Zapowiedz sądu Bożego na Ameryce

Podobnie jak buczeli, gdy Bóg zesłał ogień na Sodomę i Gomorę- tak i dzisiaj wyją w Ameryce, ponieważ z powodu grzechu Bóg dopuścił, ze w Orlando, na Florydzie dokonała się masakra sodomitów.

Cała jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa. Będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości.”Ks. Powt. Prawa 29

Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.”Ks. Rodzaju 10

Prasa globalistyczna już okrzyknęła ta strzelaninę jako „najgorsza w historii Ameryki”. Mieli 9/11 a teraz ciosy spadły na wyniosły, bezwstydny i bezczelny grzech, który jest paradowany na ulicach USA, głoszony „z pulpitów” Radia i Telewizji!

W poprzednim roku demony zboczenia sarkastycznie śmiały się, gdy Obama ogłosił tzw związki pedalskie. Dzisiaj cala Ameryka i grupy popełniające obrzydliwości są w żałobie, panice, zdezorientowaniu. Niebezpiecznie jest urągać Bogu w twarz.

Dan Patrick, osoba kontrolująca prace senatu w Teksasie napisał, ze „ Nie dajcie się zwieść. Nie można lżyć Boga. Człowiek to zbiera co sam zasiał”. Chwała Bogu, ze są osoby w Ameryce, które pomimo swojego urzędu mówią jak naprawdę jest.

Inni politycy, ostawiają się by oddać kłamliwy i politycznie poprawny hold. Kazdy z nich wie, głęboko w środku skąd to pochodzi. Obama jednak trwa w grze pokerzysty:

Niech Bóg błogosławi amerykanów, których straciliśmy tego poranka. Niech pocieszy ich rodziny. Niech Bóg kontynuuje swoja ochronę nad tym krajem.”

Bóg nie może, nie chce i nie będzie błogosławił to co przeklął! Z Jego oka nie popłynie żadna łza. Jaki wstyd dla całych rodzin, gdy każda gazeta będzie podawać imiona i nazwiska ich ‚dzieci’- pedziów, którzy od rana siedzieli i knuli kto kogo wysodomizuje!

Ci opętani, o socjopatycznym rozumku, czyniący wstrętne dla ludzi, Boga i zwierząt zachowania są dziś przeklęci w piekle. Ich rodziny muszą chodzić z torbami na głowach a znajomi nigdy nie przyznają się, ze ich znali.

W 2001 roku, David Wilkerson wygłosił kazanie o zamachu na World Trade Center pt: „Wieże runęły, a my nie pojęliśmy tego przesłania”. Dzisiaj znowu, tym razem ciosy przyszły bezpośrednio na parady i demoniczne życie zboczeńców w Ameryce!

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. ”List do Rzymian 1.

W 2005 roku, przez Nowy Orlean przeszedł huragan Katrina. Nowy Orlean to centrum praktykowania voodoo z Nowego Orleanu, perwersji i innych niegodziwości. Po tym co się stało, Maurice Mills, który dwa razy był burmistrzem Ballymeny powiedział, ze jest to kara od Boga za praktyki sodomitów. Ponoć mieli przygotowywać się do corocznej parady. Powiedział:

Jest to ostrzeżenie dla narodów, gdzie tego typu niegodziwość jest coraz więcej promowana i praktykowana”(The Guardian)

Biblia ostrzega:

Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych; (6) miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, (7) natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, (8) gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one (13) i poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. (14) Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. (15) Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, (16) lecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. (17) Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. (18) Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, (19) obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.”2 List Piotra 2

Papież Franciszek modli się za ‚dusze sodomitów’. Zginęło ich 50, następnych 52 sodomitów zostało postrzelonych. „W ich honorze” machają tęczowa flaga…W tym samym czasie szykowała się ‚poprawka'(Daily Mail). Niejaki James Howell, był w drodze na paradę sodomii w Los Angeles. Miał przy sobie cały arsenał karabinów szturmowych.

Na Florydzie za spust pociągnął niejaki Omar Mateen, 29 latek z Florydy. Wg. prasy nie mógł znieść widząc jak sodomici się cmokają. Kto może?

Najgorszy atak na pedziów w Ameryce” i „najgorszy atak od czasu 9/11” – tak piszą media. I… na pewno nie ostatni!