allvideos/includes/download.php?file=images/stories/audio/kazania/T.Zoltko_Bog_sluzacy_bezboznym_czyli_kilka_refleksji_o_balwochwalstwie_27.03.2015.mp3

Ten zwodziciel promuje ekumenizm i chce cie przekonać, ze Bóg nie patrzy na katolicyzm jako na bałwochwalstwo!

Sa grzech, które dadzą ci problemy, są jednak grzechy, które cie zwiodą a inne zrujnują bezpowrotnie życie. Nie daj się nabrać! Nie daj sobie zre-definiowac zła!

Jesli nie znasz Jezusa, zaproś Go do życia i serca. Wyznaj Mu grzechy i poproś Go o pomoc! On zbawia, oczyszcza i uwalnia. Wciąż prowadzi do Prawdy!

Poznacie Prawdę a Ona tylko was wyzwoli. Fałsz zakryje cie na moment, a potem będzie katastrofa.

Amen!

Wybory Prezydenckie w Brazylii 2014- modlitwa wstawiennicza i walka duchowa

Wybory Prezydenckie w Brazylii 2014- modlitwa wstawiennicza i walka duchowa

Nadchodza wybory prezydenckie w Brazylii, kraju gdzie az 22,2 % populacji to Protestanci. Warto przylaczyc sie do modlitw, aby reka Jezusa uczynila kolejny cud…

Wybory w Brazylii 2014- modlitwa wstawiennicza i walka duchowa (Pdf- pobierz na dysk)