Ekumenicy pośród Zielonoświątkowców stopniowo wprowadzają katolickie święta i obchody

Ekumenicy pośród Zielonoświątkowców stopniowo wprowadzają katolickie święta i obchody
Gdy świat i pogaństwo dostaje się do umysłów – następuje fizyczna reakcja na nie w postaci obchodów tego co świętuje świat. U tych co zaprzedali się ekumenizmowi- można zobaczyć uczestnictwo nie tylko w pogańskich Świętach Bożego Narodzenia, ale i mamy wzmianki o Adwencie i innych katolickich wymysłach. Stare demony, ciągną ich do świata, który umiłowali. Niedlugo zobaczycie inne elementy katolickie- witraże, obrazy, celebracje karnawału, itd. Ekumenia to dewolucja do katolicyzmu. Każdy kto bierze w niej udział, ma jedność z nierządnicą- i…poniesie jej grzechy na sobie i swojej rodzinie.
Izrael wyszedł z Egiptu, by oczyścić się od świata- jednak ekumenizm w Ziemi Obiecanej spowodował, że do świątyni ich serc i fizycznej wstawili symbole i kult okolicznych pogańskich narodów. To ekumeniczna dewolucja, to powrót do mroków katolickich…