Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

Co wydarzylo sie w roku 2014?(Wersja poszerzona!)

Co wydarzyło się w roku 2014?(Wersja poszerzona!)

Przegląd wydarzeń w 2014 r.

(Pobierz wlasna kopie w pdf!)

O tym nie piszą gazety…nawet Protestanckie!

 • 18- 25 Stycznia 2014– kolejny rok i uczestnictwo Zielonoświątkowych pastorów na ekumenicznych koci- łapci z katolicyzmem. Niechlubny przykład dla innych wierzących pokazali m.in Stanisław Cieślar z Poznania, KZ z Lublina, KZ ze Szczecina, KZ z Elblaga pul. Sienkiewicza 3, Pastor Jacek Orłowski z Kościoła Zielonoświątkowego z Nowego Sącza i inni.

 • Luty 2014– Pastor Zielonoświątkowy Yonggi Cho- postawiony przed sadem za defraudacje pieniędzy zboru.

 • 19 Marzec 2014– odchodzi do Jezusa, zmora zboczeńców z LGBT dookoła świata, Fred Phelps. Lewica ‚Chrześcijańska’, która od lat sponsoruje marsze pedziorstwa oddycha ‚z ulga’. Nikt tego nie rozgłaszał. Przeszło ‚płazem’. Wspólny ‚wróg’ katolików, liberalnych Protestantów i pedaluchow odszedł i…nikogo to nie obchodzi. Ja mowie jego ulubiony slogan: „God still hates fags”. Odszedł odważny człowiek. Szkoda,ze nie był ochrzczony w Duchu.

 • Marzec 2014– Pastor Ulf Ekman odpada od wiary, po długim obcowaniu pośród katolicyzmu i wspólnych ekumenizmach i zostaje księdzem katolickim

 • Konferencja na temat służby uwolnienia od demonów zorganizowana przez Biskupa KZ. Była tylko dla pastorów i nie można znaleźć jej echa ani nagrań. (może ktoś zna datę?)

 • 30 Kwiecień 2014– W jednej z największych Charyzmatycznych telewizji, 700 Club prowadzonej przez Pata Robertsona pojawia się i przemawia Raniero Cantalamessa, osobisty doradca Jezuity , papieża Franciszka i Kaznodzieja Domu Papieskiego1.2 Przemawia on obok Pata Robertsona, Dutcha Sheets’a i Jacka Hayford’a. Dutch Sheets zachęca Protestantów na swoim Facebook’u: 3”Módlcie się o kk i papieża Franciszka aby 3 wielkie przebudzenie przeszło przez nich podobnie jak wielki Ruch Charyzmatyczny w latach 70’”

 • Maj 2014- Pastorzy Protestanccy – James Robinson, Jack Hayford i Tom Phillips (który jest wiceprzewodniczącym w Billy Graham Library!4[Bibliotece Billy Grahama])5 przyłączyli się do kapucyna Raniero Cantalamessa by przemawiać do grupy katolików! Oni nie głoszą nawrócenia! Dla nich bałwochwalstwo= nawrócenie.

 • Cały maj i początek czerwca 2014– Ekumeniczne Dni Biblijne w Warszawie. 6 W tym modlitewne spotkanie ekumeniczne czyli różaniec i wzywanie zmarłych…7 Katolicyzm i prawosławie..

 • 18 Maja 2014- Festiwal Psalmów- psalmy ‚cerkiewne’.8Męski Zespół Wokalny Kairos powsatał w 1999 r. Wykonuje muzykę kościołów Wschodu ”9”PATRONI:
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – Sekcja Polska ,Jednota. Ewangelicki miesięcznik religijno-społeczny ,Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM,Polska Rada Ekumeniczna ”10 Wikipedia podaje: Federacja Caecilianum (do listopada 2008 roku: Związek Chórów Kościelnych Caecilianum) to ogólnopolska organizacja zrzeszająca chóru nastawione na piękno muzyki w liturgii.

 • 5 Czerwca 2014– Joel Osteen11, pastor Charyzmatyczny z kościoła Lakewood Church12 z więcej niż 43,500 członkami, odbywa pielgrzymkę do Watykanu i zachwyca się bałwanem.

 • 15 Czerwca 2014- Marsz dla ‚Jezusa’ 13zorganizowany przez ekumenika i współpracownika z katolicyzmem, Artura Pawłowskiego.

 • Festiwal Nadziei- 14-15 Czerwca 2014- Polskę odwiedza syn największego ekumenika i największego zawodu wielu Chrześcijan, Billego Grahama. Tak jak ojciec, tak i syn idą do katolicyzmu i udają, ze głoszą ‚Ewangelie’. Zanotowany udział kościoła Spichlerz. 14

 • Początek Lipca 2014– Kenneth Copeland i James Robinson15 robią pielgrzymkę do Watykanu i otrzymują prywatna audiencje od antychrysta. 16

 • Biskup Tony Palmer, prowadzący od lat podchody i współpracujący potajemnie z jezuitami z tzw ‚odnowy’ w Duchu Świętym zwodzi Kennetha Copelanda do Watykanu. Copeland wraz z innymi odbywa podroż do Watykanu, gdzie modli się z bałwanem i prawdopodobnie inwestuje wielka ilość pieniędzy.

 • Biskup Tony Palmer ginie w wypadku 20 Lipca 2014.17 Oto szybka reakcja na ‚budowniczych mostów’ z odstępstwem i bałwochwalstwem. Jego pogrzeb był w tajemnicy i okazało się, ze pochowali go w ‚godności biskupa katolickiego’ w Wlk Brytanii. Oto katolik dopełnił czary gniewu.

 • Pastorzy w Kościele Zielonoświątkowym i Charyzmatycznym zaczynają budzić się do tego czym jest naprawdę ekumenia. Pisza i głoszą przeciwko niej. Magazyn Do Celu zamieszcza kilka artykułów na ten temat. Wierze, ze następne lata przyniosą wiele kazań, artykułów i wystąpień wielu pastorów ochrzczonych w Duchu przeciwko ekumenizmowi. Wierze, ze tez zobaczymy wiele osób z tych denominacji i ruchów poranionych z powodu poczynań ich pastorów i braci. Wielu może odpaść od pana w 2015 i kolejnych latach.

 • Pod koniec lipca 2014 Papa odwiedza kościół Zielonoświątkowy we Włoszech. Tam sekretarz generalny odstępczego Światowego Aliansu Ewangelicznego, Rev. Dr. Geoff Tunnicliffe opłakiwał szpiega Palmera.18

 • Sierpień 2014– Światowy Alians Ewangeliczny świętuje w Niemczech z katolicyzmem podczas tzw “MissionRespekt”. 19

 • Festiwal Życia- 6-7 Września 201420przygotowany z wielkim rozmachem przez byłego Zielonoświątkowca (jego ojciec i dziadek byli kaznodziejami w KZ!) a teraz ekumenika z katolicyzmem, prawosławiem i denominacjami, które odrzucają chrzest w Duchu Świętym, nazywając dzisiejsze cuda- praca złego ducha…Rzesze ślepców z KZ i nawet Charyzmatyków biegną ślepo na to wydarzenie, ‚największa ewangelizacje od czasów chrztu polski’! Niebywała ślepota…pokazanie bezradności i nieumiejętności chodzenia w Duchu, jak to robili wcześni Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy. Patronat medialny nad Festiwalem Życia obejmie m.in.: tygodnik katolicki „Niedziela”. 21

 • 27 września 2014- poseł i członek Kościoła Bożego w Chrystusie, John Godson organizuje ekumeniczne Ogólnopolskie Spotkanie Modlitewne.22 Jest ono organizowane przez Misje Pielgrzym23 oraz Chrześcijański Ruch Społeczny. Nad nim piecze trzymają: Bp. Andrzej Nędzusiak (Kbwch), Dr Henryk Wieja (dyrektor ekumenicznej Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja )-”Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja (ChFŻiM) jest międzywyznaniową platformą współpracy”. Bp. dr Marek Kamiński (Biskup KZ w Polsce! Który to już raz widzimy pana w ekumenii? ). I na koniec, raczka Watykanu, ks. prałat Roman Trzciński.24

W ogólnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezmą udział katolicy.(Infiltracja Watykanu!) Przedstawicielem Kościoła katolickiego będzie ksiądz Roman Trzciński reprezentujący arcybiskupa, metropolitę warszawskiego – Kazimierza Nycza. Rozmowę, którą udało nam się przeprowadzić z ks. Trzcińskim publikujemy pod artykułem. Ksiądz szczegółowo wyjaśnia kwestię udziału katolików w Marszu dla Jezusa i Festiwalu Nadziei.”25

Misja Pielgrzym jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją pozarządową której celem jest odnowa duchowa oraz poprawa jakości życia przez autentyczną wiarę i naśladowanie Jezusa Chrystusa.”26

 • Październik 2014- mąż Wendy Alec i współzałożyciel stacji God.tv, Rory Alec odchodzi ze służby z powodu romansu z muzyczka. 27 (‚Bóg’ jej powiedział, ze ma być z nim!)

 • Październik 2014. Na bazie festiwalu Nadziei ma powstać ekumeniczny zlepek zwany „Tygodniem Jezusa”. Biskup Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński oznajmił, że jego kościół daje zielone światło dla Tygodnia Jezusa w Warszawie. Podobne stanowisko zajął prezbiter Kościoła Chrystusowego Andrzej Bajeński i reprezentujący Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej pastor Andrzej Stepanov....Kolejnym punktem programu było wyłonienie Komitetu Programowego, którego zdaniem będzie dbanie o spójność wizji i trzymanie pieczy nad sprawami organizacyjnymi. Na przewodniczącego wybrano Jerzego Przeradowskiego (pomysłodawcę festiwalu). Członkami natomiast zostali: Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży w Chrystusie- Kbwch), Artur Pawłowski, Krzysztof Jędrzejewski, Paweł Bukała(Kościół Ulicy), Andrzej Dubiel i Wojciech Kuleczka(KChwe Spichlerz)Spotkanie oficjalnie zakończyła reprezentująca środowiska związane z Kościołem Katolickim Stanisława Iżyk-Dekowska. W swoim przemówieniu Dyr. Kursu Alfa podkreśliła, że duża cześć katolików rozumie ewangelię w takim sam sposób, jak chrześcijanie ewangeliczni28

„Aprobatę dla inicjatywy wyraził m.in.:

Bp Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński29

„Chęć lub deklarację udziału w Tygodniu Jezusa wyraził m.in.:

Kościół Boży w Chrystusie Zbór Dom Boży Prezbiter Andrzej Nędzusiak
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – Spichlerz Pastor Andrzej Stepanow

Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej :
Społeczność Chrześcijańska Południe 30Pastor Marek Sobotka
Społeczność Chrześcijańska Puławska31 Pastor Zbigniew Tarkowski
Społeczność Chrześcijańska Północ32 Pastor Krzysztof Zaręba

Kościół Uliczny w Warszawie Pastor Paweł Bukała
Street Church w Calgary Pastor Artur Pawłowski

Kościół Namiot Dawida 33Pastor Piotr Szymański

Kościół Zielonoświątkowy – Kościół Dla Warszawy Pastor Michał Siczek

Katolicyzm:
Lider wspólnoty Chefsiba Kościoła Rzymskokatolickiego oraz dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły „Samuel” Jacek Weigl
ks Antoni Wita FDP z Zakonu Orionistów
Dyr Stowarzyszenia ALPHA Polska Stanisława Iżyk-Dekowska34

 • 12 Październik 2014– cala ekipa ekumenikow czyli B. Bednarz, TGD, Mate.o, Natalia Niemen, Szcześniak chwalą antychrysta papieża JP II i jego ‚świętość uzyskana po śmierci’ podczas Dnia Papieskiego. 35 36Od początku do końca roku 2014 i w poprzednich latach te zespoły co już grały po parafiach katolickich, były gwiazdami podczas niebiblijnych świąt katolickich ku czci fałszu ich tradycji. Bednarz wykonuje repertuar Zielonoświątkowy dla bałwana!

 • 31 Październik 2014– ekumeniczne Święto ‚Reformacji’. W 2017 r. Luteranie wraz z katolicyzmem ogłoszą ‚Inna Reformacje’- jedność z bałwanami, inny Luter, ‚katolickość’ Lutra i inne herezje! Następne lata będą potrząsaniem Prawdy, gdy duch antychrysta staje odważnie by bluźnić!

 • Listopad 2014- przedstawiciele Światowego Aliansu Ewangelicznego (tak, do którego należą tez Kościoły Zielonoświątkowe, Kbwch ) odbywają pielgrzymkę do Watykanu. 37

https://www.facebook.com/worldea

Sekretarz Generalny, Dr. Geoff Tunnicliffe sprzedał ta organizacje papiestwu. 38

 • Listopad 2014. Podczas 2014 Washington, D.C. Victory Campaign Kenneth Copeland po raz kolejny mówi o ‚boskości wierzących’ i przede wszystkim wypacza historie wylania Ducha Świętego podczas przebudzenia na ulicy Azusa, przypisując to katolicyzmowi!

 • Listopad 2014– niezmordowany Kościół Baptystów Westboro pikietuje…kościół Joela Osteena w Houston 3940 oraz burmistrza tego miasta Annise Parker, która jest lesbijka. W październiku tego roku, ta łachudra kazała pastorom tego miasta przedłożyć wszelkie kazanie, które mówi przeciwko jej uprawianemu potworstwu. 41 Gdy pastorzy stanęli przeciwko niej, szybko zwinęła lesbijski ogon pod siebie.

 • Listopad 2014- Rick Warren adresuje konferencje w…Watykanie. 42

 • Listopad 2014– pastor Mark Driscol zostaje wyrzucony z kościoła przez…innych pastorów, którzy oskarżyli go o bycie za ostrym. Bóg użył Driscola by założyć kościoły, a potem własna rada go wywaliła…

 • Grudzień 2014– pastor Protestancki, Jesse DuPlantis zakazuje krytykować wiarę katolicka. Mówi: aby być katolikiem, trzeba mieć wiarę…Nie można krytykować żadnej ‚wiary’! Moja odpowiedz: aby być ateista czy buddysta…tez trzeba mieć wiarę…

 • Grudzień 2014– ‚tradycyjna’ niebiblijne obrona katolickiej choinki i zwyczajów przez kościoły Zielonoświątkowe (w tym Charisma Krotoszyn)(patrz np. Jeremiasz 10). Idąc tym ‚tropem’ zacznijcie malować jajka na Wielkanoc, nosić koszyczki wielkanocne do zborów oraz świętować zająca wielkanocnego!

 • Grudzień 2014– poseł i pastor John Godson znowu się kompromituje i gratuluje sromocie i sodomicie ‚wyboru’ na burmistrza Słupska.

Ten ‚wybór’ powinien być pikietowany jako propaganda Unii Europejskiej. Co ciekawe, tak głośne ekumenicznie Kościoły Zielonoświątkowe na pomorzu…siedzą cicho. Oto polityka UE- by nienormalność wynosić do najwyższych miejsc. Słupsk będzie oblegany przez stada pedaluchow z Polski i nie tylko. Stanie się miejscem nie do zniesienia. Facet który liże drugiemu jaja i skomle jak pies w nocy nie może nic reprezentować…(To nieczysta ciota)tym bardziej interesów danego państwa. Godson po prostu popiera to co odraza nawet Jezusa. Wstyd na cala Polskę. Widać nad Polska unosi się widmo zmian i sadu Bożego…Oto plucie Bogu w twarz. Polska najeżdża na Putina, a on przynajmniej pozostał normalny i nie naraża kraju na pokalanie potworstwem. Kościół nie staje dzisiaj za niczym…Ich ‚nie osadzanie’ i ‚fałszywa miłość’ wspierają tylko zło! Jeden ‚precedens’ ma wyprać ludzi i otworzyć inne…Kościół jednak przylepia sztuczny uśmiech…

SLUPSK- SODOMA I GOMORA POLSKI! SLUPSK- SODOMA I GOMORA POLSKI!

Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. (11) Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; (12) a gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. ”Ks. Izajasza 29

 • Organizacje ekumeniczne jak Open Doors, głos Prześladowanych Chrześcijan, Towarzystwa Biblijne kontynuują swoja indoktrynacje i przekonują aby wpłacać im pieniądze, a nie mówią, ze 80% lub więcej ‚prześladowanych’ Chrześcijan to tak naprawdę niezbawieni Prawosławni i katolicy! Straszna zdrada kościoła Zielonoświątkowego jest dokonywana na wielu poziomach naraz. Ten przegląd roku 2014 ma obalić myślenie typu: nasz kościół Zielonoświątkowy nie angażuje się w ekumenie. Brednie. Towarzystwo Biblijne w Polsce produkuje 2 biblie, które są katolickie i ekumeniczne: Jest to Nowy Testament. Współczesny przekład oraz Biblia Ekumeniczna. 43 Jaki jest cel produkowania ‚międzywyznaniowych Biblii’? Zamydlenie teologii i jej zmiana na wieloreligijna i ekumeniczna! Stad pastorzy w Polsce i za granica idą w ekumenie, bo ICH BIBLIE ICH TAK NAUCZYLY! WIELU PASTOROW KORZYSTA Z TYCH TLUMACZEN, które ZMIENILY SENS BIBLII I JEJ PRZEKAZU! W tłumaczeniu Biblii ekumenicznej wzięły takie ‚kościoły’ jak: Rzymsko-katolickie, Prawosławne, Polskokatolickie, Mariawitów. 44Co więc człowiek niezbawiony może powiedzieć o Biblii- przecież oni jej nawet nie uznają! Oto diabelska mikstura, która produkuje herezje i apostazje: Kościoły członkowskie Towarzystw Biblijnych:

  Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Te ‚kościoły’ nie uznają doskonalej ofiary Jezusa sprzed 2000 lat, maja zbawienie z ‚pokropienia’ nieświadomych niemowlaków, modlą się do obrazów i ikon, czcza zmarłych- papieży, pogańskich bożków, Maryję, tzw ‚świętych’, którzy za życia nimi nie byli, odrzucili Biblie, aby iść za tradycjami pochodzącymi z pogaństwa. Towarzystwo Biblijne wydaje tez bajki i mity pt: Stary Testament. Księgi Deuterokanoniczne45 – przekład ekumeniczny. 46 „Przekład dokonany zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. ”. Daja one ‚podstawę’ do niebiblijnych wierzeń o nie- istniejącym czyśćcu i modłach za zmarłymi i do nich (nekromancja i spirytyzm).Już w 2008 r. miesięcznik Zielonoświątkowy- Chrześcijanin jakby zachwyca się przekładem ekumenicznym. 47Gdzie podziało się rozeznanie? Czy KZ nie mógłby sam przetłumaczyć Biblii w Duchu Świętym? Zielonoświątkowiec, Grzegorz Boboryk, sam zmienił swoja postawę wobec Biblijnej teologi. Oto przykłady jego wypowiedzi: „Oczywiście, tekst przetłumaczony i opracowany musi być zaakceptowany przez wszystkie Kościoły, które parafują pracę nad przekładem ekumenicznym. Chodzi o to, by stworzyć wspólne dzieło, które burzyłoby wątpliwości, że może ten czy inny przekład konfesyjny jest jednostronny….Gdy Towarzystwo Biblijne zwraca się do pastorów i księży z prośbą o promowanie tego przekładu, zazwyczaj wyrażają zgodę. Potem informują nas, że młodzież akademicka oraz studenci teologii są bardzo zadowoleni z tego tłumaczenia.(zatruwanie przyszłych pastorów!)…Po drugie, w takich środowiskach można się od siebie dużo nauczyć; jesteśmy tak różnorodni charakterologicznie, teologicznie. (Czego nauczysz się od niezbawionych i heretyków?)…Chodzi o to, by wyjść poza partykularyzm, docierać do innych Kościołów i pokazywać, że Chrystus jest ponad racjami wszystkich Kościołów. ”. Ja sam od siebie polecam zakupić hebrajsko- grecka konkordancje ze źródłosłowem i zobaczyć, CO naprawdę KRYJE się ZA DANYM ZDANIEM W BIBLII! Do tego dochodzimy, bracia i siostry, Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy. Ekumenia przejęła tłumaczenie PROTESTANCKIEJ Biblii a to prowadzi tylko do zwiedzenia i upadku od wiary. Zbór Zielonoświątkowy Betania ze Szczecina z duma ogłosiła: (już w 2011 r!)„Kościół Zielonoświątkowy w tym gronie reprezentuje bp Mieczysław Czajko48, który został jednym z trzech zastępców Przewodniczącego, a tym samym członkiem Prezydium Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. ”49 Bóg już w ST zwracał się do ‚uczonych’, jednak oni odrzucili jego nakazy! Ci co roznoszą Biblie, cieszą się z tego, nie wiedząc, ze mogą roznosić katolickie Biblie i przekłady!

Oprócz tego wydarzyło się mnóstwo cudów, Bożych wierności w roku 2014. Jeśli masz coś do dodania do powyższej listy zrób wpis na stronie antyekumenia.wordpress.com.

Życzę wszystkim Nowego Roku w Duchu Bożym i dzięki za czytanie materiałów na Antyekumenii!

Administrator.

4www.billygrahamlibrary.org/

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna

Najbardziej kontrowersyjne kazanie na świecie…

Wierze, ze ten temat może spędzać niejednemu Chrześcijaninowi sen z powiek. Kiedy słuchasz religijnych i doniosłych nauk na ten temat, nie masz powiedzianej prawdy. Co rusz to wymyślają coś nowego.

Wierze, ze to co tu napisze wywoła masę sprzeciwów. Jednak musimy na ten temat odpowiedzieć Biblijne. Duch religii stworzył przez wieki systemy ludzkie, które próbują sztucznie podtrzymywać frekwencje w budynkach.

Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, (4) którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, (5) także zbór, który jest w ich domu. ”List do Rzymian 16

Czytaj dalej:

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna

Katolicyzm- tajemnica nieprawości

Katolicyzm- tajemnica nieprawości

Kiedy obserwujemy poczynania dzisiejszych ‚Protestantów’ zauważymy szybko, ze niektórzy dali się nabrać na tzw :”Od II Soboru Watykańskiego, kk się zmienił”. Skąd to się wzięło? Ano, ktoś im powiedział, a oni dali się nabrać. Jednym z przyczyn jest ignorancja katolicyzmu i walka z innymi zmorami społecznymi.

Aby zrozumieć jak to naprawdę jest musimy udać się do księgi Daniela. Sekwencja mocarstw pokaże nam czym jest tak naprawdę katolicyzm. Nebuchadnezzar widział wielki posag, a Bóg Izraela pokazał Danielowi interpretacje tego posagu ze snu. Interpretacja nie była oparta na mądrości ludzkiej, ale na wglądzie od Jezusa.

Katolicyzm- tajemnica nieprawości

(Pdf- zrzuc na dysk)