Rosyjski Rząd ogłasza Świadków Jehowy jako „ekstremistyczny kult” i rekwiruje ich majątek w wysokości 15 milionów $.

W ramach „obławy na ekstremistów” w Rosji, Vladimir Putin ogłosił, że praktyki i wierzenia Światków Jehowy są „ekstremistyczne”(Russia Today). To otworzyło drogę, aby dobrać się do ich posiadłosci i majątku. Putin ogłosił, że Świadkowie Jehowy stanowią zagrożenie dla społeczeństwa Rosjan oraz bezpieczeństwa narodowego Rosji. 

Sąd Rosyjski zakazał tamtejszych 395 organizacji, rekwirując nieruchomości na kwotę 881 miliardów rubli (około 15 milionów $), ponieważ organizacja miała ich używać w sposób nielegalny…

W Rosji krajobraz religijny wygląda następująco: 41% to rosyjskie Prawosławie, Islam to aż 6.5%, 13 % ateistów. Świadków Jehowy ma tam być tylko 175,000 a Protestantów 300,000.

Ciekawe czemu wzięli pod lupę Świadków? Patrząc na ataki ekstremistyczne- w ostatnich latach było ich kilka i każdy przyszedł ze strony Islamu. Patrząc na statystyki- Rosja ma aż 9,400,000 Muzułmanów! Europa jest nimi otoczona i w razie wojny- ataki będą ze wszystkich stron.

Nauki Świadków to herezja, ale czemu określić ich „ekstremistami”? The Interpreter pisze, że od czasów gdy Putin objął władzę, powstało aż 7,500 meczetów!!!

Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań…

Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań…

Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań

(Pobierz pdf!)

Czy nadeszły czasy myślo -zbrodni, ataku na prawdziwe prawa człowieka, wolności słowa, wolności artystycznej,wolność prasy, wolnomyślicielstwo, wolność akademicka, wolność intelektualna a także cenzury internetu,blogów, książek, przekonań i regulacji mediów?

Przez wieki oglądaliśmy tego przykłady. Ile setek lat ludzie walczyli, aby moc głosić Ewangelie i nazwać rzeczy po imieniu? Czy pamiętamy z historii czasy Inkwizycji i Indeksu Ksiąg Zakazanych? Oglądaliśmy już doskonale przykłady cenzury religijnej, a także politycznej. Czy pamiętamy czasy komunizmu? Czy przychodzi nam żyć w systemach niczym z krajów typu Północna Korea?

Już w czasach Jezusa, religijni ludzie próbowali grozić i zastraszać ówczesnych Zielonoświątkowców/Charyzmatyków poprzez religijne kary oraz prawo. Osoby, które nie zgadzały się z ówczesnym systemem religijnym, były karane w społeczeństwie, zostały usuwane z synagog, szkalowane z powodu ‚nie dostosowania się do ich wymogów’. ‚Ostrzegano’ przed nimi wierzących: (Dzieje Apostolskie 4)

(1) A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, (2) oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie; (3) ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia; był już bowiem wieczór. (4) Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. (5) A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi, i uczeni w Piśmie (6) oraz Annasz, arcykapłan, i Kaifasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. (7) I postawiwszy ich pośrodku, pytali się: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?“

Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, (16) mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć; (17) lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. (18) I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. (19) Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; (20) my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. (21) A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud; wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało;“

Religia była oburzona, iż uczniowie lamia konwencje. Jezus przepowiadał, ze w końcu czasów istniejący system, będzie prześladował tych co waza się mówić i myśleć inaczej niż popularna linia zachowań oraz myślenia! (Jana 16:2). W 15 wieku każdego kto nie zgadzał się z systemem katolickim, nie tylko usuwano ale i obkładano klątwą. Te osoby były szkalowane jako persona non grata.

Kościół Protestancki był prześladowany przez religie katolicka, która używała wszelkich sil, aby blokować ich wpływ w każdym państwie, gdzie katolicyzm roztaczał głęboki wpływ.

Dzisiaj w tle wydarzeń możemy zobaczyć powstający nowy ruch- Ekumenizm. Coraz odważniej chcą oni nie tylko zmienić myślenie, ale i wyprzeć wszelkie doktryny, historie oraz głosicieli innej od nich ‚ewangelii’. Rodzi się światowa religia, zapowiadana w Obj 13. Bedzie ona ogarniała cały świat i wyznaczała normy religijne, myślowe, co dobre a co źle, co jest od Boga a co nie! Stad cala kampania typu: nie osadzaj, nie krytykuj, nie myśl sam, nie analizuj, nie dochodź…bo…będą tego skutki.

Patrząc na Dzieje Apostolskie obserwujemy zachowanie religii. Najpierw próbowali debatować. Potem wrzeli gniewem, gdy nic nie udało im się osiągnąć. Następnie uciekali się do zastraszań oraz gróźb. Gdy to nie pomagało, a liczba słuchaczy Słowa wzrastała, uciekli się w końcu do jawnego prześladowania.

W historii religia szalała gniewem, dopóki świeckie ramie (Rewolucja Francuska, rewolucje we Włoszech, itd) nie położyły kresu religijnemu szaleństwo i embargo. Dziś pracuje się aby myślenie inne niż ekumeniczne nie było akceptowane. Na razie stosuje się techniki ośmieszania, izolacji, dowcipu, unikania ale co zrobią jeśli ludzie zaczną budzić się do prawdy na temat ekumenizmu? Potem pojawia się hasło jako ekstremizm, ‚nie tego ducha’,

Jeśli ekumenizm jest ‚tak dobry’ dlaczego ktoś miałby oburzać się jeśli jego osoba jest wymieniona w artykule? Czego się wstydzić? Czy jeśli pastor bierze udział w ekumenizmie, to czy nie powinien walczyć o słuszność tego? Czy bałby się aby go podciągnięto pod promotora tego systemu?

Czy spotkaliście się kiedyś, aby dziennikarz pisał artykuł a reporter prezentował reportaż w takim stylu: są pewne osoby, ale nie podamy kto, jest pewne działanie ale ich nie nazwiemy? Niedorzeczność. Niedomówienia. Podejrzenia. Poszlaki?Dodatkowo dzisiaj niektórzy zdają się atakować posłańca. Czasem mam wrażenie, ze niektórzy ludzie myślą, ze osoba obnażająca ekumenizm wkłada słowa w usta ludzi, może każe im coś powiedzieć albo ich wysyła ‚na ekumenie’…Czy spotkaliście się z takim myśleniem?

Czy bracia i siostry w kościołach Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych napotkali na przykłady cenzury? Jedynie oficjalna linia się liczy. Inni maja milczeć? Tak wiele słyszymy tez o miłosierdziu, przebaczeniu, tolerancji, jedności ale czy to rzeczywiście ma odpowiednik w rzeczywistości? Jeśli nie zgadzasz się na ich ‚oficjalna i jedyna uznana linie myślenia, głoszenia, przedstawiania tematu’ to czy rzeczywiście są tacy miłosierni? Przypadki można by mnożyć…Jaka będzie odpowiedz?

Pielgrzymi odłączyli się od skostniałej i narzucającej się instytucji Kościoła Anglii. Ustawa jednolitości z 1558 nakazywała przymusowe chodzenie do budynku pod kara jednego szylinga za opuszczenie każdej niedzieli oraz ‚święta’!

Separatyści uznali, że ich różnice z Kościołem Anglii były nie do pogodzenia, a ich nabożeństwa powinny być organizowane niezależnie od przywilejów, tradycji i organizacji centralnego kościoła“Wikipedia

Kościół Anglii tak się zapuścił, ze takie myślenie uznano za działalność wywrotowa. Czy czeka nas to samo w 21 wieku? Purytanie byli zmuszeni płynąc do Ameryki by moc żyć w prawdzie!

W dzisiejszych czasach, coraz częściej konfrontowanie czegokolwiek staje się ‚grzechem’. Osoby indoktrynujące ludzi na ekumenizm chcą pozostać anonimowe, podczas gdy działają na cala parę w dalekosiężnych i licznych projektach. Cel? Od środka prze-indoktrynowac wierzących aby porzucili to w co wierzą, aby dostosowali się do planów opracowanych przez Jezuitów podczas Soboru Watykańskiego II. Naprawdę, pod tak wielkim ogromem informacji, osoba nie może zobaczyć w tym nic innego jak masowego spisku.

Imprimatur religii, Imprimi potest oraz Nihil obstat. Index Librorum Prohibitorum

Jeszcze jedna kwestia. W 21 wieku mamy dostęp do aplikacji jak Word, OpenOffice, i szereg innych, stad każdy może wydać książkę, zrobić publikacje i tanim kosztem podzielić się nimi z czytelnikiem. Co w tym złego?

Ano, ze każda osoba z kościoła Zielonoświątkowego czy Charyzmatycznego mogła by teoretycznie coś napisać, nagrać i wydać. I to jak widać bardzo boli wiele osób.

Kiedy nie było Facebook’a, Twitter’a, You Tube i ogólnodostępnego dostępu do internetu- ludzie mogli robić coś, a wydawanie książek wiązało się z kosztami ale i musiałeś mieć zgodę i imprimatur od szefostwa. Dzisiaj pojawiła się nowa możliwość opowiedzenia i obnażenia czegoś, co się dzieje- wielkiej ilości ludzi. Ludzie, którzy od lat mieli wydzielana wiedzę, uczeni byli jak się zachowywać jak nie, a wiedz należała do ‚wtajemniczonych’ i ‚na stołku’ są spragnieni wiedzy i informacji. Nie było to jednak kiedyś możliwe.

To przeraza wielu…Jeden pastor lamentował, ze dziś wszyscy wszystko wiedza szybciej niż pastor. Istotnie. Wieści rozchodzą się szybciej niż kiedykolwiek! I nikt nie jest w stanie nic ukryć!

Osoby zainteresowane chowaniem kontrowersji pod dywanik mogą się dziś bardzo zawieść. Jezus w Biblii nakazuje, aby dbać o doktrynę i ostrzegać przed herezja bijąca dziś oknami, drzwiami i …kominem! Interesujące, ze w Słowie Bożym, podobnie jak w gazetach, używali imion i nazwisk autorów, którzy głosili herezje: Hymenaus, Alexander, Philetus i inni. Jak inaczej ludzie maja wiedzieć o kogo chodzi? Te oczywiste rzeczy chce dziś religia zabronić.

W przeszłości książki które ktoś uważał za ‚sprzeczne z ich oficjalna linia’ zostały palone, zakazywane i cenzurowane. Wiele książek przechodziło edycje, były czytane pod katem zgodności z polityczna poprawnością, ‚oficjalna linia działania’, często ogołacano je z ‚kontrowersyjnych’ fragmentów! Pastor z Ameryki mówił kiedyś na kazaniu, iż był u kilku autorów, większość nie chciała tego publikować (Mówimy tu o Chrześcijanach!). Tam gdzie się zgodzili, chcieli aby wyedytowac ‚kontrowersyjne’ fragmenty odnośnie ‚uwalniania wierzących z katolickich demonów’! To przecież żadna kontrowersja. Pastor założył własne wydawnictwo i jego publikacje są dostępne w formie nieokrojonej po dziś dzień! (Win Worley- WRW Publications)!

Co ciekawe, ataki na tych którzy obnażają katolicyzm oraz ekumenie zwykle nie pochodzą ze świata. Przekonać się mógł o tym Jack Chick. Jego literaturę atakowali zarówno katolicy jak i ekumeniczni Protestanci! Nic się nie zmieniło! Do dnia dzisiejszego istnieje kilka miejsc w Europie gdzie możesz zamówić te materiały! Czy znasz jedno miejsce w Polsce?

Ludzie zostali wystraszeni dziś wzburzaniem status-quo. Kościół Pierwszego Wieku poprzez głoszenie Prawdy doprowadził do podziałów pośród panującej ówcześnie religii Judaizmu (Nie Myślic ze ST!). Społeczeństwo było rozdarte na pół. Również wśród Faryzeuszów.

Wielu z nich wybierało życie w ukryciu. Bali się narazić liderom z powodu konsekwencji- ostracyzm ze społeczeństwa, rodziny, usuniecie z synagogi i ogłoszenie ‚heretykiem’! Współczesne Chrześcijaństwo chce stworzyć ‚polityczne poprawne’ Chrześcijaństwo…aby nikt nie obraził się. Aby duch religii nie był zagniewany. Na taki kompromis nie szedł pierwszy kościół. Chciałbym przypomnieć Protestantom, Zielonoświątkowcom ze te ruchy miały zawsze przeciwników! I woleli oni powiedzieć swoje i stać za Prawda, nawet gdy była ona bardzo niepopularna.

Dopiero gdy wierzący wybierali zaakceptować herezje, tolerancje i szacunek- wówczas masowo szli w zwiedzenie. Z tego powodu wielu dziś płaci życiem wiecznym.

Pytania do przemyślenia:

  1. Czy będę stal za Prawda, gdy nie jest ona oficjalna doktryna i postępowaniem?

  2. Czy będę walczył o wierzących, mówiąc im Prawdę?

  3. Czy będę służył Jezusowi, nawet gdy religia i liderzy wrzą, ponieważ oni maja ‚inne zdanie’?

  4. Czy wybiorę pozostać wierny Prawdzie i Jezusowi, gdy obok tłumy ciągną do zwiedzenia?

  5. Czy gotowy jestem wzburzyć status-quo i milczenie, gdy trzeba otworzyć usta i głosić?

  6. Czy wybiorę drogę ‚pokoju, tolerancji i szacunku’ aby nikt mnie nie posadził ‚o fanatyka’?

  7. Czy wybiorę wierność Jezusowi ponad wierność do zboru, pastora czy innych?

Na koniec chciałbym zaprosić czytelnika, jeśli nigdy nie poznałeś Biblijnego Jezusa, abyś zawołał do Niego, gdziekolwiek jesteś! Wyznaj Mu swoje grzechy! Przyjmij Go do serca jako Pana i Zbawiciela.

Roześlij ten artykuł do wielu zainteresowanych osób. Pamiętaj, ze ‚w czasach uniwersalnego oszustwa- powiedzenie prawdy jest aktem rewolucyjnym’!

Amen!

Poczytaj takze:

Dzień Dziękczynienia

Prezydent Komorowski- Przeciwnicy Unii, homo i Islamizacji to EKSTREMISCI

Prezydent Komorowski- Przeciwnicy Unii, homo i Islamizacji to EKSTREMISCI

Czyli nowa definicja ekstremizmu!

„Bronisław Komorowski zauważył również, że „Polacy należą do społeczeństw zachowujących wysoki poziom euroentuzjazmu” dodając, że jednym ze źródeł tego zjawiska jest przekonanie, że elementem bezpieczeństwa międzynarodowego jest udział w projektach UE i NATO. – Nie napinajmy strun, napędzając siły w poszczególnych krajach Europy przeciwnym wyznawanym wartościom – zaapelował. – W Polsce jeszcze nie ma środowisk ekstremistycznie nastawionych do UE. Podkreślam –  jeszcze – w przyszłości pewnie będziemy musieli zmierzyć się z siłami kwestionującymi integrację europejską – ostrzegł. Jego zdaniem należy wykorzystać, to co jest źródłem atrakcyjności nowej części Europy i krajów spoza UE. „Onet.pl

„Za formacje ekstremistyczne uważa się IRA, ETA, Czerwone Brygady, Frakcję Czerwonej Armii, Hamas, Hezbollah.”Onet.pl

Posluchac go mozesz tutaj (po Polsku)(od 53 min!):

Jak widac redefiniujemy dzis pojecia i tzw Eurosceptykow stawiamy na rowni z Islamem! To samo bedzie mialo miejsce odnosnie ekumenizmu. Jak pisalem wiele razy- osoby, koscioly, pastorzy, ktorzy nie zgodza sie na ekumenie z Rzymem beda wlasnie podciagnieci pod takie pojecie! Wierzacy w Slowo Boze to radykal, fanatyk, wichrzyciel itd. Echa tego typu zachowan mozna juz bylo slyszec zza pulpitow i drewnianych law.

Religijne ramie globalizmu- ekumenizm jak i inne jego ramiona beda co roku cisneli w kierunku rozpadu denominacji, granic, plci itd. Czas jest wstac i oponowac. Na Polske przyjda zmiany po ktorych wielu bedzie zaszokowanych…

Jezus zbawia!

http://www.globsec.org/globsec2015/panellist/bronislaw-komorowski

http://www.globsec.org/globsec2015/panellist/ewa-kopacz