Najnowsze Kazania w mp3- Wrzesień 2017(darmo przez 7 dni!!!)

Najnowsze Kazania w mp3- Wrzesień 2017(darmo przez 7 dni!!!)

Oto najnowsze kazania na miesiąc Wrzesień. Tematyka: wiara, cuda, znaki, chodzenie w Duchu oraz uwolnienie od demonów! Darmowy link przez następne 7 dni! Polecam! Kazania są ”spakowane„ w WIN RAR, więc potrzebujesz ściągnąć i  zainstalować ten darmowy program, zanim będziesz mógł/mogła dostać się do plików!

Link do kazań

Infiltracja ekumeniczna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i za granica

Infiltracja ekumeniczna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i za granica

W ostatnich latach pojawiają się niebezpieczne zjawiska w KZ, które papież zaczął wdrażać od zakończenia Soboru Watykańskiego II. Poniższe kazania zilustrują co się dzieje oraz nasilenie ekumenizmu i jego rozmiary w kościele:

 • katolicki duch w Protestantyzmie
 • ekumeniczne działania Artura Cerońskiego, Piotra Stępniaka, Mirka Kolczyka i innych
 • denominacyjnie wrażliwa (Nie)Ewangelia
 • rodzące się służby ekumeniczne w Kościele Zielonoświątkowym

Te informacje pokażą ci prawdę, skrywana przez wielu. Ściągaj/ słuchaj klikając na link.

Najnowsze kazania!

Najnowsze kazania!

Polecam przesluchac nastepujacych kazan na Grudzien 2015/Styczen 2016! Budowanie wiary, obnazanie falszu, sluzba uwolnienia, walka duchowa, dary ducha!

 • Demony wyganiajcie
 • A jak Bóg miałby to zrobić?
 • Bóg jest Bogiem-już
 • Nasi przodkowie cz.1,2 i 3 (Absolutny mus!)
 •  Pokolenie gwałtowników
 •  Prawdziwi Prześladowani Chrześcijanie nie mają głosu
 • Wzorce Kościoła Dziejów Apostolskich
 • Jezus weźmie kościół który sam założył
 • Każdy pastor prowadzący(ludzi) do ekumenii- oszalał
 • Każdy Protestant potrzebuje uwolnienia od katolickich demonów
 • Kościół Dziejów Apostolskich żywy w naszym życiu
 • Mentalność kultu
 • Rola aniołów
 • Służba uwolnienia-Boże Narodzenie, przesilenie zimowe
 • Współczesny atak na człowieka cz.1 i 2
 • Zwierzchności stoją za złem
 •  1050 lecie chrztu Polski, zawierzenie maryjne (ponad)40 mln Polaków cz.1 i 2

Link

(Sciagnij indywidualne mp3 lub caly folder wciskajac DOWNLOAD!)

Jerzy Przyradowski- kazania obnażające prawdę na temat katolicyzmu…


Jerzy Przyradowski- kazania obnażające prawdę na temat katolicyzmu…


 1. Maryja
 2. Chrzest niemowlat
 3. Spowiedz
 4. Gdzie znalezc katolicyzm w Biblii?
 5. Papiez
 6. Msza

Oto bat na ekumenie i letnosc dzisiejszych liderow i kosciolow!

Nowe kazania w mp3- Listopad 2014

Nowe kazania w mp3- Listopad 2014


 

Służba uwolnienia- Małżeństwo

Małżeństwo, jak i inne sfery zostały przesiąknięte pogańskimi zwyczajami…Tu może leżeć klucz do udanego małżeństwa.


Połowiczne pójście za Jezusem

 


 

Obnaż czarny metal [black metal]

Obecna i zamierzchła scena muzyki black metal z zespołami, które jawnie bluźnią Jezusowi opowiadając publiczności kłamstwa na temat Boga Nieba, powinna znaleźć ‚zainteresowanie’ Chrześcijan ochrzczonych w Duchu!


 

„Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, (14) abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, (15) które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, (16) jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.1 List do Tymoteusza 6

Bo nie zostawisz mojej duszy w Szeolu ani nie pozwolisz[nathan ] Twojemu Świętemu[khaw-seed’ ] zaznać skażenia[shachath ] Psalm 16 [KJV]

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? (6) I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. (7) O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; (8) lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (10) Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11) one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. (13) A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. (14) Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?Hebrajczykow 1

Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią! (11) Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją, (12) Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego! (13) Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Psalm 145