David Hathaway organizuje ekumeniczne modlitwy na Ukrainie

David Hathaway nie posiada się ze szczęścia. W najnowszym wydaniu magazynu Prophetic Vision, Hathaway opisuje jego starania by włączyć Protestantów do katolicyzmu.

Dawid Hathaway jest jednym tylko z wielu przykładów tego co z człowiekiem robi ekumenizm. Wychowany w rodzinie Zielonoświątkowców, teraz sam czyni prace Soboru Watykańskiego II.

Na stronie 7 tego wydania Dawid się chwali:

Zaprosiliśmy liderów z Ukrainy, jeden po drugim. Najpierw Niezależnych. Potem Zielonoświątkowców. Spędziłem wiele czasu na „modlitwie” ponieważ musieliśmy zdobyć każda pojedyncza grupę. Każda z denominacji aby Dzień Modlitwy odniósł sukces…W końcu mieliśmy na scenie liderów każdego wyznania, włączając w to Prawosławnych oraz katolików. A jak się zeszli było takie poruszenie Boga

W poprzednim wydaniu magazynu, Hathaway wyznaje:

Modlitwę otworzył Prezydent Ukraińskiego Stowarzyszenia Biblijnego…Inni uczestnicy w publicznej modlitwie to greko-katolicy, biskupi z Unii Baptystów, dwóch największych Unii Zielonoświątkowców, Charyzmatycznych i Niezależnych Unii oraz rabin senior z Mesjańskiej Kongregacji na Ukrainie ”

Wiec to się dziś nazywa przebudzenie? Z własnych slow Dawida Hathawaya wynika, ze kontrolująco modlił się nad każdym zborem, aby oni przyłączyli się do jego ekumenizmu z Rzymem! Nie dziw się temu, czytelniku! Pytanie- czy kościoły są dzisiaj pod wpływem ekumenicznych zaklęć? Jak inaczej wytłumaczyć te tłumne zgromadzenia herezji?

Jak wygląda „przebudzenie” u D.Hathawaya? Gromadzimy wielka liczbę ludzi, niezbawionym mówimy, ze są zbawieni, a heretykom dajemy pulpit…I…tłuszcza napływa masami! Jak widać ekumenizm ma swoich działaczy i reprezentantów w całym spektrum. Czyż Jezus nie chciał połączyć wszelkich nauk w Izraelu w jeden „piękny ekumenizm”?Nie! Gdyby tak zrobił, wszyscy by Go kochali, tak jak Hathawaya. Zamiast tego- znienawidzili Go i traktowali jako zagrożenie dla ich ludzkich tradycji i wymysłów!

Zacytuje tez jego wypowiedz Rabina Yona Metzgera, ze strony 3, w której wypowiada się o Chrześcijanach i Żydach oraz Mesjaszu(w mowie przed Knesetem):

Zarówno wy Chrześcijanie, jak i my, Żydzi oczekujemy Mesjasza. Zejdźmy się razem aż On przyjdzie, i módlmy się, aby kiedy już to zrobi, abyśmy wszyscy rozpoznali prawdziwego Mesjasza.”

Cóż, Mesjasz przyszedł 2000 lat temu! Czy David Hathaway opowiedział mu ta wspaniałą wiadomość? Biblia podaje, że najpierw musi nastać Syn Zatracenia, Antychryst, zanim przyjdzie Jezus.

Obserwujemy zaczątki wielkiego zwiedzenia, które jest duchowe. Aby wielka tłuszcza, wymieniona w 13 rozdziale Objawienia mogła kroczyć w ekumenicznym orszaku pod skrzydełka Antychrysta, muszą ich do tego pobudzić demony, które wielu nie wierzy albo ze istnieją, albo ze maja jakikolwiek wpływ na nich!

Oto przykład działania czarów. Sa czary, które rzucają wyznawcy politeizmu, sataniści, wyznawcy Lucyfera. Sa jednak czary wypuszczane przez osoby zwiedzione…tak jak w przypadku ekumenizmu.

Ekumenizm nie pomija nikogo. Jeśli nie walczysz duchowo- to oni i tak cie będą obmadać i robić msze, aby cie „nawrócić”. Światowa Rada Kościołów ma wszystkie kościoły na mapie, włączywszy te które im oponują i robią swoje czary nad każdym z nich. Stad Bóg nawołuje do modlitwy, wstawiennictwa oraz walki duchowej. Ten kto jej nie będzie robił- naraża się na zwiedzenie…

Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

Prorok Scott Lathrop mówi o klasztorach dla … Protestantów.

Prorok Scott Lathrop mówi o klasztorach dla … Protestantów.

Ostatnio słuchałem wywiad z prorokiem Scottem Lathropem. I było ciekawie, bo mówił jak to Bóg mu dal rozeznać, ze jakiestam rzeczy były bałwochwalstwem i ze powiedział to innym, patrzącym na niego dziwnie pastorom. Ale oto dalej chwalił się jak to usługiwał w katolickich kościołach[jakże ‚modne dziś’ w ekumenii], aż doszedł do momentu, gdzie mówił ze są Protestanckie klasztory!

Szok? Pamiętamy ze Marcin Luter to były ksiądz katolicki? Tak? A pamiętamy dodatkowo, ze Luter poślubił była zakonnice, Katarzyne von Bora! Tak dzisiaj to zgorszenie dla ekumenicznych, niebiblijnych apostatów!

Katarzyna Von Bora, była zakonnica, potem się nawróciła z bałwanów i zmądrzała, wychodząc za mąż za Lutra! Hallelu Jah za każdą byłą zakonnice, która znalazła prawdę i opuściła mury bałwochwalstwa katolickiego!

Widzimy zasadę, ze gdzie prawdziwa moc Ducha Świętego działa, tam ludziom otwierają się oczy, tam płoną drewniane kukiełki, tam ludzie OPUSZCZAJĄ FAŁSZYWE SYSTEMY I HEREZJE ! Tam ludzie pala księgi magiczne, oraz bajki katolickie!

Wiecie co jest najgorsze? Ze dziś ludzie chodzą w ślepocie i WYDAJE się im ze niektórzy się nawracają! [Np. pan Ceronski mówi, ze jego przyjaciel to ‚zbawiony ‚katolik! Moja odpowiedz: a ktoś ma ‚zbawionego ‚ hindusa, który czci sziwe i ma jej bałwana w domu! Rożnica żadna]Prorok Scott Lathrop, dumnie mówił jak to by on chciał być dla proroczego ruchu tym czym dla ewangelizmu jest Billy Graham! Co jest jeszcze bardziej chore, to to ze Scott mówił, ze te rzekome klasztory dla Protestantów, odwiedził zarówno Billy Graham jak i …Reinchardt Bonnke! Czy to nie powalające? Co oni tam robili? Adresując bandę tzw zakonnic, które ‚złożyły śluby Jezusowi’ i noszą jakiś badziewny pierścionek na ręce!?

To skandal! Za przeproszeniem, siedzą w 4 murach, Bóg wie co robią i dymają dla ‚kościoła’ marnując życie, żyjąc przeciw Jezusowi i Jego Biblii! I rzekomo czołowi ewangeliści Protestanccy są tak zaślepieni? Cos jest naprawdę nie tak!

Klasztory

Klasztory, ascetów, słupników, pustelników i tego typu podobne bzdury wymyślił…. diabeł! Klasztory to siła za katolicyzmem, by wyzuć z tych ludzi życie, by pracowali na ten heretyczny, diabelski system!

Pochodzą one z Buddyzmu, Hinduizmu, Dzainizmu, gdzie ludzie żyją w izolatce, trzymając rękę w jednym miejscu i nazywają to ‚świętość’! Zakonnice są wzorowane na tzw Rzymskich westalkach!

Jak nawrócony człowiek, który głosi o potrzebie nawrócenia, Biblii i darach ducha może pleść takie brednie! Modle się aby Bóg im posłał kogoś, aby wziął lochę i przepędził je do domu! Aby otrzeźwiały, aby poczytały po latach… Biblie! Nie osadzaj! Ktoś powinien podnieść głos! Ospali, letni i tępi ludzie przykuci do ławek i wyprani na mózgu!Tam pisze tak:

„Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, (3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością[panourgia] swoją zwiódł[exapatao] Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone[phtheiro] i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.2 Kor 11:2

harmozo= połączyć, przyłączyć razem

aner= mężczyzna

hagnos= czysta

parthenos= dziewica

Apostoł pisze to w przenośni w odniesieniu do… zarówno mężczyzn jak i kobiet! ‚Jeden mąż’ [Adonai Echad!]oznacza wierność wierzącego Jedynemu Bogu![porzucenie demonów i bałwanów!] ‚Dziewica czysta’ oznacza wierzących, którzy chodzą obmyci krwią Chrystusa, bynajmniej nie odnosi się to do seksualnego współżycia czy zaniechania ślubu! Apostoł przestrzega, ze diabeł przyjdzie i wymyśli fałsz, odejście od prostoty Słowa Bożego, w tradycje ludzkie [często zaczerpnięte z pogaństwa!] co ma ludzi odciągnąć od prawdziwej relacji z Bogiem!

Co znaczą te słowa? Czy nie chodzi tu o ‚symboliczna’ unie z Jezusem, wierność Prawdziwemu Bogu? Skąd wzięły się pierścionki, sukienki i …szaleństwo bycia zamknięta w 4 ścianach? Zakon to nauka szatana, który uwiódł kobiety jak szatan uwiódł ewe!I nikt nic nie mówi, siedzą i patrzą jak sroka w kość! A inni bija brawo, pajacyki które poruszają raczkami gdy pociągnie się sznureczek!

„jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego[idios] męża.1 Kor 7:2

„(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają[koluo] zawierania związków małżeńskich[gameo], przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem”1 Tym 4:3

„Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus. (18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. (20) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach[entalma,didaskalia] wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.Kolosan 2

ethelothreskeia= uwielbienie wymyślone przez siebie samego

tapeinophrosune= [fałszywe] uniżenie

apheidia= nie szczędzić razów, surowości, obijanie ciała.

Westalka z Rzymu!

Mniszki buddyjskie

Mniszka hinduska

Dżainizm

Pokutujcie i wychodźcie z fałszywych systemów!

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 2

Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 2

Popatrzmy na kilka innych ciekawych aspektów!

 1. Babilon, założony w ok. 3, późnym millenium przed Chrystusem, padł w 539 p.n.e, gdy Cyrus II Wielki pokonał Babilon, i władzę przejęła Medo- Persja!
 2. W 331 p.n.e Aleksander Wielki podbija Persję.
 3. W 30 p.n.e Rzymianie dokonali podboju całej Grecji
 4. W 307 n.e Konstantyn wprowadza katolicyzm, jakże odległy od prawdziwej ‚religii’ Biblii!

Nawiązując do 1 części artykułu, popatrzmy do Biblii.

„(1) Słowo, które doszło Jeremiasza o wszystkich Judejczykach, mieszkających w ziemi egipskiej, osiadłych w Migdol, w Tachpanches, w Nof i w ziemi Patros, tej treści:” Jer 44:1

Meleqeth Shamayim= Królowa Niebios

„W święto Najświętszej Maryi Panny 11 października 1954 r. Ojciec Święty Pius XII podpisał encyklikę Ad Caeli Reginam (Do Niebios Królowej), którą ustanowił nowe święto – Maryi Królowej. Zgodnie z decyzją Papieża, wielkiego czciciela Bogarodzicy (to on cztery lata wcześniej ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP), przez następne lata 31 maja każdego roku cały Kościół czcił Maryję jako swoją Panią i Władczynię. W dniu tym we wszystkich świątyniach ponawiano akt poświęcenia się ludzkości Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. W wyniku zmian dokonanych po Vaticanum II święto zostało przeniesione na 22 sierpnia.”PCh24.pl

Kto jest Królem Nieba? Widzimy tu jak Isztar w pełni pokazuje ‚swoja szatańska krase!’. Maria urodziła się z upadla natura jak KAŻDY INNY CZŁOWIEK! To Jezus z Biblii, jest Królem Nieba wraz z ojcem, Jahweh! Maria zmarła jak każdy inny, nie pozostała dziewica, nie została tez poczęta w ponadnaturalny sposob! Watykan to kłamcą, oszczerca, i promotor Babilońskiej tradycji!

Izrael był w Egipcie, ale wg Słowa już podczas pobytu w Izraelu pokalał się  tzw. królową niebios!

„Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.”[44:17]

Widzimy tu generacyjna klątwę podążającą za Izraelem, gdziekolwiek się udawał! Pakty zawarte przez ojców, odbijały się na synach! To samo dzieje się dziś, w 2013 r. w Polsce!

Palenie kadzidła[qatar= fumigacja, okadzanie, wydzielać dym!] dla królowej niebios [modlitwa], oraz wylewanie dla niej ofiar lanych[nesek]- libacji, dokonywane było przez:

Papa kadzi

Dzis katolicy, przynoszą kwiaty dla Maryji/ Ishtar ! Dzis podczas tzw Majowego koronowania ikony Maryi, podczas którego młode, ubrane w sukienki dziewczyny, przynoszą kwiaty! Jedna z dziewcząt, niesie koronę z kwiatów, bądź aktualna, złotą koronę! Kwiatki są zmieniane przez cały miesiąc Maj! Bałwochwalstwo dla królowej niebios kwitnie dziś cala para! Zanim pójdziesz w ekumeniczne, Babilońskie bzdury, dobrze zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na tej stronie! Tu chodzi o twoje życie! Zycie w Jezusie i Prawdzie, Duchu Świętym, bądź śmierć pod babilońska ikona! Pokutuj dziś, tam gdzie jesteś!

Babcia różańcowa, biedna kobiecina, nie czytała Biblii i drugiego przykazania!

Franciszek bałwochwalczy, przynosi kwiaty dla demona Isztar!

Tak jak i w 44 rozdziale Jeremiasza, kobiety przynoszą ofiary dla Królowej Niebios, w 2013 roku! A ekumenia staje i mówi, to to samo co Biblia mówi! Skandal! Obudźcie się ze snu!

Młode pokolenie, podażą za starym! Młodzi popełniają bałwochwalstwo, otwierając Polskę na straszne jego konsekwencje. Pomyśl, co będzie jak Protestanci dołącza do nierządnicy!

Czy to przyszłość Protestantów, i tak chcą ich sprzedać dzisiejsi liderzy?

Okwiecona Isztar!

Popatrzcie na tych ludzi! Nie mów mi, ekumeniku ze masz jakakolwiek miłość do tych ludzi! Oni idą na zatracenie, a ty stajesz i mówisz im: brawo, dalej czcijcie plastikowa Asztarte! Ekumenia to dzieło szatana i każdy kto do niej należy spotka sie z gniewem i zapalczywością Jezusa! Czy nie rusza cie, Protestancie widok tych biednych, ślepych ludzi? Kto będzie się o nich modlił, skoro wielu pastorów biega po ekumenii? TY możesz zmienić coś w ich życiu, gdy pójdziesz i powiesz im prawdę!

Dobrze popatrz się na te twarze…Prawdopodobnie twoja rodzina jest pośród nich! Czy chcesz ich widzieć w męce w piekle?

Ceronski, i to nazywasz ‚tez Chrześcijaństwem’? Czy tak jesteś duchowo zaczopowany? Obudź się i otwórz oczy, nie możesz NIKOGO przebudzić gdy SAM TKWISZ W CIEMNOŚCI!

I to ma być ‚Bóg’?

Zielonoświątkowcy, przyjrzyjcie się DOBRZE! Czyż nie uciekaliście z bałwana do Boga Żywego? Kto was omotał dzisiaj? Czy pies wraca do wymiocin a świnka do korytka?

„A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta[kavvan= ofiarny opłatek, ciasto!], z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?” [44:19]

„Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów[neder] i spełniajcie pilnie wasze śluby!” [44:25] Ci niemądrzy ludzie nałożyli klątwy na swoje rodziny do 3-4 pokolenia i uwiązały przyszłe pokolenia do tych demonów!

A co dzieje się dziś?

„W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Według katolików, uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na Jej wzór. Jest w tym wezwania do kształtowania autentycznej miłości do Ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.

3 maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski… 26 sierpnia 2006 w pięćdziesiątą rocznicę ponowienia Ślubów Jasnogórskich w klasztorze zebrało się ponad 200 tysięcy wiernych a tekst ślubów odczytał Kardynał Józef GlempWikipedia

Nie mów mi, ze mamy INNE czasy! To bzdura! Poczytaj jeszcze raz, i jeszcze raz i módl się aby Bóg ci pokazał duchowy wymiar tej warowni w Polsce! Nie chodź ślepy za ‚nowymi ruchami’ typu ekumenia! Badz studentem Słowa, znaj Jezusa i pozwól Mu mówić do ciebie!

Dzieci w Polsce są pochwycone przez demona już od wczesnych lat! Oto przysięga podczas tzw Pierwszej Komunii Świętej:

„„Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski! Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie. Dobra Matko pomóż mi zachować moje przyrzeczenie.””

Izrael czcił tzw. boginkę z następujących przyczyn:

 • w celu uzyskania ,błogosławieństwa’, na pola i obfitości jedzenia!
 • zdrowia, płodności
 • ochrony przed atakami

Popatrzmy co dzieje się w Rzymskim katolicyzmie:

Dożynki

Zabieganie o ‚błogosławieństwo’ . Przynoszenie plonów przed kawałek plastiku!

Czemu nie przyjść do Jezusa bezpośrednio? Czyż nie On jest jedynym pośrednikiem? Tak, ale katolicyzm ma innego Jezusa, małego na raczkach mamy! Isztar nosi Tammuza!

Pogańskie elementy Wielkiej Nocy:

„I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają! (10) A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. (11) A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. (12) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. (13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. 17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa!Ez 8 [zem-o-raw = ucieta gałąź, gałązka, odrośl!][aph= nozdrze, nos, twarz]

W tym wersecie widzimy starożytnie misteria, Tammuza, Baala!

Czczenie słońca o poranku praktykuje się w katolicyzmie pod pustacią tzw liturgii światła!:

„Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk „WIKIPEDIA

Święcenie ognia!

Niektórzy w Protestantyzmie robią podobnie i idą do zborów na tzw sunrise service– usługa o wschodzi słońca! Czy nie widzimy jak pogaństwo się zakorzeniło?

Nabożeństwo o wschodzie słońca !

Kadzimy wyobrażeniom!

Kadzielnica zwrócona ku obrazom, ikonom!

 • Zając- Freya, ‚boginka wiosny’ związana jest z zającami!
 • Jajko- symbol płodności oraz REINKARNACJI, czyli nauki z Babilonu! „U Słowian jajko związane było z kultem boga słońca, było symbolem solarnym, symbolem nowego życia, narodzin.[4] Było również uważane za potężny amulet przeciw czarom i złym mocom, występowało więc w obrzędach wiosennych i ku czci zmarłych.[5] Z kultury ludowej, w której jajko pełniło rolę talizmanu zabezpieczającego przed złem lub zaklinacza dobrego, symbolu zdrowia i życia, miłości i płodności wyrósł zwyczaj święcenia wielkanocnych pisanek. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Nadal jednak w swej pierwotnej symbolice (wynikającej ze słowiańskiej tradycji) jajka zdobione są przed Jarymi Godami, obchodzonymi współcześnie przez rodzimowierców słowiańskich.”Wikipedia

Polecam zerknąć także na strony:

http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/Orphic_Egg

 • Pisanki– pochodzą z Perskiego święta Nowego Roku zwanego Nouruz. ! Popatrzcie na podobieństwa! Persowie mogli ‚odziedziczy’ to od źródła, czyli Babilonu!

Stół Perski

Nouruz i Haft Sin

Stół w Polsce

Katolicyzm zrobił dokładnie to co Bóg zakazał! Skropił Isztar i jej rytuały i ogłosił je na cześć Boga! Robili to wcześniej w Izraelu i skończyło się dla nich bardzo złe!

 • Nabożeństwo o wschodzie słońca:””. Czczenie Horusa, bożka słońca!Patrz wyżej!
 • Płacz za Tammuzem, wielki post! Jezus jasno przeciwstawia się bycia smutnym z powodu tego co się stało z Nim! Jezus mówi w tym fragmencie: Popatrzcie na was! Czy jesteście zbawieni? Czy znacie mnie? Czy imię wasze jest zapisane w niebie? Czy idziecie do nieba? Jeśli nie, to niedługo będzie za późno: „A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. (21) Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. (22) Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. (23) Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się. (24) Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. (25) Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę. (26) A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (27) A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. (28) Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, (29) bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! (31) Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym?” Lk 23! W kontraście do tego, Innana, opłakiwała śmierć swojego syna- męża! :”[Innana ] lamentuje za tobą, mój Dummuzi, lament dochodzący do pustyni. .. O Dumuzi, o gładko mówiących ustach, o zawsze uprzejmych oczach…Chłopak, mąż, pan, słodki jak daktyl”. Nietrudno się domyślić, ze Innana, czyli Isztar, Asztarte popełniła z nim kazirodztwo!

Kim był ten tajemniczy Tammuz?

Ozyrys, jego odpowiednik w Egipcie został zabity, i poćwiartowany. Jego zona, Izyda odnajduje go i próbuje go ożywić za pomocą magii i zaklęć! Zwraca się ona do demonów śmierci i uprawia co dziś byśmy nazwali nekrofilia, by z takiego zespolenia narodziło się dziecko zwane Horus! Ciało Ozyrysa miało być poćwiartowane na 14 części, wiec ona je poskładała do kupy i zrobiła co byśmy dziś nazwali frankensteinem! Co ciekawe, brakowało jednej części, męskiego organu. Izyda zrobiła wkoło tego organu centrum jego kultu! Symbolem organu jest obelisk, który znajduje się w Watykanie!

Przyrodzenie Ozyrysa

Niedziela Palmowa obchodzona wokół Obelisku wg gazety The Star!

„Papież Francis rozpoczyna Mszę Niedzieli Palmowej na obelisku na Placu Świętego Piotra w Watykanie 24 marca” The Star

Cale świętowanie wkoło organu Ozyrysa można obejrzeć poniżej!

Czy zauważamy, jak jest to prześmiewanie się z prawdziwej ofiary Jezusa i jego zmartwychwstania? Ozyrys nigdy nie ożył, lecz miał służyć w ‚zaświatach’! Z Horusem i Ozyrysem związany byl Faraon!

Podobne wersje istnieją w innych kulturach!

Adonis zostaje zabity przez dzika! Adonis umarł w ramionach Afrodyty, która pokropiła jego krew nektarem. Mit o Dionizosie, mówi o jego rozczłonkowaniu przez Tytanów. Na Dionizosie oparto kulty misteriów! Attis, bożek samookaleczenia, śmierci oraz reinkarnacji! Attis miał odciąć swoje przyrodzenie.

Tradycyjny Babiloński koszyczek!

 • Śmigus dyngus– to starożytni rytuał i nazwy słowiańskich demonów!
 • Biczownicy z Filipin-

  W Meksyku

   

Filipińscy masochiści!

Przelewają krew, niczym kapłani Baala, którzy nacinali się nożami w czasach Eliasza! Ta krew to ofiara dla Baala!

Biblia nigdzie nie sugeruje by odgrywać poszczególnych scen! Ludzie dziś siedzą pod makieta tzw grobu Jezusa i beczą, siedzą w religijnym smutku, jaki daje świat! Jezus zmartwychwstał 2000 lat temu i nie ma Go w grobie!

„1) A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. (2) I zastały kamień odwalony od grobowca. (3) A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. (4) Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. (5) A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?Lk 24:5

„Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.”Obj 1

Kto zatem tam leży, jak nie Ozyrys, który umiera co roku!

Komu ta swiczka? Świętujemy bożka słońca?

Ohydne bałwochwalstwo! 2 Przykazanie: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” Księga Wyjścia 20

Innym pogańskim świętowaniem, związanym z wiosna, jest palenie Marzanny:

Topienie marzanny to starosłowiański, pogański obrzęd. Kukłę, symbolizującą zimę i śmierć, palono i topiono, aby przywołać wiosnę. Miało to zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.

Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, ozdabiano wstążkami, koralami. Tradycja nakazywała, by dziecięcy orszak z marzanną i gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej napotkanej wodzie – kałuży, stawie, rzeczce.

Kościół próbował zakazać tego zwyczaju już w XV wieku. Bez powodzenia. A dziś?

– Nie ma żadnego kościelnego dokumentu w tej sprawie, nie ma zaleceń dla proboszczów, katechetów – stwierdza ks. Sławomir Zyga, rzecznik kurii szczecińsko-kamieńskiej. – Palenie i topienie marzanny można uznać za ludową tradycję, koloryt kulturowy. Zmienił się charakter, znaczenie tego obyczaju. Można powiedzieć, że zanika on w sposób naturalny – zauważa ks. Zyga.” Tak, dla katolicyzmu NIC nie jest pogańskie, wystarczy pokropić wiechciem!

Światło lucyfera jest świętowane przez każdego popa:

Czczenie słońca

Symbol Ozyrysa?

Na Filipinach podczas tzw Flores de Mayo, klepią różańcowe mantry, ofiarowują kwiaty dla ikony, oraz PIEKĄ DELIKATESY I PRZEKĄSKI! A Ceronski, czy ekumenicy stoją i mówią : pokój? Pokój z czym? Z diabłem? Z Belialem by zdradzić Jahwe, i Pana Jezusa, dla … kłamstwa, oszustwa, misteriów Babilonu i herezji, która wiedzie miliony na wieczne piekło? Przenigdy!

Wg Wikipedii, Babilon ma znaczyć, oprócz pomieszania, także ‚bramę do nieba’! Alfons Maria Liguori w swojej książce: „Uwielbienia Maryi” nazywa Marie- Brama do nieba!Widzimy tu powiązanie? Dalej czytamy w Wikipedii:

Brama Isztar – monumentalna brama w starożytnym Babilonie, wzniesiona za panowania Nabuchodonozora II, który panował w l. 605562 p.n.e. i poświęcona była bogini Isztar. Była ona północną bramą miasta, otwierającą tzw. drogę procesyjną, która ciągnęła się aż do świątyni MardukaE-sagila.”

Brama babilońskiej Isztar, dziś w Berlinie!

My wiemy gdzie te ‚bramy ‚ prowadziły! Babilon, Królowa Niebios i brama Isztar prowadza ludzi w to samo miejsce…. do kontaktu z demonami! To, ze czcza dziś boginkę w katoliku, to tylko wypełnienie proroctw z księgi Daniela, identyfikujące skąd pochodzi ‚mały róg’ czyli Antychryst!

Jak już pisałem, święta z Babilonu jak Wielkanoc oraz Święta Bożego Narodzenia, będą elementem zwiedzenia Protestantów do babilońskiego kłamstwa!

Te święta i rytuały katolickie są brama do piekła, aby wypuścić babilońskie bożki!

Bóg wygłosił w Biblii proroctwo na temat Babilonu:

Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. (8) Babilon padł znienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć. (9) Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków! (10) Pan ujawnił słuszność naszej sprawy; pójdźmy i opowiadajmy na Syjonie o dziele Pana, naszego Boga! (11) Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię. (12) Podnieście sztandar przeciwko murom Babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie warty, wystawcie czaty, bo jak umyślił Pan, tak spełnia to, co powiedział o mieszkańcach Babilonu! (13″ Jer 51

Pan Jezus powtarza sad nad Matka Nierządnic, Watykanem:

„I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. (9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.”Obj 18

Czy jesteś jednym z nich, drogi czytelniku i chodzisz z Babilonem? Jezus wola abyś wyszedł i chodzi z Nim, pokutował i powierzył Mu swoje życie dziś! Nie jest przypadkiem, ze czytasz te słowa, Bóg zna czas nawiedzenia wiec nie zwlekaj i pomódl się ta oto modlitwa, bądź sam z serca na podobny wzór:

„Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzieki Jezus!”

Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest!

Bestia ‚wygasła ‚miedzy 1871 r. a 1929!

Pierwszy cios na papiestwo:

„W 1796 r. oddziały Francuskich republikanów pod zarządem Napoleona Bonaparte wkroczyły do Włoch, pokonały oddziały papieskie i zaczęły okupacje … i Loreto. General Bertier wkroczył do Rzymu  10 Lutego 1798 r i ogłosił Rzymska Republike, rzadajac od papy zrzeczenia sie tzw wladzy doczesnej… Kiedy ten odmówił, został wzięty jako jeniec i 20 lutego został odesłany z Watykanu do Sieny, a z tamtad do Certosy, kolo Florencji…napoleon „skierowal dziala w kierunku sypialni papieskiej” …Kiedy Pius XII stal się jeńcem, Napoleon nie zaoferował mu uwolnienia, lecz papa byl przenoszony w obszarze terytoriow Napoleona…Papa pozostał w niewoli przez ponad 6 lat i nie wrócił do Rzymu, aż do 24 maja 1814 r.” WIKIPEDIA

Cios nr. 2 i śmiertelna rana na głowie katolicyzmu:

„W 1870 r. Włoska armia pod dowództwem Rafaelo Cadony wkroczyła do państwa kościelnego[11 Wrzesień]. Rzym i Lacjum włączono do Włoch…Papiez ogłosił się więźniem Watykanu a rzad włoski przeniósł się z Florencji do Rzymu…Król w końcu zamieszkał w Pałacu Kwirynalskim[nazwany na cześć Kwiryna, bożka Rzymu, jednego z 3-cy Rzymskiej, obok Jowisza i Marsa[Zeusa i Aresa!]] Od 1 Lipca 1871 r. Rzyms stal sie oficjalna stolica Zjednoczonych Włoch i od tego czasu az do czerwca 1929 papieże nie mieli władzy doczesnej! WIKIPEDIA

Apostołowie mieli do czynienia z Jowiszem i Marsem!

„A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. 9Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, 10Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził. 11A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. 12I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. 13A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. 14Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc 15I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. 16Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami; 17Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. 18A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary.”Dz.Ap 14

„A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. 23Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. 24Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych 25Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. 26Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, 27Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. 28Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. 29Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. 30Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. 32A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. 33I tak Paweł wyszedł spośród nich. 34Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.”Dz.Ap 17

Areopag to inaczej skala Aresa[u Greków] bądź wzgórze Marsa[u Rzymian!]

Zanim diabeł powołał Papieski Rzym, w ks Daniela odnajdujemy następującą linie krwi Antychrysta:

 • Babilon – Isztar i Tammuz
 • Media/ Persja– Anahita i Mitra!
 • Grecja– Afrodyta i Adonis
 • Rzym-Wenus i Kupidyn
 • Papieski Rzym– ‚Maria’ i ‚mały bobas'[papież zapożyczył z pogaństwa by kontynuować tradycje z Babilonu! Widzimy stad jak Maria/ Asztarte została wyniesiona do pozycji bożka, i to ONA NIE JEZUS, który w katolicyzmie wciąż jest czczony jako mały bobas, ma być pośredniczka miedzy Bogiem a ludzmi!]. Nie mylić z Biblijnym Jezusem, oraz Mariam, która nie miała żadnego udziału w zbawieniu, sama potrzebowała zbawienia, i była grzeszna!

W innych cywilizacjach była ona znana jako:

 • Izyda, Horus- Egipt
 • Inanna,Dumuzi – Sumer
 • Asztarte, Baal- Ludy Semickie

Papiestwo użyło wizerunku Jezusa i Marii, i podłożyło pod nich, stare jak świat bożki! Pamiętasz, jak w Ezechiela 8, kobiety opłakiwały Tammuza? Dzis tzw wieki post służy właśnie ku temu samemu! Wielka Noc po angielsku znaczy Easter od Asztarte, Isztar i innej formy tego imienia! Czujesz? Stare kulty przetrwały dziś pod katolicyzmem, i ludzie czcza starego demona, Tammuza zamiast Jezusa! To skutek odejścia od Biblii i świętowania tradycji, które pochodzą z pogaństwa!

Weźmy się za Objawienie 17, w wersji KJV! Mamy oto:

 • pustynie– obrazująca pustynie duchowa i demony!
 • purpura i szkarłat- wg czarownic z Wicca, purpura to kolor ducha[demona] oraz symbol ‚boginki’! Natomiast szkarlat– „Reprezentuje pożądania. Zachęca podniecenie. Seksualność, fizyczny wigor, i żywotność. Ostentacyjny i manipulacyjne. Odwaga. Namiętny. Lotny.

Purpura

Szkarłat

 • złoto, kamienie szlachetne, i perły-„Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.„Ez 28. Stad czarownice uzywaja kamieni do czarow! To pochodzi od lucyfera!Katolicyzm również jest pełen bogactw, zagrabionych przez lata Inkwizycji, Krucjat i grabiezy wojennych oraz układów i układzików z królami, władcami itd!

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1371,title,Gdzie-sa-szlachetne-kamienie-z-pierscienia-prymasa,wid,13435889,wiadomosc.html

 • zloty puchar nierządu i obrzydliwości jej nierządu– oznacza to duchowy nierząd, podobnie jak Jezebel, która uprawiała duchowy nierząd z demonami! Powiązane jest to również z seksualnym nierządem!
 • Misterium[Musterion]– oznacza kontynuacje starożytnych misteriów, Isztar i Tammuza!Ukryte rzeczy, okultyzm!
 • Wielki Babilon[Megas Babulon]– nawiązanie do starożytnego Babilonu!
 • Matka[Meter]- odnośnik do Isztar, matki Tammuza!
 • Nierządnic[Porne]i Obrzydliwości[Bdelugma, bałwochwalstwo] Ziemi!
 • Pijana– oznacza duchowe upojenie, to przeciwstawienstwo ‚upojenia’, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie pod wpływem Ducha, wszyscy obecni tam [120], mówiło na językach ognia! Ta nierządnica ma swoja, demoniczna duchowość!
 • Krew świętych i męczenników Jezusa– tu chodzi o krew nowo narodzonych Chrześcijan wymordowanych przez wieki przez Inkwizycje! Świętymi są ci obmyci z laski w krwi Chrystusa, nie kanonizowani czy beatyfikowani wg babilońskich reguł katolicyzmu!

Tzw boginki, zwane również królową niebios, były związane ze ‚świętą prostytucja‚! Pamiętamy Aszery, Baale itd! Ta ‚boginka’ była również związana z magia, czarami, zaklęciami i rytuałami! Drogi czytelniku, katolicyzm para się właśnie tymi rzeczami. Jeśli dziwi cie, skąd tyle zła w katolicyzmie, to oto właśnie poznałeś odpowiedz! Czeczenie bożków, boginek zawsze prowadzi do nieczystości! Te boginki związane są ze ‚śmiercią‚. Możesz to zauważyć wchodząc do katolika, jak dosłownie czadzi trupskiem! Przy każdym ołtarzu, znajduje się relikwia, czyli szczątki zmarłych!

Msza katolicka, to nic innego jak forma czarnej magii, magii rytualnej! Elementy jak specjalny strój, monotonne śpiewy, rytuał, kadzenie, świece, asystenci,  specjalne rytualne obiekty: gong, kropielnica, zloty puchar! Powiedzcie, gdzie w Biblii, Jezus robił takie rzeczy? Człowiek w kapturze dokonuje słownego przywołania ofiary na kamienny ołtarz, i dokonuje ofiary! Czy to nie brzmi jak satanizm? Jezus symbolicznie złamał chleb i podał dookoła wino! Nie towarzyszyła temu żadna aura tajemniczości! Jezusa nie było tam w chlebie ani winie! Ofiara dokonana na krzyżu, sprzed 2000 lat, JEST NIEPOWTARZALNA! Katolicyzm, jednak mówi o bezkrwawej ofierze, jakby ograbionej z krwi i pitej z kielicha nierządu- złotego pucharu!

Jeśli jesteś katolikiem, to pokutuj, bo należysz do podróbki, z Babilonu, skąd pochodzi Antychryst! Ofiara tzw Eucharystii, i Transsubstancjacja to NIE OFIARA DOKONANA 2000 LAT TEMU NA GOLGOCIE, ALE CODZIENNA, BEZKRWAWA OFIARA I PRZYZYWANIE INNEGO JEZUSA, KTÓRY UMIERA TYSIĄCE RAZY DZIENNIE NA ZIMNYCH, KAMIENNYCH, KATOLICKICH OŁTARZACH DOOKOŁA ŚWIATA! JEZUS Z BIBLII WOLA: MOJA OFIARA DOKONAŁA SIĘ 2000 LAT TEMU! TO CO MACIE W KATOLIKU TO OFIARA Z HORUSA! TO ZAPRZECZENIE MOJEJ OFIARY!

A EKUMENIA, TO POCHODZĄCA Z PIEKŁA RODEM, PODRÓBKA ABY WCIĄGNĄĆ PROTESTANTÓW DO BABILONU I ZATRACIĆ ICH NA WIEKI! OTWÓRZCIE OCZY!

MARIA KATOLICKA, TO  Isztar, Asztarte, Afrodyta, Wenus! W ks Objawienia 1, czytamy o Jezebel, która cechuje się 4 rzeczami:

 • prorokini
 • nauka/ zwodniczość
 • cudzołóstwo
 • ofiary dla idolów

W katolicyzmie mamy :

 • aparycje ‚madonny’ alias Isztar, która daje ‚proroctwa’, inny duch komunikuje przekazy i dysponuje silami magicznymi
 • teologia katolicka, zaprzeczająca Biblie
 • duchowe, gdy oddają cześć diabłom i fizyczna, na skutek praktykowania nierządu duchowego, ludzie żyją w cudzołóstwie, nierządzie, zboczeniu, pedofilii!
 • bożkom stojącym w katoliku ludzie składają niezliczone ofiary- kłaniają się do nich, modlą się do nich, używają ich jako portalu do demonów, składają przyrzeczenia do nich!

W Objawieniu 18 czytamy, ze cale narody zostały zwiedzione przez ‚jej czary’!

Jak zatem dziś, w 2013 r. może stawać Protestanta obok kapłana Asztarty i wołać o pokój, jedność i ze ‚maja to samo!?’. Przez czary uprawiane w katolicyzmie jak msza, rytuały, modły na różańcu[mantry], ludzie sa zwodzeni, zamydlani, zaślepiani i w efekcie łażą z bałwanami! Sa jak w amoku od tych czarów! Jeśli jesteś Protestantem, to poważnie sprawdź jak stoisz dziś z Jezusem, wołaj aby ratował cie ze zwiedzenia!

Oto niedorzeczność: Modlą się wspólnie Żydzi, katolicy i Protestanci! Kto jednak poszedł gdzie? Czyściec, piekło, niebo?Żydzi nie wierzą w Jezusa, wiec jak mieli pojsc do nieba? Katolicy nie wierza, ze ktokolwiek spoza ich Babilonu idzie do nieba, oraz ze większość idzie do ‚czyśćca ‚, którego nie ma! Protestanci głoszą, ze Jezus zbawia, nie zmarli!

Bestia katolicka grasowała od 309 roku do  1871 r. co daje nam 1562 lata!

Miedzy 1871 a 1929 bestia została ‚puknięta’ przez armie Francji oraz Włoch- 58 lat!

Od 1929 do 2013 r. bestia znowu działa i zwodzi mieszkańców ziemi! Od jej ‚rezurekcji’ minęło 84 lata!