Prorok Scott Lathrop mówi o klasztorach dla … Protestantów.

Prorok Scott Lathrop mówi o klasztorach dla … Protestantów.

Ostatnio słuchałem wywiad z prorokiem Scottem Lathropem. I było ciekawie, bo mówił jak to Bóg mu dal rozeznać, ze jakiestam rzeczy były bałwochwalstwem i ze powiedział to innym, patrzącym na niego dziwnie pastorom. Ale oto dalej chwalił się jak to usługiwał w katolickich kościołach[jakże ‚modne dziś’ w ekumenii], aż doszedł do momentu, gdzie mówił ze są Protestanckie klasztory!

Szok? Pamiętamy ze Marcin Luter to były ksiądz katolicki? Tak? A pamiętamy dodatkowo, ze Luter poślubił była zakonnice, Katarzyne von Bora! Tak dzisiaj to zgorszenie dla ekumenicznych, niebiblijnych apostatów!

Katarzyna Von Bora, była zakonnica, potem się nawróciła z bałwanów i zmądrzała, wychodząc za mąż za Lutra! Hallelu Jah za każdą byłą zakonnice, która znalazła prawdę i opuściła mury bałwochwalstwa katolickiego!

Widzimy zasadę, ze gdzie prawdziwa moc Ducha Świętego działa, tam ludziom otwierają się oczy, tam płoną drewniane kukiełki, tam ludzie OPUSZCZAJĄ FAŁSZYWE SYSTEMY I HEREZJE ! Tam ludzie pala księgi magiczne, oraz bajki katolickie!

Wiecie co jest najgorsze? Ze dziś ludzie chodzą w ślepocie i WYDAJE się im ze niektórzy się nawracają! [Np. pan Ceronski mówi, ze jego przyjaciel to ‚zbawiony ‚katolik! Moja odpowiedz: a ktoś ma ‚zbawionego ‚ hindusa, który czci sziwe i ma jej bałwana w domu! Rożnica żadna]Prorok Scott Lathrop, dumnie mówił jak to by on chciał być dla proroczego ruchu tym czym dla ewangelizmu jest Billy Graham! Co jest jeszcze bardziej chore, to to ze Scott mówił, ze te rzekome klasztory dla Protestantów, odwiedził zarówno Billy Graham jak i …Reinchardt Bonnke! Czy to nie powalające? Co oni tam robili? Adresując bandę tzw zakonnic, które ‚złożyły śluby Jezusowi’ i noszą jakiś badziewny pierścionek na ręce!?

To skandal! Za przeproszeniem, siedzą w 4 murach, Bóg wie co robią i dymają dla ‚kościoła’ marnując życie, żyjąc przeciw Jezusowi i Jego Biblii! I rzekomo czołowi ewangeliści Protestanccy są tak zaślepieni? Cos jest naprawdę nie tak!

Klasztory

Klasztory, ascetów, słupników, pustelników i tego typu podobne bzdury wymyślił…. diabeł! Klasztory to siła za katolicyzmem, by wyzuć z tych ludzi życie, by pracowali na ten heretyczny, diabelski system!

Pochodzą one z Buddyzmu, Hinduizmu, Dzainizmu, gdzie ludzie żyją w izolatce, trzymając rękę w jednym miejscu i nazywają to ‚świętość’! Zakonnice są wzorowane na tzw Rzymskich westalkach!

Jak nawrócony człowiek, który głosi o potrzebie nawrócenia, Biblii i darach ducha może pleść takie brednie! Modle się aby Bóg im posłał kogoś, aby wziął lochę i przepędził je do domu! Aby otrzeźwiały, aby poczytały po latach… Biblie! Nie osadzaj! Ktoś powinien podnieść głos! Ospali, letni i tępi ludzie przykuci do ławek i wyprani na mózgu!Tam pisze tak:

„Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, (3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością[panourgia] swoją zwiódł[exapatao] Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone[phtheiro] i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.2 Kor 11:2

harmozo= połączyć, przyłączyć razem

aner= mężczyzna

hagnos= czysta

parthenos= dziewica

Apostoł pisze to w przenośni w odniesieniu do… zarówno mężczyzn jak i kobiet! ‚Jeden mąż’ [Adonai Echad!]oznacza wierność wierzącego Jedynemu Bogu![porzucenie demonów i bałwanów!] ‚Dziewica czysta’ oznacza wierzących, którzy chodzą obmyci krwią Chrystusa, bynajmniej nie odnosi się to do seksualnego współżycia czy zaniechania ślubu! Apostoł przestrzega, ze diabeł przyjdzie i wymyśli fałsz, odejście od prostoty Słowa Bożego, w tradycje ludzkie [często zaczerpnięte z pogaństwa!] co ma ludzi odciągnąć od prawdziwej relacji z Bogiem!

Co znaczą te słowa? Czy nie chodzi tu o ‚symboliczna’ unie z Jezusem, wierność Prawdziwemu Bogu? Skąd wzięły się pierścionki, sukienki i …szaleństwo bycia zamknięta w 4 ścianach? Zakon to nauka szatana, który uwiódł kobiety jak szatan uwiódł ewe!I nikt nic nie mówi, siedzą i patrzą jak sroka w kość! A inni bija brawo, pajacyki które poruszają raczkami gdy pociągnie się sznureczek!

„jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego[idios] męża.1 Kor 7:2

„(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, (3) którzy zabraniają[koluo] zawierania związków małżeńskich[gameo], przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem”1 Tym 4:3

„Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus. (18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. (20) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach[entalma,didaskalia] wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.Kolosan 2

ethelothreskeia= uwielbienie wymyślone przez siebie samego

tapeinophrosune= [fałszywe] uniżenie

apheidia= nie szczędzić razów, surowości, obijanie ciała.

Westalka z Rzymu!

Mniszki buddyjskie

Mniszka hinduska

Dżainizm

Pokutujcie i wychodźcie z fałszywych systemów!

Papa Antychryst spotyka się z ‚denominacjami’ oraz liderami rożnych religii.

Papa Antychryst spotyka się z ‚denominacjami’ oraz liderami rożnych religii.

Jakby ktoś się zastanawiał, to 20 Marca 2013, papa spotkał się z rożnymi denominacjami, oraz przedstawicielami religii jak:Judaizm, Islam ,Buddyzm, Hinduizm, Dżainizm,Sikh!

Ekumenia pracuje dniem i nocą, by wielu złapać w ich sidła!

Dobrze się przypatrz, może rozpoznasz tam swojego pastora! Papa powiedział, ze religie muszą współpracować aby przypominać ludziom ze Bóg istnieje oraz promocje przyjaźni pomiędzy ‚wierzącymi rożnych religijnych tradycji‚!

Tak, ale który jest prawdziwy? Tradycje? Co Jezus mówił na ten temat? Jezus jest JEDYNA Droga, Prawda i Zyciem!NIKT nie przychodzi do Ojca, jak tylko poprzez Jezusa! Kawałek drewna nie prowadzi ludzi do Jezusa, ale do demonizacji!

W 2013 r jesteśmy świadkami wielkiego zwiedzenia!

Religie i denominacje biorą udział w Mszy w Watykanie:

Co ciekawe, papa spotkał także Generala Jezuitów, Adolfo Nicolasa, który zaoferował mu „wszystkie Jezuickie pomoce„! Cały artykuł jest tutaj.

Za plecami wierzących w Polsce i za granica, odbywają się roszady, w samej stolicy odstępstwa i bałwochwalstwa, Watykanie!

Heretyckie cytaty wprost z Watykanu [2013 r.]:

  1. „Opieka nad Jezusem i Maryją, opieka nad całym stworzeniem, opieka nad  każdą osobą, zwłaszcza najuboższą, opieka nad nami samymi: to właśnie jest posługa, do której powołany jest Biskup Rzymu”cytat
  2. „Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, św. Józefa, świętych Piotra i Pawła, św. Franciszka…”
  3. „Przyzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny.”cytat.
  4. „W tę Noc światła, przyzywając wstawiennictwa Dziewicy Maryi…”cytat
  5. „Niech Najświętsza Maryja Panna i apostoł Paweł pomagają nam w tej drodze i niech wstawiają się za nami.”cytat

 

Protestant Obama uczestniczy na ‚nabożeństwie’ miedzy wiarami w Bostonie!

Protestant Obama uczestniczy na ‚nabożeństwie’ miedzy wiarami w Bostonie!

Tak, Ameryka po raz kolejny została zaatakowana. Gdy się modliłem jedno słowo przyszło do głowy: „masowa trauma„!

Czy można użyć przemocy by pomoc w ‚jedności’ i ‚współpracy’? Jak najbardziej! Jeśli uderzają w społeczeństwo, które jest złożone z rożnych ‚religii’, oni potem kierowani emocjami, stoją ‚razem’, by we ‚wspólnym celu’ położyć czemuś kres, to nawiązują się sztuczne tego typu rzeczy! Osoby znające się na manipulacji tłumem, chętnie jak widać stosują tego typu techniki!

Oczywiście szkoda ofiar, czy jednak tego typu wydarzenia spowodują, ze ludzie ‚zmiękną’ i zaczną szukać fałszywego pokoju, za pomocą fałszywych metod? Do Jezusa przyszły osoby by zapytać co stało się, gdy na grupę ludzi spada coś:

Łukasza 13:

„(1) W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. (2) I odpowiadając, rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? (3) Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. (4) Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? (5) Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie”

Ludzie giną, ponieważ jest szatan na tym świecie. Czy Jezus nie współczuł tym osobom? Oczywiście, ale jednocześnie kierował ich umysły na prawdziwa przyczynę tych rzeczy! Czytamy o szatanie chodzącym jak lew ryczący! Co Jezus ma tu na myśli? Ci ludzie nie zginęli, bo koniecznie mieli więcej grzechów niż inni! Tu od razu nasuwa się sytuacja Hioba. On akurat cierpiał bo szatan go zaatakował. Ludzie żyją na tym świecie jak gdyby nigdy nic! Chodzą do pracy, żyją rzeczami tego świata, żyjąc rodzina, robiąc biznesy, ‚zapomnieli’ jednak szukać sensu i prawdziwego celu tego życia!

Czy ci, na których spadła wieża w Syloe, nie byli po prostu turystami? A może przechodzili przez 20 lat kolo niej! Nic się nie działo! Czy słyszeli jednak nawoływanie Jana Chrzciciela? czy słuchali Jezusa, gdy stal na ulicy i głosił opamiętanie i chronienie się pod Boże skrzydła?

Moze tego dnia machnęli rekami, gdy ‚znowu’ słyszeli Ewangelie? Czy tak było? Mowili: jeszcze czas, mamy przyszłość, wszystko kreci się dobrze, żyć nie umierać…! Zauważmy, ze Jezus nie poszedł do Faryzeuszów i innych i nie zwołał ‚posiedzenia miedzy wiarami’ by położyć kres czemuś! Dalej przesłaniem Jezusa bylo: Pokutujcie! Szukajcie Pana gdy jest blisko! Szukajcie celu bycia tu na ziemi, bo nie znacie dnia ani godziny! Przeciwnik Boga, szatan chodzi by pochłonąć ludzi, jak nie smiercia, to aby zyli jakby go tu nie bylo! ‚Teologia szatana’ to: jeszcze macie czas, strasza was diablami, cale zycie przed wami, Bog kazal wam sie cieszyc wszystkim, itd!

Protestanci nie potrzeba wam wielkich liczb i poparcia świata by zewangelizowac ten ginący z dala od Boga, pełny bałwochwalstwa świat! Chcecie by was świat ‚w końcu ‚ zaakceptował? Ale on nie zrobi tego nigdy, chyba ze pójdziecie w kompromis! Będący pod wpływem szatan świat, nie zgodzi się na Ewangelie! Musicie to zrozumieć! Ekumenia to kłamstwo szatana!

Co jednak z Galilejczykami? Wg historii, Żydzi pod dowództwem Judy Galilejczyka powstali zbrojnie przeciwko Rzymianom.

Zamiast nawrócić się i żyć dla Jezusa, głosząc Słowo Boże, pojawiły się myśli o przyłączeniu się i wzięcia sprawy we własne ręce! Zamiast się modlić by Bóg interweniował, nawet przepędził Rzymian, ci jednak chwycili za ludzkie metody. Na to tylko szatan czekał!

I teraz Obama, wykorzystuje sytuacje, nie by głosić Jezusa! 31 Marca 2013 r. Obama był na tzw Wielkanocnym nabożeństwie, w kościele Episkopalnym!

Obama adresował wieloreligijna publikę- katolików, Protestantów, Prawosławnych, Muzułmanów i Żydów! Ani raz nie wskazał na Jezusa! I co ciekawe przemawiał w…jak myślicie? W katolickiej instytucji!

„”W czasach kryzysu, musimy upewnić się, że jesteśmy razem. Czuliśmy, że nie jesteśmy sami”, powiedział rabin Matt Soffer z Temple Izrael w Bostonie, który przyszedł z grupą duchownych z różnych wyznań o 7 rano czekając poza mogącą pomieścić 2000 osób, katedra.” Huffington Post

Przekazem Obamy był:  bieg z wytrwałością oraz ze Bóg nie dal nam ducha strachu! To znaczy ze Muzułmanin ma ‚biec z wytrwałością ‚ do piekła?  Tzn ze katolik ma biec z ikonami, w płomienie?

Na stronie katedry św krzyża w Bostonie, katolickiej kapliczce, a tam jest adres odnośnie ofiar bostońskiego maratonu… powierzając ich oraz innych… królowej niebios!

Wnętrze katedry

Rożne wiary w katoliku

Obama w katoliku

Bałwochwalczy ołtarzyk, nie mający nic wspólnego z Jezusem z Biblii! 2 Przykazanie się kłania!

Przemawiają: muzułmanin, katolik, prawosławny itd!

Obama nie głosi Ewangelii, ale mieszankę, to samo robi Ekumenia! Cel? Nowy Ład Światowy! Obama cytuje Biblie bez kontekstu, aby podeprzeć swój przekaz ‚humanizmu’ i  Illuminacji! 

Chrystus nie dawał ludziom fałszywej nadziei! Współczując nad ich losem wolał: Pokutujcie! Nad Jeruzalem wolał, i ubolewał, bo… widział co się stanie w 70 A.D! Obama stoi wmawiając wspaniała przyszłość Ameryce… bez Boga? Pozytywne słowa, gdy ludzie chodzą w grzechu, z dala od Boga, z dala od Jego ochrony? Wielu gorszy się, ale Jezus był gorszycielem, mówił zaraz po tych wydarzeniach :”Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie„. Pozytywne słowa nie zatrzymają szatana, nie zatrzymają spadającej wieży, nie zatrzymają broni Rzymian! O pewnie Juda Galilejczyk mówi: uda nam się! Pewnie ‚turyści’ będący wówczas pod wieżą w Syloe, mówili- jaki piękny dzień, może byli z rodzinami, może były tam i dzieci! Piękne, pozytywne słowa, jednak bez Boga… nie pomogą! Jakos będzie… nie pomoże, gdy szatan uderzy! Pokój wielu był zabrany w NJ gdy 2 wieże upadły, i także w Bostonie, gdzie nikt nie spodziewał się ataku! Ludzie nie pokładali ufności w Jezusie, ale … w czym innym!

Dzisiaj, w 2013 r. Jezus znowu wzywa do opamiętania! Chrześcijaninie, wiedz na jakim świecie żyjesz! Gdy szatan uderza, ty musisz być gotowy go odeprzeć! Wielu jednak siedzi w zaciszu swego zboru… niczego się nie spodziewając! Kościół Jezusa musi zdać sobie sprawę z wojny duchowej w jakiej jesteśmy … wszyscy! Czy w to wierzysz czy tez nie, czy się śmiejesz z tego czy bierzesz to poważnie, czy pukasz się po głowie! Chrześcijanie muszą chodzić blisko Jezusa i słyszeć Jego głos, być w … Jego woli! Chodzić w rozpoznaniu… być czujnym i stać pełni wiary!

W 2013 r. kościół musi walczyć duchowo, znać Jezusa i chodzić w Jego mocy! Czy znasz Słowo Pana? Dzis nie ma czasu na letniość, i na głupoty kościelne- zabawę w kościół, mile programy religijne! To MY jesteśmy kościołem, bracie i siostro! Czy bawisz się dziś w kościół? Pokutuj, to przesłanie także dla ciebie!

Polecam również przyjrzenie się analizie tego co stało się w Bostonie podczas maratonu, z punktu widzenia byłego Iluminata, Doca Marquisa!

Jezus zbawia DZIŚ! Dzis jest Twój dzień zbawienia!

Dalai Lama mediator miedzy bałwochwalstwem a Protestantami

Dalai Lama mediator miedzy bałwochwalstwem a Protestantami

Ostatnio Dalai Lama odwiedził Irlandię Północna, by pomoc diabłu zwodzić Protestantów! Jak się nie da bezpośrednio, to trzeba poszukać trzeciej strony! Podobnie jak w Polsce, jak się nie dało przyciągnąć ‚odłączonych braci ‚[brr.] to trzeba było powołać Światową Rade Kościoła, rozmieścić ja tam gdzie są Protestanci i… spędzić czas by zyskać ich ‚sympatie’!

Osoba trzecia

„W symbolicznym geście, Dalai Lama[70 latek] połączył liderów katolickich i diecezje Kościoła w Irlandii[Church of Ireland] w Derry aby przejść przez most pokojuBelfast Telegraph

Jak wielokrotnie pisałem, świat dąży do fałszywego pokoju, by Antychryst mógł przejąc ekonomie, wojsko i … religie!

W The Independent, pisze ze Dalai Lama poprowadził katolickie i Protestanckie dzieci[!]. Jeśli zwiodą dzieci, to rodzice będą pod naciskiem! Nie o takim pokoju mówił Jezus! Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie jak ktoś się nawróci, to będzie naciskany by nic nie mówił i uczestniczył w spotkaniach zwiedzenia, z którego właśnie…wylazł!

Protestanci i Protestanckie dzieci prowadzone przez Dalaj Lame!

Hej, Protestanci, kiedy sie obudzicie?