Światowy Alians Ewangeliczny krytykuje krytyków wizyty papiestwa w Lund

W poprzednim roku papiestwo przyjechało do Lund, by rozpocząć „nowy rozdział” w historii i zapoczątkować odstępstwo od wiary milionów Protestantów. I oczywiście…Alians Ewangeliczny miał tez swoich reprezentantów…(strona Aliansu).

AE poświecił więc cały artykuł aby „udowodnić” ze do takowej zdrady nie doszło. Artykuł nosi tytuł: Kiedy papież rozumie Lutra lepiej niż wielu Protestantów(When a Pope Understands Luther Better than Many Protestants Do ). Tam cytują papiestwo i sugerują, ze „Szczególnie w nowoczesnych Protestantyzmie jest wielu, którzy nie zrozumieli Lutra”. Zważywszy na fakt, ze ostatnie lata były spędzone przez ekumenizm jak by tu zmienić kim jest Luter i w co wierzył, co głosił!

Cały czas AE sugeruje, ze wspólne układy i układziki z papiestwem są w gruncie rzeczy „dla dobra”. To, ze „przepraszali za Reformacje” jest przecież „uzasadnione”. Luter głosił katolikom Ewangelie, AE natomiast, wmawia, ze oni są „w wierze”, zaprzeczając istotę Reformacji!

Stad trzeba teraz fałszywie opisać Reformacje(ktorej AE się wstydzi) i pójść o krok dalej- ustanowić „własną”. Reformacja podzieliła Prawdę Protestantyzmu od fałszu katolicyzmu. AE jednak pisze w artykule:

Reformacja doprowadziła szybko do dalszych podziałów, do polaryzacji, do nacjonalizmu religijnego, jak również do rozprzestrzeniania się pychy i nienawiści.”

Co to pokazuje? Problem nie leży w stosach Świętej Inkwizycji, herezji, braku zbawienia, Kontrreformacji ale w Reformacji…To pokazuje mi, ze AE jest kolejnym slużkiem Rzymu. Rola ekumenizmu jest wyszukać „winę Protestantów” i zmusić ich psychologicznie aby przyznali ta „winę”…

Jeśli Kontrreformacja i Inkwizycja miała racje, co robi AE pośród ewangelików? Sugerując, ze papiestwo „lepiej rozumie Lutra” i wskazywanie na „niezrozumienie pośród współczesnego Protestantyzmu” świadczy o zaprzedaniu Rzymowi, słyszę tu mielenie jęzorów katolickich demonów oraz widzę upadek od wiary!

Jeśli stosy były dobre, wara, s********j do Watykanu, żłobie! Jeśli katolicyzm jest taki dobry, to co robicie pośród Protestantów? Siedzicie tylko w jednym celu, a celem tym jest ich zwieść, oskarżyć, zmienić ich myślenie na te papieskie. AE to papieski ministrant, który podaje się za wielkiego działacza ewangelicznego!

AE to narzucający się każdemu doktrynalny próżniak, warchol i stosujący manipulacje handlarz Protestantyzmem. AE to bluźnierca, który wykopuje dziś z grobów Reformatorów, by pokazać „jak bardzo się mylili”. To wielki „rozjemca” stron, bo żadnej nie zajmuje!

AE ma mały, krzyczący dziob, który mówi jak Bestia! Z ust AE wieje katolickimi świecami, opłatkami z mszy oraz zdrada! Wrzeszcza, bo zapowiadają „koniec Reformacji” i jej 500 lecie, jednak, wy popierdółki i nie liczące się nic przychlasty nie możecie znieść, bo REFORMACJA DALEJ TRWA I NIKT NIE kupił waszego papieskiego towaru!

Światowy Alians Ewangeliczny: Przyjmijcie uchodźców!

Światowy Alians Ewangeliczny współpracuje z papiestwem oraz globalizmem aby zapewnić, ze w Europie i innych kontynentach znajdzie się wystarczająca grupa uchodźców.

29 Stycznia 2017 roku, „reprezentanci uchodźców” w ŚAE nawoływali do przyjmowania bezmyślnego uchodźców, próbując pokazać, ze jest to nakaz Biblijny. Ciekawe, czemu Alians nie patrzy do Biblii, która jasno mówi o bałwochwalstwie i herezjach. Wówczas udają głuchych…

Jak się okazuje Alians Ewangeliczny ma wlasna Grupe Zadaniowa ds Uchodźców (Refugee Task Force) oraz Ambasadora dla Uchodźców, Przesiedleńców i Bezpaństwowców.

Jak widzimy Alians Ewangeliczny nie zajmuje się więcej Biblia i głoszeniem Ewangelii, zamiast tego przerzucił się na to co promuje Unia Europejska oraz Papież Franciszek…

Współcześni ekumenicy odchodzą od Pisma i Ewangelii, jej doktryn, by podążać za wymysłami globalizmu jak „prawa człowieka”, ochrona środowiska, ekumenizm między wiarami…Alians Staje się agenda ekumenizmu a tym samym globalizmu!

Jezus chodził i uzdrawiał ludzi, wyganiał demony i głosił Ewangelie, doktryny. Jezus nigdzie nie angażował się w działalność społeczną…nigdzie nie pisze, ze Jezus kazał zajmować się przywożeniem reprezentantów innych religii!

Światowy Alians Ewangeliczny i katolicyzm- ekumeniczna pułapka na Zielonoświątkowców

Światowy Alians Ewangeliczny i katolicyzm- ekumeniczna pułapka na Zielonoświątkowców

Światowy Alians Ewangeliczny i katolicyzm- ekumeniczna pułapka na Zielonoświątkowców

(Pobierz pdf)

Na świecie obserwujemy niebezpieczne próby przejęcia Protestantyzmu przez katolicyzm. Alians Ewangeliczny staje się kolejnym pomostem w desperackiej drodze aby wcielić Kościół Zielonoświątkowy oraz Ruch Charyzmatyczny pod katolicyzm.

Od założenia, w 2000 r. został poprowadzony przez ekumenika. Henryka Rother-Sacewicza. Jest on związany z opisywanymi wcześniej Towarzystwami Biblijnymi w Polsce(W rękach papieskiej Polskiej Rady Ekumenicznej) oraz przekładzie ekumenicznym(katolickim)1. Jest on inicjatorem Sosnowieckich Dni Biblijnych.

Po 10 latach KZ opuścił szeregi Aliansu, by po 5 latach znów do niego przystąpić. Gdy KZ wystąpił z Aliansu, papieski wtyk w Kościele Zielonoświątkowym, Adam Ciućka biadolił i napisał dla ekumenii rzewny artykuł pt: Zielonoświątkowcy poza ewangelikalną rodziną (manipulacja emocjonalna. Alians nie jest ewangelikalny ale ma członków katolickich).W 2015 r. na czele stanął kolejny ekumenik, baptysta Wichary.

Z Aliansem w Polsce powiązane są ekumeniczne organizacje oraz kościoły będące częścią Polskiej Rady Ekumenicznej. Przykładem może być Ruch Nowego Życia ( czyli ekumenizm, Ruch ‚Oaza’ i apostata Josh McDowell, zmieniają nazwę na Ruch Chrześcijański Mt28).

Światowy Alians Ewangeliczny był prowadzony do 2014 r. przez apostatę, Geoff Tunnicliffe. Współpracują oni z ONZ (globalizm) oraz Watykanem. W 2010, Geoff spotkał się z papieska ekumenia (prawa ręka) o nazwie Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan oraz znana już regularnym czytelnikom AntyEkumenii- Światowa Rada Ekumeniczna (lewa ręka Watykanu) podczas konferencji Edinburgh 2010. W tym samym roku, Olav Tveit, głowa Światowej Rady Kościołów zaprosił Alians na konferencje w Lozannie2(Lausanne Movement 3).

Na ich stronie przypisują powstanie tego ruchu, Billy Grahamowi! Na stronie można zobaczyć piękne zdjęcia Grahama oraz posłuchać parę nagrań.4

W 2011 r. po pięciu latach współpracy między Światowym Aliansem Ewangelicznym, ekumenia oraz Watykanem powstał wspólny dokument pt:„Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct“5 .6 W dokumencie znajduje się fałszywa informacja i propaganda ekumeniczna:

„Trzecie konsultacje zorganizowane przez Światową Rade Kościołów(ekumenia papieska), Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego(Watykan) przy kolaboracji ze strony Światowego Aliansu Ewangelicznego z udziałem największych rodzin Chrześcijańskiej wiary (katolicka, prawosławna, Protestancka, Ewangeliczna i Zielonoświątkowa)…”7

Oto jawne oszustwo. Oto gdzie ekumenia cie zaprowadzi- do Rzymu! Stefan Gustavsson z Szwedzkiego Aliansu Ewangelicznego8 przyznał,ze współpracują z katolicyzmem. Upadek i odejście Ukmana do katolicyzmu tak skwitował:

Dla Ukmana odpowiedz leży w katolickiej wierze…”9

Oto skutki ekumenii. Upadek oznacza po prostu przejście do innej ‚denominacji’. Konwersja katolików będzie coraz bardziej kontrowersyjna….Billy Graham i Franklin Graham przyprowadzając ludzi do Jezusa, wysyłali ich do…katolika. Ulf Ekman przyznał :”weszliśmy w relacje z milionami charyzmatycznych katolików (w Polsce znanych jako Odnowa)… ” 10 Odnowa w ‚Duchu Świętym’ zwiodła już wielu Protestantów…

Geoff Tunnicliffe nie tylko gratulował wyboru Franciszka, oferując modły za niego, ale i zapowiedział jego obecność na inauguracji bałwana! Na stronie Światowego Aliansu Ewangelicznego jest artykuł z 2013 r., w którym znajdujemy informacje, iż Geoff spotkał się tez wielokrotnie z Benedyktem XVI…11

Oto wzrastający ruch apostatów. Papieża odwiedzają dziś ewangelicy, Zielonoświątkowcy(Giovanni Traettino i inni) i Charyzmatycy (Copeland, Joel Osteen, Robinson)”

W 2014 r. Geoff12 spotkał się z papieżem Franciszkiem. 13 Ogłosił ‚nowa erę w relacjach między katolicyzmem oraz ewangelikami’ oraz ‚poszerzenie namiotu o katolicyzm’. Światowy Alians Ewangeliczny nagrodził papieża Franciszka, w 2014 r. nagroda Shahbaz Bhatti14 Freedom Award. Przyczyna? Zanim Geoff spotkał się na oficjalnym spotkaniu, odwiedził prywatnie wraz z innymi reprezentantami SAE, papieża Franciszka i rozmawiali za zamkniętymi drzwiami…Oto jak dzisiaj liderzy po cichu sprzedają ich denominacje i ruchy…15

W Maju 2015 r. stu pastorów Kościołów Zielonoświątkowych z całego świata odwiedziło papieża, na prywatnym spotkaniu. 16 Oto wzrastający ruch apostatów. Papieża odwiedzają dziś ewangelicy, Zielonoświątkowcy(Giovanni Traettino i inni) i Charyzmatycy (Copeland, Joel Osteen, Robinson)

Niegasnące wysiłki w budowaniu pokojowego i pogodzonego świata. 17 Kim był Shahbaz Bhatti? Katolikiem, a teraz pracują nad jego kanonizacja…

Od 2015 r. sekretarzem generalnym został Efraim Tendero.18 Co dzieje się teraz? Współpraca między Światowym Aliansem Ewangeliczny a Światową Rada Kościołów.19

Praca ekumenii jest ‚nawracanie’ pogan jak i nie praktykujących katolików i przyprowadzanie ich do katolicyzmu…

Jak widać z powyższych, niezaprzeczalnych dowodów- ekumenizm i jego zwiedzenie jest rozpowszechniane pod pozorem Chrześcijaństwa. Prosta analiza ich nauk i tego za czym stoją, pokazują jak bardzo wierzący są dziś naciskani do współpracy z ‚braćmi’. Gdy na czele Ruchu Charyzmatycznego i Zielonoświątkowego stoi ekumenik i kooperant z Watykanem…oznacza to tylko jedno: zwiedzenie i upadek.

Liderzy Protestanccy sprzedają dziś trzodę za ich plecami. Ja nawołuje do stania za Biblia i Duchem Świętym. Jeśli nie możesz, to wychodź. Jeśli liderzy odrzucili Pismo i doktryny, to nie mamy do czynienia z ‚kościołem’ ale apostazja. Jeśli nie przyjeles nigdy Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zrób to teraz. Czasy zapowiadane przez Jezusa są u naszych progów…