Nowy Premier Australii to Zielonoświątkowiec

Nowy Premier Australii to Zielonoświątkowiec

Scott Morrison został 30 Premierem Australii 24 Sierpnia 2018 roku. Był kiedyś prezbiterianinem ale po czasie został Zielonoświątkowcem w zborze Horizon Church w Sydney.  Horizon Church związany jest ze Zborami Bożymi w Australii. 
Lewicowe gazety Australii już wzięły się za jego osobę podkreślając w artykułach „uzdrowienie, mówienie na językach” a stacja ABC nie czekała długo by zaatakować go politycznie. 

Linki: