Skandal w Światowej Federacji Luteran

Skandal w Światowej Federacji Luteran

pobierz pdf:

Skandal w Światowej Federacji Luteran

Światowa Federacja Luteran powstała w Lund (Szwecji) w roku 1947. W jej skład wchodzą Luteranie ze Skandynawii(Szwecja, Finlandia, Norwegia) i inne(jak Polska). Jak widać jest to typowe aby włączył ludzi w większa całość, aby można je było sprawnie kontrolować.

Po II Wojnie Światowej, wykorzystując nastroje w Europie, papiestwo zabrało się za podejście Protestantów od środka. Ludzie tez zapominają, iż samo nazywanie się ‚po Lutrze’ nie koniecznie oznacza, ze ma się to za czym stal Luter! Wiele nominalnych ludzi pośród nich wprowadza nie tylko papiestwo, ale i zaprzecza Reformacje. Luter, ‚przebudzony’ Duchem Świętym miał osobista Reformacje. Dzisiejsi ludzie, powołują się na ‚dorobek’ Lutra, jedna bez otrzymania dotknięcia od Jezusa i Ducha!

Nowe pokolenia próbują zaprzeczyć historie. Rok 2016 oraz 2017 będzie czasem zdrady Reformacji i dowodem przejęcia Luteran przez katolików.

Każdy z kościołów, jak Kościół Szwecji, Kościół Norwegii, Kościół Finlandii, Kościół Islandii, Kościół Wysp Owczych, Kościół Holandii itd. nie tylko zaprzecza Reformacje ale i wprowadza między siebie dokładnie to co, robili Izraelici, gdy poszli do najpierw ekumenii ze światem, by potem przejść do ‚pełnej z nim jedności’.

Cytaty

I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. (6) Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. (7) Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery.”2 Ks. Królewska 23

Potem pisarz Szafan powiedział królowi: Kapłan Chilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi. (19) A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty, (20) po czym dał Chilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi taki rozkaz: (21) Idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu Pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze.2 Ks. Kronik 34

Prawdziwa Historia

Moc Ducha Świętego podczas Reformacji rozprzestrzeniała Ewangelie i nauki Reformatorów na lewo i prawo.

Szwecja

W Szwecji, za czasów Gustawa I Wazy, przyszła Reformacja do tego kraju. Gustaw I promował nauki Reformatorów i zerwał z papiestwem w roku 1544 w Vasteras. Obserwujemy tu Reformacje dokładnie taka o jakiej czytamy w ST! Gustaw I Waza wspierał drukowanie tekstów Reformatorów jak: Olaus Petri, Laurentius Petri czy Laurentius Andreae, który w roku 1541 dokończył pełną translacje Biblii Gustawa Wazy!

W Szwecji wstrzymano drukowanie katolickich książek oraz część pieniędzy, które zrobili na sprzedaży odpustów i innych przekazał król na spłacenie długów państwa!Zniesiono użycie ‚wody święconej’, czczenia zmarłych, msze typu requiem, wiele katolickich ‚dni świętych’. Nadano królowi prawo zniesienia klasztorów i ich konfiskaty.

Finlandia

W Finlandii reformacja dotarła za sprawa Szwecji. Korona szwedzka zajęła klasztory katolickie. Czołową pustacią przebudzenia w Finlandii był Mikael Agricola, który przetłumaczył Nowy Testament po Fińsku w 1548. Interesującym faktem jest to, ze przetłumaczone Biblie w różnych krajach przyczyniły się do uformowania języka tych krajów! Gdy Finlandia zajęła Karelię, Luteranie zabronili praktykowania Prawosławia.

Norwegia i Dania

W Królestwie Danii i Norwegii, Luteranizm stal się oficjalna religia. Czołowa postacią była osoba Johannesa Bugenhagena. Król Chrystian III poszedł za naukami Lutra. Katolicyzm był wstrzymany, konfiskowano klasztory. Zniesiono czczenie zmarłych, dni postu, celibat

Wyspy Owcze

Jesper Rasmussen Brochmand zajmował się Reformacja w tym miejscu.

Islandia

Reformacja dotarła tam w 1541 r. W roku 1584 przetłumaczono cala Biblie. Katolicyzm został zakazany, majątek wzięty przez władców Islandii. Przez więcej niż trzy stulecia, księża katoliccy nie mogli stanąć noga na tej ziemi.

Inne kraje

Reformacja dotarła do Szwajcarii (Huldrych Zwingli i jego 67 Wniosków, odpowiedniki 95 Tez Lutra). W Anglii, w roku 1537 Henryk VIII zerwał z papiestwem. Pod rządami Tomasza Cromwella wprowadzono Rozwiązanie Klasztorów. W 1560 r. powstała cala Biblia Genewska używana przez Johna Bunyana, Johna Knoxa. Wzięta na statek Mayflower przez pielgrzymów do USA.W 1611 powstaje Biblia Króla Jakuba, która jest do dziś jedna z poczytniejszych (i wg mnie najlepszych translacji Biblii!). W Szkocji działał John Knox, którego bala się Krwawa katolicka Maria. Akt Papieskiej Jurysdykcji z 1560 r. w Szkocji ogłoszony przez szkocki parlament (ważny do dziś!) ogłosił, ze papiestwo nie ma tam żadnej jurysdykcji ani autorytetu, zabraniając katolikom podejmowania jakiegokolwiek stanowiska w urzędach. Hugenoci działali we Francji. W Hiszpanii działał Julián Hernández. W XVI wieku, Królestwo Węgier przyjęło Reformacje!George Browne działał w Dublinie. We Włoszech byli Waldensi. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Reformacja zapukała w latach 1520′. Gdańsk, Toruń i Elbląg były jednymi z miast gdzie ludzie się nawracali (stad dziś tam promują ekumenizm!). Do Polski docierał Luteranizm, Kalwinizm, a także Mennonici i Bracia Czescy. W 1563 r. powstała Biblia Brzeska. Mikołaj Rej czy Andrzej Frycz- Modrzewski byli Protestantami. Primož Trubar dokonał przekładu Biblii na język słoweński.

Czytaj tez:

Ulf Ekman jest Szwedem i uprawiał ekumenie…

Zielonoświątkowi pastorzy spotykają papieża, setki Zielonoświątkowców słuchają jak przemawia

Dzisiaj

Dzisiaj Luteranie w krajach jak Szwecja, Finlandia, Islandia, Norwegia, Dania, Holandia itd. pomimo, ze są w przeważającej większości, stali się nominalni. Dziś wszędzie tam, gdzie była i jest Reformacja, katolicyzm próbuje ja przejąc i zniszczyć. Kontr-reformacja zmieniła nazwę na ekumenie.

W Szwecji wprowadzili ordynacje kobiet na pastora czy biskupa (Biblia nie ma odpowiednika ‚pastorki i biskupki‚, a jedna ma prorokinie!). Obecny biskup Kosciola Szwecji, który ma się spotkać 31 Pazdziernika 2016 r. z papieżem Franciszkiem, jest kobieta. Antje Jackelén jest ‚arcybiskupka’ w Uppsali i prymasem Kościoła Szwecji!

Kościół Szwecji dopuszcza tez sodomitów do pulpitu. Od 20 wieku pobiegli za ‚lewica’ i ‚prawami człowieka’. Odrzucili Reformacje, zachowując ubiór i krzesło. W 2009 lesba Eva Brunne została pierwsza biskupka- pedałem na świecie. Od lat 1960′ w luterańskim kościele ordynują kobiety jako pastorów. Od 1994, mężczyźni, którzy oponują tej ordynacji nie mogą zostać pastorem! (za Wikipedia). Od 2009 r. zarządzili ‚małżeństwa pedziów’.

Kościół Szwecji należy do papieskiej Światowej Rady Kościołów.

Kościół Islandii jest zarządzany przez następna ‚biskupke’ (ale brzmi!)Agnes M. Sigurðardóttir. Ordynują kobiety i ‚błogosławią’ co Bóg nazwał ‚obrzydliwością’ czyli sodomitów. Podobnie jak w przypadku Szwecji, są w Ekumenizmie oraz Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) czyli skupiska staro-katolików, Prawosławnych, anglikanów i upadłych Protestantów!

Kościół Norwegii został oddzielony od Państwa w roku 2012. W 2015 r. wprowadzili ‚małżeństwa sodomskie’.

Kościół Danii przoduje w udzielaniu rozwodów, ponownego zamążpójścia, ordynacji kobiet. Od 2009 ‚błogosławili’ pedzie by w roku 2012 ‚ewoluować ‚ do ‚małżeństw’. Dodatkowo istnieją pedzie pastorzy i ‚pastorki’! Król nie może być katolikiem. Sodoma I Gomora, upadek duchowy i zwiedzenie!Smród Sodomy podchodzi przed Boży nos!

Kościół Finlandii, z arcybiskupem, Kari Mäkinenem, który wolał o zboczeńców w 2013 r. W tymże roku, Kari spotkał się ze ‚świętobliwością’ Benedyktem XVI. Ordynują ‚pastorki'(muszą zapuszczać brodę i nosić garnitur!). ‚Modłą się’ o pedziów.

Kościółowi Wysp Owczych przewodzi Jógvan Fríðriksson. Ordynują kobiety.

31 Października 2016 roku do Lund ma przyjechać papież Franciszek. Przyjeżdża na ‚wspólną celebracje’ 500-lecia Reformacji! JP II był w Szwecji w roku 1989.

JP II przywozi ducha katolicyzmu i ekumenii do Szwecji cz.1

JP II przywozi ducha katolicyzmu i ekumenii do Szwecji cz.2

Czemu wybrali Lund? Bo było to centrum katolicyzmu przed Reformacja. Na oficjalnej stronie Kościoła Szwecji ‚arcybiskupka’ Antje Jackelén wyczekuje na ta wizytę: (film)

Będzie wspólne nabożeństwo w kościele w Lund aby uczcić 500-lecie Reformacji. Na to wydarzenie zaprasza Światowa Federacja Luteran oraz kościół katolicki, a jednym z obecnych będzie papież Franciszek. Cieszymy się, ze Kościół Szwecji i diecezja katolicka w Sztokholmie będzie organizować to wydarzenie”

Antje dalej twierdzi, ze Luter zakwestionował nauki katolicyzmu ‚w jego czasie’. Marcin Luter odszedł w 1547 r. Katolicyzm nie tylko się ‚nie zreformował’ ale wprowadził herezje nieznane Lutrowi:

1834- Niepokalane poczęcie Maryi

1870- Papieska Nieomylność

1931- Matka Boska

1960- Wniebowzięcie Maryi

Po dziś dzień katolicyzm sprzedaje odpusty. Odpusty parafialne, uroczystości odpustowe, msza święta odpustowa, papież Benedykt XVI nadawał specjalne odpusty. Papież Franciszek ogłosił w 2015 r. Jubileuszowe Odpusty! JP II w „Incarnationis Mysterium” pisze: „Odpusty pokazują pełnie Ojcowskiej miłości…”zapowiadając Jubileuszowy Odpust.

Na uroczystości maja być obecni:

  • Kurt Koch, Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan (prawe ramie papieskie obok lewego- Światowej Rady Kościołów)

  • Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luteran

  • Dr Munib A. Younan, prezydent Światowej Federacji Luteran

  • Antje Jackelén, arcy-biskupka Kościoła Szwecji(Luteranie)

  • Papież Franciszek, głowa katolicyzmu i Antychryst

Luteranizm został przejęty odgórnie przez kontr-reformacyjnych jezuitów. Miedzy 2008 a 2017 ogłoszono ‚Dekadę Lutra‚ (nie historycznego, ale papieskiego).

Rok 2017 oznacza:

  • 50 lat dialogu ekumenicznego między pseudo-Luteranami a papiestwem

  • 70 lat istnienia Światowej Federacji Luteran

  • 500 lat Reformacji

Nie chcą oni jednak zaprezentować światu prawdziwej Reformacji! Reformacja z historii była odłączeniem się od nie-kościoła. Reformacja, która oni chcą ‚sprzedać’ ma być ‚jednością’. Marcin Luter ma zostać ‚re- egzaminowany’. Zamiast historycznego Lutra, który nazywał papiestwo Antychrystem- chcą prezentować Lutra- katolika…Najgorsze jest to, ze nikt nie Protestuje…Martwe kościoły są zbytnio zajęte bieganiem na ekumenizm…

Nie zapominajmy, ze Bóg użył Lewi Pethrusa, przedstawiciela Ruchu Pentekostalnego w Szwecji, który ewangelizował Europe, przynosząc ognień Ducha wprost z Azusa. Dwóch innych Szwedów, pastorzy Daniel Berg i Gunnar Vingren wyjechali do Brazylii i tak powstały Zbory Boże z liczba 100, 000 zborów i 2,5 miliona członków!

http://www.adbelem.com.br/

Dziś nie potrzeba nam kolejnych, politycznie poprawnych kleryków. Potrzeba Eliasza, aby zrzucił ogień i zakwestionował diaboliczny i ekumeniczny status-quo! Potrzeba nowego Lutra, który w Duchu przybija 95 Tez, wywołując rewolucje na całym świecie! Po jego wystąpieniu przeciwko papieżowi, wielu myślało, ze Lutra ‚Bóg powali na ziemie’…Nie tylko nic się nie stało (co ma Bóg wspólnego z bałwanami?) a ‚zapalili się inni’!Potrzeba Zwinglego, Knoxa, Pawła!

Chrystus jest jedyna droga do zbawienia…ktokolwiek szuka bądź prowadzi do innych drzwi jest morderca dusz i złodziejem!…Ktokolwiek odpuszcza grzechy za pieniądze, jest kolega Szymona [Maga]i Balaama i posłannikiem samego diabla…” 67 Tez Huldricha Zwingli

Czas jest aby obudzić się i zrozumieć,ze Protestantyzm jest infiltrowany!

Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, (30) nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Dzieje Apost. 20

nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, (5) a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała.List do Galatów 2

Inna sprawa jest, ze wiele ludzi podłącza się pod Ruchy, nie przezywając tego samego! Luteranie potrzebują poruszenia Ducha, nie wskazywanie na to, ze ‚ich korzenie sięgają Reformacji’! Popatrzcie na martwotę waszego ruchu!

Ruch Pentekostalny nie może, jak robot powtarzać- Tożsamość! Pasja! Azusa! Pytanie jest czy chodzisz w namaszczeniu, czy widzisz jak Duch Święty manifestuje się w twoim życiu pośród znaków, cudów i zrozumienia Słowa!Inaczej jesteś chodzącym muzeum, patrzącym co inni robią, oglądającym TV!

Bert Farias pisze:

Słyszałem sp. Kennetha E. Hagina jak mówił, że jeśli wierzący, nie mają pewnego rodzaju temperamentu, to nie są warci centa. Jest prawda w tym stwierdzeniu. Święte oburzenie może poruszyć wiele rzeczy dla Boga.”

Żyjemy w mdłym, bez-konfrontacyjnym chrześcijaństwie i dlatego świat depcze po naszych wartościach… usuwa modlitwy i chrześcijaństwo z naszych szkół, zmusza do pokłonu przed ich sodomskim programem,kradnąc naszych nawróconych. Jesteśmy bezsilni, bo jesteśmy mięczakami. Wstań, Kościele!…Nadszedł czas, aby głosić Ewangelię konfrontacyjna bez kompromisów. Nadszedł czas, aby wystartować do walki.”

http://www.holy-fire.org/

Czas porzucić ekumenizm!Czas zobaczyć co się dookoła dzieje!Wyjdź z sodomskich zagród! Wyjdź z odstępstwa i letniości!Czas zobaczyć u wielu z was suchość życia, które potrzebuje namaszczenia Ducha!Nie patrz na innych! Szukaj mocy z wysokości! Wołaj aby Pan Jezus zrzucił ogień na ziemie i zapalił ludzi!

Amen!

P.S Sądząc po dzisiejszym kierunku do którego pchają ‚liderzy Protestanccy’ może czytelnik nie będzie się dziwił, gdy za niedługi czas te same praktyki co przyjęli Luteranie trafi do Kościołów Zielonoświątkowych. Sodomia za pulpitem i w ławce, masowe rozwody i ponowne zamążpójścia, ekumenizm i dialogi międzyreligijne (każdy z wymienionych kościołów w Skandynawii angażuje się również w dialog miedzy-religiami!), ordynowanie ‚pastorek’ i ‚biskupek’. Celem jest, jak się wydaje ‚Jeden Katolicki Kościół’- ks. Objawienia 13.

https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/

https://antyekumenia.wordpress.com/