„Odnowa” „w Duchu Świętym”?

Papiestwo, po zgarnięciu szufla denominacje bez Ducha Świętego, jak Baptystów, Metodystów, Luteran i Reformowanych- teraz ostrzy zęby na ich największych wrogów- tj Zielonoświątkowców i Charyzmatyków.

Ruch Zielonoświątkowy zaczął się na początku 20 wieku. Ruch Charyzmatyczny, w latach 60′. Na początku były szkalowane i oznakowane jako sekty. Potem papiestwo zrozumiało, iż zignorowanie ich nie zatrzymało ich szybkiego wzrostu. Pamiętam jak czytałem artykuł o pielgrzymce papieża do Brazylii, ten ganił tamtejszych „biskupów” katolickich ze „doprowadzili do takiego stanu”.

Katolicyzm potrzebował nowych metod. Aby ludzi złowić by wzięli fałszywy banknot 200 zł, trzeba… takowy wyprodukować. Musi maksymalnie przypominać oryginał, i w ten sposób wielu się nabierze…

Narodziła się „Odnowa”. Pomysł wzięli od Zielonoświątkowców. Zamiast posępnie siedzieć z różańcem w reku w ławkach parafialnych, teraz wznoszą go do góry, podrygując do nowoczesnego brzmienia(często wprost zjechane piosenki Zielonoświątkowców / Charyzmatyków!).

Co zmieniło się? Nic. To nowe opakowanie aby przyciągnąć młodych. I statystycznie, spośród pastorów i wierzących, którzy odpadli od wiary i zostali na nowo zaprowadzeni do stajni katolickiej, niczym osioł marchewka, 90% albo więcej- upadło przez „Odnowę”.

Odnowa” to nic innego jak nowy sposób na „ożywienie” starego, bałwochwalczego katolicyzmu. W historii były takie ruchy, gdy np. Hinduizm i Buddyzm przeżywały fale stagnacji…

Odnowa” to nic innego jak „ożywienie” starych praktyk katolicyzmu. Wystarczy pójść na ich strony. Uczestnicy „Odnowy”praktykuja rozaniec, uważają,ze „duch”, którego im dali jest od Maryi(tak pisze na ich stronach!) oraz klękają i adorują zamkniętego w tzw tabernakulum „opłatka”…

Odnowa” znana jest z czczenia Maryi i wg danych na ich stronach, już w roku 1983 cala „Odnowa” została zawierzona Królowej Nieba przy uczestnictwie kardynała Suensa (Fakty historyczny: Léon-Joseph Suenens był naczelna osoba związaną z ekumenicznym Soborem Watykańskim II.). Miejsca takie jak Medjugorje, są miejscami, gdzie znajdziesz przedstawicieli „Odnowy” jak czcza u stop Królowej Nieba…

Niektóre grupy „Odnowy” nazwały się na część Maryi.

Miedzy 31 Maja a 3 Czerwca odbędzie się w Rzymie jubileuszowa konferencja z okazji 50 lecia „Odnowy”. Na konferencje zaproszeni są nie tylko ci z katolickiej „Odnowy” ale i Protestanccy Charyzmatycy.

W każdy dzień odbędą się „jubileuszowe msze”. Czytamy na ich stronie o udziale polskiego „biskupa”Grzegorza Rysia, który dwoi się i troi by rozprowadzać katolicyzm przez ekumenie. Zaproszony jest m.in. czołowy „historyk Ruchu Zielonoświątkowego w USA”, Vinson Synan, który będzie brał w oficjalnej „inwokacji Ducha Świętego” obok „liderów odnowy” dnia 2 Czerwca.

Na imprezie ma przemawiać papież Franciszek.

Inne atrakcje to wspominana „Msza Jubileuszowa”(czyli krzyżowanie Jezusa na nowo w bezkrwawym rytuale), „Ekumeniczne spotkanie Charyzmatycznych ‚Chrześcijan’”, „Msza z Maryja w górnej izbie”, „Msza Pięćdziesiątnicy” czy chociażby „Czuwanie Pięćdziesiątnicy ze ‚Świętym Ojcem’”.

Jednym z czołowych hymnowi ma być „Matka Pięćdziesiątnicy”, autorstwa osoby z Brazylii. Wypada dodać, ze „Odnowa” związana jest z zakonem Jezuitów.

Wielkie szychy” tej podróbki będą na miejscu tj. Ralph Marin, Kevin Ranagan oraz Patti Mansfield. Ściągną na pewno „Protestanci” by przekaz Franciszka i spółki szaniec pośród ich „nieoświeconej denominacji”.

Odnowa” więc, nie jest od Boga. Oto „inny Duch”, o którym przestrzegał apostoł Paweł!

Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. (2) Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, (3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. ”2 list do Koryntian 11

Duch Święty z Biblii wyciąga od herezji i bałwanów, „duch” Odnowy utwierdza w nich. Duch Święty z Biblii prowadzi do Biblijnego Jezusa i Jego chwali a „duch” Odnowy prowadzi w objęcia Romanizmu i Maryi.

Allon Iēsoun

Pneuma Heteron

Euangelion Heteron

Odnowa” uczy ich „tajemnic różańca” -”W miarę, jak Duch Święty kierował rozwojem różańca, dodano do psalmów wydarzenia z Ewangelii.(link)”. Inny cytat z „Odnowy”: „Tam gdzie Maryja, tam jest i Duch św., nie da się rozdzielić działania Oblubienicy Ducha Świętego od Jego działania. (link)”. Odnowa spotyka się na Jasnej Gorze, by czcić obraz Czarnej Madonny…

Inny cytat: „Nie bez powodu jako miejsce Kongresu wybrano Jasną Górę – dom Maryi.(link)” oraz „W pierwszym dniu Nowego Roku 2015, na koniec Mszy Świętej odnowiliśmy zawierzenie naszej wspólnoty Matce Bożej Maryi – Pani Rzeszowskiej(link)”

A co powiemy na cuda?

Myślę, ze poniższy werset pokazuje nam jak to rozeznać:

Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. (6) A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie. (7) Jeśliby rodzony twój brat albo twój syn, albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał cię potajemnie, mówiąc: Chodźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, (8) któremuś spośród bogów ludów będących wokół was, zarówno tych bliskich jak i tych odległych od ciebie, od krańca ziemi do krańca ziemi, (9) nie zgodzisz się ani go nie usłuchasz, a twoje oko nie zlituje się nad nim i nie pożałujesz go ani go nie ukryjesz, (10) ale nieodwołalnie zabijesz go. Ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem cały lud, (11) i ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od Pana, Boga twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (12) A cały Izrael usłyszy i zlęknie się, aby już nie popełnić u siebie tak złego czynu jak ten.”Ks. Powt. Prawa 13

Gdy Jezus czynił cuda, ludzie przychodzili do Prawdy! Gdy cuda dzieją się w „Odnowie”- ludzie utwierdzają się w herezjach i bałwochwalstwie katolickim!

Każde Przebudzenie, które opisane jest w Biblii związane jest z cudami i powrotem do Słowa. Ci, którzy służyli Bogu obalali wyobrażenia religii i ludzie odwracali się do nich plecami! Bóg nie przyszedł by ożywić kult Baala!

Na przekór ekumenicznym bebłotom, Jezus dziś wola:

Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;”2 list do Koryntian 6

(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.”Objawienia 18

Podchody Franciszka pod kościół Zielonoświątkowy

Podchody Franciszka pod kościół Zielonoświątkowy

Podchody Franciszka pod kościół Zielonoświątkowy

(Pobierz pdf)

Jak widać Watykan pracuje z wielkim zapałem aby wprowadzić w niedalekiej przyszłości wielkie zwiedzenie kierowane przeciwko Kościołowi Zielonoświątkowemu oraz Ruchowi Charyzmatycznemu. Oto kilka faktów:

  1. W czerwcu 2014 r. Franciszek odwiedził Kościół Zielonoświątkowy, pastora Giovanni Traettino i przemawiał do ok 350 Zielonoświątkowców.1
  2. Giovanni Traettino i Franciszek spotkali się po raz pierwszy w latach 90 tych, gdy Traettino pracował nad relacjami między…katolickimi charyzmatykami a kościołem Zielonoświątkowym.2
  3. W Maju 2015 r. Giovanni Traettino spotyka się w otoczeniu ok. 100 pastorów z Kościołów Zielonoświątkowych z całego świata z papieżem. Było to tajne spotkanie za zamkniętymi drzwiami.3
  4. W przededniu Dnia Zesłania Ducha Świętego, przed 24 Maja, 2015 r. grupa Zielonoświątkowych pastorów wraz z Giovanni Traettino zorganizowała ekumeniczne świętowanie Pięćdziesiątnicy wraz z…katolikami w USA, Phoenix. Do tej grupy przemawiał…Franciszek poprzez nagrane wideo.4 Grupa do której adresowane było to nagranie nazywa się John 17 Movement5. 67

Podziały (Reformacja, Protestantyzm) to dzieło ojca kłamstwa, ojca niezgody, który robi wszystko co jest możliwe aby nas trzymać w podziałach… Chce coś powiedzieć, co może zabrzmieć jako kontrowersja, może nawet ocierające się o herezje…Chrystusa nie obchodzi czy są to Ewangelicy, Prawosławni, Luteranie, Katolicy czy z Kościoła Apostolskiego8 (Zielonoświątkowcy)…Sa Chrześcijanami. Krew męczenników łączy…dziś żyjemy w ‚ekumenizmie krwi’…Jestem przekonany, ze nie przyniesienie jedności między nami nie będzie należało do teologów (doktryny)…Duch Święty przynosi jedność…”9

Oto podchody papieskiego kłamcy. Paweł i Jezus wskazywali na doktrynę oraz Słowo Boże. Przyjście Jezusa do Izraela oznaczało podziały między narodem Żydowskim oraz pośród Faryzeuszów i Saduceuszów. Paweł wskazywał na herezje, inna Ewangelie, która funkcjonowała już od pierwszego wieku!

Paweł pisał, ze istnieją podziały i ze je rozumie. Już w pierwszym kościele byli wierzący, którzy nie zgadzali się na herezje, fałsz, doktryny ludzkie i demonów!

Kim jest papież by decydować kto jest Chrześcijaninem? Co daje ci, zwiedziony ekumeniku, ze słuchasz tego heretyka? Co dają ci jego bonusy i sztuczne unie? Przecież Biblia wyjaśnia na czym polega Chrześcijaństwo, a katolicyzm to przecież mikstura pogaństwa, liturgii, modlitw do zmarłych, zabobonów i nauk człowieka…O czym więc tu mówimy? Prawosławni to prawie katolicy…Luteranie od dawna odpadli od wiary…szykując światu ‚niespodziankę’ na rok 2017, 500 lecie wywieszenia tez przez Lutra…Jaka to niespodzianka? Ano, ogłoszą, ze Luter to katolik i, ze Reformacja nie była czym była…

Krew przelewana i przelana w przeszłości przez naśladowców katolicyzmu…poszła na marne i nie ma znaczenia w niebie…Tak jak Mormoni, Świadkowie Jehowy i inni tego typu (ba męczennicy są w takich religiach jak Buddyzm, Hinduizm, Islam…(wysadzający się w powietrze, aby iść do raju z dziewicami)) nie reprezentują Chrystusa. Ich krew, jeśli przelana oznacza, ze zmarnowali życie, idąc w naukach bez Biblijnego Chrystusa, służąc ich hierarchom, rytuałom i religiom.

Katolicy i Prawosławni wiernie głoszą ich herezje. Sa w stanie iść i cierpieć, kurczowo trzymając się różańców, posagów Maryjnych i wzywania wszelkiej maści patronów i świętych (zmarłych)…Niosą kawałek wafla do rożnych krajów…Co jednak to znaczy w wieczności?

Islamscy terroryści są męczennikami w Islamie. Kobiety, mężczyzn i dzieci załadowani materiałami wybuchowymi wchodzący między duże skupiska ludzkie…Wybuch…Męczennik…Bedzie używany aby wzmocnić sprawę Dżihadu…Bedzie wzorem samobójcy, który marnuje życie, zabijając innych…

Ekumenia jak Głos Prześladowanych Chrześcijan czy Open Doors gromadzi środki od Protestantów by wspierać herezje. Jaka oni robią prace? Dla papieża, na marne…

Masowe media dobrze napędzają ekumenie i katolicyzm. Gdy czytasz o tym co ‚dotyka Chrześcijan’ na Bliskim Wschodzie, 99% prawdopodobieństwa jest, ze tu nie chodzi o Chrześcijan… ale o katolicyzm…orientalne Prawosławie. Płać, Płać, Płać więcej…Co finansujesz? ‚Ekumenizm krwi‚ to hasło propagandy i wypaczenia Słowa.

Na co Wilkosz wydaje pieniądze? Aby odbudować katolicka świątynie, gdzie miliony ludzi będzie się zbierać i modlić na różańcu, recytując katechizm, wzywając Maryję…na zakonnice, które idą droga do piekła…

Duch Święty doprowadza do Prawdy, która jest tu niewątpliwie pomijana. Duch Święty w Jezusie gromił Faryzeuszy, gdy chodzili w naukach człowieka- tradycjach. Duch Święty w Pawle nawoływał do studiów Słowa i przyłożeniu się do doktryny…Duch Święty w Jezusie wolał do uczniów i przyszłych Chrześcijan- uważajcie aby nie dać się zwieść…wielu bowiem przyjdzie w MOJE IMIE…

Paweł pełen Ducha, gdy pisze do Gałatów, wola: Anatema! Anatema! Widząc jak straszne konsekwencje płyną z głoszenia innej ewangelii, przyjmowania innego ducha…prezentowania innego Chrystusa…

(1) Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, (2) i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji: (3) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, (4) który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, (5) któremu chwała na wieki wieków. Amen. (6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. (8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! (10) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. (11) A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego Galatów 1

Pytasz co stanie się z ekumenikami? Ich uczynki pracują ale nie na niebo. To tak jak idziesz aby na kolacje kupić pralkę, zamiast udać się do sklepu spożywczego. Nabiegałeś się, napracowałeś, natachałeś, nawolales przyjaciół, sąsiadów i obcych aby ci pomogli…nawet świętowałeś i oblewałeś nowa pralkę ale…nie ma kolacji.

Gdy przyszedł czas na kolacje…przyszedłeś z pustymi rekami…Ale było was duuzoo! Ale była dobra atmosfera…ale to i tamto i owamto…I…zero efektów…zainwestowałeś nie w to co trzeba…

Muzułmanin napracował się nad bomba, był szczery, kleryk go zachęcał…lata przygotowań, studiowania Koranu…Co dało to dla nieba?

Ksiądz katolicki poszedł do seminarium, studiował filozofie i katechizm…kupił sutannę…dali mu parafie…codziennie odmawiał masę modłów z książki…wzywał wiernie to co mu kazali…Jak kto obraził katolicyzm…wiernie bronił tej herezji…Co dało to do nieba?

Ekumenik spędzał życie na ekumenie…Roznosił broszury ekumeniczne…brał udział w tysiącach spotkań z katolicyzmem…poznał wielu księży…Założył sto organizacji pomostów…Miał zniżkę w dewocjonaliach…Dali mu nawet medal! Co jednak dało to dla nieba?

Czy nie widzisz,ze to wszystko szeroka droga…która nie wiedzie do nieba…

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. (15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.Ew. Mateusza 7

Nie może tu chodzić po prostu o robienie czegoś ‚dobrego’. Poganie tez mogą pomoc komuś na ulicy. Tu chodzi o robienie rzeczy dla nieba, dla Królestwa. Owoce nie oznaczają tez tylko zachowania…

Idzie Muzułmanin, pomaga bratu na ulicy. Jest dobrym obywatelem. Nie kradnie, daje co kleryk mu kazał. Na całym świecie są organizacje charytatywne, które zajmują się pomocą dla biednych, ich żywienie itd. O czym Jezus mówi? Wola Boza.

Jeśli nie przyszedłeś do Jezusa, to charakter i uczynki nie wiodą cie do nieba…

Jeśli nie idziesz wg Biblii i prowadzenia Ducha… to idziesz inna droga…

Jeśli nie czynisz woli Boga…to nie idziesz do nieba…

Jeśli postępujesz wg katechizmu, nauk człowieka, widzimisię pastora, Koran itd…to nie wiesz gdzie idziesz…

Nie ważne ile osób kroczy taka droga…Nie ważne jak wspaniały ich charakter…Nie istotne jaka atmosfera panuje na wielomilionowych spotkaniach ekumenii czy międzyreligijnych parlamentów!

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.

„A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. (48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? (49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi! (50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. ”Ew. Mateusza 12

„zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. ”(Ew. Jana 6

„Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.Ew. Mateusza 15

Kościół Zielonoświątkowy i Ruch Charyzmatyczny musi się ocknąć i to szybko. Zauważcie ze Giovanni Traettino również zadaje się z ‚Odnowa’. Oto pewien schemat! Wychodźcie z ekumenizmu i fałszywych nauk, robienia czegoś co jest bezwartościowe przed Bogiem w odniesieniu do nieba!

Jeśli nie przyjąłeś Jezusa, jako Pana i Zbawiciela zawołaj do niego czym prędzej. Na świecie powstaje amalgamat, który chce przysłonić Prawdę. Dziś na świecie czasem ciężko znaleźć kościół, gdzie będzie głoszone Słowo Boże i wykonywana Jego wola! Masę kościołów poprzez ekumenie, stało się papieska atrapa…są pozory i… na tym się kończy…dużo zamieszania…dużo religijnego biegania i mówienie o ‚pasji’. Tylko do czego?

Nie buduj w życiu budowli, która okażę się daremna. Zbudowali kiedyś wieże Babel, każdy brał w tym udział, była jedność, wielkie cele…doniosłe filozofie…Bóg zainterweniował i cały trud okazał się na nic…

Upewnij się, ze budujesz to co jest z Boga!

Amen.

5www.john17movement.com/