Ekumenia:”Razem 2016/Together 2016”? Nie w MOJE imię!

Postępująca tragedia odrzucenia podstaw w naszych czasach prowadzi ludzi do studni zwiedzenia. Zwiedzeni reprezentanci „Protestantyzmu” maja połączyć się z katolicyzmem w imprezie nazwanej Together 2016 z datą 16 Lipca 2016 roku.

Maja spotkać się w parku zwanym National Mall, tuż przed Pomnikiem Waszyngtona. Park znajduje się między Mauzoleum Abrahama Lincolna a Kapitolem.

Pomnik Waszyngtona ma wymowę okultystyczna i masońską. Jest to obelisk, podobny do tego, który stoi przed Bazylika św. Piotra. Ten obelisk jest przeniesiony z Egiptu. Wikipedia podaje:

Najstarsze obeliski pochodzą ze starożytnego Egiptu, gdzie już za czasów V dynastii były elementem kultu słońca. Ustawiano je na placach przed świątyniami i pałacami. Egipcjanie wierzyli, że ich najważniejszy bóg Ra, będący uosobieniem słońca, mieszka właśnie w obeliskach. Z tego też powodu przed świątyniami Ra nie było często żadnych posągów kultowych poza obeliskami. Każdy obelisk jest więc niejako wizerunkiem boga Ra”

http://www.kubarev.ru/images/upl/15322.jpg

Wydarzenie pt: Together 2016 ma mieć spodziewanych milion uczestników. Jest to inicjatywa mająca połączyć Protestantów i katolików z ‚natchnienia’ Nicka Halla, który nazywa papieża Franciszka- „Jego Świętobliwością”…(za Christian Post)

Spot reklamowy na to ‚wydarzenie’ zawiera przemowę papieża Franciszka. Sam Hall, założyciel Pulse, organizacji studenckiej podróżował specjalnie do Rzymu…Jak pisze, chcą połączyć „Chrześcijan i katolików” razem…Za tym stoi Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy’ego Grahama.

Na Together 2016 papiestwo ma „przemawiać” w nagraniu wideo. Na zaproszeniu widać go jak mówi:

Młodzi ludzie, wiem że jest coś w waszych sercach co was porusza. I to czyni ze nie możecie usiedzieć na miejscu, bo młoda osoba, która może usiedzieć jest stara osoba. Młodość powoduje ruchliwość. Co was porusza? Zapraszam was na wielki zgromadzenie młodych w Waszyngtonie DC aby znaleźć Tego, który może dać wam odpowiedz na wasze niepokoje. Zapraszam abyście założyli te oto koszulkę (czarna z flaga USA i napisem Together) i abyście odpowiedzieli z wielkim niepokojem. I zapewniam was, ze nie będziecie sfrustrowani. Bóg nikogo nie rozczaruje. Jezus tam na was czeka. On zasadził te nasiona niepokoju. Spróbujcie. Nic nie tracicie.”

Pośród głoszących i muzyków znajdują się:

Hillsong United, Kari Jobe, Francis Chan, Lecrae, Nick Hall, Passion, Crowder, Kirk Franklin, Ravi Zacharias, Jeremy Camp, Andy Mineo, Michael W. Smith, Lauren Daigle, Christine Caine, Mark Batterson, Matthew West,Jo Saxton, Mike Kelsey, Casting Crowns, John K. Jenkins Sr., Josh McDowell, Laurel Bunker, Luis Palau, Tedashii, Tasha Cobbs, Lacey Sturm, York Moore, Trip Lee, Samuel Rodriguez, Ronnie Floyd, Reid Saunders, Bob Lenz, Jose Zayas, Jennie Allen, Nabeel Qureshi, Ann Voskamp, KB, Christine D’Clario, Matt Maher, Sammy Wanyonyi, Lindsey Nobles, Amena Brown, i Josh Brewer.”(Christian Post)

Oto wizja połączenia ludzi niezbawionych i rzekomych Protestantów, którzy są duchowo ociemniali by zobaczyć prawdę Pisma! Jest to kryzys Protestantyzmu i próba jego przejęcia przez papiestwo. Znani muzycy i kaznodzieje są duchowo ślepi by przebudzić siebie samych, tym bardziej kogokolwiek. Jaka ewangelie będą głosić? Będzie msza? Na jednej scenie niezbawieni czciciele tradycji i Maryi będą mówić ‚o Bogu’? Strona WWW nazywa się RESET2016.com. I chcą ‚zresetować’ Protestantów i zaprezentować światu „inna Ewangelie, innego Jezusa oraz innego Ducha”! Chcą cie zresetować, abyś poszedł w ekumenizm oraz zwiedzenie- tak samo jak i oni.

Chcą ZRESETOWAC to pokolenie i zwrócić ich do Rzymu” w wszystko to przy otoczce muzyki i ‚pasji’.

Jak podaje strona, chcą budować na tym co „łączy” Protestantów i katolików. Chcą odrzucić „co dzieli”. Co to za matematyka? Ile ich łączy? Nic. Ile ich dzieli- wszystko! I kiedy odrzucisz co cie dzieli od tego co łączy co masz? Odrzucasz Protestantyzm i zbawienie! Poczytaj dokładnie te wersety:

A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (4) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.”2 list do Koryntian 11

Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, (2) abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. (3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, (4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.”

Jest to prezentacja „innego Jezusa” w roku 2016! Billy Graham i ekumenicy to najbardziej zdradzieccy gracze jacy pojawili się w naszych czasach. Niczym Izrael w upadku do czci Baala, współcześni staja się wehikułami ustępstwa. Nie rozumieją Ewangelii, zainteresowani są zabawa i emocjonalnym ładunkiem. Jedynym wrogiem dzisiejszej ekumenii jest „podział”. „Młodzi ludzie kojarzą wiarę z dysputami i politykowaniem”. Przecież, wg nich można wszystkich połączyć w ‚jedna, dużą i światowa rodzinę’…i JEDNA RELIGIE! Jest to zmiana paradygmatu z Biblijnego na ten z Apokalipsy 13.

I jak zwykle, Together 2016 nie jest „ani katolickie, ani Protestanckie”. Jest nijakie, każdy się dopasuje. Kto by się dziś przejmował żeby znaleźć Prawdę? Jeśli wszystko nią jest. Katolicy, którzy nie maja pewności zbawienia, przyjdą to zaprezentować…cóż przecież i „sam papież nie wie czy pójdzie do nieba”. Ekumenizm skrada dusze i umysły tego pokolenia, naszych sąsiadów, Protestantów, młodych tej epoki! Niezbawieni, którzy nie poznali prawdy albo ci co od niej odeszli szykując szeroka drogę do nieba…chcą przejąc każdego i wszystkich…Jest to silny duch zwiedzenia!

Ludzie byli podzieleni z powodu Jezusa Chrystusa z Biblii. Jezus przyszedł aby pokazać ROZNICE między Prawda a fałszem:

Tedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: To jest naprawdę prorok. (41) Inni mówili: To jest Chrystus; a jeszcze inni mówili: Czy z Galilei przyjdzie Chrystus? (42) Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? (43) Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem.Ew. Jana 7

Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie…Tedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. (20) I wielu z nich mówiło: Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? (21) Inni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy?”Ew. Jana 10

Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: Nałożył błota na oczy moje, i obmyłem się, i widzę. (16) Na to niektórzy faryzeusze rzekli: Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu; inni natomiast mówili: Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich.Ew. Jana 9

A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy? (62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? (63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, (64) lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. (65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. (66) Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło(podział, rozłam). (67) Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? (68) Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. (69) A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. (70) Jezus odpowiedział im: Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem.”Ew. Jana 6

Together 2016 to Zbory Boże, Zielonoświątkowe/Charyzmatyczne Kościoły Północnej Ameryki,National Hispanic Christian Leadership Conference (Samuel Rodriguez jest doradca Obamy!) itd i każdy z nich będzie siedział i słuchał człowieka grzechu z Watykanu! Nie czekaj na czasy odstępstwa- kiedyś tam w przyszłości- oto przed twoimi oczami są czasy odstępstwa! Antychryst kolekcjonuje dziś dusze i robi to masowo!

Dziś upadli Protestanci są wabikiem na prawdziwych Protestantów w Duchu! Uwaga! Metodyści, Baptyści, Reformowani, Luteranie to nie ci sami jakich znałeś przez stulecia! Każdy z nich poszedł do Watykanu i jest jego reprezentantem i tam cie chce poprowadzić!

Ekumenizm chce przejąc każdy ruch religijny na globie. Chce powrócić do czasów sprzed Reformacji do mroków Średniowiecza! Ratuj dusze i uciekaj ze zwiedzenia! Szukaj prawdziwego, Biblijnego Jezusa Chrystusa z Biblii!

http://pulsemovement.com/nick-hall/

https://www.youtube.com/watch?v=BfVvuCNhkF4

Together 2016 – The Campaign

https://reset2016.com/