Ekumeniczni Zielonoświątkowcy spotykają się w Grudniu i Styczniu 2018 roku z katolikami

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy spotykają się w Grudniu i Styczniu 2018 roku z katolikami
Heretyk David Du Plessis wychodował sobie rzeszę naśladowców i odstępców od prostych(i Biblijnych dróg Pańskich). Co roku spotykają się oni na spotkaniach Świątecznych, gdzie nie ma mowy o „głoszeniu oskarżających wersetów Biblijnych”, zamiast tego- traktują ich „jak wierzących”. Mają wspólne spotkania Wigilijne, Kolęd oraz Noworoczne. Tam ksiądz katolicki siedzi obok pastora Zielonoświątkowego a potem wspólnie dzielą się „Eucharystią”, śpiewają katolickie kolędy. Zasłużeni działacze ekumenicznii spotkają się ponownie w Styczniu na „Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym” by zachęcić się nawzajem aby w danym roku aktywnie „ekumenizować” nieoświecone tłumy Protestantów w Polsce! 
W Styczniu Prezydent Polski tradycyjnie zaprosi ich znowu do siebie, by swoją osobą próbować pokazać „słuszność ekumenizmu” i tam Zielonoświątkowi ekumenicy będą mogli otwarcie stanąć tuż obok Muzułmanina…Tutaj wolno i nikt nie „będzie się czepiał” , w końcu może po latach kościół Zielonoświątkowy „dojrzeje” i wprowadzi owego kleryka za pulpit aby „opowiedział coś o Bogu”…Styczeń uwieńczy Tydzień Modłów zorganizowany przy skoordynowanym wysiłku Watykanu oraz Światowej Rady Kościołów…Obecność obowiązkowa…
Oni są pośród nas…Siedzą w ławkach planując jak tu skutecznie sprzedać papieski, „cudowny”ekumenizm…
Inne:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Walka o Ekumeniczne Przejęcie Protestantyzmu

Cykl artykułów

Pobierz pdf:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016.Walka o Ekumeniczne Przejęcie Protestantyzmu

Spis treści:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwy niebiblijne

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to wciąganie wszystkich pod papieski plan- Sobór Watykański II.

Czemu być obecnym na Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Czemu nie iść na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Zwodnicze tematy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 i wcześniejsze.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwa o upadek i przejecie od środka Protestantyzmu w Duchu Świętym (Pentekostalizmu oraz Ruchu Charyzmatycznego)

 1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwy niebiblijne

Jeśli Protestanci siada do Biblii i jeszcze raz zdefiniują czym jest Chrześcijaństwo, szybko zobaczą podstęp papieski. W TMOJC 2016 biorą udział członkowie założonego i finansowanego przez Jezuitów, Światowej Rady Kościołów i jej lokalnych filii(w przypadku Polski jest to Polska Rada Ekumeniczna) oraz katolicyzmu, jego brata, Prawosławie i Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Biblia definiuje Chrześcijanina jako tego, który przyjął Jezusa do serca, wyznał Mu grzechy i narodził się na nowo z Ducha Świętego(Dz.Ap 2 oraz 19), która wierzy i oparta jest o Słowo Boże. Żadna inna osoba nie może nazywać się Chrześcijaninem wg Biblii. Apostoł Paweł spotykał ludzi, którzy podając się za Chrześcijan wierzyli zupełnie inaczej, bądź mieli herezje pośród siebie. Przykłady:

 • Ludzie, którzy głosili, ze należy się obrzezać, aby być zbawionym

 • Ludzie, którzy głosili, ze zmartwychwstanie się dokonało

 • Sekty i odłamy w Pierwszym Kościele jak Balaamici (ci, którzy swoja ekumenia doprowadzali do czczenia bałwanów i stawali się duchowa i cielesna prostytutka), Nikolaici(czyli autorytarianie, doktryna pasterzowania) i Izabelianie (zwolennicy prorokini Izabel, bałwochwalstwo, niemoralność) (każde z nich zostało potępione przez samego Jezusa!)

Każda z tych sekt twierdziła, ze reprezentuje Jezusa, jednak Paweł i Jezus ostrzegał przed nimi. Biblia nigdzie nie sugeruje, abyśmy modlili się o jedność z tymi co żyją w odstępstwie doktrynalnym. Wręcz przeciwnie- Biblia nakazuje głosić im Ewangelie oraz pokazywać ich błędy. Jeśli, i tylko jeśli odejdą od kłamstwa, porzuca herezje i zaczną wierzyć Biblijnie, znajdując Biblijnego Jezusa- wtedy staja się braćmi i siostrami. Wówczas, tez usuną ich z ich kościołów bądź sami wyjdą- widząc różnice nie do pogodzenia, wyprowadzani przez Jezusa z tradycji, religii i fałszu. W Polsce istnieją oprócz katolicyzmu inne sekty, które podszywają się pod Chrześcijaństwo- Świadkowie Jehowy, Mormoni1 czy na przykład Chrystadelfianie23 (obecni tez w Polsce).Ich nikt nie zaprasza na wspólne modły i nie uważa za ‚Chrześcijan’, chociaż ich znajomość Biblii może okazać się większa od przeciętnego katolika (choć w wypaczony sposób!)! Biblia nakazuje modlić się o zbawienie człowieka, co oznacza, ze otwiera on oczy na prawdziwego Jezusa. Skonfrontowany przez Pismo, widzi, ze należy do sekty. Dotyczy to zarówno katolika, Prawosławnego czy Świadka Jehowy. Większość wierzących otwiera Biblie i pokazuje Świadkom co tam naprawdę Pisze. Czemu? Bo oni czytają ja w ‚świetle Strażnicy’, Prawosławni w świetle ‚tradycji religii Prawosławia’, mormoni w ‚świetle Księgi Mormona’ a katolicy czytają to co zawarte jest w katechizmie. Jaka więc jedność z odstępstwem? TMOJC jest jawnym skandalem i zwiedzeniem!

TMOJC (TMoJCh) trwa corocznie między 18 a 25 Stycznia. 18 Stycznia to święto katolickie „ To święto w czasie którego katolicy wspominają z czcią tron św. Piotra Apostoła uznawanego za pierwszego papieża. Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.” oraz „W 1558 roku papież Paweł IV ustalił 18 stycznia, jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra”. Jest to świętowanie herezji i kłamstwa! Widzimy, ze stoją za tym agenci ekumeniczni rozesłani do każdego kościoła Protestanckiego w Polsce.

Szczególne miejsce zajmuje katedra św. Piotra znajdująca się w Bazylice św. Piotra na Watykanie…Katedra ta stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za wyróżnienie ich miasta, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła do okazania wyrazu hołdu następcom św. Piotra. Za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami4

Jest to więc jawna inicjatywa jezuicka. Ekumenia i katolicyzm finansuje tez Unijna islamizacje kraju i Europy z kiesy Kościoła Zielonoświątkowego jak i ekumenii:

Także w tym roku, zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, prosimy podczas nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan o zbieranie ofiar na rzecz uchodźców, a w szczególności osób znajdujących się w obozach dla uchodźców na Bliskim

Wschodzie”5

 1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to wciąganie wszystkich pod papieski plan- Sobór Watykański II.

Materiały na TMOJC są przygotowane przez katolicyzm, a broszura używa katolickiej biblii Tysiąclecia oraz przekładu Ekumenicznego. TMOJC ma w zamiarze zniszczyć bariery, stad wprowadzają ekumeniczna niebiblijna hermeneutykę. Tylko odsuniecie ludzi od Pisma spowoduje, ze pójdą w ekumenie i jej ostateczny cel: włączenie wszystkich pod katolicyzm. Na razie katolicyzm spotyka się osobno z Judaizmem oraz Islamem, jednak ostatecznym celem jest przejście od Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan do modlitw o jedność wszelkiej religii. Na tegorocznym Spotkaniu Noworocznym67, w którym uczestniczyli tez Zielonoświątkowcy, brali udział przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego obok przedstawicieli Judaizmu oraz Islamu! Ekumenizm nie będzie przebiegał jak sobie życzą może niektórzy ‚życzliwi’ Protestanci. Przebieg ekumenizmu jest zdefiniowany przez dokument pt: Unitatis redintegratio. Do ekumenii angażowany jest Prezydent Duda, który ma być osoba znana, aby złamać opory Ruchu Charyzmatycznego oraz Zielonoświątkowców. Prezydent Duda wspiera ekumenizm Taize.8:

Co znamienne, prześladowców nie interesuje katolickie, prawosławne czy protestanckie pochodzenie ofiar. Paradoksalnie, dla nich jesteśmy już pojednani, wszyscy bowiem jesteśmy przede wszystkim wyznawcami Chrystusa. Tym bardziej więc ekumeniczne spotkanie w Walencji ma sens. Przynagla ono do pojednania chrześcijan i pojednania między narodami. ”

Oto właśnie retoryka ekumenizmu: znaleźć wspólnego wroga aby zmylić ludzi do wspólnych przedsięwzięć! Hitler czynił tak podczas formowania III Rzeszy. ‚Wspólnym wrogiem’ byli Żydzi. Dziś, są to nie tyle Muzułmanie (przecież ekumenizm z nimi tez kreci), ale ‚ekstremiści’ oraz ‚sekularyzacja’. Niestety Prezydent Duda, jako katolik nie jest zbawiony i nie zna ani Biblii ani Jezusa, więc jest używany przez religie do ich celów. Pomostem do katolicyzmu dla Zielonoświątkowców są często Luteranie. W ekumenie angażował się tez prezydent Bronisław Komorowski9. Inaugurował on IX Zjazd Gnieźnieński10:11

Zjazd rozpoczął się wniesieniem krzyża i modlitwą duchownych: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. ”

W tle wszystkich instytucji i regulacji stać musi kultura wolności i dialogu…Dostrzegam tu wielkie zadanie stojące przed Kościołami chrześcijańskimi i przed wszystkimi wspólnotami religijnymi.”

Realizacja postulatów Unii Europejskiej oraz Soboru Watykańskiego II przenika tez sferę polityczna! Wierzący wciągani są w plany głębsze niż to rozumieją. W ekumenii brali udział również prezydenci : Aleksander Kwaśniewski (2000)1213, Lech Kaczyński (2008,2009)1415:

Reformacja nie ominęła przecież naszego kraju. Był czas, kiedy w Senacie Rzeczypospolitej, izbie nie tyle arystokratycznej co izbie urzędniczej polskiego parlamentu, polskiego Sejmu – bo wtedy cały parlament nazywał się Sejmem – była większość innowierców.”(należy dodać, ze pod wpływem katolickiego kleru- w 1668 r. Sejm wprowadził prawo, ze osoba która przechodzi z katolicyzmu na Protestantyzm będzie ukarana śmiercią- od autora.)

Polska odrzuciła przebudzenie, które niosła Reformacja, co miało fatalne skutki dla jej przyszłości- wojny i rozbiory. Zygmunt I Stary zakazywał literatury Reformacyjnej, stosował cenzurę oraz zakazywał głoszenia Ewangelii polakom. Zygmunt Stary wprowadził kare śmierci za przejście na Protestantyzm w roku 1525. W 1654 r. król Jan III Kazimierz skazuje nie-katolików na banicje. W 1668 r. odstępstwo od katolicyzmu grozi utrata życia(wzorzec Islamu?).W 1717 r. wprowadzony jest zakaz wyboru Protestantów do Sejmu.

 1. Czemu być obecnym na Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Naczelna przyczyna obecności (niekoniecznie jawnej i głośnej) jest fakt, iż ekumenizm i TMOJC odbywa się dookoła Polski. Większość braci i sióstr, a nawet pastorów dysponuje informacjami z trzeciej reki, podobnie jak ich interpretacja. Wiele osób myśli się, ze ‚oni tam idą ewangelizować’.Stad potrzeba naocznego świadka, który nagra a potem zamieści te nagrania na internecie. Jest to swoiste Protestanckie dziennikarstwo śledcze (investigative journalism). Zwykle pokrycie medialne tego typu imprez jest znikome i ‚najlepsze momenty są po prostu nie uwiecznione’. Dzięki osobom w Ameryce, które wzięły kamery na wywiady i do praktyk fabryki aborcji zwanej Planned Parenthood, dzisiaj sprawa trafiła przed oczy całej Ameryki. Zgromadzone dowody burza ‚oficjalna wersje wydarzeń i działalności’.

Jeśli mieszkasz niedaleko Częstochowy, Krakowa, Lublina, w woj łódzkim, na pomorzu, w okolicach Szczecina, na Śląsku, w świętokrzyskim bądź Warszawie, możesz przyjechać i zobaczyć co tam naprawdę się dzieje, uwieczniając Protestantów na filmie. Np w Lublinie ‚nabożeństwo ekumeniczne’ odbędzie się bezpośrednio w KZ. (Kościół Zielonoświątkowy ‚Oaza’).Podobnie będzie dla Szczecina („Betania”). Myślę, ze można nagrać ciekawy materiał, który potem otworzy oczy tysiącom Protestantów!

 1. Czemu nie iść na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Jeśli wybierasz się na te spotkania w celu innym niż jako reporter, wiedz, ze angażowanie się w tego typu imprezy nie jest biblijne. Jeśli pójdziesz i będziesz brał udział we mszach, nakładaniach rak itd. na pewno przyczyni się to do zabrudzenia duchowego. Za ekumenizmem stoi duch i nie jest to Duch Święty! Wiele osób, które przez lata chodziły do Odnowy w Duchu Świętym czy na spotkania ekumeniczne, dziś nie mogą powrócić do siebie. Niczym Izrael, który ulał posag na pustyni, gdy Mojżesz nawoływał ich aby stanęli za Bogiem, wielu z nich nie mogło…Jeśli uczestniczysz w tych spotkaniach dajesz zły przykład innym, przynosisz zgorszenie. Slaby brat czy siostra może pomyśli- cóż, wyszedłem z katolicyzmu, może jednak nie był taki zły? Co szkodzi mi wrócić? Znowu mam iść do mszy? Tak upadł Ulf Ekman i wielu pastorów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma na celu zrobienie wielu modlitw podczas tego tygodnia i są one skierowane głownie przeciwko tym, którzy nie chcą przystąpić do tego zwiedzenia. Tak! Nie myśl, ze jak nie idziesz tam, bądź oponujesz to pominą cie w modlitwach! Będziesz zawierzany ‚Maryi i świętym’, wiele mszy będzie zmówione właśnie za Protestantów- którzy oponują ekumenizmowi. Możesz czuć smród duchów katolickich w tym czasie. ‚Pozytywne modlitwy’ jednak przeciwne Pismu działają niczym biała magia. Oni robią to aby uwolnione duchy osłabiły twoja czujność, wole i abyś poczuł ‚fałszywa miłość do herezji’.Musisz złamać z siebie ten wpływ! Użyj autorytetu Jezusa Chrystusa! Złam ten nieboży wpływ z siebie, rodziny i zborów. Miedzy 18-25 Stycznia każdy zbór Zielonoświątkowy i Charyzmatyczny (wbrew ich woli) będzie wzięty na cel i zawierzany zmarłym, papieżom a w szczególności patronom katolickim jak: św Wojciech, św Stanisław, ‚Królowa Polski'(Jeremiasza 7 i 44) a także Stanisław Kostka oraz Andrzej Bobola.

 1. Zwodnicze tematy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 i wcześniejsze.

Same studium tematów pokazuje jak głębokie jest zwiedzenie ekumenizmu:

 • 1969- Powołani do wolności. Czy jednak maja wolność ci, którzy nie znają Prawdy? Ci,którzy odrzucają moc Jezusa?

 • 1975- Wola Ojca- wszystkich zjednoczyć. Jak widać katolicyzm używa sposobów aby każdego zjednoczyć pod nimi! Katolicyzm jak i ekumenicy nie maja Jezusa z Biblii, ani Jego Słowa. Unia z odstępstwem jest sprzeczna naukom Jezusa.

 • 1978- Nie jesteście już obcymi. Papiestwo po Soborze Watykańskim II przestało nazywać Protestantów ‚heretykami’ a zamiast tego zaczęli nazywać ich ‚oddzielonymi [od herezji] braćmi’

 • 1979- Służcie sobie wzajemnie. Stad widzisz jak muzycy Protestanccy obsługują papieskie dni! Nie mamy służyć z herezja!

 • 1981- Różne dary laski- ten sam Duch. Tu jest następna kpina. O ile Biblie napisał Duch, o tyle nie ma on nic wspólnego z tradycja, katechizmem i ekumenizmem! Jak wiadomo ten fragment odnosi się do nowo narodzonych z Ducha ludzi, którzy mówią na językach i nawiązuje on jedynie do 9 darów ducha! Członkowie ekumenizmu odrzucają dary Ducha!

 • 1987- Zjednoczeni w Chrystusie. Krotka analiza nauk pokaże, ze mówimy tu o innych Chrystusach! ‚Chrystus-odlew na patyku’,’Chrystus- lalka w żłobie’,’Chrystus, który nie robi już żadnego cudu’! Ekumenizm łączy inny Jezus, a stad inny Duch i inna ‚Ewangelia’.

 • 2011- Trwali w nauce Apostołów. A czym jest nauka Apostołów? To Biblia i Duch! To nie papież, zakony, różance, msze! To nie religijne czapki, laski, trony, kadzielnice! To nie tradycje! To nie katechizm! To nie religijne ruchy i ‚może do czyśćca trafisz’ a rodzinka będzie cie stamtąd wyciągać przez stulecia….

 • 2014- Czy Chrystus jest podzielony? Pytanie jest inne- czy oni do niego należą? Czy oni głoszą Jego Słowo?

 • 2016- Wezwani by ogłaszać ‚wielkie dzieła Pana’. To znaczy- co? Jakie dzieła i jakie nauki są w katolicyzmie i ekumenizmie? Maryja pojawiła się na drzewie- idzta czcić? Wino się rozlało i na ścianie zobaczyli twarz ‚Jezusa’?Modlił się baptysta w niewierze i …znów nic się nie stało?

Ekumenia dyskutuje wszelkie obszary, które chce wypaczyć:

 • Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów(2009)

 • Świadczyć przez wierność Pismu (2010).Ale…katechizm to nie Pismo!

 • Świadczyć przez celebrowanie dziedzictwa wiary (2010). To znaczy papiestwo, lata praktykowania pogaństwa? Jakie dziedzictwo ma katolicyzm?

 • Jednoczy nas trwanie w nauce Apostołów (2011). Śmiech na sali!Kpina! Noszenie różańców i medalików?
 • Umocnieni do działania przez modlitwę (2011). „Zdrowas Maryjo…”,”sw Wojciechu módl się ?”. Obracanie korali, mantry, oraz modly niewiary!

 • Żyć wiarą w zmartwychwstanie (2011). Uhm…Aby zmartwychwstać trzeba najpierw się nawrócić! Inaczej tego typu wiara jest ślepa i daremna! Raz zbawiony, na zawsze zbawiony tez nie działa- bez świętości nikt Pana nie zobaczy! Pokutujcie! Wyjdźcie z odstępstwa! Weście moc Ducha! Inaczej…to ludzkie drogi…religia tego świata…

 • Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana (2012). No cierpliwie czekają…ksiądz bierze wafel, potem wchodzi ‚Jezus’, następnie adorują ten wafel…Cierpliwie…

 • Wędrując jako dzieci ziemi (2013). Tak! Katolicyzm i ekumeniczna ekipa to dzieci tego świata…lecz nie Boga!

 • Wędrując w radości i uwielbieniu (2013). „Który w czyśćcu płoniesz stale…” ,”O współ- odkupicielko…”,”Bezkrwawa ofiaro mszy…”

 • Razem… głosimy Ewangelię (2014). Tutaj jest najlepsze! Jaka to ewangelia? Inna! Chrzest niemowląt do religii, katechizm, pacierze do aniołów i zmarłych. Może- zostań zakonnica?

 • Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru (2014). Patrz wyżej! Brakuje im wszelkich darów! Bez Jezusa i chrztu w Duchu nie ma żadnych darów!

 • Razem… jesteśmy powołani do świętości (2014). Nie możesz być święty bez nawrócenia! Bez poruszenia i mocy Ducha, próżne biczowania pleców, próżne zakrywanie grzechów! A co z ta pedofilia w Polsce? Ile jeszcze będziesz w systemie, który wykorzystuje? Ekumenizm to przykrywka dla katolicyzmu.W 2014 r. atakowali na Brazylię, gdzie stale wzrasta liczba nawróconych i gdzie pozycja katolicyzmu staje się coraz bardziej marginalna!

 • Wspólna modlitwa (2016). ‚Zdrowas Maryjo…św Wojciechu…św Anastazy…Królowo Nieba…Theotokos…św. Mamanto…św Teklo’, ‚Tajemnica różańca…Ukoronowanie Matki Bożej’…’O Panie ty znasz nasza niedole i biedę…myśmy bez mocy…Bóg dal i odebrał…”

 • Apostolska wspólnota (2016). Ludzie bez Ducha staja się Apostołami! „Tacy, bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; gdyż i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic, więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki”. Szeleszczące szaty, długie i zmyślone genealogie do Piotra i ‚Apostołowie bez Biblii i mocy, znaków i cudów’.(Cud ze jakoś powłóczą do budynku…)

Oto kłamstwo ,szarady ekumenizmu. Oto ekumeniczny fałszywy ogień!Oto won relikwii, oto won ludzkich metod!

 1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwa o upadek i przejecie od środka Protestantyzmu w Duchu Świętym (Pentekostalizmu oraz Ruchu Charyzmatycznego)

Weźmy tez jedna rzecz pod uwagę. Tego typu modlitwy dzieją się tez dookoła świata. Co roku papieże przesyłają ekumeniczne pozdrowienia i głoszą swoje plany.

Błagamy…przez wstawiennictwo błogosławionej [wiecznie] Dziewicy Maryi, apostoła Pawła i wszystkich świętych [zmarłych] o dar pełnej społeczności wszystkich ‚Chrześcijan’”Papież Franciszek, 2015.16

Osobisty ‚kaznodzieja Franciszka, Benedykta XVI oraz JP II’, Raniero Cantalamessa wygłosił w grudniu ubiegłego roku kazanie, nawołujące Protestantów, w szczególności ekumenizm do kolejnego kroku w zwiedzenie. Wg niego nadszedł czas na …czczenie Królowej Niebios. Za Radio Vaticana:17

Wszystkie te przesłanki pozwalają nam rozwijać szczerą nadzieję, że pewnego dnia w nie tak odległej przyszłości, katolicy i protestanci nie będą już podzieleni, ale zjednoczeni odnośnie Maryi we wspólnej czci, być może różniące się jej formach, ale zgodnych w uznaniu jej jako Matki Boga i Matki wierzących.

TMoJCh jest organizowana przez Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisji Wiary i Porządku- Ruchu Ekumenicznego. Światowa Rada Kościołów (Ruch Ekumeniczny realizujący postulaty Soboru Watykańskiego II) organizuje całoroczny ‚łańcuch modlitwy’

Miedzy 4 a 10 Września będą obmadlac i atakować Polskę. Żyjemy w czasach początku apostazji, gdzie wielce zorganizowana i finansowana propaganda papieska mobilizuje wszelkie dostępne siły by zakończyć Kontrreformacje. Przeczytaj dokładnie ta publikacje, wyślij ja znajomym, rodzinie, braciom, siostrom i pastorom. Zacznij wstawiać się, aby propaganda i dezinformacja18 ekumenizmu wyszła na jaw. I ty możesz się przyłączyć do wzbierającego ruchu anty-ekumenicznego! Załóż stronę www, blog, idź na spotkanie ekumeniczne i nakręć dobry materiał, aby ludzie zobaczyli o co chodzi!

W służbie Prawdzie,

Sluzba AntyEkumenia

Materiały:

http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/TMoJCh-2016-broszura.pdf

https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/WPCU-2016-English-pamphlet.pdf

https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/WPCU-2016-English-OOS.docx

https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/WPCU-2016-8-Days-English.pdf

http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/ESN-2016-przemowienie-prezesa-PRE.pdf

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20150526_week-prayer-2016_en.html

1www.mormoni.pl/

2adelfos.republika.pl

3prawdybiblijne.com

18«wprowadzenie kogoś w błąd przez podanie mylących lub fałszywych informacji» PWN

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

(pobierz wlasna kopie na dysk w formacie pdf)

Żyjemy w czasach ostatecznych i możemy zaobserwować powtarzający się w historii wzorzec upadku. Bóg nie od parady umieścił w Biblii historie prawdziwych ludzi, w tym ludzi, którzy doszli do upadku duchowego bądź prowadzili cały naród Izraela do czczenia demonów. Biblia zawiera, wbrew dzisiejszemu oburzeniu i domaganiu się sztucznego szacunku od każdego naokoło, imiona tych, którzy zapisali się jako zwodziciele na kartach historii.

Historia Izraela w ST odzwierciedla historie Kościoła w NT. Taka sama naiwność, taka sama gadka,te same wymówki. Człowiek, który nie pokutuje jest skazany na popełnienie tych samych błędów co Izrael i skazany na to samo miejsce, do którego poszli przez wieki odstępcy- piekła.

Tylko naiwny i zaślepiony człowiek myśli, ze może chodzi wbrew Bogu i prosperować. Zanim przejdziemy dalej, popatrzmy na poniższe wersety:

Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. ”Ks. Jozuego 24

(1) A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, (2) a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, (6) i brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. (7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Ks. Sędziów 3

A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, (11) zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. (12) Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. (13) Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. (14) Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. (15) Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł. I utrapił ich bardzo. (16) Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. (17) Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon; rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana; oni tak nie postępowali. (18) Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. (19) Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon; nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. (20) I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: Ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego, (21) więc i Ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, (22) aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. (23) Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz, i nie dał ich w ręce Jozuego. ”Ks. Sędziów 2

Z tych wersetów wyciągnijmy pewne kwestie:

 1. Izrael chodził z Bogiem, dopóty, dopóki ktoś ich prowadził. Potem okazywało się, ze przez lata właściwie budowali na człowieku, więc gdy nie było nikogo nad nimi, szli do Egiptu.Oto skutki budowania na ludziach, organizacjach, zamiast na Jezusie.

 2. Ludzi zastanawia czemu dookoła jest pogaństwo katolickie, próbuje wkradać się niemoralność, zboczeńcy, aborcja, odstępcze organizacje założone przez Jezuitów jak Polska Rada Ekumeniczna. „Aby doświadczyć, czy będą chodzić za Bogiem czy nie…”

 3. Izrael wybierał co było dobre w ich oczach, mile dla uszu, co gładziło ich ego. Co wydawało się w ich ‚uczuciach’ i ‚odczuciach’ dobre. Zwróćcie uwagę, ze ‚robili co złego w OCZACH JAHWE’! Co więc złego dziś w ekumenii, bałwanach, niemoralności, rozwodach, aborcji i pedalstwu? Może nic, w oczach współczesnych pastorów, ale jest to złe w oczach Jezusa.

 4. Inne pokolenie które nie znało Pana. Ojcowie Izraela znali co to modlitwa, posłuszeństwo, cuda, znaki, żywy Bóg, Pismo, zdrożność bałwanów itd. Synowie Helego byli natomiast rozpuszczonymi syneczkami, mamin-cyckami, którzy nie znali słowa: Nie! Byli w kościele, ale…nie znali Boga. Duzo służyli przed Panem, ale …. ich służba wyglądała jak majtki z plamami po menstruacji. Synki Helego nie znali znoju postu, nie wiedzieli o walce duchowej, o demonach. Dla nich religia było: nie osadzaj! Cokolwiek robią- doceń! Oto co widać w naszym pokoleniu. Zero znajomości Słowa, jednostronne Chrześcijaństwo typu- co bym nie robił, Pan uzna, szanowanie odstępstwa, bałwanów, herezji.

 5. To co zostało długo zapomniane we współczesnym, bez Boga i Pisma, Chrześcijaństwie- ze, przychodząc do Jezusa nawiązujesz przymierze. Przymierze obowiązuje OBIE STRONY I JEGO WARUNKI WYZNACZAJA SUKCES BADZ KLESKE. My czytamy: Stary Testament i Nowy Testament, ale jest to naprawdę Stare Przymierze i Nowe Przymierze!

 6. Obecność grzechów generacyjnych, które pchały ich w jeszcze głębsze i bardziej bezczelne odstępstwo. Jezus mówił, ze stan osoby, która świadomie powraca do grzechu staje się jeszcze gorszy. („Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.”,”Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. (45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. ”Ew. Mateusza 12 )Oni w to nie wierzyli. Jak kochający Bóg mógłby…Bóg pytał- jak Jego dzieci mogą…Dzisiejsi pastorzy zrobili z nauk Pisma. pośmiewisko…Postawili Chrystusa na wyszydzanie świata…Jeśli Bóg wyciągnął cie z katolicyzmu i tam wracasz, stan twój będzie straszny…Problemem jest to, ze większość Protestantów nie była uwolniona od demonów katolickich!

 7. Kwestia chęci powrotu do Egiptu nie świadczy jedynie o nieukrzyżowanym ciele, ale o nieprzemienionym umyśle oraz klątwach i demonach operujących na zewnątrz i wewnątrz!

 8. Gdy Izrael złamał przymierze, zatykając uszy i zatwardzając karki (np. im bardziej mi ‚moralizujesz’, tym bardziej będę grzeszył!) najpierw w ekumenii, a potem jawnie w bałwanach, Bóg zareagował z gwałtownością.

 9. Jak Izrael, jesteśmy w krwawej batalii z silami piekła. Jeśli Bóg pozwala ci iść w twoje drogi to kto cie obroni? Bóg może wydać niepokutującego człowieka wrogowi. Wtedy jest młócka. Mate.o śpiewa :”Twe drogi są najlepsze” jednak chodzi do katolicyzmu, przeciwko drogom Pana.

 10. Próby przychodzą na drogi Chrześcijanina od szatana. Bóg dopuścił aby szatan się szwedal po ziemi w jednym celu- aby zobaczyć do kogo się ludzie zwrócą! Gdy przychodzą ci zawodzić o ‚pięknie ekumenii’ to nie mów- o, Bóg mnie kusi! To czas użyć autorytetu danego w Jezusie! To czas stanąć po stronie Jezusa i pokazać im drzwi!

Zatrzymajmy się tu trochę. Ludzie głoszą, w Jezusie mam kartę z nieograniczonym limitem. Co jednak Biblia mówi o przymierzu?

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, (22) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; (23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;…(26) Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, (27) lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. (28) Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; (29) o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! (30) Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. (31) Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. (32) Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, (33) czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. (34) … (35) Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. (37) Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; (38) a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (39) Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. ”List do Hebrajczyków 10

Osoba zawiera przymierze z Bogiem przez Jezusa w momencie gdy przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Lewicowe kościoły zaczęły nauczać, ze Bóg tylko jest odpowiedzialny za nas i to co obiecał. Jak widzimy, jest to połowiczna nauka. Nauczyciele doktryny ‚raz zbawiony, na zawsze zbawiony’ wyprodukowali odstępców, którzy myślą: Jak Bóg chce, to niech zrobi. Oni nie muszą chodzić w wierze. Oni mogą grzeszyć ile popadnie. Gdy Bóg mówi o życiu z laski (po to aby mieć czas pokutować, szukać Boga!) oraz chodzeniu w Duchu, ci zrobili z tego ‚co bym nie robił i tak’ i w rezultacie uwierzyli, ze nawet osoba, która grzeszy świadomie i nie ma zamiaru pokutować i tak pójdzie do nieba. Ci ludzie głoszą, ze dana osoba odchodzi od Jezusa, staje się buddysta, ale ponieważ 25 lat temu przyjęła Jezusa, Bóg MUSI ja przyjąć. Oto otwarta droga na rozwody, ponowne niebiblijne małżeństwa, ekumenie, zboczeńców za pulpitem, heretyków itd. Powiesz- chwileczkę, chwileczkę, jak to? Jeśli i tak idę do nieba, to co ‚szkodzi’ rozwieść stara a wziąć młodą? Nie, nie! Tak nie wolno! A idę do nieba? No wiesz, Bóg musi…To won, posuń się…

 • A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. (List do Efezjan 4 :30)

 • Ducha nie gaście. (1 List do Tesaloniczan 5 )

lupeo1 – sprawić niepokój, zasmucić, obrazić, bolec, trapić

sbennumi2 – gasić, dławic, gasić ogień, stłamsić

Daj diabłu palec a zabierze rękę” oraz „Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”- metodologia współczesnego zwiedzenia.

Biblia wskazuje nam co stoi za zwiedzeniem.

„I rzekł Pan do mnie: Istnieje sprzysiężenie między mężami judzkimi i mieszkańcami Jeruzalemu, (10) że zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć; i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami Ks. Jeremiasza 11

Ojce służyli Bogu, syny przyszły i stwierdzili, ze tatul ‚przesadzał’…(Dziś, w nowoczesnym świecie TAK się kościoła nie robi…)

„Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. (4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana. (5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy,upadnie też z nimi Juda. ”Ozeasz 5

Ten werset pokazuje nam, o wpływie grzechu i transferze demonów! Efraim praktykował bałwochwalstwo, podpatrzył go Izrael i się pokalał! Jak już pisałem wcześniej, dzisiaj Luteranie przywodzą innych do zwiedzenia. Jednym z demonów jest pycha, innym duch wszeteczeństwa. Oto kolejny dowód,ze Chrześcijanin może i ma demony! Dlaczego ludzie idący w odstępstwo jak Ulf Ekman są tam trzymani? Bo stoją za tym demony!

„Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. ”Ks. Jeremiasza 8

Duch zwiedzenia prowadzi do uwierzenia w kłamstwo.(oto przykład demonicznej żonglerki)”A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. ” 2 List do Tesaloniczan 2

„lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według *skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. (25) Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. ”Ks. Jeremiasza 7

*W Biblii Króla Jakuba jest: chodzili w radzie i wyobrażeniach ich złego serca

mow`etsah -plan, rada

sher-ee-rooth’ – wyobrażenia, upartość

ra` – zło

leb- serce

qashah -utwardzić

`oreph – kark

Gdy ludzie odchodzą od Pisma i woli Bożej, wypinają puzon w stronę nieba! Możesz być ogładzonym, ulizanym żelem poeta, ale jeśli nie chodzisz z Bogiem, oszukujesz samego siebie!

Religia uczuć, czuć i prze-romantyzowania Boga

„Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. ”Jer 17:23

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. ”Ks. Jeremiasza 17

leb- serce, `aqob – zwodnicze, ‚anash – niegodziwe

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! ”Ks. Przysłów 4 :23

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca List do Hebrajczyków 4

„Bóg mi powiedział” aby rozwieść zonę…I nie obchodzi mnie co Biblia na ten temat mówi! Czy skądś to znasz?’Czułem’ aby pójść na ekumenie. I nawrócił się ktoś? No, właściwie to zamierzam pójść na nowo, z ‚nowa teologia’…(Czyli ekumenia ‚nawróciła’ jego)…

O, poczułem coś, coś wyczułem! A jak się to ma do Pisma? Wiesz….

Roxette śpiewali: „Listen to your heart”3. (Słuchaj swego serca!). Bez Nazwy wykonuje utwór, śpiewając: „Słuchaj serca, zaufaj mu”4

Biblia mówi, ze serce to wnętrze człowieka, dusza, emocje…Jezus mówi, ze z wnętrza, serca, pochodzi zło…Musimy zrozumieć, ze człowiek jest pod wpływem demonów. Siedzące w środku demony, będą wpływać na myślenie, odczucia i osobowość. Szatan może również z zewnątrz próbować wpływać na myśli, odczucia używając magii i demonicznego oddziaływania. Stad Bóg dal nam Słowo Boże, abyśmy nie zostali zwiedzeni przed odczucia! Kiedy słyszysz anielski głos mówcy i czujesz, ze w środku jest coś nie tak, Duch Święty może próbować cie ostrzec. Stad Bóg kazał przyjąć chrzest w Duchu Świętym! Moc Boza wykorzeni demony, dary pomogą rozeznać co za typek siedzi w środku, bądź oddziałuje z zewnątrz(rytuały, postrzeganie poza zmysłowe itd.) Walka duchowa i uwolnienie od demonów, budowanie na Słowie w Duchu to jedyne Chrześcijaństwo jakie zdaje rezultaty i jest nieodzowne w czasach ostatecznych.

Robisz jeden kroczek, badasz ziemie, potem stawiasz …drugi

Skutki odstępstwa dotykają cale generacje wprzód. Przedstawiciele narodu Izraela odrzucili Mesjasza ok. 30 A.D. 40 lat później nie było już świątyni. Przez wieki naród Żydowski przezywał prześladowania, których kulminacja nastąpiła podczas Holokaustu.

Kiedy przeanalizujesz siedem kościołów z Objawienia znajdziesz tam rożne typy zwiedzenia:

 • odejście od pierwszej miłości (relacja z Bogiem)

 • synagoga Szatana (pseudo kościół)

 • ruch Balaama i Nikolaitow ( bieganie za kasa od świata by niszczyć lud Boży, bałwochwalstwo, nierząd oraz doktryna o pasterzowaniu)

 • Ukryta warownia w kościele i zarazem głębina szatana– zwana Jezebel, duch ‚prorocki’, spożywanie ze stołu demonów i nierządu duchowego (które prowadza do nierządu cielesnego)-”Oto Pan w 21 wieku łączy wszystkie wiary…Bałwany i herezje są ok.”

 • Chrześcijanin z nazwy

 • Bogaty na świecie (żyje jak świat, nie chodzi o ilość pieniędzy!), płytki w Bogu- tzw cieple lody, odbabelkowana coca-cola, kilkudniowe mleko, pila bez ząbków, modlący się do Jezusa i diabla, zielone masło…Pan kompromis, małe liski- dobre i pożyteczne,

 • Ślepiec duchowy, brak duchowego doświadczenia, kompromis z grzechem- ale ‚korzyści na świecie’.

Księgę Objawienia datują na 1 wiek. Co stało się jednak z tymi kościołami? Efez został wzięty przez Imperium Osmańskie. Te kościoły miały siedzibę w dzisiejszej Turcji. Azja Mniejsza, zwana tez Anatolia posiadała rożne religijne wpływy:

 • budowniczy Göbekli Tepe

 • Hatti (Taru, Tahattanuiti )

 • Huryci (Teszub, Hebat, Szauszka)

 • Hetyci

 • Imperium Medo- Perskie (bożki staroirańskie plus Zaratuszranizm)

Dziś większość Turków należy do Islamu. Tak jak nikt w Izraelu by nie pomyślał, ze ktoś może zniszczyć ich świątynie i wziąć ich do niewoli, tak nikt nie myślał, ze te kościoły mogą przestać istnieć.

Pierwsza świątynia została zniszczona w 587 p.n.e. 5 538 p.n.e. Cyrus II Wielki zarządził budowę drugiej świątyni, która rozwalili Rzymianie w 70 r.n.e6 Pierwsza miała stać ponad 400 lat, druga ponad 500.

Współcześnie.

Dzisiaj rozpisują się o historycznych spotkaniach. Tym razem zajmijmy się Zielonoświątkowym ‚pastorem’ z Kluczborka. Jak widać jego działalność ekumeniczna nie zaczęła się w tym roku. Już w 2012 r. rozpoczął podchody pod Watykan. Czytamy:

„24 i 25 listopada 2012r. na Hali OSIR w Kluczborku odbył się Spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Organizatorem był nasz Kościół Zielonoświątkowy w Kluczborku a wspierali nas parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ, Kościół Ewangelicko-Augsburski, KDK, Klub EMAUS ”7

Luteranie od dawna dali się złapać do Watykanu. Teraz Zielonoświątkowy pastor (nowy) ciągnie ta społeczność do zwiedzenia. Na stronie dumnie prezentują artykuł ekumeniczny.

 • „wspólne modlitwy ewangelików i katolików to już kilkunastoletnia tradycja

 • „ale tegoroczne nabożeństwo miało również wymiar historyczny, ponieważ PO RAZ PIERWSZY zaproszono do wspólnej modlitwy społeczność zielonoświątkowców”

W Październiku ubiegłego roku do Marszu dla ‚Jezusa’ dołączyli Prawosławni i Katolicy.8 Tam czytamy:

W ogólnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezmą udział przedstawiciele kościoła Katolickiego.

Katolicy reklamują „Bramy nieba, płomienie piekła”9 organizowane przez Zielonoświątkowców. Gdy niektórzy z nas oglądali może to przedstawienie, nawracali się z katolicyzmu…Czy to nie śmieszne? Kogo więc ewangelizować na tych przedstawieniach, skoro wg Urzędu Statystycznego na rok 2011, 95% obywateli jest katolikami?

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. ”2 list do Koryntian 5

Jaki wstyd i hańba będzie, gdy Jezus pokaże ekumenikom ich ślepym naśladowcą punkty w historii, w czasie w którym Bóg dal laskę im żyć i głosić Prawdę! To, ze ludzie są dziś pod duchami zwiedzenia, można zobaczyć po reakcji. Jak Izrael w ST, nie dają się napomnieć. Wszelki typ napominania to ‚oskarżanie’,’ruszanie ich ekumenicznych majestatów’ i wyzywanie od diabla!

Jakie wielkie będzie zdziwienie na ich twarzach. Stojąc przed obliczem i obecnością Jezusa, będą znali prawdę ZANIM Bóg pokaże im ich wybryki. W obecności Prawdy wielu schyli głowę na ramie pełni wstydu- spędzali życie na głoszeniu doktryny demonów- ekumenii! Zamiast nawracać ludzi od herezji i upadku, przyłączali się do 95% herezji! Teraz jest ich 95.01 %! Czy rozumiesz?

Boga dziwi niemoc, niezaradność współczesnych bezmyślnych niedorajdów za niektórymi pulpitami. Twardy kark? Jest! Brak Biblii? Obecny! Brak mocy! Tez jest! Brak comiesięcznej ewangelizacji miasta? Tutaj! Szkoda gadać…

Jakich czasów dożyliśmy, ze głoszenie Ewangelii niezbawionym katolikom nie ma miejsca…Wielu pastorów, którzy po nocach się modlili i pościli, aby przyszło przebudzenie, dziś patrząc z nieba wrzeszczy: NIE! ‚Obracają się w grobie’ patrząc na współczesna imitacje prawdziwych Zielonoświątkowców i Charyzmatyków!

Prawdziwa czekolada zastąpiona wyrobem czekoladopodobnym…I mało ludzi widzi różnicę…

husteros- późniejszy

kairos – czas

aphistemi -odpaść

prosecho- dać posłuch

planos pneuma – duch zwodniczy

didaskalia daimonion – nauki, doktryna, nakazy nauczane, inspirowane demonami!

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku”1 List do Tymoteusza 4

Od wiary oznacza od Biblijnego, w Duchu Świętym Protestantyzmu! Czyż nie oglądamy tego zaczątków w naszych czasach? 21 Lutego 2015 r. bałwana odwiedziła Angela Merkel. 24 miliony Niemców należy do kościołów Ewangelicznych. Merkel otrzymała medalik z wizerunkiem św Marcina. 10 Merkel sama przyznaje, ze należy do kościoła ewangelicznego. 11 Oto jednak chrześcijanie z nazwy…Moda stały się pielgrzymki jak nie do Watykanu, to przynajmniej do lokalnej świątynki Maryjnej…Wtedy była Aszera…dziś maja Maryję…

W 2013 r. Papież Franciszek gwarantował ‚odpust zupełny‚ dla uczestników Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii. 12 Odpust częściowy mieli otrzymać ci, którzy wzywali zmarła Maryję lub ‚patronów’! Jakże wielkie zwiedzenie! Odpusty nie są sprawa z zamierzchłej przeszłości!

Katolicyzm się nie zmienił ale i postąpił w dol zwiedzenia. To Ewangelicy się zmieniają, podążając za demonami wypuszczanymi na ich wspólnych ekumenicznych spotkaniach!

Diabeł nie spocznie, aż ostatni z kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych nie padnie w jego szpony.

Denominacje Protestanckie muszą zginać wg Światowej Rady Kościołów. Kościół trzeba odprotestantyzowac i wprowadzić erę „po-denominacyjna” i „po-Reformacyjna”. ‚Nietolerancyjne’ i ‚biotyczne’ słowa jak Zielonoświątkowiec, Charyzmatyk czy Protestant ‚muszą zniknąć’. One dzielą bałwana od Prawdy, ochrzczonego w Duchu od zipiącego, trzeszczącego jak zlepek piszczeli, chrusta Baptystycznego!

Czy rozumiesz? Musisz obudzić się ze snu, w który wciąga cie zbór. Czas przygotować się na poważne decyzje. Następne lata pokażą wielkie zwiedzenie. Osoby stopione z osobowością pastora pójdą na dno razem z nim, jeśli pójdzie w ekumenie i się nie opamięta!

Pokutuj już dzisiaj. Odnów relacje z Jezusem. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to nie ma lepszego dnia jak dzisiaj! Zaproś Go do serca i życia. Wyznaj mu swoje grzechy. Uwierz w moc krwi przelanej 2000 lat temu na Golgocie! Zacznij studiować Pismo dla siebie. Słuchaj co Jezus mówi dzisiaj do kościoła i do ciebie. Wołaj o napełnienie Duchem Świętym. Jezus powiedział, ze nie możesz wejść bez narodzenia się na nowo do Królestwa Bożego. (Dz. Ap 2 i 19). Dziś ta ‚doktryna’ staje się coraz bardziej TABU!

Chwała Jezusowi!

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wprowadzony przez osobe, ktora przeszla na KATOLICYZM

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wprowadzony przez osobe, ktora przeszla na KATOLICYZM

Paul Wattson nalezal do kosciola Episkopalnego, a potem, podobnie jak Ulf Ekman, ktory latami przebywal wsrod posagow, malowidel, rozancowych mantr, modlitw do puszki na oltarzu, przyjmujac oplatek (ktory jest falszywym Jezusem), przeszedl na katolicyzm!

Ojciec Wattsona, zostal wyrzucony z seminarium episkopalnego, za rozdawanie katolickich traktatow posrod seminarian!

Ekman z zona z Antychrystem papiezem! Zdjecie pochodzi z Catholic Herald. Diabel uwiodl go do ‚zycia sakramentalnego’

W wywiadzie Ekman opowiada, jak wprowadzil oplatek i transsubstancjacje do kosciola The Word of Life. W 1989 r. Ekman z kosciolem modlil sie przeciwko przyjadowi JP II! Ulf Ekman zrezygnowal z zarzadu kosciola u Yonggi Cho.

Jak sie okazuje, Ekman  odszedl do zwiedzenia po otrzymaniu ‚slowa prorockiego’. Podobnie jak maz Wendy Alec, wlascicielki popularnej stacji God.tv posluchal ‚proroctwa’, ze ma isc z inna…

Stefan Gustavsson z Aliansu Ewangelicznego w Szwecji przyznaje, ze wspolpracuja z katolicyzmem!

Dodaje, ze ‚dla Ekmana odpowiedzia jest wiara katolicka’. Nie mowi, ze odpadl od wiary, poddajac sie pod zle duchy! W Polsce KZ nalezy do Aliansu Ewangelicznego. Biskup Kaminski na swoim blogu pisze:

„Kilka miesięcy temu pojawiła się propozycja reformy Aliansu, by oprzeć jego działania na dobrych relacjach przywódców kościołów. Chcemy stać się dobrym wzorem dla wszystkich w okazywaniu szacunku, miłości i we współpracy. [Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.Polska Rada Ekumenii] To, co uzgodniliśmy, szybko przekuliśmy w zasady i prawa, czyli powierzenie pełnego zarządu wyłącznie przywódcom kościołów, a potem pozostało nam jedynie wybranie spośród tego grona nowego przewodniczącego Aliansu Ewangelicznego…Spotkanie zarządu odbyło się 15 stycznia w Warszawie. Przewodniczącym został dr Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.”

„Pierwszą decyzją nowych władz było przyjęcie w poczet członków Aliansu Kościoła Zielonoświątkowego w RP, na wniosek uczestniczącego w spotkaniu zwierzchnika tego Kościoła, biskupa Marka Kamińskiego.”strona aliansu

Czy to nie skandal, ze nad kosciolami Zielonoswiatkowymi i Charyzmatycznymi stoja…ludzie odrzucajacy chrzest w Duchu, dary ducha i ktorzy dziesiatki lat temu pobiegli do Rzymu….?

Baptysci to czlonkowie papieskiej Krajowej Rady Ekumenii. Wraz z Muzulmanami spotkali sie w 2015 r. z prezydentem Polski- Komorowskim:

„Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim obecni byli m.in. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.” 21 Styczen 2015.

Jak widac w tym roku ‚poszerzyli’ ekumenie o Islam! Jesli czytasz ten blog, to wiesz, ze od poczatku pisalem o prawdziwej istocie i celu ekumenizmu- jednosc wyszystkich religii pod Watykanem!

Przypominam, ze byly prezydent Polski, Kaczynski spotkal sie w Palacu z ekumenia. 10 Kwietnia 2010 wydarzyla sie tragedia w Smolensku!

Na stronie prezydenta czytamy:

„Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz dziękował prezydentowi i prezydenckiej kancelarii m.in. za zaangażowanie w ubiegłoroczne działania na rzecz rodziny i udział Pary Prezydenckiej w uroczystości kanonizacji Jana Pawła II…Mufti Tomasz Miśkiewicz z Muzułmańskiego Związku Religijnego RP przypomniał z kolei, że związek, który powstał w 1925 roku w Wilnie, będzie w tym roku obchodził okrągły jubileusz.”

Nycz wspolpracowal z Franklinem Grahamem, aby zorganizowac katolicka ‚ewangelizacje’ pt. Festiwal Nadziei w 2014!

http://misja-warszawy.pl/frontpage/festiwal-nadziei-potrzebni-wolontariusze

Jak juz pisalem- katolicyzm proboje zwiesc Protestantow do katolicyzmu miedzy 18- 25 Stycznia. Po tym idzie na ustanowiony przez siebie  (Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi) dzien Islamu – 26 Stycznia.

Ze strony Kerygma

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski czytamy:

„Pod hasłem „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami” 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony będzie XV Dzień Islamu.”

Inny ciekawy cytat z tej strony:

„Przypomnijmy również słowa papieża Jana Pawła II skierowane do muzułmańskich przywódców religijnych w roku 1982 roku: „My wszyscy, Chrześcijanie i  Muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga. Wspólnie wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela człowieka.”

Czyli mamy teologie Watykanu/ ekumenii:

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest

Jednosc, szacunek, tolerancja…zwiedzenie…akceptacja…antychryst.

I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.Apokalipsa 13

Dla kazdego Zielonoswiatkowca i Charyzmatyka polecam obejrzec ponizszy filmik. Oto cel ekumenizmu:

Powiedz swojemu pastorowi. Glos przeciwko temu klamstwu, ktore wdziera sie oknami i drzwiami do Prawdziwego Kosciola Protestantow ochrzczonych w Duchu Swietym!

Tydzień Modlitw o zwiedzenie Protestantów do katolicyzmu w 2015 r.

Tydzień Modlitw o zwiedzenie Protestantów do katolicyzmu w 2015 r.

Tydzień Modlitw o zwiedzenie Protestantów do katolicyzmu w 2015 r.

(Pobierz pdf na dysk!)

Zaczął się nowy rok i oto uparci w złym odstępstwie zaczynają modły aby ci co od lat widza herezje i kłamstwo papieskie, przyłączyli się do nich i uznali papiestwo katolickie za ‚braci’.

Radio Watykańskie podaje, 1ze pseudo Luteranie maja organizować także wspólne celebracje w roku 2016, rok przed wielkim oszustwem, który będzie zaprezentowany światu!

Światowa Rada Luteran wraz z Papieska Rada do spraw Popierania Jedności ‚Chrześcijan’ podpisała 31 Października 1999 r. wspólna deklaracje wiary. Jest to fałszywy dokument. Nieliczna grupka, zwiedzionych przez papiestwo Luteran chciała zakończyć Reformacje. (31 Października 1517). Rok 2016 to 499 rok zaczęcia Reformacji, która trwa w najlepsze!

Prezydent tej rady papieskiej Kurt Koch stwierdził, ze „Luter pokazał Chrystusa na nowo do światła”. Papiestwo uznało zarówno Reformacje jak i Lutra jako ‚własne’. Po latach, podobnie jak Izrael popadł w bałwany (Baal i Aszera (Królowa Niebios)), tak mała grupka zwiedzionych Luteran chce iść w bałwochwalstwo, utracić dusze na wieki i pociągać ta droga innych...