Córka Trumpa, Lara wskazuje na sabotażystów w Rządzie USA czyli „geste bagno”,”skorumpowany Waszyngton” oraz „bezzębnych Republikanów”

Stary system, wpił się niczym kleszcz w skore i próbuje zwalczać wszelkie próby Prezydenta Trumpa na przywrócenie Ameryki do stanu jej świetności. Ten system formował się przez lata, jest skamieniały i dba o swoje dobro. Jest zdecydowanie pro-globalistyczny i anty-Amerykanski.

W drodze do sukcesu jest wielu opozycjonistów. Lara Trump wskazuje na „geste bagno…które nie chce aby Prezydent Trump odniósł sukces”(za Daily Mail). Prezydent Trump wkroczył na scenę i zburzył totalnie programowanie politycznej poprawności co wprawiło wielu jego wyznawców w stan szoku po-wystrzałowego. Polityk, który mówił jak jest i co trzeba zrobić- zjednał sobie wielu sprzymierzeńców, jednak naraził się „skorumpowanemu Waszyngtonowi” i ich mediom.

Jak widać nie ma innej drogi. Co mieszka w owym bagnisku? Takie środowisko kreuje idealne warunki na rozwijanie się specyficznych gatunków jak żaby, żmije,muchy, pająki itd. Aby pozbyć się owych mieszkańców należy osuszyć owe bagnisko co spotyka się z chmarami protestów!

Jest to dokładny obraz życia w niektórych kościołach i zborach. Jak długo jest tam bagnisko ekumenizmu, braku pozbywania się grzechu, zwalczanie powiewu życia i mocy, bagna rozwodników itd.- jak możliwe jest ze przyjdzie owe oczekiwane Przebudzenie? Przywrócenie ładu w kościele i powrót do mocy nie będzie miał miejsca w pokojowych, bagiennych klimatach! Ktoś musi przyjść i rozgonić muchy, pobić żaby, żmije i pająki które uwiły tam gniazda i zdają się gościć tam na stale!

Jan Chrzciciel przyszedł by osuszyć bagno grzechu, braku poznania Boga i jego przesłanie wywołało panikę. Jezus zrobił to samo, zakrzepnięci w bagnisku ekumenizmu, tradycji i byle czego Faryzeusze poderwali się niczym chmary owadów by zaatakować przynoszącego niezbędne porządki Jezusa. Ciskali w niego wszystkim co mogli…i nie potrafili zatrzymać…Jezus nie przyszedł by pokojowo ko-egzystowac z dziadostwem, ale aby się go pozbyć. Wołali: wariat, bluźnierca, ma demona!

Nasze patrzenie musi się radykalnie zmienić

A po co nam tyle pieniędzy?”

Jest/był Chrześcijaninem więc po co….?”

Oto typowe pytania, które pokazują niezrozumienie u wielu współczesnych Protestantów. Bez „Bożej mentalności” i patrzenia, nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani pojąc dróg Jezusa!

Duch biedy, który dotknął Polaków, zdaje się nie chcieć ich puścić. A jego główna siła polega na tym, ze jest to w twojej głowie. Jest to „doktryna biedy” na której ten demon „wisi”. Jest to „tylko nie za wiele”, choć w Polsce nikt nie ma zbytnio problemu z „zbyt wiele”…Ostrzegamy ludzi o niebezpieczeństwach bogactwa finansowego, sami nigdy po nie nie sięgając i nie rozumiejąc jego celu. Bogactwo to nie dom, samochód i 5000 zł na koncie. Popatrz na ceny- co za to kupisz? Machasz 200,000 zł? Co za to chcesz kupić? Masz „na waciki”…

Ludzki balans” – „wyśrodkowanie wszystkiego” sprawił, ze narobiliśmy sobie i innym sztucznych granic! „Nie bogaty- nie biedny”, „wyrzucił 2 demony ale 10 dalej siedzi”,”wystarcza mi na życie, ale nie na sprawy Boże”, to niekończąca się lista błędnych mentalności.

Widziałem 10 cudów w życiu. Teraz stoję i poklepuje plecy własną ręką. Wystarczy? To nie głód…to zadowalanie się mżawką pojawiająca się raz/dwa razy w roku. To NIE chodzenie w mocy i cudach! To ludzki balans, pozory mądrości, pozory wiary…

Tak boimy się „ ekstremów”stad nigdy nie wchodzimy w 100% Bożych planów! Wyprodukowaliśmy religie „umiarkowanej i religijnej wiary”, „oj-nie za dużo lecz tez nie za mało”. Potrzeba aby Bóg wkroczył z Jego myśleniem i rozwalił nasze ludzkie koncepcje wiary i cudów!

Dodajmy, to co ciśnie mi się na umysł od dawna- sprawiedliwość i czyste życie to jedna z podstaw, ale to samoczynnie nie wywoła ZADNEGO CUDU. Oto prawda, która nas wyzwoli, zanim się boleśnie o tym przekonamy!

Słysze nie- Boże gadanie: „On/ona jest Chrześcijaninem to po co…”. STOP! Boże błogosławieństwa są właśnie dla Protestantów! Przymierze jest tylko dla tych co je zawarli z Jezusem wraz z całym „pakietem”, jak uwolnienie, prosperity i uzdrowienie!

Czemu nie widzimy ludzi wskrzeszonych z martwych? Z powodu nie Bożej mentalności i strachu. O biada wam, którzy jesteście w kościołach, którzy nie wierzą! Oni się nawet nie domyśla, ze Bóg chce kogoś uzdrowić, uwolnić od demona i wskrzesić! Czemu by wskrzeszać Protestantów? W końcu „i tak idą do nieba”?

Ponieważ, wola Jezusa jest abyśmy żyli „do pełni dni”!Paweł Apostoł miał inna mentalność, podobnie jak Jezus, jego Mistrz! Jezus wskrzesił Protestanta, Łazarza! O, Panie, on jest już w niebie! Pasie się na niwach Pańskich! To nie była mentalność Jezusa. Łazarz, jak i każdy inny Protestant ma „robotę do zrobienia, tu na ziemi”!

Jezus pokonał śmierć i wskrzeszanie ludzi z martwych jest tego dowodem!Jak wyjaśnia nam Biblia, θάνατος(Thanatos) to nie tylko „stan śmierci”, jest nim DEMON!

Paweł i Piotr nie wierzyli, ze Chrześcijanie maja umierać przed czasem(120 lat). Gdy patrzymy na przykłady z Pisma, niektórzy wierzący jedynie co potrafili to zrobić poprawnie to co mogli z ciała…

Tabitha(Ταβιθά)/ Dorkas(Δορκάς) była „dobra, uczynna i poprawna Chrześcijanką”. Jednak to za mało aby prosperować w życiu! Brak mocy nie pomógł! Piotr przypomniał sobie, jak Jezus wolał: Talitha Kum (Ταλιθὰ κούμ- aramejski) czyli korasion soi legō egeire(Dziewczynko, mowie ci- wstań! – w grece!) Jest to w Marka 5:41!

Poczytaj teraz Dzieje Apostolskie 9:36-42!

Ten w wierze zawołał: Tabitha anastēthi(Ταβιθά ἀνάστηθι)!O przecież „jest w Niebie”! Po co ja „wariacie” budzisz? Tabitha wstała z martwych! I żyła robiąc rzeczy dla Jezusa! Allelujah!

Teraz przewertujmy do Dziejów Apostolskich 20! Eutychos(Εὔτυχος),”młody człowiek(neanias)” „zasnął” na kazaniu Pawła. Demony musiały go uśpić i ten runął z wysokości. Ludzie podnieśli go martwego(nekros). Paweł go dotknął i ten powrócił do życia!

Osoby przebywające w otoczeniu Prawdy i gdy Duch ich uczy- są gotowe by działać i mieć właściwą mentalność.

Co byłoby, gdyby wspol – bracia Pawła byli naszej mentalności? „Paweł jest w niebie”…oto krakanie bezradności i niewiary! Dzieje Apostolskie 14:19-20 piszą, iż Paweł był ukamienowany(lithasantes) na śmierć. Wywlekli go poza miasto i twierdząc, ze umarł(tethnēkenai). O gdzie podziali się prawdziwi wierzący?

Uczniowie jednak, otoczyli go(kyklōsantōn) i moc Boża wzbudziła go z martwych! „Ot, po coś go ruszał! W niebie było by mu ‚lepiej’?To odrażające- tacy „fanatycy”! Co ludzie powiedzą? Won mi ze zboru!”.

Paweł żył długo i sam potem wskrzesił Eutychusa z martwych(6 rozdziałów później)! Gdyby Paweł odszedł do Pana- kto by to uczynił?

Musimy zmienić mentalność- na Boża mentalność! Przymierze to nie tylko wybaczenie grzechów ale i życie w Jezusie- cuda, znaki, zdrowie, moc, manifestacje, wyganianie demonów, leczenie chorych, wskrzeszanie z martwych, odrastanie organów/ kończyn i walka ze zwierzchnościami!

MENTALOSC, MENTALNOŚC, MENTALNOŚC…

Inaczej, żyjemy, jakbyśmy dalej macali ściany w ciemności…Siedząc w ławce zborowej, myślący jak ci, nienawróceni…

Czasy Odbudowy, Ochłody,Odrestaurowania i Większych Cudów

„Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz – za małą chwilkę – poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. (7) Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą – mówi Pan Zastępów. (8) Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów. (9) Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna – mówi Pan Zastępów – i miejsce to obdarzę pokojem – mówi Pan Zastępów. „Aggeusza 2

„A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. (24) I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. (25) I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. (26) Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu. (27) I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu. „Joel 2

Dzieje Apostolskie 3:21

czasy odnowienia(Pozn)/naprawienia(Brz./Gd)/Ochłody(War.)/ Refreshing(Król Jakub)”

Czas nastał aby Kościół Protestancki obudził się do prawdziwego Przebudzenia! Czas post-ekumenicznej odbudowy fundamentów, czas odrestaurowania Biblijnego Protestantyzmu w Duchu!

Prawdziwe, Biblijne i oparte na Duchu(cudo-twórcza wiara, cuda, znaki, ponad-naturalne dary Ducha, walka duchowa ze zwierzchnościami oraz uwolnienie od demonów, błogosławieństwo Abrahama) Protestanckie Chrześcijaństwo było w Biblii…od początku.

Potrzeba tylko czynnika Ducha, aby on odkopał „oczywiste” wersety z Pisma, które zostały zasłonięte przez siły ciemności. Chrystus założył tylko jedno Chrześcijaństwo- te Biblijne i oparte na poruszaniu się w Duchu jak opisane jest w historycznej księdze Dziejów Apostolskich. Co odstaje od tego modelu- jest po prostu ludzkim wymysłem, podszeptywanym przez demony, by ludzi odciągnąć od tego jedynego kościoła.

Kościół zaczął się w Dziejach Apostolskich, potem po 100 latach przyszedł czynnik ludzki. Bóg rozpoczął odbudowę od czasów Reformacji by w naszych czasach mogła sięgnąć zenitu i abyśmy mogli oglądać poruszenie „ponad Dzieje Apostolskie”. Czy tylko jest w nas to pragnienie?

Ludzie wstający z wózków, uleczeni z każdej choroby, wyganianie demonów by odrestaurować ludzi do służby Bogu! Znaki, cuda, które przekraczają te z Dziejów Apostolskich. Czasy masowych nawróceń do Prawdy. Ci co maja wiarę wskrzeszać będą zmarłych. Odrastające organy, ponad-naturalne bogactwo finansowe, które pchnie kościół Protestancki na wyżyny Ewangelizacji przekraczające te z Dziejów Apostolskich!

Walka ze zwierzchnościami sięgnie pułapu, który wywoła masowe nawrócenia. Ludzie, którzy nigdy nie mogli poznać Jezusa, przybiegną gdy świeci zaangażują się w walkę z mocami ciemności. Konfrontacja mocy ściągnie ludziom łuski niewiary i humanizmu z ich oczu.

Bóg jeszcze raz wstrząśnie ziemia! Nastaną czasy post-ekumeniczne!Ludzie na nowo zapragną Pisma i prawdziwego Chrześcijaństwa!

To co było nie do pomyślenia, przejdzie do porządku dziennego. Ci co wierzą, wejdą w wymiar poruszania się i oglądania cudów, który jest czysto ponad-naturalny. Okna niebios stoją otworem.

Bóg przecedzi tych, którzy tylko mówią a nie wierzą od tych co poruszają się w Nim. Bóg pokarze tych co mu służą i tych co nie. Czas ludzkich metod się kończy, a tylko ci będą prosperować w duchu, duszy i finansowo, którzy poruszają się w wymiarze wielkiej wiary! Wzbogaci się wiedza w Niego.

Czy jesteś gotowy na deszcz wczesny i deszcz późny? To tylko dla odważnych! To tylko dla tych, którzy poznali Jezusa, Ducha i Pismo!

Fenomen Brazylii- Przebudzenie i statystyki-2017

Oto analiza Przebudzenia w Brazylii:

Protestanci_w_Brazylii_statystyki_1

 

Brazylia obecnie przezywa najszybszy wzrost w historii. Dane z roku 2013 pokazują, ze aż 28% populacji Brazylii jest Protestancka! W latach 60′ mniej niż 5 % Brazylijczyków było Protestantami. W roku 2000 było ich ponad 15 %. W roku 2010, 22.5 % by następnie w roku 2013 osiągnąć poziom 28%.

Protestanci_w_Brazylii_statystyki_2

Miedzy latami 1960 a 2000 nastąpił najwyższy wzrost(10.8%), jednak trwał on około 40 lat! Następnie w ciągu 10 kolejnych lat(2000-2010) liczba Protestantów wzrosła o 6,8% co zajęło tylko 10 lat(wcześniej 40 lat zajęło by populacja Protestantów sięgnęła 10.8%). Kolejny okres,miedzy 2010 a 2013 pokazuje, ze w ciągu tylko 3 lat, populacja podskoczyła aż o 5.8%. Jest to zdecydowanie najszybszy wzrost.

Tempo wzrostu:

Protestanci_w_Brazylii_statystyki_3

Jeśli tempo wzrostu utrzyma się na poziomie okresu 2010-2013 (1.93% na rok) to w 2016 może być 33.8%, a w 2017- 35.73%! Przy utrzymującym się tempie z lat 2010-2013 tak może wyglądać sytuacja w Brazylii w najbliższych kilkudziesięciu latach:

Protestanci_w_Brazylii_statystyki_5

Protestanci_w_Brazylii_statystyki_4

Co można z tego wyczytać?

Porównując tempo wzrostu okresów miedzy 1960-2000 a 2000-2010 widzimy, ze tempo wzrostu skoczyło o 0,42. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę okresy 2000-2010 oraz 2010-2013, widzimy,ze tempo wzrasta nawet więcej- o 1,253%!

Pobierz publikacje w formacie pdf:

Fenomen Brazylii- Przebudzenie i statystyki-2017

 

 

 

 

 

Budzi się Wiosna w Protestantyzmie w Duchu Świętym!

Czarna noc nie może trwać wiecznie! Zwiedzenie i zło nie może prosperować na wieki! Oto idzie czas Wiosny w Protestantyzmie w Duchu Świętym!

Czas w którym wierzący budzą się z otępienia i zdają sobie sprawę w jakim stanie znalazły się ich denominacje. Czas w którym zły i niegodziwy jest odróżniony od tego co służy Bogu…

Czas przełomów i zmiany panującego reżymu. Czas zajęcia stron i stawania za tym w co się wierzy!

Zbyt długo pastorzy i wierzący zaczęli kupować fałszywe doktryny, które stawiają wszystko inne wyżej od interesów Bożych i ich denominacji! Zbyt długo mazali nam oczy, ze dzisiaj są „inne, nowe czasy”, gdzie siły, modlitwy i pieniądze idą…na to co jest poza nami, ku naszej destrukcji!

Nawróciłem się i uwierzyłem by promować to w co wierze i nic innego…! Ludzie, współbracia i siostry z ławek nie maja pomocy i chwieja się od ekumenicznych uderzeń, a praca wre ku budowaniu katolicyzmu i upadłych denominacji i ich nowo przyjętej religii globalizmu. Ale to koniec!

Denominacje są zaniedbane, ale wielu kreci się w niedominacyjnym, ekumenicznym żywiole by podkopać własne a budować to co obce, odstępcze. Koniec z tym!

Zbyt długo głoszą nam abyśmy wstydzili się mówienia na językach, Biblii, objawienia, głębokiego poznania, uwalniania od demonów Chrześcijan, walki duchowej! Zbyt długo prali nam głowę, by słowa jak Protestantyzm, Reformacja, denominacja i doktryna były „śmieciem tego świata”, podczas gdy Bóg mówi, ze to jest jego chwała!

Zbyt długo słyszymy, ze Prawosławie i katolicyzm to „kolejna denominacja”- jest to kłamstwo powtarzane automatycznie przez zaprogramowane przez Watykan roboty ekumeniczne i podnóżki papieskie!Stop! Dość! Programowanie nie działa! Peka na waszych oczach!

Zbyt długo nam głoszą, ze „nie mów na językach głośno, bo urazisz „brata Baptystę” albo Zielonoświątkowca, który nie wierzy w uwalnianie od demonów”! Co? Brednia! Oni muszą się nawrócić i pokutować z ich zwiedzenia!

Zbyt długo „bez-denominacyjni, którzy porzucili tożsamość, duchowi John Doe” chodził w kolko i rzucali ekumeniczne czary na nas! W imieniu Jezusa- lamie te czary! Precz z ekumenicznymi czarownicami!

Nie, Bóg nie powołał cie abyś reprezentował „wszystkich” ale tylko to w co wierzysz i to co reprezentujesz. Nie, Bóg cie nie powołał aby łazić od herezji do nie-herezji i głosić, ze jesteś prorokiem ekumenicznym! Bzdura!

Gdy wstajesz za pulpit- podnieś ręce w odwadze i módl się na językach, wołając na cale gardło- tylko Protestantyzm w Duchu, mówiący na językach, głoszący Biblie i doktryny, operujący w mocy, pośród cudów i znaków jest od Boga! Wszystko inne nie jest!

Zostaliśmy zalani organizacjami, które nie reprezentują nas, które kupczą Biblia i naszymi pieniędzmi, które sponsorują „cierpiących Chrześcijan na Wschodzie”. Jak możecie tak kłamać? Bierzecie pieniądze od Zielonoświątkowców i Charyzmatyków, by finansować uchodźców Prawosławnych by mogli promować ich herezje! Ale to się skończy, gdy Bóg was obnaży i zrzuci z tronów kłamstwa! Bóg wrzuci was twarzą w błoto niesławy!

Nie, Bóg nie kazał ci się wstydzić Ruchu Wiary i udawać, ze jesteś kimś innym! Nie, Bóg nie kazał ci się wstydzić, ze jesteś Protestantem! Koniec więc budowania kłamstwa baptystycznego, ekumenicznego i katolickiego!

Koniec kupowania płyt sponsorów katolicyzmu w Polsce- Mate.o, Natalii Niemen, Szcześniaka i innych!Wyjdź z kompromisu- nawróć się od zwiedzenia!. Koniec zapraszania wielkich ewangelisto, którzy przyjeżdżają by promować kłamstwo ekumenii i jej twórców- katolicyzmu. Koniec klepania po pleckach znajomków- heretyków! Czas albo na nawrócenia albo na pożegnanie się z tym!

Czas by sztandar Biblijnego, w Duchu Świętym Protestantyzmu wzniesiony został dumnie w każdej Zielonoświątkowej i Charyzmatycznej denominacji! Czas opuszczenia herezji! Czas porzucenia zebrania przed religia i pracowania aby zapisać się na ich katafalkach w piekle!

Czas by walka duchowa i uwolnienie od demonów zagościło i wstrząsnęło posadami Królestwa Szatana w Polsce i Europie! Oto czas wiosny, czy nie słyszysz? Czy nie czujesz jej powiewu? Czy nie czujesz radości idącej z Prawdy i mocy? Oto tutaj, oto jest teraz! Zaczerpnij ja w duchowe płuca, zachłyśnij się mocą, na nowo pozwól aby Duch zaszczepił ci miłość do Jego Słowa. Zbyt dużo wypowiedziano bluźnierstw, zbyt długo sprowadzano Biblie do poziomu „prawa, nauk, zakazów, nakazów”. Pastorzy wypowiadali gorzkie słowa przeciwko Świętemu Izraela. Zbyt długo naśmiewali się z wiary, zbyt długo nierządnicy duchowi przywdziewali garnitur by udawać prawdziwe. Bóg was obnażył. Bóg was namierzył. Wasz czas jest policzony…

Bóg był znieważany strachem, brakiem wiary, wstydzeniem się Jego dorobkiem! Zniewalali go, gdy na kolanach w totalnym Baalowym zwiedzeniu klęczeli przed sługami idolatrii w Polsce i za granica. Znieważali Go gdy brali udział w mszach, które zaprzeczają ofiarę sprzed 2000 lat! Bóg to widział, nie spodobało Mu się, a teraz idzie Jego odpowiedz! Bucz heretyku nad swoim wyluzowanych chodzeniem do zatracenia. Bujasz garnitur, a piekło jest otwarte by cie pochłonąć. Śmiejesz się, bo nie widzisz, ze za rogiem jest twój koniec…

Bóg nie przyszedł by pojednać świata…ale przynieść Prawdę i kto słyszy głos Jezusa niechaj przyjdzie i zaczerpnie w pełni! Wraz z uwolnieniem od demonów, językami, mocą, cudami i …doktrynami! Kto z Prawdy- slow Bożych słucha, kto nie jest z Prawdy gardził nią przecież od 10-tek lat…

Bóg zrobi różnice, Bóg zajmie strony, Bóg stanie za Prawda i udowodni racje…Biada sprzeczającym się z Nim i walczącym z Jego Słowem!

Biada lawirantom, bo ich koniec jest rychły! Oto, po latach zimy i suszy, idzie wiosna…i nikt nie jest w stanie tego zatrzymać.

Diabeł prześladuje TYLKO TYCH co mu zagrażają

Pobierz pdf:

Diabeł prześladuje tylko tych co mu zagrażają

Często gdy słyszę nauki w stylu: Dzisiaj my nie mamy prześladowań, więc…tratatata…pokładam się ze śmiechu. Aby zrozumieć jak działa ten świat w którym żyjemy- musimy wziąć pod uwagę w naszym modelu diabla i jego demony.

Dopóki szatan jest na ziemi to co jest od Boga będzie miało opozycje. Stad, wbrew głoszeniom wielu zza pulpitów, musisz nauczyć się walki duchowej i uwolnienia.

Dopóki jesteś nie zbawiony, nie stanowisz wielkiego zagrożenia dla szatana. Raczej, on trzyma cie i pilnuje, abyś się nie nawrócił, daje ci masę rzeczy do roboty na ziemi i uczestniczysz w rożnych grupach, walcząc o rożne sprawy. Może to być walka polityczna, może to być walka na stadionach, może to być walka o rożne „prawa”, których rożni domagają się dzisiaj…

W dalszym ciągu jednak nie toczysz tej głównej walki… Wielu się nawraca, lecz dalej tkwi w myśleniu tego świata i niemocy…Demony trzymają wielu wierzących w wiezieniu biedy, chorób, demonizacji, choć Chrystus dal im zwycięstwo nad diabłem…Po prostu trafili do kościołów gdzie odrzucane jest to co dokonało się na krzyżu…

Dopóki nie doznasz głębokiego przebudzenia- nie jesteś zagrożeniem. Dopóki chodzisz jak ten świat ci narzuca- nie jesteś zagrożeniem. Dopóki powtarzasz zamydlające nauki z wielu pulpitów- nie stanowisz zagrożenia.

Kiedy jednak stajesz się zagrożeniem? Gdy postanawiasz porzucić wszelki grzech. Gdy otrzymujesz chrzest w Duchu- zaraz możesz być prześladowany przez tych co go nie przyjęli plus ekumenikow. Gdy stoisz w wierze, co jest zaprzeczeniem życia tysięcy w kościele, stajesz się niemile widzianym „fanatykiem”.

Kiedy demony wychodzą, ludzie są uzdrawiani, przez wiarę zdobywasz majątek i żyjesz przeciwko religii ciała- stajesz się wyjątkowo prześladowany. Uwierzyłeś Słowo…i to wydaje owoce…

Tak jak Biblia jest przeciwko planom szatana, tak plany szatana są przeciwko Biblii i jak słusznie zauważyłeś, dąży to do nieuchronnej konfrontacji. Gdy Jezus został ochrzczony w Duchu, nie tańcował cala noc (ani nie ślizgał się po podłodze) ale poszedł, prowadzony Duchem walczyć z diabłem…

Ty, jako sługa Jezusa i jego naśladować, będziesz mieć takie same walki. Kiedy zaczynasz rozumieć uwolnienie, grzechy generacyjne, tajemnice szatana, które umożliwiały mu związanie tysięcy- nagle pojawiają się „wielcy” by „dementować potrzebę tej walki duchowej i uwolnienia”. Po drugiej stronie krzyczą kochacze „cierpienia”, którzy odrzucili prawdziwe przesłanie Ewangelii…W dalszym ciągu Duch nie jest zgodny z ciałem…

Po latach mogę napisać, ze 90% tego co oferuje cielesne Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem mocy i krzyża. U nich nie ma walorów bycia uwolnionym i uzdrowionym, u nich cnotami jest bieda, ucisk, męka i wieczne problemy…

U nich wiara to filozofia, która nie pozwala nigdy im oglądać wyników wiary- cudów! To ślepi zwolennicy ślepych! To żyjący naukami demonów ludzie, których życie zaprzecza to co Jezus dokonał na krzyżu- uzdrowienie, możliwość złamania klątw, moc uwolnienia od demonów…Dla nich jest to niedostępne, bo szatan zalepił ich umysły i serca…

Możesz być ekumenikiem, możesz być heretykiem, których chodzi od Protestantyzmu do katolicyzmu i wręcza ci nagrody, a twoje książki będą na polce bestsellerów w księgarniach…Spróbuj jednak śmiało powiedzieć- Biblia działa i ja jestem tego przykładem…zapomnij. Oto dzień w którym poznasz jak przeciwnik tego nienawidzi…

Wstań i zakwestionuj brak mocy w kościołach, wstań i pokaz palcem na zwiedzenie ekumeniczne, krzycz- magia jest pokonana w Jezusie…szybciutko pojawi się diabeł by sprawdzić czy wierzysz w to, czy nie…

Inni nie maja „prześladowań”…ponieważ diabeł ich oszukał i zamiast głosić uwolnienie jeńcom, oni sami są w chorobach i je pielęgnują…jaki szyderczy obraz

Zamiast wyganiać demonów, oni maja kartę stałego klienta w poczekalniach lekarskich! Szyderczy obraz krzyża! Drwina z krwi Jezusa! Wołają: Jak Pan chce…to może…Cisza w eterze…Bóg zechciał 2000 lat temu!

Diabeł wyprodukował współczesny kościół: „męczenników w chorobach”,”zaprzeczaczy Pisma”,”kłótników z mocą Boga”, „miłujących herezje i odstępstwo”,”biedaków pulpitowych żebrzących i uciekających się do wciąż nowych metod wyjęcia złotego z kieszeni”. „Dejta 5000, bo się posypiemy! Został tylko miesiąc!” Widać KTO jest ich źródłem!Jest to szyderstwo z krzyża!

Za czasów Jezusa słyszałbyś: OTO przewrotne i niewierzące pokolenie, a tymczasem to oni sobie nawzajem gratują Zbory stały się miejscami nie miejscami Prawdy i Mocy, ale miejscami iluzji, religii i zaprzeczaczy krzyża!

Oto choroba 21 wieku! Większość nie ma świadectwa życia w zdrowiu, bogactwie oraz mocy…wiec, gdzie chcesz aby „zwiedziony świat” przyszedł? Do zwiedzenia?

O, przyjdź do nas…a tam więcej chorych…O przyjdź do nas..a tam więcej biednych… o przyjdź do nas…tam tez są zdemonizowani…Brak świadectwa i szyderstwo Pisma, to krzyżowanie Pana na nowo! Jezus już nic więcej nie ma, wszystko zostało dane….ale nie przyjęli, wzgardzili Świętym Izraela, wystraszyli się, ich ciało ich zwiodło, ich mądrość nie wystarczyła…

I zwariowali, im bardziej chorzy- tym bardziej „pokorni”? Im mniej cudów, tym bardziej „cierpiący”?Im biedniejsi, tym bardziej…wołają o datki…przeklinając „Haginow za prosperity”?

Biada…biada wam głupcom, bo nie macie ratunku…Biada, biada wam, ślepcom, bo moc i Słowo jest przed wami, jednak wy nie skorzystaliście i staliście się ich WROGAMI! Biada, biada pokoleniom ekumenicznego durnoctwa. Biada cierpiętnikom z ICH własnej głupoty! Biada, biada wam!

Biada tym, którzy nie wierzą a czekają aż się coś zmieni! Ślepiec! Ślepiec! O, obyś zerwał kataraktę z oczu i podeptał książki z kłamstwami! Obyś wyśmiał pastora, który trzyma cie w sieci „miłości, tolerancji i szacunku”, obyś go zrzucił z pulpitu i wyśmiał…zanim będzie za późno! Obyś wywalił leki do kibla i spuścił je w wir,wyjąc i tańcząc- wolność!, zanim będzie za późno!

To co niewoli, stało się cnota, to co głupie- stało się pożądane, to co herezja, stało się „ciekawa percepcja”…lecz to co Boże, zostało ośmieszone…Szyderca śmieje się z Jezusa, wrzeszcząc: „pokorny jestem z moimi licznymi chorobami”. To szyderca krzyża, oszczerca mocy!

Mamy wyznawców Biedy, mamy wyznawców lekarzy, bo PAN przestał nimi być!Mamy nowe pokolenie, które nie zna Pana…Bóg szuka proroków, którzy wstrząsną status quo…o świadectwie życia…którzy będą lśnić Jezusem i Duchem pośród przewrotnego, ślepego i pełnego niedowiarstwa pokolenia kościelnego…

  • Śmiali się z Noego bo budował arkę…mieli całkiem dobra zabawę, aż nie zobaczyli deszczu…

  • Śmiali się z Bartymeusza, dopóki nie odzyskał wzroku…

  • Szatan chodzi i pytał: Gdzie twój Bóg, dopóki Szadrach, Meszach i Abednego nie zasiedli na wysokich pozycjach w mieście i nie stali się milionerami…

  • Drwili z wiary Jezusa- jak to, ta dziewczyna śpi- o poszedł ty „głupi”! Dopóki dziewczynka nie otworzyła oczu…

Głupi, szyderczy i ekumeniczny kościół wyprzedza świat do piekła…

Bóg szuka proroków…Tak, Bóg szuka proroków, którzy drżą przed Jego słowem…którzy nie boja się spojrzeń „zrozumienia”(tak, tak „my tez kiedyś tacy byliśmy”- co się stało???).

Pamiętajcie, ze w Biblii pisze ZWYCIEZCA bierze wszystko…przegrany nie ma nic…Biada, bo psychologia, ciało i humanizm wyparły miejsce Pisma w zborach…