Zielonoświątkowy Bóg czyli Pastor oraz lekarz

pytanie

Czy “znam Boga“ ponieważ mój pastor mi go reprezentuje? Jak daleko nauka o ”liderstwie“ obdarła mnie z Pisma i prawdziwej relacji z Biblijnym, Protestanckim Jezusem? Czy jeśli pastor żyje i głosi przeciwko Pismu to ja wciąż mogę mówić o podążaniu ”za Jezusem“? Czy widząc pastora- widzę jednocześnie Boga?

 

Ile z mojego życia jest Biblijne i od Ducha? Ile z mojego życia wypływa z żywej relacji z Bogiem, Jezusem i prowadzeniem Ducha Świętego? Ile z wiary w działającego cuda Jezusa? Czy moje życie to decyzje, drogi i myślenie zaprogramowane przez pastora, a ja mówię: oto Bóg mówi?

 

Pan moim lekarzem czy lekarz moim lekarzem? Słyszę głos Ducha czy pastor pełni jego rolę zastępując Jego głos – głosem racjonalizmu i rozumu? Kto jest moim prawdziwym Bogiem?