Służba uwolnienia- Halloween, Dziady, Czczenie Przodków(kazania audio mp3!)

Służba uwolnienia- Halloween, Dziady, Czczenie Przodków

Zamiast co roku spędzać czas na zabobonach i lipić w pudło w poszukiwaniu horrorów czy smętnych filmów lepiej spędzić czas konstruktywnie dowiadując się jak możesz uwolnić się z mających tysiące lat praktyk i…demonów generacyjnych!

Polecam dwa kazania odnośnie tematu uwolnienia:

 1. Jezus kazał wyrzucać demony, nie mówił nigdy, ze one wyjdą same!
 2. Nasi przodkowie- Halloween, Samhain, Dziady, Zaduszki. Generacyjne pakty i obciążenia.

Darmo w mp3!

Handlarze powietrzem, mgłą I rosa

Handlarze powietrzem, mgłą I rosa
Październik 31/ Listopad 1-2
I
Pala znicze, noszą kwiatki
Na duszyczki rzuca datki
Z piekła nie ma odkupienia
Ocućcie się ze zwiedzenia
II
Ksiądz wymyślił oczyszczalnie
Katolicy idą walnie
I kupili kłamstwa z grusza
Przypłacili własną dusza
III
Ich przodkowie tez tak żyli
Oni kłamstwo podkupili
Pokolenia idą w ogień
Ktoś dziś pójdzie po rozum do głowy?
IV
Jezus umarł byś ty mógł żyć
Byś wodę żywa Ducha Świętego mógł pic
By przez wiarę życia wiecznego zakosztować
By od katolicyzmu trupiego się wyratować
V
Po śmierci niebo lub piekło są opcjami
Nie ma możliwości byś wykupił kogoś twoimi ‚pieniadzami’
Bez Jezusa nie ma żadnej przyszłości
Katolicy oskubani z kasy i zdrowia idą w otchłań pozbawiona
radości
VI
Ty, który żyjesz ratuj dusze swa
Od fałszywych pasterzy którzy pod habitem są
To handlarze powietrzem i sprzedawcy mgły
Zwróć się do Jezusa, a on otrze ci łzy!
VII
Fałszywe tradycje napędzają tryby zła
Kufer Watykanu trzeszczy pełen wyłudzonego złocisza
Biedne staruszki żarliwie ‚modlą się’
Na daremno zdzierają kolana schodzone przez lata w
fałszywym systemie
VIII
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha
Pokutuj i się nawróć, nim cię zdusi zimna jak lód kostucha
Drewno, kamień, rzemieślnicy to baza wypaczonego systemu
Bóg te szopkę w końcu spali, wytwór ludzki się zawali!

Halloween, Wszystkich Świętych, Dziady, Pitru Paksha w 2015 r.


Halloween, Wszystkich Świętych, Dziady, Pitru Paksha w 2015 r.


Dla osób szukających informacji na te tematy polecam dogłębne studium i materiały:(Vademecum Halloween!).

I ty możesz zostać ekspertem Halloween!


Mała Encyklopedia Halloween- odsłona 4

(pobierz pdf!)

Odsłona 1

(pobierz pdf!)

Odsłona 2

(pobierz pdf!)

Odsłona 3

(pobierz pdf!)


Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu

(pobierz pdf!)

Święto Reformacji, Dekada Lutra i rok 2017

(pobierz pdf!)

Święto Zmarłych 2011

(pobierz pdf!)

Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu


Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu


Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu

(Pobierz pdf)

„A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. ”List do Hebrajczyków 9

Jeśli są tam osoby, które zastanawiają się czy świętować Halloween, Samhain, Święto Zmarłych, Święto Przodków, Zaduszki itd. to chciałbym podać kilka ciekawych faktów.

Od czasu istnienia fałszywych religii po potopie, a mówimy tu o Sumerach, Akadach, Babilończykach, Asyryjczykach, Starożytnych Hindusach, itd. ludzie przyjęli fałszywe nauki o reinkarnacji, życiu pozagrobowym i kontaktach z ‚przodkami’! Każda fałszywa religia robiła to przez tysiąclecia!

Każdy uważny czytelnik Biblii zauważy, iż Stary oraz Nowy Testament mówi przeciwko temu. Kiedy Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu, oczyszczał ich także od fałszywych tradycji, w tym od kultu przodków.

Ludzie praktykują święta na część przodków w Afryce, Azji, Australii itd. Pochodzi to z fałszywych wierzeń, ze osoba żywa może przyczynić się do stanu osób zmarłych. Katolicyzm zapożyczył nie tylko od Słowian ale z innych kultur. Słowianie wierzą, iż istnieje swego rodzaju interakcja między zmarłymi a żywymi. Żywi, poprzez zapalanie ognia na cmentarzach, pojenie i karmienie ‚dusz zmarłych’, które przychodzą ze świata Welesa maja dostać ‚opiekę, powodzenie rodziny, plony’ itd. Mogą tez pomoc ‚zmarłym’ w ich drodze w zaświaty do Welesa, by potem stamtąd mogli dostać się do innych ‚zaświatów’, skąd maja się ‚(re)-inkarnowac’ by wrócić na ziemie z ptakami na wiosnę. Słowianie wierzą, ze człowiek składa się z ‚wielu pierwiastków’ pochodzących z poprzednich ‚żyć/ wcieleń’. Ich błędna wiara, każe im wierzyć, ze kontaktują się ‚z przodkami’.

Słowianie czerpią swoje przekonania od Hindusów, w trochę innym wymiarze. Należy dodać iż każdy okultysta, od satanistów po Wiccanow wierzą w reinkarnacje (czyli, nie pokutuj, bo oto się odrodzisz).Hindusi dla odmiany, wierzą, iz muszą pracować na tzw karmę (czyli uczynki, wg których będą reinkarnowani). Stad obserwujesz zbytnia troskę, i ba czczenie zwierząt, ponieważ wg ich wierzeń, może to być twój reinkarnowany dziadek! Możesz zaobserwować ich szczególne spojrzenie na demony, duchy, zwierzęta i ludzi. Mg wierzeń o reinkarnacji- człowiek wg jego karmy (uczynki ku reinkarnacji) może się odrodzić jako zwierze, demon, człowiek bądź duch. Ich czczenie odbywa się podczas święta pt: Pitru Paksha. Podczas tego święta przodków, ma otwierać się hinduski ‚czyściec’ czyli Pitru-loka i dusze ‚zmarłych’ maja przebywać w domostwach przez miesiąc!Ten czyściec ma być we władaniu demona śmierci zwanego Yama! Pitru-loka ma otwierać się gdy słonce wchodzi w znak Wagi a zamykać się gdy wejdzie w znak Skorpiona.

Podczas rytuałów tego święta, domownicy maja przebłagać przodków, duchy itd.

Shraddha obejmuje oblacje [skierowane do]poprzednich trzech pokoleń-recytując swoje nazwy-jak również do mitycznego przodka rodu (gotra=klan)”

Ten system wierzeń powoduje, ze pokolenia są związane przez oddawanie czci ‚zmarłym’. Pakty z demonami śmierci zawierane są właśnie przez ich przyzywanie, karmienie, pojenie i rytuały, modły. U Chińczyków podobnie dzieje się podczas tzw Festiwalu Duchów. Maja oni tez specjalnie wyznaczony Dzień oraz Miesiąc Duchów!Chińczycy pala kadzidła, czcza zmarłych, sporządzają rytualistyczny pokarm. Pala tzw pieniądze duchów, jīnzhǐ ku czci zmarłych.

Zarówno buddyści, hindusi, Druidzi, Słowianie wierzą w naukę Babilonu- reinkarnacje i stad obchodzą święta, jak Halloween, gdzie duchy, demony i ‚przodkowie’ przedostają się z zaświatów do świata żywych. U Słowian odrzwia ma otwierać nie Yama, ale Weles. U Meksykanów będzie to Mictecacihuatl oraz Mictlantecuhtli, na których część obchodzą oni tzw Día de Muertos/ Dzień Zmarłych. Zabiegi ze zmarłymi, które w poprzednich czasach przybierały tez formy stricte seansu spirytystycznego, opętania, channelingu zmarłych maja pomoc zmarłym wydobyć ich z kola ‚reinkarnacji’ (samsary)by osiągnąć tzw nirwanę lub moksze. Z tymi fałszywymi naukami związane są pojęciami jak ‚transmigracja’ oraz ‚odrodzenie’ oraz ‚badanie wcześniejszych żyć’.

Ludzie więc czcza zmarłych z powodu fałszywych wierzeń. To co kontaktują, to nie przodkowie, ale demony. Na tych doktrynach oparte są cale linie buddyzmu, okultyzmu, hinduizmu itd.

Marcin Luter, aby oponować tym błędnym, nekromanckim zabiegom, wywiesił 95 tez w czasie gdy katolicyzm przygotowywał się do corocznych obrzędów śmierci. Katolicyzm zapożyczył swoje tradycje od Słowian (palenie zniczy, czyściec, pomoc zmarłym przez modlitwę, zamawianie mszy itd.).

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. ”ekai.pl

„Sobór trydencki – sobór powszechny Kościoła katolickiego, który miał miejsce w latach 1545-1563.Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, który podjął się ich w odpowiedzi na reformację. Jest uznawany za początek okresu kontrreformacji.Wikipedia

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.archidiecezja krakowska

Katolicyzm więc głosi nie Ewangelie, ale nauki pogańskie. Wierzą, ze zmarłemu bez Chrystusa katolikowi są w stanie pomoc przez msze, modlitwy, pieniądze, odpusty i cały szereg religijnych zabiegów. Żaden papież nie wie czy pójdzie do nieba. Katolik nie ma nigdy pewności zbawienia.

Beatyfikacja (od łacińskiego Beatus, „błogosławiony” i facere, „aby”) jest to uznanie przez Kościół katolicki ze dany zmarły wszedł do nieba i zdolności, aby wstawiali się w imieniu ludzi, którzy modlą się w jego imieniu.”Wikipedia.

A więc decyzja nie leży w reku Jezusa, przez zbawienie i wytrwanie w nim, ale w reku człowieka. Np. JP II zmarł w 2005 r. a ludzie uznali, ze wszedł do nieba dopiero w 2011. Kanonizacja oznacza uznanie kogoś za ‚świętego’ po śmierci – sprzeczne z Biblia. JP II ‚został świętym’ dopiero w 2014 r.!

Nauki pogańskie nie maja pewności gdzie idą. Diabeł obiecuje im ‚nadzieje po śmierci bez Chrystusa’ za pomocą rytuałów, modlitw, liturgii itd. Podważa to naukę Chrystusa. Poganie maja bardzo pobłażliwy stosunek do zarówno zmarłych jak i demonów. W końcu to może być ich przodek! Ludzie wojujący za prawa zwierząt, czy tzw ahimsę lub wegetarianizm maja ku temu ‚duchowe’ i religijne pobudki! Ludzie kontaktujący się ze zmarłymi myślą, ze mogą coś im pomoc!

Jakże zwodnicza nadzieja pogan! Jakże dwu-kroć zwodnicza nadzieja katolicyzmu! Wzięli nauki od pogan, twierdząc, ze służą Jezusowi! Oto systemy religii wymyślone przez anioła światłości, Lucyfera. A zaczęło się od slow: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?”.

Ludzie praktykujący czczenie zmarłych w postaci Wszystkich Świętych czy Zaduszkow nie znają Chrystusa. Ida oni inna droga, niż wyznaczył ja Mesjasz Jezus. Paweł pisze:

bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. ”List do Rzymian 10

Gorliwość religii jest ‚imponująca’, popatrz tylko na ekumenie…Jest daremna jednak, tak jak ich tradycje…bo są to tylko nauki ludzkie. Niech nie zwiedzie cie religijny człowiek, który jednak odrzuca Słowo! „On więcej służy od ciebie!”. Pytanie tylko : komu? Bo na pewno nie Jezusowi.

Pogaństwo: Biblia i nauki Jezusa:
– zmarli mogą przyjść i dać coś – po śmierci zmarły nie może wrócić. To do czego zwracasz się to demony i szatan.
– możemy pomoc zmarłym przez święta, rytuały i modlitwy. – po śmierci los zmarłego jest zapieczętowany na wieki.
– gdyby się nie udało dostać za pierwszym razem do nieba, jest jeszcze czyściec i nadzieja, ze rodzina będzie się modlić i płacić za odpusty. – jest niebo w Jezusie lub piekło poza nim. Po to Jezus poszedł na krzyż.
– gdyby się nie udało za pierwszym razem, phi, po co pokutować? W następnym życiu spróbuje lepiej… – jeśli nie przyjdziesz do Jezusa w tym życiu…to nie ma następnego… nie ma reinkarnacji…idziesz do piekła…i jeziora ognia…Zmartwychwstaniesz w ciele na sad…
– zmarli to moi przodkowie – zmarli są albo w niebie albo piekle i nie odwiedzają żywych! To co cie odwiedza, to demoniczna maskarada.
– zmarli mogą mi pomoc, więc modle się do nich – zmarli jeśli nie przyszli do Jezusa nie mogą sobie pomoc, co dopiero tobie. Ci w Jezusie nie wstawiają się za ciebie. Biblia mówi o tym, ze Jezus oraz Duch Święty wstawiają się za wierzących (Protestantów)
– modlitwa do papieża, to nie nekromancja…on jest beatyfikowany i kanonizowany… – nie ma różnicy. Do nieba idzie tylko ten co przyszedł do Jezusa. Zabiegi pośmiertne nie zmienia losu. Jedno i to samo.
– chwała Bogu, ze Siła Wyższa nikogo do piekła nie daje… – Jezus jasno o tym mówił. Bez niego nie możesz iść do nieba.

Ludzie używają hipnozy by dowiedzieć się kim byli w poprzednim życiu/ wcieleniu. Ponieważ ludzie są zdemonizowani i istnieją grzechy pokoleniowe, w twoim ciele mieszka więcej niż ty sam! Nie jest to jednak twój przodek, Jasiek ale demony podróżujące przez pokolenia. Ci co pytają się o poprzednie wcielenia, pytają demonów w ciele- i te gadają: Bylem kozakiem zaporoskim w XVI wieku! Oto diabelska błazenada!

Dziś musisz wybierać: podążam za Jezusem wąską droga albo idę z tłumem ‚w nieznane’. Większość ludzi praktykuje coś tylko dlatego, ze się nie interesuje co robi. Bardzo niebezpieczne jest powierzanie życia w ręce jakiegoś człowieka!

Dziś możesz wiedzieć, ze jesteś zbawiony i na właściwym kierunku do nieba. Chrystus wie gdzie pójdziesz, w odróżnieniu od papieża, który sam nie wie co z nim będzie…Komu zaufasz?

Zaproś Jezusa do serca i życia. Uwierz, ze umarł za twoje grzechy, abyś mógł mieć je wybaczone. Przyjdź do Niego, ponieważ On jest prawdziwym Panem Życia i Śmierci. Wyznaj Jemu grzechy!Złam pakty zawarte z ‚przodkami’. Wyznaj rytuały, w których brałeś udział honorujące diabla. Złam klątwy generacyjne i nakaz demonom wychodzić z życia!

Wreszcie, módl się o chrzest Duchem Świętym! Zakup Biblie i zacznij czytać! Wyślij te publikacje znajomym, o których wiesz ze nie maja nadziei. Dziś może się to zmienić!

Amen!

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

czyli próba wprowadzenia ateistycznego satanizmu do mainstream

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

(Pobierz pdf!)

‚Widzialny’ kościół szatana został założony w Ameryce w roku 1966 przez Antona Szandora LaVeya.(1930- 1997 r.) Gdybym miał porównać, czym jest ten kościół to może przyrównał bym go do ‚umiarkowanego Islamu’ zalewającego Europe i Amerykę. Innym dobrym porównaniem byłby ruch ekumeniczny, którego celem jest przyprowadzić wszystkich do ich założyciela, katolicyzmu.

Obecnym liderem kościoła szatana w USA jest Magus Peter H. Gilmore (ur w 1958 r.). Inna grupa satanistów, która wychyla się ostatnio jest Satanic Temple (Świątynia Szatana), której liderem jest Doug Mesner(Lucien Greaves).

Jex Blackmore, krajowa rzeczniczka satanistycznej świątyni i szefowa oddziału w Detroit zorganizowała odsłonięcie rzeźby Baphometa. Lucien Greaves twierdzi, ze prawo odnośnie aborcji jest złe. Świątynia Szatana pozywa gubernatora Missouri wraz z prokuratorami generalnymi odnośnie obecnego prawa aborcji wymagającego aby kobiety czekały (aż) 72 godziny.

Świątynia Szatana zorganizowała również ‚różową msze’ na grobie żony sp Freda Phelpsa- Catherine Idalette Johnston. Ten rytuał miał pośmiertnie ukarać Kościół Westboro, poprzez zamienienie jej zmarłego ducha w …lesbijkę. Strona Świątyni podaje:”rytualna ceremonia znana tylko kilku wybranym o nazwie „Różowa Msza.”

Niedawno wylali trenera, Joe Kennedy, ponieważ modlił się podczas gier, pomimo zakazu. Lilith Starr, głowa oddziału Świątyni Szatana w Seattle, chce zorganizować inwokacje do szatana podczas gry.

Tak jak zorganizowanie formalnej i legalnej struktury Kościoła Szatana było ‚historyczne’ i pociągnęło za sobą innych jak chociażby wymieniona Świątynia Szatana, teraz z podziemi wylaniaja się Lucyferianie.

„Większy Kościół Lucyfera”(GCOL) z Teksasu zamierza otworzyć ‚historyczny kościół’ podczas nadchodzącego święta czarownic Halloween. Założycielem tej organizacji, która promuje filozofie lucyferianizmu dla publiki, jest kapłan Lucifer Ina Etuti Asbu. Inne osoby stojące za ta organizacja to Michael W. Ford, Jacob No(były Mormon), czy Etu Malku( posiadający tez stopień Hierophanta V-stopnia zakonu „Herald Świtu”, Mag III-stopnia w Ordo Lucifer (Zakon Lucyfera)).

Ten kościół ma branże w Kanadzie (Jeremy Crow ), i USA.

Michael W. Ford (ksywa Akhtya Dahak – od węża Apepa, czyli ucieleśnionego chaosu(Isfet) w starożytnym Egipcie) założył black metalowa grupę Black Funeral, założyciel Zakonu Fosforosa, Kościoła Ahrimana(Perski)/ Angra Mainyu(język awestyjski)(destrukcyjny duch ) oraz autor wielu książek na tematy doktryny lucyferianizmu jak:

 • Biblia Przeciwnika

 • Lucyferianska Goecja

 • Liber HVHI: Magia Przeciwnika

 • Adamu – Tantra Lucyfera i Magia Seksualna

 • Akhkharu: wampiryczna magia

 • Necrominon – egipska setianska magia

Niektórzy lucyferianie czerpią z mitycznych bestii mitologicznych związanych ze złem, ciemnością i chaosem jak:

 • Apep/ Apopis (Egipt)

 • Jörmungandr(Skandynawia)

 • Illuyanka(Hetyci)

 • Têmtum/ Lewiatan(Kanaan)

 • Vritra(Hinduizm)

 • Tyfon(Grecja)

 • Set (swtḫ )

 • Ahreman(hlmn – Persja)

 • Tannin

Te ucieleśnienia zła są obiektem dzisiejszych rytuałów. Stad nazwy jak: Świątynia Seta, Tunele Tyfona itd. Tak jak Jezus mówił:

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. ”Ew. Jana 3

Jak widać z powyższych, szatan wie, ze czasu ma mało, stad w czasach ostatecznych chce uwolnić z podziemia wszelkie zło. Przez promowanie ‚ateistycznego’ kościoła szatana chce przyciągnąć publikę, by potem popchnąć ich do ‚teistycznego’. Kolejnym krokiem jest ‚podziemie’.

Zaczyna się od kwestionowania Pisma. Potem przychodzi doktryna o ‚równości, tolerancji i szacunku’. Następnie pojawiają się organizacje jak sataniści czy lucyferianie. Kto jednak wyrobił dla nich grunt i przygotował umysły ludzi? Wyznawcy ateizmu, lewica religijna, Libertarianie. To oni głosili długo wcześniej doktryny o aborcji, zboczeńcach, ataku na wszystko co przypomina Boga, itd.

W Ameryce zaczęło się od usuwania symboli z Dziesięcioma Przykazań, potem pod młotek lewicy poszła modlitwa, następnie Biblia ze szkol. Jeśli usuniesz Prawdę (nie tradycje jak jest to w Polsce) to nie ma NIC INNEGO. W pustkę wkracza zło i anty-Biblijne wartości.

Usuń męża jako głowę domu, co masz-? Kobietę- feministkę, Jezebel. Usuń normalność, a w pustkę wejdzie nienormalność. Usuń nadnaturalność i Prawdę z Protestantyzmu i co otrzymujesz? Ekumenizm, religie bez mocy, intelektualizm niepoparty mocą Ducha Świętego. Usuń Pentekostalizm i Charyzmatycyzm i co masz? Tradycja, ludzka praca, człowiek w centrum, rozum, racjonalizm czyli…Baptyści, Metodyści, Luteranie.

Usuń normalne związki, wypacz wierność, małżeństwo, dobro i zło, i co otrzymujesz? Nienormalność, cudzołóstwo, bandę nie tylko rozwodników ale i masowych i bezczelnych ponownie wychodzących za mąż!

Usuń ochronę życia. Co wchodzi w pustkę? Masowa aborcja, przynosząca monetarne korzyści dla lekarzy, dostawców itd. Tworzy się cały rynek zła. Dostawca- odbiorca, nabywca- sprzedawca, państwo otrzymuje procent.

Teraz, jeśli przechodzą rozwody, aborcje, zboczeńcy i ‚świadomość’ ludzi jest zmanipulowana przez działanie złych duchów, uwalnianych przez liczne rytuały…jak daleko jesteśmy od ordynacji zboczenia za pulpitami? Jak daleko jesteśmy od ordynowania czy nawet zastąpienia pastorów- kobietami pastorami a biskupów- kobietami biskupami. Wreszcie, skoro walczycie o ‚tolerancje, równość i szacunek’, kto zabroni aby powstał kościół szatana czy lucyfera z legalnie zarejestrowanym budynkiem, kapłanami z ważnymi ‚świeceniami’ oraz ich brania udziału w życiu społeczeństwa? (kościół szatana w Ameryce ma kapelanów, którzy odwiedzają wiezienia, wojsko itd.!)

Powiesz- niedorzeczne?!!Odpowiedz mi: na jakiej podstawie, jest niedorzeczne? Walczyłeś o ‚równość, tolerancje, szacunek’ ekumeniczny…wywalczyłeś drogę i satanistom!Głosiłeś- to moralizowanie? Diabeł mówił: doskonale! Wprowadzimy ‚nowa moralność’, gdyż ‚za stara nikt nie stoi’, nawet ewangeliści i pastorzy boja się jej jak ognia! O byleby mnie ‚osadzającym’ czy ‚religijnym’ nie nazwali. Gdzie Prawda się chwieje, tam relatywizm, ‚nowa’ moralność i ‚nowe idee’ się plenia…Odrzuć Pismo, a następuje powrót (który jest często nazywany cywilizacja, postępem) do pogaństwa. Stad dziś sataniści i lucyferianie walczą i robią rytuały by ludzkość przyjęła ich ‚moralność’. Aborcja, homo, ekumenia to hymn na ich ustach. Oni tylko poprowadzić chcą to ‚troszeczkę dalej’…

Popatrz, czytelniku, czy ty nie jesteś naczyniem rozpowszechniania tych ‚innowacji’. Gdy milczysz, mówisz tak. Gdy widzisz fale ekumenizmu zalewającą Protestantyzm i siedzisz na trybunach…cicho…i bierzesz w tym udział…zgadnij….kogo reprezentujesz. Zbyt długo mówią nam aby Biblie zachować dla siebie! Ja wołam do twojej duszy- nie możesz być Protestantem jeśli nie stoisz i wierzysz, głosisz

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!” AntyEkumenia

tego co Jezus! Zapomnij o wielkich ewangelistach i otrząśnij się z amoku! Czy kiedykolwiek ktoś wywalczył wojnę, siedząc w okopach i mówiąc: ja jestem przeciwko…ale nie osadzam?

Stad nie możesz być Protestantem, jeśli nie wierzysz w Słowo! Nie możesz być nim, jeśli nie stoisz przeciwko aborcji, religii zboczenia i zniszczenia płci pochodzącej z New Age’owskiej Unii Europejskiej! Zapomnij! Jeśli nie masz Chrześcijaństwa jak z Dz. Apostolskich to poruszasz się tylko w sprytnym ku twojej i innych zwiedzeniu!

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!

Pokutuj dziś i wierz w Ewangelie! Zatrzymując zwiedzenie i głupotę w swoim życiu, zatrzymasz ja w życiu innych! Przyjmij Jezusa jako swojego Pana I Króla! Odrzuć ciemność jeśli chcesz mieć zwycięstwo nad grzechem, nałogami i atakami diabla. Wbrew ekumenicznej i politycznie poprawnej ‚teologii’- wciąż nie możesz mieć zwycięstwa czy nawet walczyć z czymś co kochasz i uwielbiasz! Nienawiść do zła, diabla, demonów, grzechu, fałszu jest początkiem wolności! Dopóki kochasz grzech, będziesz jego wyznawca. Dopóki boisz się spojrzeń ludzi, nie możesz głosić Prawdy w mocy! Dopóki boisz się diabla i walki duchowej, uwolnienia, musisz żyć jak wiezień, jeniec na plantacji diabla!Dopóki nie zobaczysz skutków nie osadzania, nie możesz skutecznie walczyć w tej walce zwanej życiem! Dopóki nie zobaczysz,ze atakuje cie diable i jest przyczyna twoich problemów, nie ciało, itd- jesteś bojownikiem nie tego co potrzeba i bijesz w powietrze!

Stan i spojrzyj diabłu w twarz. Daj mu wycisk za lata okradania cie od dobra, błogosławieństwa itd. a poczujesz wolność. Poczujesz radość w Duchu. Twoje uwielbienie Boga, życie z Nim wejdzie w wymiar dotąd nieosiągalny…Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!

Aby ściąć głowę Goliata w twoim życiu, nie możesz nie osadzać, opanowywać się na każdym kroku i udawać ze wszystko jest ok! Dopóki jest głowa na szyi Goliata, idziesz w problemach, depresjach, lekarzach, ludziach itd. Laluś czy politycznie poprawny żyje w celi szatana na jego lasce.

Zerwij kajdany niewoli! Rozzłość się na twoja niedole! Zacznij nienawidzić biedy! Zacznij walczyć z diabłem, jakby to był twój ostatni dech! Wejdź do jego twierdzy i zabierz co ci ukradł! Inaczej mijają lata…oszukujesz się…szukasz wymówek….Dość! Przestań! Odrośnij gonady! Przyczep zostawione w przedpokoju kościelnym lub zamknięte w zborowej szafie od 10 lat, duchowe jądra! Znienawidź bycie kastratem duchowym i kaleka/ niedojda! Nie bierz jeńców…

Amen! Amen!


Źródła:

http://time.com/3972713/detroit-satanic-statue-baphomet/

https://news.vice.com/article/the-satanic-temple-is-suing-missouri-over-its-abortion-law

http://news.yahoo.com/satanists-students-invited-protest-coachs-prayers-230518612–spt.html

http://www.kirotv.com/news/news/satanic-temple-provide-clergy-response-bremerton-p/nn9jy/

http://evangelicalfocus.com/lifetech/1097/Houston_Great_Church_of_Lucifer_opening_on_Halloween

Novo CD de Cassiane- „Eternamente”. Letras de músicas

Novo CD de Cassiane- „Eternamente”. Letras de músicas

(Atualizado)

Kredyt: http://1.bp.blogspot.com

1-Minha Essência

Cassiane

Senhor, eu não vou me perder de Ti

Dos meus lábios nunca saíra um sim

A tudo aquilo que deseja ocupar

O Teu lugar dentro de mim

Porque sou povo escolhido Teu

Sou propriedade particular

Eu conheço Tua voz

Quando chamas o meu nome

Sinto a minha alma estremecer

Eu carrego em minha vida

A glória do Deus de Israel

Não me curvo ao pecado

Levanto a bandeira, prefiro ser fiel

Minhas vestes já lavei

Não vou me contaminar

Com manjares, com altares

Que não servem pra Te adorar

Minha essência vem de Deus

Não vou me corromper

Não vou negociar minha comunhão com o Rei

Vou me manter de pé, não abro mão da unção

Servindo até o fim, guardando a minha fé

Eu sou templo santo

O Espírito de Deus habita em mim

Não aprovarei os manjares do mundo

De qualquer maneira eu não vou ficar

Eu não sou daqui, o céu é o meu lugar

Não me conformo com a iniquidade

Avareza, mentira, eu não tolero Jezabel

Estou armado contra a Babilônia

Revestido pela armadura de Deus

«»

2-Eternamente

Cassiane

Majestade e glória rodeiam Tua presença

Autoridade e honra pertencem a Ti

Poderosos se inclinarão

Impérios importantes cairão

O céu e a Terra passarão

Mas o Teu reino permanecerá

E tudo que há em mim Te adora, amado Rei

Quero ministrar em Tua presença eternamente

Hosana nas alturas e glória em toda Terra

«»

3-Submisso

Cassiane

Pai, tira minha ansiedade

Eu não quero impedir e ação do Teu Espírito

Aquieta meus impulsos

Dá-me a grande virtude de esperar o Teu agir

Quero me submeter à Tua vontade

Pai, sonda o meu coração

Eu não quero mais tentar

Apressar minha vitória

Com as minhas próprias mãos

Nem por meu entendimento

Eu preciso confiar

Aprender a esperar o Teu tempo

Eu me submeto ao Teu querer

A resposta vem da oração

Minha vitória tem data marcada

É o tempo de Deus, a vontade de Deus

Submisso ao tempo de Deus

Submisso à vontade de Deus

Abro mão de mim, diante do altar

Minha ansiedade vou renunciar

Submisso ao tempo de Deus

Submisso à vontade de Deus

Prefiro confiar, me submeter

Nego a mim mesmo pra Te obedecer

«»

4-A Oferta sou eu(sem letras)

Hoje eu não quero pedir nada
Só quero Te buscar
De todo coração, Amado meu
Hoje eu vim ficar sob Tuas asas
Me derramar a Ti, diante da Tua glória

Hoje eu não vim pedir salário
Hoje eu não vim buscar milagre
Eu não vim atrás da Tua bênção
Mesmo que minhas forças se acabem
Hoje eu não vim pelos troféus
Nem coisas gloriosas para mim
Hoje a oferta sou eu

Eu só vim ficar em Tua presença
Eu só vim me entregar em Tua presença
Eu só vim Te adorar
E me prostro humildemente no chão
Eu só quero Te adorar
No Santo dos Santos, Amado meu

Hoje eu entrego os meus pensamentos
Hoje eu entrego a minha força
Hoje eu entrego todos os meus sonhos
Pela Tua presença, Tua presença, oh Deus
Hoje eu entrego tudo o que tenho
Hoje eu entrego o meu orgulho
Hoje eu entrego a minha vida
Pela Tua presença, Amado meu

«»

5-A Carta

Cassiane

Quem te vê por fora busca entender

O que acontece dentro de você

Quando você chora é a tua alma

Escrevendo um texto que do céu Deus lê

Tua vida é como um livro tão profundo

O tema é uma estratégia pra atrair o mundo

Essa cruz que agora carregando está

É pra alguém te ver e não parar de caminhar

Quantas vezes no teu getsêmani entrou

Como fez o mestre e ali tomou

O cálice da morte pra viver pra Deus

A via de sangue você escolheu

Foi até o fim quando o pai se calou

E se lembrou do dia em que Jesus falou

Todavia é feita a sua vontade

Você é uma carta que a cruz deixou

Tua vida é uma carta

Que Deus está lendo para o mundo ouvir

Com letras de sangue escrita „eu te remi”

Quando o pecado quis te concluir

A página virou pra você prosseguir

E a morte que seria um ponto final

No calvário Deus fez dela um portal

Pra você entrar na eternidade

A introdução é vida em santidade

Pintada em carne a nova a aliança

Foi escrita pelo sangue de Jesus

E a caneta foi a cruz

«»

6-Pra Casa Eu Vou

Cassiane

É a hora de provar fidelidade

No meu coração o desejo só aumenta

A corrida está terminando

Os braços de Deus nos esperam

Os meus pés deste chão não se lembrarão

Os herdeiros do céu

Estão contando os segundos

Nos portais os anjos ansiosos estão

A saudade só está aumentando

Nas madrugadas o choro se pode ouvir

A igreja está sendo preparada

Pra ser tirada daqui

Enquanto isso, vou frustrando o inferno

Tirando dele aqueles que

Jesus na cruz comprou

Desamarrando, quebrando algemas

A ousadia do Senhor nos faz avançar

Se o inferno não se cansa de ir contra a igreja

A Igreja não se cansa de lutar, de lutar

Oh, aleluia, o dia vem e vai ser revelado

Os meus olhos contemplando o Senhor Amado

A hora vem e desta Terra não terei saudades

Vou viver com o meu Rei toda eternidade

Oh, aleluia, ninguém vai roubar minha coroa

Eu sei que estou chorando as últimas lágrimas

Rompendo o infinito com glória

Aí vem meu Senhor…pra casa eu vou!

Aleluia… Verei a face do meu Rei

Aleluia… Com Ele também cearei

Aleluia… Pra casa eu vou

«»

7-A Muralha

Cassiane

Deus me chamou para uma peleja

Me capacitou para Sua obra

Me alimentou através da oração

Me fortaleceu na adoração

Fui testado pelo tempo e Ele me aprovou

A promessa que esperava se realizou

Convocado pra infantaria especial

No exército de Deus

Eu tenho bomba, o louvor é uma explosão

Minha estratégia é fidelidade à adoração

Deus me deu armas, me capacitou

Disparo a palavra contra o inimigo e ele fugirá

Não temerei, seguirei, Deus é comigo

Ele é minha Força, meu Escudo, meu Abrigo

Uma mensagem Ele me enviou

Siga em frente, em frente vou

Cairá, a muralha cairá, sobre pedras ficará

Não se canse de louvar, a muralha cairá

A muralha cairá, a muralha cairá

Sobre pedras ficará quando você adorar

A força da nossa milícia vem de Deus

Fomos chamados para vencer

Soldados da infantaria especial

Vamos em frente

Primeira volta… Preparados pra louvar

Segunda… A muralha a rodear

Terceira… Não pode duvidar

Quarta… O nosso Deus vai triunfar

Quinta…Está chegando a hora

Sexta…Um ruído se ouviu

Sétima…Grite agora, celebrai, a muralha caiu!

«»

8-Tempo e Sacrifício

Cassiane

Trinta anos o meu Mestre esperou

Via coxo, via cego e não curou

Mesmo sendo eterno, sujeitou-Se ao tempo

Sendo Grande, o menor foi procurar

Foi ao culto no Jordão Se batizar

Pra poder começar os milagres operar

Não foi lá na cruz que Ele Se entregou

No calvário foi que Ele consumou

Tudo começou quando a glória Ele deixou

O Seu sacrifício não foi o fim

Uma vida inteira pensou em mim

Vou me derramar, totalmente entregar…

Minha adoração, toda adoração

Nada vou reter, meu sacrifício é tudo oferecer

«»

9-Gigantes

Cassiane

Soldados se posicionaram contra mim

Com armadilhas e ciladas pra me abater

Lanças e flechas pra tocar em minha fé

Gritam bem alto me dizendo

Que não vou vencer

Mas minha força vem

De um Deus que tudo pode

O meu socorro está na luz do Seu olhar

Me dá certeza que no fim terei vitória

Se Ele decretou, eu vou acreditar

Fui escolhido e preparado pra vencer

O meu chamado foi feito pelo Grande Eu Sou

Minha vitória é garantida pelo sangue

De Cristo que sobre a morte triunfou

Fui escolhido pra ser um bom soldado

Fui convocado pra derrotar gigantes

Meus olhos veem só a força do inimigo

Mas minha fé enxerga a minha vitória

Escolhido, convocado

Não adianta lançar flechas e lanças

Sou revestido pela armadura de Deus

«»

10-Meu Ar

Cassiane

És o meu ar, És minha vida

Tu És tudo para mim

És insondável e é sem medida

Tua glória e poder

Que amor é esse capaz de dar

A própria vida pra me salvar?

Mas sobre a morte Ele triunfou

Reina pra sempre e é Senhor

Todo domínio e poder o Pai Lhe deu

E hoje sou livre pra adorar

Pra viver e dizer que…

Tu És o Cordeiro, Digno de louvor

Rei e Senhor pra sempre

Te adoraremos porque só Tu És

E não há outro em Teu lugar

Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu

A Ele a honra, a Ele a glória

O domínio e o poder

«»

11-Vai Dando Glória

Cassiane

Já tem glória subindo e tem glória descendo

Algo maravilhoso neste lugar

Está acontecendo

O mistério é de fogo, de poder e unção

O milagre acontece e a glória desce

Glorifica, irmão, a vitória é tua

A vitória é minha, a vitória é nossa

A vitória é do povo de Deus

Tem azeite descendo, tem fogo caindo

Tem bênção chegando e problema saindo

Tem azeite quente

Glória envolvente aqui neste lugar

O clima é de glória, eu sou pentecostal

E por isso eu dou glória

E se você também é cheio da unção

Levante a mão e comece a dar glória

Glorifique agora ao Dono da glória

Receba vitória, poder e unção

Tome posse agora da tua vitória

É pra você, irmão!

Glorifique agora, chegou bem na hora

O Varão de glória presente está

Pra você receber esta glória que desce

É só glorificar

Manda glória pra cima, que a glória de cima

Desce como chuva, como shekinah

Pra você receber esta glória que desce

É só glorificar

Vai dando glória, glória, glória, glória, glória

É só glorificar!

Vai dando glória, glória, glória, glória, glória

É só glorificar!

«»

12-Sangue Do Cordeiro

Cassiane

O Deus de fogo, Poderoso

Me chamou pra guerrear

Contra o inferno, potestades

Mou lutar com Jeová

Fez um campo de batalha em guerra espiritual

E pra vencer a nossa arma é jejum e oração

Se o inimigo se levanta contra mim

A sua arma, eu sei, não prevalecerá

Na minha frente quem peleja

É o Leão da Tribo de Judá

Se o inimigo se levanta contra mim

A sua arma, eu sei, não prevalecerá

Sobre mim está o óleo da unção

E o meu triunfo ninguém impedirá

Eu fui lavado com o sangue do Cordeiro

Fui levantado e aprovado em meio à multidão

Um valente soldado na seara

Uma voz que clama, uma voz que não cala

Eu fui lavado com o sangue do Cordeiro

Fui recrutado pelo exército da salvação

Estou marchando rumo à vitória

Estou marchando com os salvos para glória

Marche, marche rumo à vitória

Marche, marche em direção à glória

Marche, marche rumo à vitória

Marche, marche, se levante, essa é a hora

Marche, marche! A ordem é pra marchar

Marche, marche! A ordem é pra marchar

Marche, guerreiro! Marche, guerreiro

Marche, guerreiro! Marche, guerreiro

Marche, guerreiro, a ordem é marchar

«»

13-Mostra-me Tua Glória

Cassiane

Oh Deus, mais uma vez eu

Estou aqui pra Te pedir ajuda

Vem me socorrer, não sei o que fazer

Meus pés cansados estão, olha para mim

Preciso tanto, oh Pai, de Ti

Preciso ver o Teu agir

Faz-me enxergar além dos horizontes

Além dos altos montes e eu vou Te alcançar

Mostra-me Tua glória

Mostra-me Tua glória, Senhor

Há uma nuvem de unção que enche este lugar

Renovando minhas forças e me faz voar

Não sinto meus pés tocarem o chão

Sinto o cheiro da chuva

Que vem pra inundar meu ser

Me fazer transbordar de poder e alegria do céu

És meu bálsamo, Emanuel

Sei que eu não estou só, Tu és fiel

Já estou vendo o céu se abrindo

E anjos descendo ao meu encontro

Ouço Tua doce voz me falando:

„Eu Sou contigo! Tu és Meu filho”

Sou teu Deus, Sou teu Deus!

«»

14-Tome Posse

Cassiane

Eu sei que Deus não vai deixar

Você sofrendo tanto assim

O teu lamento logo vai ter fim

É só uma questão de tempo

Deus vai agir, Deus vai agir!

Mantenha a fé, aguente firme, não se entregue

Ao final do vento que causou esse temporal

Vai brilhar um novo dia

E o sol da justiça resplandecerá sobre ti

Provações vêm e vão

Mas você está nas mãos do Senhor

Que tem todo poder, faz o inferno tremer

Por amor te escolheu, te ungiu para vencer

O inimigo pode até tentar

Mas de certo não conseguirá

Apagar, impedir o que Deus reservou pra você

Tome posse do milagre

Tome posse da vitória

Tome posse agora

Da promessa de Deus em tua vida

Ohohohohhhh…

E os grilhões do inferno não vão resistir

Não há potestade que possa deter

Tua bênção o Senhor já mandou

Agora é só glorificar

Deus comprou tua causa e não vai recuar

Levanta teus olhos pra comtemplar

Teu milagre, tua vitória

Tome posse agora

(letras.com)

Czy chrześcijanin może mieć demony?

Czy chrześcijanin może mieć demony?

A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, (24) mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. (25) A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. (26) A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. (27) I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. (28) I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. ”Ew. Marka 1

Seria wykładów w formacie mp3