Uwolnienie od demonów w Polsce- Kościół Zielonoświątkowy

Uwolnienie od demonów w Polsce- Kościół Zielonoświątkowy

Służba uwolnienia, która powinna funkcjonować w każdym kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Jezus nakazał uwalnianie od demonów w Mk 16, jako Wielki Nakaz Misyjny. Ewangelia+uzdrowienie+chrzest w Duchu+ wyganianie demonów= pełna ewangelia. Zamiast bawić się w organizacje charytatywna, sprawdź, czy wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo w Duchu…

 

Pascha Nowotestamentowa- Kazania

Pascha Nowotestamentowa- Kazania

Falszywy Prezydent i Zajac Wielkanocny. Zdjecie pochodzi z E- Online.

Niezbawiony swiat swietuje co roku. Sa rytualy, ruchy religijne. Poganstwo i tradycja zostala ustanowiona przez sily ciemnosci aby zaslonic Prawde o Jezusie. Dowiedz sie o glebi tego co dokonalo sie 2000 lat temu, tam na Golgocie/ Kalwarii…

Pascha Nowotestamentowa

Niepojęty przez świat, Chrystus

Ofiara Baranka otwarła nam drzwi na Ducha Świętego

Powrót do Edenu i ponad

Potężna moc Nowo Testamentowej  Paschy

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

Czyli jak ludzie dziś (nieświadomie) współpracują z chorobami i demonami.

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

(Pobierz wlasna kopie na dysk)

Może stać się książką roku 2015!

Brytyjski The Independent zamieścił ciekawy artykuł pt: The enemy within: People who hear voices in their heads are being encouraged to talk back. 1 W skrócie (można pod odnośnikiem poczytać cały artykuł) chodzi o głownie jedna kobietę, Rachel Waddingham, która zaczęła słyszeć glosy 3 ‚osób’ w średnim wieku, które miały rozmawiać o niej na dole. Gdy zeszła po schodach, okazało się, ze ich nie ma, ale glosy mówiły: i tak nas nie znajdzie….

Te glosy komentowały jej życie, zachowanie, zaczęła bać się kąpać aż w końcu doprowadziło ja to na leki psychotropowe. Ta kobieta była przekonana, ze tych ‚trzech’ monitorowało ja cały czas.

Jak widać z artykułu ta osoba nie jest sama. Wg badan aż 1 na 25 osób ma słyszeć glosy regularnie, a 40% populacji ma słyszeć je w pewnym momencie ich życia.

Światowy Kongres Słyszenia Głosów23 to nie żart. W poprzednim (2014) roku był to już szósty kongres. Ma on skupić ludzi jak ta wymieniona wcześniej kobieta. Artykuł i kongres podpiera się Odyseja, Homera, gdzie Odyseusz miał słyszeć glosy syren:

„A gdyśmy się zbliżyli do wyspy tej brzegu,
Syreny, widząc nawę gnaną w pełnym biegu,
Pieszczonymi głosami śpiew zawiodły taki:

– Zbliż się, chlubo Achiwów, Odysie z Itaki!
Zbliż do lądu! Posłuchaj, jak śpiewamy cudnie!
Nikt tu jeszcze na czarnym nie przemknął się sudnie,
Żeby się nie zatrzymał na dźwięk naszych pieni;
Owszem, wszyscy śpiewaniem tym rozweseleni,
Oświeceni mądrością płyną sobie daléj.
Wiemy, co niegdyś Grecy, Trojanie doznali
Nieszczęść, z bogów naprawy, na Ilionu polach,
Wiemy o wszystkich ziemskich dolach i niedolach. –
Tak śpiewały, a we mnie już żądza się budzi
Słuchać jeszcze tych śpiewów; więc mrugam na ludzi,
By przyszli mię rozpętać. – Okręt pędzi chyżo.
Wtem Euryloch, Perimed do mnie się przybliżą
I przywiążą do masztu silniej powrozami.
Tymczasem wyspa Syren została za nami,
Już ich głosu i śpiewu prawie nikt nie słyszy.
Więc wosk z uszu odlepiał każdy z towarzyszy,
A i mnie z onych pętów też oswobodzili. ”4

Współczesna psychologia traktuje ten przypadek jako Odyseusza, który słyszał glosy niewidzialnych syren. Miał ‚omamy, halucynacje, zwidy, majaki, widziadła itd. W Wikipedii znajdziemy parę ciekawych definicji:

Omamy rzekome, pseudohalucynacje, omamy psychiczne – zaburzenie spostrzegania, polegające na osądzie realizującym istnienia doznania zmysłowego (obrazu, dźwięku) bez rzeczywistego bodźca, przy czym osoba doznająca omamu rzekomego umiejscawia spostrzeżenie zmysłowe w przestrzeni niewłaściwej dla danego zmysłu. Omamem prawdziwym słuchowym będzie poczucie, że słyszy się rozmowę za oknem – co stanowi percepcję zgodną z zasięgiem zmysłu słuchu – natomiast omamem rzekomym będzie poczucie, że słyszy się dźwięki, słowa, czy zdania dobiegające z głowy, brzucha, czy innego miejsca. Dla omamów wzrokowych: prawdziwym omamem jest widzenie osoby w pokoju, której w rzeczywistości tam nie ma, zaś omamem rzekomym będzie spostrzeżenie osoby w oczach, czy na Marsie – tzn. tam, gdzie człowiek nie może nic zauważyć. ”5

słyszalne myśli: chory słyszy własne myśli, zanim zostaną one wypowiedziane lub głos powtarza jego myśli od razu po ich powstaniu (echo myśli)

 • omamy w drugiej osobie: pacjent słyszy głos bądź głosy, które wypowiadają się bezpośrednio do niego; głosy mogą wypowiadać choremu polecenia (omamy nakazujące), chwalić go bądź krytykować

 • omamy w trzeciej osobie: pacjent słyszy głos lub głosy, które rozmawiają o nim, komentują jego myśli i zachowanie ”6

omamy powierzchniowe: objawiają się fałszywym doznaniem dotyku, mrowienia, pełzania owadów na lub pod skórą (halucynoza pasożytnicza); fałszywymi odczuciami zimna, ciepła lub wilgoci

 • omamy trzewne: fałszywe doznania pochodzące z wnętrza ciała objawiające się jako wrażenie przesuwania się narządów wewnętrznych, pulsowanie ich bądź kurczenie

 • omamy kinestetyczne: objawiają się fałszywymi doznaniami dotyczącymi mięśni i stawów (np. odczuwanie skręcania kończyn) ”7

Historia człowieka mówi swoje…

Oto klasyfikacja dokonana przez psychologie i psychiatrie. Zauważmy jedna rzecz, która wielu może uratować zdrowie a nawet życie. Ludzie na całym świecie, możesz wybrać dowolny kontynent od początku czasów -wierzyli,ze ‚tam coś jest’.8 Najstarsze cywilizacje zawierają dokumenty, które świadczą o komunikacji ludzi z czymś co nie jest materialne! Popatrz na cywilizacje Sumerów, Akadów, Babilończyków, Hindusów (Cywilizacja doliny Indusu) czy nawet aborygenów z Australii.

Zanim pojawiła się współczesna psychologia czy psychiatria, przez wieki powstały filozofie, które otworzyły im drogę. Mówimy tu o racjonalizmie („Przekonanie o rozumności świata i jego uporządkowaniu wywodzi się od Heraklita, który wprowadził do filozofii pojęcie rozumu (logos), który rządzi światem. Eleaci zaprzeczyli wiarygodności danych zmysłowych, dowodząc ich sprzeczności z logicznym rozumowaniem”9). (Według Kartezjusza jedynym źródłem rzetelnej wiedzy i kryterium prawdy jest ludzki rozum. Myśl tę rozwinął holenderski filozof, Baruch Spinoza, utrzymując, że prawdą jest tylko to, co można rozumowo określić i uzasadnić. Wynikiem rozwoju racjonalizmu stała się krytyka wierzeń religijnych, przejawiająca się w ateizmie lub deizmie. )10

Celem właśnie tych filozofii jest rozbrojenie ludzi przez diabla, aby nie wierzyli w Boga ani cuda. Stad mamy współczesny świat, jaki mamy- choroby, ograniczony człowiek staje się sam Bogiem (kto jednak umieścił to słonce na niebie? ) i diabeł może, praktycznie dowolnie zwodzić ludzi filozofiami a potem ukręcić ich u postronka ‚medycyny’ i leków, by trzymać ich w mękach przez długie lata.

Deiści nie Chrześcijanie!

„DEIZM – uznawał Boga jako czystą ideę. Bóg tak rozumiany jest co prawda stwórcą mechanizmu świata, ale już nie ingeruje w dzieje ludzkości, jest odległy i niepoznawalny (od łac. słowa deus – Bóg). Deiści odrzucali objawienie

Gdy patrzysz na dzisiejsze kościoły, to co widzisz? Odrzucając chrzest w Duchu Świętym, dary ducha, ponad naturalna Boza ingerencje a także ponad naturalne objawienie Słowa Bożego- mamy czystych DEISTOW NIE CHRZESCIJAN!. Czy widzisz wielka niewole ludzka? Bóg zawsze od początku stworzenia człowieka ingerował w świat ludzi. Czytamy jak Adam żył i rozmawiał z Bogiem! Baptyści, Metodyści i podobni podążają za naukami tego świata i światowym sposobem na studiowanie Boga!

Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go. ”11

Religie tego świata konstruują bożki bo nie znają Boga Biblii! Papież Franciszek tak się wypowiadał na temat boga w którego wierzy: „Kiedy czytamy o stworzeniu człowieka w ks Rodzaju, napotykamy na ryzyko zobaczenia Boga jako magika, który wraz z poruszeniem magicznej różdżki potrafi zrobić wszystko. ”12

Wracając do artykułu- człowiek żyjący racjonalnie postanowił poradzić sobie jakoś z tym fantem. Nauczyli się rozmawiać z glosami! Hearing Voices Network powstała aby im jakoś pomoc. Co ciekawe określili pewne wspólne cechy dla osób słyszących glosy:

 • 70% osób przeżyła jakaś formę traumy (która sama w sobie może otworzyć osobę na demony i ich inwazje)

 • Glosy naśladują głos sprawców lub ofiar, mogą być demoniczne lub ‚anielskie’

Biblijny krytycyzm13 również otworzył drogę do stanu kościoła jaki oglądamy dzisiaj- racjonalizowanie cudów oraz naukowe wyjaśnienie ponad-naturalnych cudów Biblii- oto niektóre z przykładów! Nie dziw się, gdy Kościelniaki nie wierzą,ze Bóg uzdrawia, uwalnia, czy w ponad naturalny sposób daje pieniądze! Oto deiści i racjonaliści, zalegający na pustyni tego świata!

Nie dziw się, gdy Kościelniaki nie wierzą,ze Bóg uzdrawia, uwalnia, czy w ponad naturalny sposób daje pieniądze! Oto deiści i racjonaliści, zalegający na pustyni tego świata!

 

Bóg ma specjalne miejsce na cuda w życiu człowieka! Izrael wychodząc z Egiptu musiał zrzucić tez jarzmo filozofii tego świata! Przejść z czczenia bożków wg kierunku tego świata, do podążania za Żywym Bogiem, w wierze, pośród cudów i zwycięstw! Hallelu Jah! Ci, którzy nie zrozumieją tego, są rozbitkami na pustyni tego świata….

Obecnie, wymieniona pani słyszy… 13 głosów. A jak pomogła im racjonalistyczna grupa ateistów? Ta biedna pani przeszła z walki z tymi glosami, do…konwersacji. Wymienia nawet ich imiona: Blue, Elfie, Tommy, Scream oraz grupa, z którymi się jeszcze nie dogadała. Tragiczne jest to, ze ona im czyta bajki jak są niespokojne.

Eleanor Longden to inna osoba, która słyszy glosy. Opisuje, jak glosy kazały jej odciąć palec i groziły, ze jeśli tego nie zrobi to zabija jej rodzinę. Gdy sprzeciwiła się ich zadaniom usłyszała ‚chórek fantomów’, który się z niej rechotał.

Jezus na pustyni.

Pan Jezus gdy był na pustyni słyszał glosy. I nie była to wyobraźnia pobudzona przez 40 dniowy post. Tam był faktyczny diabeł. Podstawa uwolnienia i zwycięstwa jest nawrócenie się i rozpoczęcie Biblijnego myślenia. Jak już pisałem wcześniej, każda cywilizacja przed i po potopie mówiła o demonach. I nie jest to zbiorowa psychoza! Każdy kontynent zawiera dowody. Jaki jest i był problem. Ludzie nie czytali 12 rozdziału ks Objawienia, gdzie pisze o wojnie w niebie. Bunt szatana miał miejsce w okolicach buntu człowieka. Zamkniecie jednak drogi diabłu do nieba, nastąpiło, gdy Jezus poszedł na krzyż by przelać krew za ludzkość. Czytamy, ze diabeł podążał za zmartwychwstałym Chrystusem do nieba, by otrzymać łomot i spaść na diaboliczny pysk na ziemie. On tam już był od wieków, ale od czasu ofiary Chrystusa nie może już przychodzić przed tron Boga, jak mógł to robić za Hioba. Większość ochrzczonych w Duchu Protestantów zdaje się nie czytało tego fragmentu:

„I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.(zmartwychwstanie Pana Panów i Króla Królów- także w Daniela 7, gdzie czytamy-”I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego(Bar Enash); doszedł do Sędziwego(At-teek’ Yome- Odwieczny ) i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. ”) (6) I uciekła niewiasta() na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. (18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Obj 12

Potomstwo niewiasty (Izraela Duchowego)- „które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. ”. Nie jest mowa tu o cielesnym Izraelu!

I tak mamy: starożytne kultury znały demoniczne manifestacje. Często chroniły się przed bardziej złośliwymi demonami uciekając się do przywoływania silniejszych od nich. Racjonalizm, Oświecenie, Humanizm, a potem psychologia i psychiatria to wybieg by diabla zaszeregować jako ‚pogląd prymitywnego człowieka’.

Jaki jest tego rezultat? Ludzie żyją na psychotropach przez cale życie. Szpitale są pełne pacjentów, których już leki na bóle głowy nie mogą uśmierzyć. Ludzie chodzą do kościoła, i NIGDY nie słyszą o Prawdziwym Jezusie, który uzdrawia (choroba jest od diabla), uwalnia od demonów (które ukryły swoje przebywanie na ziemi przez wymienione filozofie) i robi cuda (, których racjonaliści nie mogą wyjaśnić, przerosły ich ‚samoubóstwienie’ i rozumek).

Hearing Voices Networks (sieci pomocy)maja występować w 29 krajach.14 Świat co najwyżej może człowieka nauczyć jak sobie radzić z tymi glosami! Świat celebruje choroby, które Jezus poniósł na krzyż!

W ciągu roku ludzie celebrują:15

Celebracja dzieła diabla i demonów!

 • Światowy Dzień Chorego– 11 Lutego ustanowiony przez bałwochwalce JPII!

 • Światowy Dzień Tuberkulozy– 24 Marca

 • Światowy Dzień Hemofilii– 17 Kwietnia

 • Światowy Dzień Schizofrenii– 24 Maja

 • Dzień Dumy z Autyzmu– 18 Czerwiec

 • Światowy Dzień wynalezienia szczepionki na adidasa– 17 Maj (proste- przestańcie promować zboczeńców, pokutujcie z grzechów sodomici!)

Oto skutek humanizmu, ateizmu, racjonalizmu…Diabeł może działać prawie jak chce (ograniczony Boza suwerennością).

Myślę, ze po lekturze tej publikacji każdy musi się zorientować gdzie należy i w co wierzy? Cecha Boga, Jezusa jest usuniecie problemu- NIE nauczenie się z nim żyć! Gdy Jezus cytuje w Duchu Pismo, diabeł ucieka, by przemówić do niego później (przez faryzeuszy czy nawet nie znającego Pisma jeszcze Piotra!). Gdy Jezus widzi osoby ślepe, głuche, z brakującymi częściami ciała, czy zdemonizowane, bynajmniej nie każe im iść do lekarza! Halo?

Osoba znająca Biblie zaraz zauważy w jakim stanie są kościoły mainstream! Wielu pastorów to humanistyczni deiści! Modlą ale nie wierzą, czytają Pismo, ale je od-cudowiaja! I zobaczysz ich w unii ze światem. Jedyna różnica między nimi a osobami ze świata jest… rybka na samochodzie…To wszystko…

Jeśli masz dość, po dziurki w nosie- chorób, twojego stanu, uzależnienia, bycia bandziorem, kryminalista, prostytutka, nimfomanka- jest JEDYNA DROGA. Czy jak wielu w Biblii, wychodziłeś i przedeptałeś chodniki i wycieraczki ekspertów tego świata w tym racjonalistycznych teologów, którzy mówili: nie da się, albo: to wszystko co możemy dla ciebie zrobić?

Oto twój czas. To twój dzień!

Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.”Ew. Łukasza 18:27

Ludzie w Ewangeliach zostawili ludzki rozumek i filozofie a udali się do dawcy życia i zdrowia- Jezusa Chrystusa (zauważ, ze nikt nie uczynił sobie podobizny, nie kadził kadzielnica, nie robił zabobonów, nie wzywał zmarłych!).

Wołaj o zbawienie i pomoc, tam gdzie jesteś:

 1. Wyznaje, ze nie szukałem Jezusa ale przemierzyłem wszystkich ekspertów tego świata i wydałem masę pieniędzy na nich. Problem wciąż jest. Postanawiam zaufać Bogu, który stworzył ten świat. Przyjmuje Jezusa- Zbawiciela i mojego Lekarza do życia i serca przez wiarę. Wyznaje Go moim Zbawca. Jezus- syn marnotrawny powrócił!

 2. Wybacz mi moje grzechy-………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  (Załatw to z serca- TY i BOG!). Wierze, teraz ze te grzechy i wszelkie jakich się dopuściłem w moim życiu są obmyte w krwi Jezusa i wrzucone teraz do rzeki zapomnienia przed Bogiem!

 3. Modle się, abyś ochrzcił mnie Duchem Świętym(poczytaj Dzieje Apostolskie 2 oraz 19. Tak! Dobrze myślisz- potrzeba kupić BIBLIE!)

 4. Teraz, jako prawowite dziecko Boze nakazuje, w imieniu Jezusa aby wszelkie glosy w mojej głowie, ciele czy na zewnątrz, które nie są moimi, ani od Jezusa aby UCICHLY! Zawiązuje was, którzy stoicie za tymi glosami i nakazuje się wynosić! Teraz wstań i nakazuj im aby wyszli! Jeśli masz kogoś obok, kto wierzy to poproś aby stanęła ta osoba obok ciebie i wyganiała tak długo aż będzie ‚cisza w eterze’!

 5. Wzywaj imię Jezusa Chrystusa, krew Branka, zwycięstwo ofiary na Golgocie sprzed 2000 lat nad każdym demonem!

 6. Oglądaj zwycięstwo!

To samo możesz zrobić, jeśli jest choroba, która cie meczy. Teraz z serca, własnymi słowami oddaj chwale Boga. Po wyrzuceniu demonów i uleczeniu choroby, zacznij żyć wiara, czytaj Biblie- wypisz wersety o wierze. Sprzeciwiaj się wszelkim atakom diabla- myślom, sugestia, itd.

Podziel się z innymi, co Bóg uczynił w Twoim życiu!

A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. (19) Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. (20) Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali. Ew. Marka 5

Chwała Jezusowi!

(Przeczytaj ta publikacje KILKA razy abyś mógł zgłębić wszelkie te info i argumenty! Świadectwa cudów możesz wysłać na stronę https://antyekumenia.wordpress.com/ )

 

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja

(Pobierz wlasna kopie w pdf)

Uwaga!Temat dla ludzi doroslych o mocnych nerwach~!!!

Ten temat może okazać się niezbyt przyjemny, ale zamieszczam go ze względu, ze może to komuś pomoc. Służba uwolnienia ma wiele gałęzi i rozgałęzień. Im dłużej szukamy Boga po odpowiedzi i czynimy Jego wole, tym więcej Jezus nam objawia.

Żyjemy w czasach, gdzie diabeł coraz bardziej próbuje podejść ludzkość. W Ameryce i innych krajach istnieją ‚fabryki aborcji’, gdzie tysiące dzieci giną co dnia. W Ameryce 50% ciąż jest niezaplanowanych i 40% z nich kończy się aborcja. Przez ostatnie 40 lat, zabito 57 mln nienarodzonych dzieci. Między samym 2008 a 2009 rokiem zabito 650 000 Amerykańskich dzieci! 1

Człowiek i normalność w dzisiejszym społeczeństwie przestaje się liczyć pomimo trąbienia o ‚demokracji’,’człowieczeństwie’ czy ‚humanizmie’. Zamiast tego z każdym rokiem społeczeństwo jest programowane przez globalistyczne rządy by stać się coraz bardziej odczłowieczonym. Między 2009 a 2011 zginęło prawie 1 mln dzieci w Ameryce. 1 na 5 ciąży na świecie ląduję w koszu.

Obok aborcji odzywają się glosy o eutanazji oraz zboczenstwie. Jak widać to jasno i wyraźnie, są to rzeczy świadomie planowane aby zniszczyć moralnie i duchowo ludzi na ziemi.

Jak się okazuje, nawet nauka zauważa, ze otrzymanie organów czy krwi od innego człowieka związane jest z… otrzymaniem nowej osobowości.

Popatrzmy na przykłady z życia. Naukowcy tłumaczą to ‚pamięcią komórkowa’ (cellular memory)2 Gary Schwartz, profesor psychologii na Uniwersytecie w Arizonie spisał wyniki swoich badan na 10 pacjentach, którzy mieli przeszczep serca. Badali podobieństwa między dawca a biorca. Podobieństwa wyszły w sferach gustów jedzenia, muzycznych, zachowań seksualnych i preferencji typów pracy!

David Waters otrzymał organy od 18 letniej osoby i… przeszedł natychmiastowo po operacji od osoby, która nie cierpiała tzw junk food do osoby, która nie mogła ‚żyć’ bez tego jedzenia.3

Sonny Graham z Ameryki otrzymał serce od męża kobiety i po operacji nie tylko zdołał ja namierzyć ale i zakochali się w sobie! 4 Lynda Gammons stalą się dawczynią organów dla męża i…otrzymał aspekty ‚osobowości jego zony’- nabrał zapału do domowych zajęć, a wcześniej przed operacja ich nienawidził!

Randy Small otrzymał serce od 22 letniej dziewczyny. 5 Co się zmieniło? Nabrał wdzięczności do życia. Inne przykłady wymienione w artykułach to profesjonalna tancerka, która otrzymała organ od 18 latki i nabrała ochoty na piwsko i KFC. 7 letnia dziewczynka zaczęła mieć koszmary o byciu zabitym, po otrzymaniu organu od osoby zamordowanej.

Cheryl Johnson otrzymała organ od 59 latka. Zaczęła nagle czytać literaturę Dostojewskiego, Jane Austin. 6 Artykuł podaje tez inne przypadki:

 • Kobieta z zawrotami głowy, Dottie O’Connor została alpinistka po operacji

 • prawnik zaczął wcinać Snickersy, choć od zawsze miał awersje do czekolady

Ten prawnik, Paul Oldam , po operacji zadziwił żonę, gdy w sklepie zaczął się kręcić przy batonach Snickers, których naładował cały koszyk. Zona jego stała w osłupieniu.7

Bill Wohl nigdy nie słuchał Sade. Po operacji, gdy ja usłyszał zaczął płakać i szlochać. Po czasie dowiedział się, ze dawca właśnie się nią zasłuchiwał.

Jamie Sherman po operacji nabrała ochoty na jedzenie typu serowe enchilada, burritos z fasola i łagodne taco. Nagle poczuła tez straszny gniew. Okazało się, ze było to ulubione żarcie komputerowego programisty, jej dawcy. Osoba ta zginęła tez w walce.

Brian Histand nabrał ochoty na życie. Claire Sylvia 8nabrała smaku na kurczaka w panierce, porzuciła swój styl ubierania i zaczęła nosić modne ubrania. Pojawił się gniew.

Facet otrzymał organ od kobiety. Twierdzi, ze otrzymał kobiecy sposób patrzenia na seks i więcej pożądliwości. 47 letni gość otrzymał organ od czarnoskórego. Od tego czasu zaczął myśleć jak czarny i zajął się słuchaniem klasycznej muzyki. 29 letnia kobieta „czuje wypadek”, który przydarzył się jej dawcy oraz znienawidziła mięsa. Co ciekawe, była lesbijka, a teraz sama myśl o tym przyprawia ja o mdłości!

47 latek otrzymał organ od 14 latki. Efekt? Powrót młodości. 9 latek otrzymał organ od osoby, która utonęła. Teraz panicznie boi się wody! Manager kateringu nabrał zdolności artystycznych. Gościu po otrzymaniu przeszczepu popełnił samobójstwo. Dawca uczynił to samo!

Podobnie sprawa ma się w przypadku transfuzji krwi. 9

Ktoś zapyta: Po co to wszystko cytować? Abyśmy coś mogli zauważyć. Ludzie, którzy nie znają Biblii i nie wiedza o transferze demonów nie maja zielonego pojęcia co się dzieje! Jeśli osoba ginie to jest fizycznie niemożliwe aby jej cechy były przetransferowane na inna osobę. Niestety, żyjemy w świecie, gdzie jest więcej niż widzi nasze oko i co może zrozumieć nasza głowa.

Do rzeczy

Stad Bóg w Biblii np. zabronił kontaktów seksualnych poza maleństwem i zboczenstw! Ludzie łączący się seksualnie przed i poza małżeństwem otrzymują niewidzialne linki zwane więziami duszy. One są niewidzialne, nienamierzalne przez naukę. Podczas zespolenia odbywa się również transfer demonów i fragment duszy przechodzi na każdą partnerkę. Ludziom zdaje się, ze mogą kogoś oszukać, ale to błąd. Duchowa konsekwencja zostaje.

Przeszczep czy transfuzja działają podobnie. Każda osoba ma swoje demony w krwi, więc one przechodzą razem z organami. Bóg w ST wyjaśnił, ze grzechy ojców przechodzą na synów do 3-4 pokolenia. Jeśli są powielane i demony nie są osunięte, idzie to dalej, stad dana osoba może mieć demony sprzed wieków w sobie!

Zona i mąż maja wspólne demony. Osoby sypiające z wieloma partnerami nabiorą ich ‚cech’. Ich dusza będzie sfragmentowana (podobnie jak komputer) i będzie jej fragment w każdym partnerze seksualnym. Ich fragmenty duszy, będą w tej danej osobie. I tu robi się ciekawie. Jedynie służba uwolnienia, która ma wiedzę będzie wstanie rozsupłać te rzeczy.

Te ‚cechy’, które dane osobę nabrały to w rzeczywistości manifestujące się demony, naśladujące ich poprzedniego właściciela! Czemu zatem lesbijkę aż odrzucało po przyjęciu przeszczepu? Po prostu demony pożądliwości, które weszły wraz z organami są mocniejsze od tego pedzia w niej! Gość, który przyjął organ od samobójcy, po prostu przyjął jego demony samobójstwa.

To co tu jest pisane to tajemnice i diabeł nie chce abyś to wiedział. 99% kościołów w Europie czy gdziekolwiek nie ma o tych rzeczach nawet zielonego pojęcia. Dlaczego? Ponieważ nie zajmuje się i odrzuciła nakaz Jezusa z Mk 16. Inni, prowadza płytkie uwolnienie, bo diabeł im wmówił, ze wiedza już wszystko i ‚co może tam być więcej do poznania’? Jest jeszcze więcej…

Teraz przejdźmy do niemilej i odrażającej kwestii, która chcą uruchomić w dzisiejszych czasach. Biblia używa zasadniczo dwóch slow na krew:

 • dam- w ST

 • aima- w NT

często tez w Biblii pada słowo: nieczyste.

Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich. ”Ks. Kapłańska 20

Myślę, ze w tym wersecie jest więcej niż zdajemy sobie sprawę! Krew ich stała się nieczysta z powodu transferu zboczonych duchów! To samo ma miejsce jeśli chodzi o wszelka inna formę perwersji. Niestety, osoby zgwałcone bądź molestowane będą musiały być uwolnione, jeśli chcą zacząć żyć znowu normalnie. Zauważcie przy tej okazji, ze osoba zgwałcona reaguje właściwie dwojako- albo się zamyka, żyje w bólu, albo demony, które przeszły od łachudry będą ja prowadzić w stronę wyuzdania.

To dla wielu punkt zwrotny. Wiele z tych gwiazd ekranu czy piosenkarek było molestowanych w młodości, stad ich zachowanie dziś. One tego wcale nie rozumieją.10 Madonne zgwałcono gdy miała 19 lat. Większość gwiazd porno było wykorzystywanych seksualnie, podobnie i prostytutek! Ludzie nie wiedza co robią. Ich zmysły i rozum nie są w stanie wykryć sprawce ich myśli i ‚cech’. Często dopóki osoba nie jest uwolniona od demonów, nie wie swojej prawdziwej osobowości. Dziwactwa i wybryki przypisuje – „taka już jestem/ taki już jestem/ to moja osobowość”. Oto kłamstwo szatana! Pamiętaj, czytelniku, jeśli pójdziesz w walkę duchowa i uwolnienie, to podobnie jakbyś nurkował w głębiny oceanu, a tam kreatury jakich świat nie widział!

List do Rzymian 1 zdradza nam demony jakie stoją za tymi zachowaniami. Gdy ludzie odchodzą od Biblijnego wglądu, zaczynają się kłopoty.

Tam pisze, ze

 • głupota odrzucenia Słowa Bożego otworzyła ich na bałwany i pożądliwości (epithumia)otworzyły ludzi na desekracje ich ciał.

 • pathos atimia – obrzydliwe pasje, które z kolei spowodowały zmianę ludzi na zachowania przeciwko naturze i normalności.

Właśnie teraz Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) otworzyła Amerykanów na masowa homoseksualizacje, znosząc zakaz oddawania krwi dla homoseksualistów, który był w prawie przez minimum 31 lat!11

Ludzie nie zdają sobie sprawy co to oznacza. Co jest straszne to to, ze Izrael chce isc w ślady Ameryki w tej kwestii. 12 Statystyki podają, ze pedały w Ameryce stanowią 2% populacji, jednak ‚minimum 60% wszystkich zakażeń HIV należy do nich’.13

To oczywiście propaganda. Na świecie nie ma więcej niż może 0.5% ludzi. A to minimum jest po to aby nie podawać dokładnej ich liczby, co wg danych może wynieść 80% a reszta 20% pochodzić od heteroseksualistów (normalnych), którzy uprawiali z nimi te zdrożności. Pamiętajmy, ze po raz pierwszy ta choroba, bicz boży zwal się GRID.

Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law na Uniwersytecie w Kalifornii zacierają ręce na nieczysta krew zboczeńców, która ma zakazić zdrowych! Ich badania podają, ze po zniesieniu zakazu 615,300 pint krwi rocznie będzie pobierana od nich. 14 Co jest chore i nieludzkie, oni robią to celowo. „Modyfikacja istniejącego zakazu do polityki odroczenia o 12 miesięcy podniesie liczbę dawców o 2 mln”!15

A wiecie jaka jest ich norma? Aby pedał mógł stać się dawca krwi, powinien wstrzymać się od zdrożności przez okres 12 miesięcy…16 Około polowy potworów, którzy jeszcze do dziś nie mogliby stać się dawca, teraz może.

Plany globalistów (Unia Europejska, NATO, Bildelberg, CFR itd.)

Globaliści chcą zniszczyć rodzinę i normalność ludzi. Oto jawna metoda, jak z normalnych ludzi uczynić nienormalnych. Gazety rozpisują się również, o seksualnych hormonach, które są dodawane jako dodatki do żywności. Bóg nazwał krew homosów – nieczysta i to nie tylko oznacza choroby,które roznoszą ale i demony, które są przenoszone we krwi! Jeśli ta krew trafi do żył ludzi normalnych, wywoła to straszne zamieszanie w ich organizmie. Beda słyszeć glosy i czuć odrażające rzeczy, bo demony z nieczystego zboczeńca będą do nich zaaplikowane. Z taka polityka, ciekawe ilu w Ameryce zostało w ten sposób zainfekowane choroba i demonami?

317,000 pintów było pobierane od nich przed zmianami! To niebywale! To skandal! Ludzie są truci od środka i państwo w pełni na to przyzwala!

Lot w Sodomie

Gdy Lot przybył do Sodomy, jej mieszkańcy zakażali jeden drugiego. Te złośliwe i obrzydliwe demony nie tylko opętały tych pokalanców ale i chciały zainfekować krwiobieg normalnych ludzi! Stad słyszysz ‚równouprawnienie’,’uprzedzenie’!

Gazety podają, ze Obama obsadza wysokie stanowiska pedalstwem. 17 Ich celem jest mieć nienormalnych w sadzie, szkolnictwie, prawie, po to aby podejmowali decyzje wbrew 99% normalnych obywateli. Na początku roku 2014, było 16 Stanów, gdzie wprowadzono pedalskie związki. Pod koniec roku jest ich… 35!

Podczas pierwszych 2 lat Obama wprowadził na urząd minimum 150 pedałów! 18

Polecam przestudiowanie tego tematu. Osoba, która została zainfekowana demonami może być uwolniona. Warunkiem jest nawrócenie do Jezusa. Potrzeba wyznania własnych grzechów. Napełnienie Duchem Świętym.

Potem potrzeba być uwolnionym od tych demonów. Społeczeństwo musi się obudzić zanim będzie za późno!

Amen.

Muzyka Black Metal- Chrześcijanie powinni to zaadresować i modlić się przeciwko!


Muzyka Black Metal- Chrześcijanie powinni to zaadresować i modlić się przeciwko!

Muzyka Black Metal- Chrześcijanie powinni to zaadresować i modlić się przeciwko! [final version]


Muzyka Black Metal- Chrześcijanie powinni to zaadresować i modlić się przeciwko!

 

Tzw czarny metal to wyzwanie do zaadresowania dla Chrześcijan, Protestantów ochrzczonych w Duchu Świętym. Czym rożni się od zwykłego metalu? O ile ‚zwykły metal’, który również może i zawiera teksty nie i anty-Chrześcijańskie- black metal- to kłamstwo, bluźnierstwo i jawny atak na Chrześcijaństwo.

 

Osoby grające tego typu ‚muzykę’ [kakofonia, atonalność, rzężenie i generalnie próba stworzenia demonicznej atmosfery ] jak i jej odbiorcy są pełni demonów. Nawet jeśli ktoś w to nie wierzy, ale POWTARZA I NASLADUJE co robią te zespoły, otworzył się na demoniczna inwazje.

 

Tematy tej muzyki sięgają do podziemia szatańskiego i generalnie mówią o kompletnej degradacji i samo-destrukcji człowieka. Niektórzy muzycy tych zespołów popełnili zbrodnie wobec ludzi, dopuszczali się desekrowania kościołów, cmentarzy i nawoływali do jawnego ataku i zabijania Chrześcijan. Wizerunek tego typu muzyki to szatański psychopata typu Ted Bundy.[1] Więcej jednak może być ofiar wśród fanów- kim się stali, co robią bądź zrobili.

 

Do jawnego zabijania Chrześcijan nawołuje wiele utworów i grup:

 

 • Deicide– Kill the Christians (Zabij Chrześcijan)

 

„Szatan chce abyście byli martwi. Zabij Chrześcijanina!..Armie ciemności się jednają, niszcz ich świątynie i kościoły ogniem…”

 

 • Grief of Emerald– Christian termination (Wygaśniecie Chrzescijan)

 

„Poderznij im gardła, jeden za drugim, wygasanie Chrześcijan się właśnie zaczyna…”

 

 • Morkriket– Wadng through Christian blood (Brodząc w krwi Chrześcijan)

 

„Ta noc jest nieświętą nocą. Zabijamy Chrześcijan jeden za drugim…Palimy ich domy i zabijamy ich rodzaj…Brodząc w krwi Chrześcijan. Łamiąc kości, wyrywając flaki. Nie oszczędzaj ich zon ani dzieci…”

 

 • Necrophobic– Christian slaughter (Masakra/ rzez/ ubój Chrześcijan)

 

„Rzeźnia Chrześcijan, przywołana pora na szatana…nieświęty płomień właśnie plonie.”

 

 • Drawn and quartered– Christian execution (Egzekucja Chrześcijan)

 

„Krew Chrześcijan zrasza ziemie. Religijne ludobójstwo osiągnięte…”

 

 • Coven– Boneless Christian (Chrześcijanin bez kości)

 

„Może jestem szatański, szatański jak ch***** ale czy nie cieknie ci ślinka na sam zapach pieczonego Chrześcijanina?…Jak tak rozpalam barbecue, pozwolę sobie na sugestie, przynieś frytki a ja przyniosę Chrześcijanina. Chrześcijanina bez kości…”

 

 

Palenie kościołów było ‚modne’ i zapoczątkowane przez ludzi należących do tzw ‚Black Circle’ czyli czarnego kręgu. Wymienić tu można takich muzyków jak :

 

 • Varg Wikernes (Burzum) znany jako ‚Count Grishnackh’
 • Tomas Saugen czyli Samoth z Emperor’a
 • Jorn Inge Tunsberg[2]
 • Faust czyli Bård Guldvik Eithun z Emperor’a[3], ktory fascynowal sie masowymi mordercami.
 • Snorre ‚Blackthorn’ Ruch (Thorns)

 

W 1992 r członkowie black metalowej ‚sceny’ z Norwegii dopuścili się ok 50 aktów podpalenia bądź próby na 50 kościołach. [4]

 

Ludzie należący do Black Circle zostali oskarżeni o podpalenia, morderstwo i napaść.

 

Wiele tekstów zawiera gloryfikacje rozkładu ciała, kanibalizmu, wampiryzmu, psychopatycznego ‚seksu’ i mordu! Ta muzyka może być inspiracja wielu młodych, nie ukształtowanych jeszcze ludzi. Na kanałach jak youtube można napotkać nie tylko ateistów, którzy twierdza, ze ‚to dla zabawy’, ale i grono praktykujących czarowników. Może to być ich element rekrutacji, zasiewanie nasion szatańskich…

 

Jeśli chodzi o muzykę, używają oni trytonów („diabeł w muzyce”), dysonansu i blastow [blast beats]. Może to powodować odmienne stany świadomości, hipnozę, co ułatwia potem aby przekaz znalazł dostęp do słuchacza. Oprawa wizualna, szatańskie symbole na scenie i zachowania maja stworzyć atmosferę demoniczna.

 

Jeśli muzyka rockowa (czy nawet rock-n-roll!)może wywołać pewne zachowania…co dopiero takie coś. Muzyka i teksty podejmują często tematykę ekstremalnej czarnej magii, gdzie ciała są desekrowane i używane do czarów.

 

Z powodu nieznajomości Słowa Bożego, często występuje próba odwracania katolickich symboli. Stad widzisz ‚atak ‚ na krucyfiks, zakonnice, księdza itd. Fanom tego typu muzy polecam gruntowne studiowanie Słowa, które samo w sobie pokazuje kłamstwa tego nurtu muzycznego. I jeszcze jedno…tak, dobrze główkujesz, katolicyzm nie pokazuje prawdziwego Chrześcijaństwa. Odwracając msze [która jest rytuałem pogańskim i niebiblijnym], po prostu robisz pewna wersje ‚pogaństwa’.

 

Niektóre nazwy zespołów black metal to imiona demonów: Marduk, Belphegor, Samael, (Tsatthoggua, Cthulhu, Azagthoth- Necronomikon i H.P Lovecraft), Apollyon, Apophis, Azrael, Abraxas, Arthemis, Baphomet itd.

 

Pośród piosenek i utworów można znaleźć jawne fragmenty pochodzące z GRYMUAROW. Co to znaczy? A no to, ze jeśli słuchasz tego danego utworu, to przyzywane są demony by uczynić destrukcje w twoim życiu. Nie trzeba chyba za dużo pisać o technice back-masking, która występowała już u muzyków rock czy hard rockowych. Użycie tego typu przekazu podprogowego [i to zapewne udoskonalone technicznie] musi mieć miejsce w tych nagraniach.

 

Ciężko powiedzieć, czy każdy z nich to wyznawca diabla. Jedno jest pewne- reprezentują go przez tego typu kulturę. Młodzi ludzie wydaja pieniądze na utwory, które niszczą ich samych. Kiedy śpiewasz te teksty, po prostu jakbyś był na spotkaniu grupy satanistów i otwierał się [jako składania przysięgi bądź bluźnienia] na inwazje demonów oraz klątwy. Niektórzy z muzyków przyznają się do satanizmu LaVeya, inni do tradycyjnego. Spotkasz [np. wśród Skandynawow] przynależność do lucyferian, jak np. Świątyni Czarnego Światła. Inni podejmują się Nekronomikonu. Potem ich ‚inspiracje’ słuchasz w domciu, ze słuchawkami na uszach….

 

Nekronomikon jest przedstawiany w takich zespołach jak:

 

 • Altar of dagon, Baal Sebul, Havorum, Namtillaku, Curse of Enki, Enbilulugugal

 

Doktryny satanizmu występują w np:

 

 • Barathron, Blood Ritual, Bloodshed

 

Wpływy Aleistera Crowleya są widoczne w:

 

 • Temple of Tiphereth, Abgott, Dimmu Borgir. Profanatica

 

 

 

Fascynacje czarna magia w np:

 

 • Abaddon, Homunculus

 

 

Wymienione poniżej zespoły nawołują do zła, przemocy, bezbożności i kłamią:

 

Beherit– desekracja grobów, sodomici

Necromantia– Templariusze

Archgoat– antychryst, anioł sodomii

 

„(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (4) W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.Ew Jana 1

 

Marduk– poza laska Boga (demony sa ja nieobjete, ale ludzie wciaz moga pokutowac!), zabij Nazarenczyka (to sie nie udalo wczesniej a teraz On wroci by rozprawic sie ze zlym i jego hordami- poczytaj Obj 19!). Drakula- Jezus ma moc rozbroic wszelkie wiezy szatana, wlaczajac w to zmiane ksztaltu…Jezus …to nie dziecko- aniol!

 

„I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.” Obj 19

 

„I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. (7) O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; (8) lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (10) Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11) one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. (13) A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. (14) Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” List do Hebrajczyków 1

 

 

Acheron

 

A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże. (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone” Ew. Mateusza 12

 

„A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? (27) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.” Ew. Marka 12

 

„(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” Genesis 3

 

Satanic warmaster śpiewa o wilkołakach i wampirach w niektórych utworach jak:

 • The Burning Eyes Of The Werewolf (Płonące oczy wilkołaka)
 • Legion Werewolf
 • Vampire tyrant

Urgehal  w utworze Antichrist śpiewa:

„Wojna się zaczęła, niebo zapalone…Antychryst i lucyfer walczą z aniołami i Bogiem”

Nastran na płycie Merkabah ma utwory związane z kabałą i Goecja:

 • Enochian Mahlkoot
 • Notarikon Evoke Goetia
 • Azoth Yetzirah
 • Nephesch Ain Soph

Zespół Possessed (Opetany) ma utwór  pt 7 Churches (7 kościołów). Niektóre zespoły atakują tez na imię Jahwe jak: Grand Belial’s key, Coitus Diaboli, Anal Blasphemy, Impiety, Impure Worship, Ezurate, Fornication, Unholy archangel. Niektóre z nich maja nawet  bluźniercze tytuły otworów lub nazwy.

 

Oto stare klamstwa szatana! Bog zyje, triumfuje nad diablem i pokazuje prawde po to by jego sludzy, stojacy na przegranej pozycji mogli sie zreflektowac i szukac Prawdy! Jezus juz pokazal w Apokalipsie kto wygra. Kto jest bez Niego lub przeciwko niemu wybral przegrana. Jeszcze nie jest za pozno! Na Armageddonie, bedzie finalowe starcie. Wygra Jezus.

 

 

Oto male statystyki na podstawie danych w Encyclopedia Metallum:

 

Tematy black metalu Liczba zespolow
Lucyferianizm 71
Morderstwo 749
Perwersja 385
Skat 21
Crowley 5
H.P Lovecraft 87
Bluznierstwo 1121
Nekrofilia 116
Sodomia 31
satanizm 3223
Okultyzm 879
Czarna magia 79
Nekronomikon 28
Lykantropia 33
Seks 1016
Krew 258
Czary 141
Zoofilia 7
Gwalt 191
Pedo 3
Kanibalizm 118
Anty- Chrzescijanstwo 1917
Total 10479
   

 

 

 

 

 

 

Przynajmniej trzy zespoły opisują ofiary z ludzi: Ever Dark, Elegy of Suffering, Warpvomit. Ta tematyka pojawia się jednak u wielu z nich…

11 zespołów ma prezentować magie chaosu czy chaos– np Sorathian Dawn, Lvx Laxa.

54 zespoły opisują nekromancje w tekstach.

177 z nich opisuje o rożnego rodzaju rytuałach

66 z nich o desekracji

171 zajmuje się okaleczaniem w tekstach.

Przynajmniej 2 śpiewają o…jedzeniu dzieci– Eviscerate the child, Unchaste

45 zajmuje się tematem czarownic

 

 

 

 

Tematyka Liczba piosenek
Pozadliwosc 15,210
Bestia 14,017
Klatwa 10,829
Atak na imie Jezusa 6,897
Nierzadnica 6,130
Bluznierstwo 4,473
Chrzescijanin 3,639
Armageddon 2,595
Atak na Mesjasza 2,353
Czarna magia 2,293
Koziol 2,221
Opetanie 1,917
Atak na Biblie 1,782
Antychryst 1,668
Liczba 666 1,260
Chrzescijanstwo 1,088
Wampir 878
Sodomia 853
Inwokacja 529
Bluznienie imieniu Jahwe 526
Nekromancja 278
Szatanski rytual 245
Wilkolak 224
Obciecie glow 167
Nekrofilia 133
Goecja 30
Total 82,235

 

 

Zespoly jak Profanatica, Rotten Christ (zgniły Chrystus), Christ Agony(Agonia Chrystusa), Demonic Christ(Demoniczny Chrystus), Deicide (zabójstwo boga) i inne są po prostu śmieszne.

 

Jezus Chrystus miał iść na krzyż, by każdego z nas odkupić z winy. Jego pójścia na krzyż nie da się zatrzymać. Ogłupiony diabeł może jedynie próbować głosić fałsz…Tyle mu zostało…Proszę Państwa, Jezus Chrystus poszedł na krzyż tylko dla tego, bo On miał tam iść. Taki był plan Boga Jahwe! Nikt Go tam nie miałby mocy dać, gdyby nie odwieczna Boza mądrość zakryta przed ludźmi i …demonami. Każde z wybiegów tych zespołów…jest obnażone od 2000 lat w Słowie Bożym!..Oto prawda, której szatan nie chce abyś znal…

 

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. ”Ks. Izajasza 53

 

Jeśli nie miał byś przyjaciela na tym świecie, i wszyscy by cie zawiedli, więc, ze jest Ktoś, kto poszedł na krzyż dla i za ciebie. Masz przyjaciela w niebie! Jezus cierpiał na krzyżu przez kilka godzin…Ale to się skończyło! On powstał z martwych niepomny na to cierpienie! On umarł, ale dokładnie dnia 3-go powstał z martwych i ani śmierć, ani cierpienie, ani grób nie mogły go zatrzymać…Poczytaj jeszcze o nieudolności sil szatańskich tego świata:

 

„My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. 1 list do Koryntian 2

 

Szatan dziś wskazuje na krzyż, ale on nie wiedział, ze to jego własna zguba. Bóg ukręcił powróz na szyje diabla i demonów! Diabeł robił wszystko by Chrystus nie poszedł na krzyż…wówczas nie bylibyśmy mieli zwycięstwa nad grzechem, klątwami generacyjnymi…Cale armie szatana nie mogły powstrzymać Chrystusa przed ukończeniem jego misji…Jezus mówił wtedy i mówi tez dziś: Odwagi, JA zwyciężyłem świat!

 

Gdy zmartwychwstał i wstąpił do niebios by od tej pory zbawić niezliczona liczbę osób do dziś i w przyszłości…Wylał Ducha Bożego…Dal szanse ludzkości by pokutowała i została uwolniona z sil szatańskich…Co zostało diabłu jak nie KLAMAC? O zły diable, dlaczego nie przyznasz się do zawodu? To byłby jego koniec…

 

Ludzie chodzący za nim… czemu stoicie po stronie przegranego? I wy… którzy chcecie ‚wejść do nieba i zaatakować i ‚zniszczyć Boga i anioły”… czy nie wiecie?Czy nie czytaliście? Lucyfer był w niebie i przegrał, zrzucony z kretesem…Jeśli on i jego anioły nie były wstanie NIC zrobić, to co WY, małe człowieczki, które dziś są a jutro…No właśnie- gdzie idziecie? Nawet nie wiecie…

 

Chcecie atakować i zniszczyć, czy splugawić anioły Bożę? A nie czytaliście, ze JEDEN, TYLKO JEDEN anioł zstąpi, który nawet do piet Jezusowi i Jahwe nie dorastają, i zwiąże szatana? Oto Jezus, kilka set lat temu dal Psalm na ten temat:

 

„(1) Czemuż to burzą( raw-gash’ – spiskować, wzburzyć się) się narody (go’-ee ), A ludy(leh-ome’ – narody) myślą(daw-gaw’ – wypowiadać, mruczeć, wymyślać, wyobrażać sobie)o próżnych rzeczach (reek- pustka, próżność)? (2) Powstają królowie(Melek) ziemscy I książęta(Razan- władca) zmawiają się społem Przeciw Panu(YHWH) i Pomazańcowi(Mashiyach ) jego: (3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Ten, który mieszka w niebie (yashab shamayim – mieszkaniec nieba), śmieje(sachaq – śmieje się, szydzi, to go rozbawia) się z nich, Pan im urąga(la`ag – wyśmiewa się, wyszydza). (5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: (6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. (7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. (10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! (11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają! ”Ks. Psalmów 2

 

Nie wiecie z jaka siłą przyszło się wam zmagać! Daliście się nabrać tej kreaturze, która przegrała…Przechwałki tych muzyków to próżne słowa…Czy jednak ‚wystrasza’ Tego, który założył ten świat, który diabla stargał na ziemie, który zna koniec wszystkiego? Jak ty, człowieczku chcesz Go pokonać, skoro cale zastępy diabłów tego nigdy nie mogły zrobić?

 

 

„Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, (14) abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, (15) które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, (16) jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. ”1 List do Tymoteusza 6

 

To Bóg zejdzie by dorwać szatana i położyć jemu kres (poczytaj Objawienie). Ci muzycy żyją na skraju ludzkiego bytu, w spotworowieniu, w nieludzkich praktykach. Jeden z członków Profanatiki twierdzi, ze dla niego wagina mogła by nie istnieć, gdyż zajmuje się sodomia [u innych wcale nie jest lepiej…]. Inni chleją na umór, inni Bóg wie co jeszcze robią…To naturalna kolej degeneracji i podążania za kłamstwami szatana…(List do Rzymian 2).

Wielu z nich odejdzie szybko….

 

 

 

 

Oni sami odcinają sobie dopływ tlenu tym co robią…Ich muzyka to anty-życie…Ich słowa hańbią ich samych…Przekleństwa, które nakładają sami na siebie, będą podążać za ich potomstwem…Euronymous urodził się w 1968 a zginał w 1993![5] Czemu? Bo żył życiem przeciwnym do stworzenia! Gitarzysta Slayera, Jeff Hanneman żył 49 lat! Per Yngve Ohlin (pseudonim Dead), były wokalista zespołu Mayhem zginął w wieku 22 lat. [6] Inni wykonawcy tej muzyki, ktorzy skonczyli bardzo szybko to:

 

 • Erik Brodeskift o pseudonimie Grim z zespolu m.in Gorogoroth (29 lat)
 • Espen Anderson o pseudonimie Storm z zespolu Strid
 • Matt z zespolu o nazwie Decimator (20 lat)

 

Jezus może cie dziś zbawić, uwolnić od zła, demonów i dać nowa szanse w życiu. Wyznaj Mu dziś grzechy, dziękując za to co zrobił dla ciebie! Przyjmij Go jako Twojego Pana i Zbawiciela! Podziel się z innymi jak dobry był Jezus dla ciebie![7]

 

Amen!

[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Norwegian_black_metal_scene

 

[2]http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Inge_Tunsberg

 

[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Faust_%28musician%29

 

[4]http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Norwegian_black_metal_scene#Helvete_and_the_.27Black_Circle.27

 

[5]http://en.wikipedia.org/wiki/Euronymous

 

[6]http://en.wikipedia.org/wiki/Per_%22Dead%22_Ohlin

 

[7]„Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.”Ew. Łukasza 8