Co wydarzylo sie w roku 2014?(Wersja poszerzona!)

Co wydarzyło się w roku 2014?(Wersja poszerzona!)

Przegląd wydarzeń w 2014 r.

(Pobierz wlasna kopie w pdf!)

O tym nie piszą gazety…nawet Protestanckie!

 • 18- 25 Stycznia 2014– kolejny rok i uczestnictwo Zielonoświątkowych pastorów na ekumenicznych koci- łapci z katolicyzmem. Niechlubny przykład dla innych wierzących pokazali m.in Stanisław Cieślar z Poznania, KZ z Lublina, KZ ze Szczecina, KZ z Elblaga pul. Sienkiewicza 3, Pastor Jacek Orłowski z Kościoła Zielonoświątkowego z Nowego Sącza i inni.

 • Luty 2014– Pastor Zielonoświątkowy Yonggi Cho- postawiony przed sadem za defraudacje pieniędzy zboru.

 • 19 Marzec 2014– odchodzi do Jezusa, zmora zboczeńców z LGBT dookoła świata, Fred Phelps. Lewica ‚Chrześcijańska’, która od lat sponsoruje marsze pedziorstwa oddycha ‚z ulga’. Nikt tego nie rozgłaszał. Przeszło ‚płazem’. Wspólny ‚wróg’ katolików, liberalnych Protestantów i pedaluchow odszedł i…nikogo to nie obchodzi. Ja mowie jego ulubiony slogan: „God still hates fags”. Odszedł odważny człowiek. Szkoda,ze nie był ochrzczony w Duchu.

 • Marzec 2014– Pastor Ulf Ekman odpada od wiary, po długim obcowaniu pośród katolicyzmu i wspólnych ekumenizmach i zostaje księdzem katolickim

 • Konferencja na temat służby uwolnienia od demonów zorganizowana przez Biskupa KZ. Była tylko dla pastorów i nie można znaleźć jej echa ani nagrań. (może ktoś zna datę?)

 • 30 Kwiecień 2014– W jednej z największych Charyzmatycznych telewizji, 700 Club prowadzonej przez Pata Robertsona pojawia się i przemawia Raniero Cantalamessa, osobisty doradca Jezuity , papieża Franciszka i Kaznodzieja Domu Papieskiego1.2 Przemawia on obok Pata Robertsona, Dutcha Sheets’a i Jacka Hayford’a. Dutch Sheets zachęca Protestantów na swoim Facebook’u: 3”Módlcie się o kk i papieża Franciszka aby 3 wielkie przebudzenie przeszło przez nich podobnie jak wielki Ruch Charyzmatyczny w latach 70’”

 • Maj 2014- Pastorzy Protestanccy – James Robinson, Jack Hayford i Tom Phillips (który jest wiceprzewodniczącym w Billy Graham Library!4[Bibliotece Billy Grahama])5 przyłączyli się do kapucyna Raniero Cantalamessa by przemawiać do grupy katolików! Oni nie głoszą nawrócenia! Dla nich bałwochwalstwo= nawrócenie.

 • Cały maj i początek czerwca 2014– Ekumeniczne Dni Biblijne w Warszawie. 6 W tym modlitewne spotkanie ekumeniczne czyli różaniec i wzywanie zmarłych…7 Katolicyzm i prawosławie..

 • 18 Maja 2014- Festiwal Psalmów- psalmy ‚cerkiewne’.8Męski Zespół Wokalny Kairos powsatał w 1999 r. Wykonuje muzykę kościołów Wschodu ”9”PATRONI:
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – Sekcja Polska ,Jednota. Ewangelicki miesięcznik religijno-społeczny ,Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM,Polska Rada Ekumeniczna ”10 Wikipedia podaje: Federacja Caecilianum (do listopada 2008 roku: Związek Chórów Kościelnych Caecilianum) to ogólnopolska organizacja zrzeszająca chóru nastawione na piękno muzyki w liturgii.

 • 5 Czerwca 2014– Joel Osteen11, pastor Charyzmatyczny z kościoła Lakewood Church12 z więcej niż 43,500 członkami, odbywa pielgrzymkę do Watykanu i zachwyca się bałwanem.

 • 15 Czerwca 2014- Marsz dla ‚Jezusa’ 13zorganizowany przez ekumenika i współpracownika z katolicyzmem, Artura Pawłowskiego.

 • Festiwal Nadziei- 14-15 Czerwca 2014- Polskę odwiedza syn największego ekumenika i największego zawodu wielu Chrześcijan, Billego Grahama. Tak jak ojciec, tak i syn idą do katolicyzmu i udają, ze głoszą ‚Ewangelie’. Zanotowany udział kościoła Spichlerz. 14

 • Początek Lipca 2014– Kenneth Copeland i James Robinson15 robią pielgrzymkę do Watykanu i otrzymują prywatna audiencje od antychrysta. 16

 • Biskup Tony Palmer, prowadzący od lat podchody i współpracujący potajemnie z jezuitami z tzw ‚odnowy’ w Duchu Świętym zwodzi Kennetha Copelanda do Watykanu. Copeland wraz z innymi odbywa podroż do Watykanu, gdzie modli się z bałwanem i prawdopodobnie inwestuje wielka ilość pieniędzy.

 • Biskup Tony Palmer ginie w wypadku 20 Lipca 2014.17 Oto szybka reakcja na ‚budowniczych mostów’ z odstępstwem i bałwochwalstwem. Jego pogrzeb był w tajemnicy i okazało się, ze pochowali go w ‚godności biskupa katolickiego’ w Wlk Brytanii. Oto katolik dopełnił czary gniewu.

 • Pastorzy w Kościele Zielonoświątkowym i Charyzmatycznym zaczynają budzić się do tego czym jest naprawdę ekumenia. Pisza i głoszą przeciwko niej. Magazyn Do Celu zamieszcza kilka artykułów na ten temat. Wierze, ze następne lata przyniosą wiele kazań, artykułów i wystąpień wielu pastorów ochrzczonych w Duchu przeciwko ekumenizmowi. Wierze, ze tez zobaczymy wiele osób z tych denominacji i ruchów poranionych z powodu poczynań ich pastorów i braci. Wielu może odpaść od pana w 2015 i kolejnych latach.

 • Pod koniec lipca 2014 Papa odwiedza kościół Zielonoświątkowy we Włoszech. Tam sekretarz generalny odstępczego Światowego Aliansu Ewangelicznego, Rev. Dr. Geoff Tunnicliffe opłakiwał szpiega Palmera.18

 • Sierpień 2014– Światowy Alians Ewangeliczny świętuje w Niemczech z katolicyzmem podczas tzw “MissionRespekt”. 19

 • Festiwal Życia- 6-7 Września 201420przygotowany z wielkim rozmachem przez byłego Zielonoświątkowca (jego ojciec i dziadek byli kaznodziejami w KZ!) a teraz ekumenika z katolicyzmem, prawosławiem i denominacjami, które odrzucają chrzest w Duchu Świętym, nazywając dzisiejsze cuda- praca złego ducha…Rzesze ślepców z KZ i nawet Charyzmatyków biegną ślepo na to wydarzenie, ‚największa ewangelizacje od czasów chrztu polski’! Niebywała ślepota…pokazanie bezradności i nieumiejętności chodzenia w Duchu, jak to robili wcześni Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy. Patronat medialny nad Festiwalem Życia obejmie m.in.: tygodnik katolicki „Niedziela”. 21

 • 27 września 2014- poseł i członek Kościoła Bożego w Chrystusie, John Godson organizuje ekumeniczne Ogólnopolskie Spotkanie Modlitewne.22 Jest ono organizowane przez Misje Pielgrzym23 oraz Chrześcijański Ruch Społeczny. Nad nim piecze trzymają: Bp. Andrzej Nędzusiak (Kbwch), Dr Henryk Wieja (dyrektor ekumenicznej Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja )-”Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja (ChFŻiM) jest międzywyznaniową platformą współpracy”. Bp. dr Marek Kamiński (Biskup KZ w Polsce! Który to już raz widzimy pana w ekumenii? ). I na koniec, raczka Watykanu, ks. prałat Roman Trzciński.24

W ogólnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezmą udział katolicy.(Infiltracja Watykanu!) Przedstawicielem Kościoła katolickiego będzie ksiądz Roman Trzciński reprezentujący arcybiskupa, metropolitę warszawskiego – Kazimierza Nycza. Rozmowę, którą udało nam się przeprowadzić z ks. Trzcińskim publikujemy pod artykułem. Ksiądz szczegółowo wyjaśnia kwestię udziału katolików w Marszu dla Jezusa i Festiwalu Nadziei.”25

Misja Pielgrzym jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją pozarządową której celem jest odnowa duchowa oraz poprawa jakości życia przez autentyczną wiarę i naśladowanie Jezusa Chrystusa.”26

 • Październik 2014- mąż Wendy Alec i współzałożyciel stacji God.tv, Rory Alec odchodzi ze służby z powodu romansu z muzyczka. 27 (‚Bóg’ jej powiedział, ze ma być z nim!)

 • Październik 2014. Na bazie festiwalu Nadziei ma powstać ekumeniczny zlepek zwany „Tygodniem Jezusa”. Biskup Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński oznajmił, że jego kościół daje zielone światło dla Tygodnia Jezusa w Warszawie. Podobne stanowisko zajął prezbiter Kościoła Chrystusowego Andrzej Bajeński i reprezentujący Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej pastor Andrzej Stepanov....Kolejnym punktem programu było wyłonienie Komitetu Programowego, którego zdaniem będzie dbanie o spójność wizji i trzymanie pieczy nad sprawami organizacyjnymi. Na przewodniczącego wybrano Jerzego Przeradowskiego (pomysłodawcę festiwalu). Członkami natomiast zostali: Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży w Chrystusie- Kbwch), Artur Pawłowski, Krzysztof Jędrzejewski, Paweł Bukała(Kościół Ulicy), Andrzej Dubiel i Wojciech Kuleczka(KChwe Spichlerz)Spotkanie oficjalnie zakończyła reprezentująca środowiska związane z Kościołem Katolickim Stanisława Iżyk-Dekowska. W swoim przemówieniu Dyr. Kursu Alfa podkreśliła, że duża cześć katolików rozumie ewangelię w takim sam sposób, jak chrześcijanie ewangeliczni28

„Aprobatę dla inicjatywy wyraził m.in.:

Bp Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński29

„Chęć lub deklarację udziału w Tygodniu Jezusa wyraził m.in.:

Kościół Boży w Chrystusie Zbór Dom Boży Prezbiter Andrzej Nędzusiak
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – Spichlerz Pastor Andrzej Stepanow

Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej :
Społeczność Chrześcijańska Południe 30Pastor Marek Sobotka
Społeczność Chrześcijańska Puławska31 Pastor Zbigniew Tarkowski
Społeczność Chrześcijańska Północ32 Pastor Krzysztof Zaręba

Kościół Uliczny w Warszawie Pastor Paweł Bukała
Street Church w Calgary Pastor Artur Pawłowski

Kościół Namiot Dawida 33Pastor Piotr Szymański

Kościół Zielonoświątkowy – Kościół Dla Warszawy Pastor Michał Siczek

Katolicyzm:
Lider wspólnoty Chefsiba Kościoła Rzymskokatolickiego oraz dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły „Samuel” Jacek Weigl
ks Antoni Wita FDP z Zakonu Orionistów
Dyr Stowarzyszenia ALPHA Polska Stanisława Iżyk-Dekowska34

 • 12 Październik 2014– cala ekipa ekumenikow czyli B. Bednarz, TGD, Mate.o, Natalia Niemen, Szcześniak chwalą antychrysta papieża JP II i jego ‚świętość uzyskana po śmierci’ podczas Dnia Papieskiego. 35 36Od początku do końca roku 2014 i w poprzednich latach te zespoły co już grały po parafiach katolickich, były gwiazdami podczas niebiblijnych świąt katolickich ku czci fałszu ich tradycji. Bednarz wykonuje repertuar Zielonoświątkowy dla bałwana!

 • 31 Październik 2014– ekumeniczne Święto ‚Reformacji’. W 2017 r. Luteranie wraz z katolicyzmem ogłoszą ‚Inna Reformacje’- jedność z bałwanami, inny Luter, ‚katolickość’ Lutra i inne herezje! Następne lata będą potrząsaniem Prawdy, gdy duch antychrysta staje odważnie by bluźnić!

 • Listopad 2014- przedstawiciele Światowego Aliansu Ewangelicznego (tak, do którego należą tez Kościoły Zielonoświątkowe, Kbwch ) odbywają pielgrzymkę do Watykanu. 37

https://www.facebook.com/worldea

Sekretarz Generalny, Dr. Geoff Tunnicliffe sprzedał ta organizacje papiestwu. 38

 • Listopad 2014. Podczas 2014 Washington, D.C. Victory Campaign Kenneth Copeland po raz kolejny mówi o ‚boskości wierzących’ i przede wszystkim wypacza historie wylania Ducha Świętego podczas przebudzenia na ulicy Azusa, przypisując to katolicyzmowi!

 • Listopad 2014– niezmordowany Kościół Baptystów Westboro pikietuje…kościół Joela Osteena w Houston 3940 oraz burmistrza tego miasta Annise Parker, która jest lesbijka. W październiku tego roku, ta łachudra kazała pastorom tego miasta przedłożyć wszelkie kazanie, które mówi przeciwko jej uprawianemu potworstwu. 41 Gdy pastorzy stanęli przeciwko niej, szybko zwinęła lesbijski ogon pod siebie.

 • Listopad 2014- Rick Warren adresuje konferencje w…Watykanie. 42

 • Listopad 2014– pastor Mark Driscol zostaje wyrzucony z kościoła przez…innych pastorów, którzy oskarżyli go o bycie za ostrym. Bóg użył Driscola by założyć kościoły, a potem własna rada go wywaliła…

 • Grudzień 2014– pastor Protestancki, Jesse DuPlantis zakazuje krytykować wiarę katolicka. Mówi: aby być katolikiem, trzeba mieć wiarę…Nie można krytykować żadnej ‚wiary’! Moja odpowiedz: aby być ateista czy buddysta…tez trzeba mieć wiarę…

 • Grudzień 2014– ‚tradycyjna’ niebiblijne obrona katolickiej choinki i zwyczajów przez kościoły Zielonoświątkowe (w tym Charisma Krotoszyn)(patrz np. Jeremiasz 10). Idąc tym ‚tropem’ zacznijcie malować jajka na Wielkanoc, nosić koszyczki wielkanocne do zborów oraz świętować zająca wielkanocnego!

 • Grudzień 2014– poseł i pastor John Godson znowu się kompromituje i gratuluje sromocie i sodomicie ‚wyboru’ na burmistrza Słupska.

Ten ‚wybór’ powinien być pikietowany jako propaganda Unii Europejskiej. Co ciekawe, tak głośne ekumenicznie Kościoły Zielonoświątkowe na pomorzu…siedzą cicho. Oto polityka UE- by nienormalność wynosić do najwyższych miejsc. Słupsk będzie oblegany przez stada pedaluchow z Polski i nie tylko. Stanie się miejscem nie do zniesienia. Facet który liże drugiemu jaja i skomle jak pies w nocy nie może nic reprezentować…(To nieczysta ciota)tym bardziej interesów danego państwa. Godson po prostu popiera to co odraza nawet Jezusa. Wstyd na cala Polskę. Widać nad Polska unosi się widmo zmian i sadu Bożego…Oto plucie Bogu w twarz. Polska najeżdża na Putina, a on przynajmniej pozostał normalny i nie naraża kraju na pokalanie potworstwem. Kościół nie staje dzisiaj za niczym…Ich ‚nie osadzanie’ i ‚fałszywa miłość’ wspierają tylko zło! Jeden ‚precedens’ ma wyprać ludzi i otworzyć inne…Kościół jednak przylepia sztuczny uśmiech…

SLUPSK- SODOMA I GOMORA POLSKI! SLUPSK- SODOMA I GOMORA POLSKI!

Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. (11) Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; (12) a gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. ”Ks. Izajasza 29

 • Organizacje ekumeniczne jak Open Doors, głos Prześladowanych Chrześcijan, Towarzystwa Biblijne kontynuują swoja indoktrynacje i przekonują aby wpłacać im pieniądze, a nie mówią, ze 80% lub więcej ‚prześladowanych’ Chrześcijan to tak naprawdę niezbawieni Prawosławni i katolicy! Straszna zdrada kościoła Zielonoświątkowego jest dokonywana na wielu poziomach naraz. Ten przegląd roku 2014 ma obalić myślenie typu: nasz kościół Zielonoświątkowy nie angażuje się w ekumenie. Brednie. Towarzystwo Biblijne w Polsce produkuje 2 biblie, które są katolickie i ekumeniczne: Jest to Nowy Testament. Współczesny przekład oraz Biblia Ekumeniczna. 43 Jaki jest cel produkowania ‚międzywyznaniowych Biblii’? Zamydlenie teologii i jej zmiana na wieloreligijna i ekumeniczna! Stad pastorzy w Polsce i za granica idą w ekumenie, bo ICH BIBLIE ICH TAK NAUCZYLY! WIELU PASTOROW KORZYSTA Z TYCH TLUMACZEN, które ZMIENILY SENS BIBLII I JEJ PRZEKAZU! W tłumaczeniu Biblii ekumenicznej wzięły takie ‚kościoły’ jak: Rzymsko-katolickie, Prawosławne, Polskokatolickie, Mariawitów. 44Co więc człowiek niezbawiony może powiedzieć o Biblii- przecież oni jej nawet nie uznają! Oto diabelska mikstura, która produkuje herezje i apostazje: Kościoły członkowskie Towarzystw Biblijnych:

  Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Te ‚kościoły’ nie uznają doskonalej ofiary Jezusa sprzed 2000 lat, maja zbawienie z ‚pokropienia’ nieświadomych niemowlaków, modlą się do obrazów i ikon, czcza zmarłych- papieży, pogańskich bożków, Maryję, tzw ‚świętych’, którzy za życia nimi nie byli, odrzucili Biblie, aby iść za tradycjami pochodzącymi z pogaństwa. Towarzystwo Biblijne wydaje tez bajki i mity pt: Stary Testament. Księgi Deuterokanoniczne45 – przekład ekumeniczny. 46 „Przekład dokonany zgodnie z „Wytycznymi do współpracy międzywyznaniowej w tłumaczeniu Biblii”, opracowanymi wspólnie w 1987 r. przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan oraz Zjednoczone Towarzystwa Biblijne. ”. Daja one ‚podstawę’ do niebiblijnych wierzeń o nie- istniejącym czyśćcu i modłach za zmarłymi i do nich (nekromancja i spirytyzm).Już w 2008 r. miesięcznik Zielonoświątkowy- Chrześcijanin jakby zachwyca się przekładem ekumenicznym. 47Gdzie podziało się rozeznanie? Czy KZ nie mógłby sam przetłumaczyć Biblii w Duchu Świętym? Zielonoświątkowiec, Grzegorz Boboryk, sam zmienił swoja postawę wobec Biblijnej teologi. Oto przykłady jego wypowiedzi: „Oczywiście, tekst przetłumaczony i opracowany musi być zaakceptowany przez wszystkie Kościoły, które parafują pracę nad przekładem ekumenicznym. Chodzi o to, by stworzyć wspólne dzieło, które burzyłoby wątpliwości, że może ten czy inny przekład konfesyjny jest jednostronny….Gdy Towarzystwo Biblijne zwraca się do pastorów i księży z prośbą o promowanie tego przekładu, zazwyczaj wyrażają zgodę. Potem informują nas, że młodzież akademicka oraz studenci teologii są bardzo zadowoleni z tego tłumaczenia.(zatruwanie przyszłych pastorów!)…Po drugie, w takich środowiskach można się od siebie dużo nauczyć; jesteśmy tak różnorodni charakterologicznie, teologicznie. (Czego nauczysz się od niezbawionych i heretyków?)…Chodzi o to, by wyjść poza partykularyzm, docierać do innych Kościołów i pokazywać, że Chrystus jest ponad racjami wszystkich Kościołów. ”. Ja sam od siebie polecam zakupić hebrajsko- grecka konkordancje ze źródłosłowem i zobaczyć, CO naprawdę KRYJE się ZA DANYM ZDANIEM W BIBLII! Do tego dochodzimy, bracia i siostry, Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy. Ekumenia przejęła tłumaczenie PROTESTANCKIEJ Biblii a to prowadzi tylko do zwiedzenia i upadku od wiary. Zbór Zielonoświątkowy Betania ze Szczecina z duma ogłosiła: (już w 2011 r!)„Kościół Zielonoświątkowy w tym gronie reprezentuje bp Mieczysław Czajko48, który został jednym z trzech zastępców Przewodniczącego, a tym samym członkiem Prezydium Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. ”49 Bóg już w ST zwracał się do ‚uczonych’, jednak oni odrzucili jego nakazy! Ci co roznoszą Biblie, cieszą się z tego, nie wiedząc, ze mogą roznosić katolickie Biblie i przekłady!

Oprócz tego wydarzyło się mnóstwo cudów, Bożych wierności w roku 2014. Jeśli masz coś do dodania do powyższej listy zrób wpis na stronie antyekumenia.wordpress.com.

Życzę wszystkim Nowego Roku w Duchu Bożym i dzięki za czytanie materiałów na Antyekumenii!

Administrator.

4www.billygrahamlibrary.org/

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja

(Pobierz wlasna kopie w pdf)

Uwaga!Temat dla ludzi doroslych o mocnych nerwach~!!!

Ten temat może okazać się niezbyt przyjemny, ale zamieszczam go ze względu, ze może to komuś pomoc. Służba uwolnienia ma wiele gałęzi i rozgałęzień. Im dłużej szukamy Boga po odpowiedzi i czynimy Jego wole, tym więcej Jezus nam objawia.

Żyjemy w czasach, gdzie diabeł coraz bardziej próbuje podejść ludzkość. W Ameryce i innych krajach istnieją ‚fabryki aborcji’, gdzie tysiące dzieci giną co dnia. W Ameryce 50% ciąż jest niezaplanowanych i 40% z nich kończy się aborcja. Przez ostatnie 40 lat, zabito 57 mln nienarodzonych dzieci. Między samym 2008 a 2009 rokiem zabito 650 000 Amerykańskich dzieci! 1

Człowiek i normalność w dzisiejszym społeczeństwie przestaje się liczyć pomimo trąbienia o ‚demokracji’,’człowieczeństwie’ czy ‚humanizmie’. Zamiast tego z każdym rokiem społeczeństwo jest programowane przez globalistyczne rządy by stać się coraz bardziej odczłowieczonym. Między 2009 a 2011 zginęło prawie 1 mln dzieci w Ameryce. 1 na 5 ciąży na świecie ląduję w koszu.

Obok aborcji odzywają się glosy o eutanazji oraz zboczenstwie. Jak widać to jasno i wyraźnie, są to rzeczy świadomie planowane aby zniszczyć moralnie i duchowo ludzi na ziemi.

Jak się okazuje, nawet nauka zauważa, ze otrzymanie organów czy krwi od innego człowieka związane jest z… otrzymaniem nowej osobowości.

Popatrzmy na przykłady z życia. Naukowcy tłumaczą to ‚pamięcią komórkowa’ (cellular memory)2 Gary Schwartz, profesor psychologii na Uniwersytecie w Arizonie spisał wyniki swoich badan na 10 pacjentach, którzy mieli przeszczep serca. Badali podobieństwa między dawca a biorca. Podobieństwa wyszły w sferach gustów jedzenia, muzycznych, zachowań seksualnych i preferencji typów pracy!

David Waters otrzymał organy od 18 letniej osoby i… przeszedł natychmiastowo po operacji od osoby, która nie cierpiała tzw junk food do osoby, która nie mogła ‚żyć’ bez tego jedzenia.3

Sonny Graham z Ameryki otrzymał serce od męża kobiety i po operacji nie tylko zdołał ja namierzyć ale i zakochali się w sobie! 4 Lynda Gammons stalą się dawczynią organów dla męża i…otrzymał aspekty ‚osobowości jego zony’- nabrał zapału do domowych zajęć, a wcześniej przed operacja ich nienawidził!

Randy Small otrzymał serce od 22 letniej dziewczyny. 5 Co się zmieniło? Nabrał wdzięczności do życia. Inne przykłady wymienione w artykułach to profesjonalna tancerka, która otrzymała organ od 18 latki i nabrała ochoty na piwsko i KFC. 7 letnia dziewczynka zaczęła mieć koszmary o byciu zabitym, po otrzymaniu organu od osoby zamordowanej.

Cheryl Johnson otrzymała organ od 59 latka. Zaczęła nagle czytać literaturę Dostojewskiego, Jane Austin. 6 Artykuł podaje tez inne przypadki:

 • Kobieta z zawrotami głowy, Dottie O’Connor została alpinistka po operacji

 • prawnik zaczął wcinać Snickersy, choć od zawsze miał awersje do czekolady

Ten prawnik, Paul Oldam , po operacji zadziwił żonę, gdy w sklepie zaczął się kręcić przy batonach Snickers, których naładował cały koszyk. Zona jego stała w osłupieniu.7

Bill Wohl nigdy nie słuchał Sade. Po operacji, gdy ja usłyszał zaczął płakać i szlochać. Po czasie dowiedział się, ze dawca właśnie się nią zasłuchiwał.

Jamie Sherman po operacji nabrała ochoty na jedzenie typu serowe enchilada, burritos z fasola i łagodne taco. Nagle poczuła tez straszny gniew. Okazało się, ze było to ulubione żarcie komputerowego programisty, jej dawcy. Osoba ta zginęła tez w walce.

Brian Histand nabrał ochoty na życie. Claire Sylvia 8nabrała smaku na kurczaka w panierce, porzuciła swój styl ubierania i zaczęła nosić modne ubrania. Pojawił się gniew.

Facet otrzymał organ od kobiety. Twierdzi, ze otrzymał kobiecy sposób patrzenia na seks i więcej pożądliwości. 47 letni gość otrzymał organ od czarnoskórego. Od tego czasu zaczął myśleć jak czarny i zajął się słuchaniem klasycznej muzyki. 29 letnia kobieta „czuje wypadek”, który przydarzył się jej dawcy oraz znienawidziła mięsa. Co ciekawe, była lesbijka, a teraz sama myśl o tym przyprawia ja o mdłości!

47 latek otrzymał organ od 14 latki. Efekt? Powrót młodości. 9 latek otrzymał organ od osoby, która utonęła. Teraz panicznie boi się wody! Manager kateringu nabrał zdolności artystycznych. Gościu po otrzymaniu przeszczepu popełnił samobójstwo. Dawca uczynił to samo!

Podobnie sprawa ma się w przypadku transfuzji krwi. 9

Ktoś zapyta: Po co to wszystko cytować? Abyśmy coś mogli zauważyć. Ludzie, którzy nie znają Biblii i nie wiedza o transferze demonów nie maja zielonego pojęcia co się dzieje! Jeśli osoba ginie to jest fizycznie niemożliwe aby jej cechy były przetransferowane na inna osobę. Niestety, żyjemy w świecie, gdzie jest więcej niż widzi nasze oko i co może zrozumieć nasza głowa.

Do rzeczy

Stad Bóg w Biblii np. zabronił kontaktów seksualnych poza maleństwem i zboczenstw! Ludzie łączący się seksualnie przed i poza małżeństwem otrzymują niewidzialne linki zwane więziami duszy. One są niewidzialne, nienamierzalne przez naukę. Podczas zespolenia odbywa się również transfer demonów i fragment duszy przechodzi na każdą partnerkę. Ludziom zdaje się, ze mogą kogoś oszukać, ale to błąd. Duchowa konsekwencja zostaje.

Przeszczep czy transfuzja działają podobnie. Każda osoba ma swoje demony w krwi, więc one przechodzą razem z organami. Bóg w ST wyjaśnił, ze grzechy ojców przechodzą na synów do 3-4 pokolenia. Jeśli są powielane i demony nie są osunięte, idzie to dalej, stad dana osoba może mieć demony sprzed wieków w sobie!

Zona i mąż maja wspólne demony. Osoby sypiające z wieloma partnerami nabiorą ich ‚cech’. Ich dusza będzie sfragmentowana (podobnie jak komputer) i będzie jej fragment w każdym partnerze seksualnym. Ich fragmenty duszy, będą w tej danej osobie. I tu robi się ciekawie. Jedynie służba uwolnienia, która ma wiedzę będzie wstanie rozsupłać te rzeczy.

Te ‚cechy’, które dane osobę nabrały to w rzeczywistości manifestujące się demony, naśladujące ich poprzedniego właściciela! Czemu zatem lesbijkę aż odrzucało po przyjęciu przeszczepu? Po prostu demony pożądliwości, które weszły wraz z organami są mocniejsze od tego pedzia w niej! Gość, który przyjął organ od samobójcy, po prostu przyjął jego demony samobójstwa.

To co tu jest pisane to tajemnice i diabeł nie chce abyś to wiedział. 99% kościołów w Europie czy gdziekolwiek nie ma o tych rzeczach nawet zielonego pojęcia. Dlaczego? Ponieważ nie zajmuje się i odrzuciła nakaz Jezusa z Mk 16. Inni, prowadza płytkie uwolnienie, bo diabeł im wmówił, ze wiedza już wszystko i ‚co może tam być więcej do poznania’? Jest jeszcze więcej…

Teraz przejdźmy do niemilej i odrażającej kwestii, która chcą uruchomić w dzisiejszych czasach. Biblia używa zasadniczo dwóch slow na krew:

 • dam- w ST

 • aima- w NT

często tez w Biblii pada słowo: nieczyste.

Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich. ”Ks. Kapłańska 20

Myślę, ze w tym wersecie jest więcej niż zdajemy sobie sprawę! Krew ich stała się nieczysta z powodu transferu zboczonych duchów! To samo ma miejsce jeśli chodzi o wszelka inna formę perwersji. Niestety, osoby zgwałcone bądź molestowane będą musiały być uwolnione, jeśli chcą zacząć żyć znowu normalnie. Zauważcie przy tej okazji, ze osoba zgwałcona reaguje właściwie dwojako- albo się zamyka, żyje w bólu, albo demony, które przeszły od łachudry będą ja prowadzić w stronę wyuzdania.

To dla wielu punkt zwrotny. Wiele z tych gwiazd ekranu czy piosenkarek było molestowanych w młodości, stad ich zachowanie dziś. One tego wcale nie rozumieją.10 Madonne zgwałcono gdy miała 19 lat. Większość gwiazd porno było wykorzystywanych seksualnie, podobnie i prostytutek! Ludzie nie wiedza co robią. Ich zmysły i rozum nie są w stanie wykryć sprawce ich myśli i ‚cech’. Często dopóki osoba nie jest uwolniona od demonów, nie wie swojej prawdziwej osobowości. Dziwactwa i wybryki przypisuje – „taka już jestem/ taki już jestem/ to moja osobowość”. Oto kłamstwo szatana! Pamiętaj, czytelniku, jeśli pójdziesz w walkę duchowa i uwolnienie, to podobnie jakbyś nurkował w głębiny oceanu, a tam kreatury jakich świat nie widział!

List do Rzymian 1 zdradza nam demony jakie stoją za tymi zachowaniami. Gdy ludzie odchodzą od Biblijnego wglądu, zaczynają się kłopoty.

Tam pisze, ze

 • głupota odrzucenia Słowa Bożego otworzyła ich na bałwany i pożądliwości (epithumia)otworzyły ludzi na desekracje ich ciał.

 • pathos atimia – obrzydliwe pasje, które z kolei spowodowały zmianę ludzi na zachowania przeciwko naturze i normalności.

Właśnie teraz Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) otworzyła Amerykanów na masowa homoseksualizacje, znosząc zakaz oddawania krwi dla homoseksualistów, który był w prawie przez minimum 31 lat!11

Ludzie nie zdają sobie sprawy co to oznacza. Co jest straszne to to, ze Izrael chce isc w ślady Ameryki w tej kwestii. 12 Statystyki podają, ze pedały w Ameryce stanowią 2% populacji, jednak ‚minimum 60% wszystkich zakażeń HIV należy do nich’.13

To oczywiście propaganda. Na świecie nie ma więcej niż może 0.5% ludzi. A to minimum jest po to aby nie podawać dokładnej ich liczby, co wg danych może wynieść 80% a reszta 20% pochodzić od heteroseksualistów (normalnych), którzy uprawiali z nimi te zdrożności. Pamiętajmy, ze po raz pierwszy ta choroba, bicz boży zwal się GRID.

Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law na Uniwersytecie w Kalifornii zacierają ręce na nieczysta krew zboczeńców, która ma zakazić zdrowych! Ich badania podają, ze po zniesieniu zakazu 615,300 pint krwi rocznie będzie pobierana od nich. 14 Co jest chore i nieludzkie, oni robią to celowo. „Modyfikacja istniejącego zakazu do polityki odroczenia o 12 miesięcy podniesie liczbę dawców o 2 mln”!15

A wiecie jaka jest ich norma? Aby pedał mógł stać się dawca krwi, powinien wstrzymać się od zdrożności przez okres 12 miesięcy…16 Około polowy potworów, którzy jeszcze do dziś nie mogliby stać się dawca, teraz może.

Plany globalistów (Unia Europejska, NATO, Bildelberg, CFR itd.)

Globaliści chcą zniszczyć rodzinę i normalność ludzi. Oto jawna metoda, jak z normalnych ludzi uczynić nienormalnych. Gazety rozpisują się również, o seksualnych hormonach, które są dodawane jako dodatki do żywności. Bóg nazwał krew homosów – nieczysta i to nie tylko oznacza choroby,które roznoszą ale i demony, które są przenoszone we krwi! Jeśli ta krew trafi do żył ludzi normalnych, wywoła to straszne zamieszanie w ich organizmie. Beda słyszeć glosy i czuć odrażające rzeczy, bo demony z nieczystego zboczeńca będą do nich zaaplikowane. Z taka polityka, ciekawe ilu w Ameryce zostało w ten sposób zainfekowane choroba i demonami?

317,000 pintów było pobierane od nich przed zmianami! To niebywale! To skandal! Ludzie są truci od środka i państwo w pełni na to przyzwala!

Lot w Sodomie

Gdy Lot przybył do Sodomy, jej mieszkańcy zakażali jeden drugiego. Te złośliwe i obrzydliwe demony nie tylko opętały tych pokalanców ale i chciały zainfekować krwiobieg normalnych ludzi! Stad słyszysz ‚równouprawnienie’,’uprzedzenie’!

Gazety podają, ze Obama obsadza wysokie stanowiska pedalstwem. 17 Ich celem jest mieć nienormalnych w sadzie, szkolnictwie, prawie, po to aby podejmowali decyzje wbrew 99% normalnych obywateli. Na początku roku 2014, było 16 Stanów, gdzie wprowadzono pedalskie związki. Pod koniec roku jest ich… 35!

Podczas pierwszych 2 lat Obama wprowadził na urząd minimum 150 pedałów! 18

Polecam przestudiowanie tego tematu. Osoba, która została zainfekowana demonami może być uwolniona. Warunkiem jest nawrócenie do Jezusa. Potrzeba wyznania własnych grzechów. Napełnienie Duchem Świętym.

Potem potrzeba być uwolnionym od tych demonów. Społeczeństwo musi się obudzić zanim będzie za późno!

Amen.

Ekscesy podczas tzw ‚Świąt Bożego Narodzenia’

Ekscesy podczas tzw ‚Świąt Bożego Narodzenia’

Ekscesy podczas tzw ‚Świąt Bożego Narodzenia’

(Pobierz wlasna kopie w pdf)

Podczas tzw ‚Świąt Bożego Narodzenia’ rok w rok dochodzi do rożnych ciekawych i czasem chorych ekscesów. Podczas gdy słyszysz pastorów jak głoszą z pasja: Oto dzień, w którym cały świat świętuje Jezusa(co absolutnie nie jest prawda, bo świętują ‚wersje’, która diabeł im pozwolił świętować- tzw inny Chrystus).

Noc na izbie

„Pacjenci słupskiej wytrzeźwiałki to głównie mężczyźni. Wśród 45 osób, które trafiły tu w święta, pięć stanowiły kobiety. Najstarszy zatrzymany miał 77 lat, a najmłodszy tylko 14. ”1

„41 osób spędziło Boże Narodzenie w szczecińskiej Izbie Wytrzeźwień. To statystyka od Wigilii.Do izby trafiali m.in. sprawcy domowych awantur, ale były też kobiety, które pokłóciły się w sklepie. W sumie w miejskiej Izbie Wytrzeźwień nocowało osiem pań. ”2

„14 osób zostało przewiezionych do Izby Wytrzeźwień.Wśród zatrzymanych były trzy kobiety. Jedna z nich okazała się rekordzistką w całym gronie. Miała aż 4 promile alkoholu we krwi. Wśród pijanych nie było osób nieletnich.” Suwałki3

Wypadki

„Święta na drogach: wypadków o połowę więcej niż przed rokiem. 30 zabitych, setki rannych.Podczas trzech świątecznych dni na drogach doszło do 229 wypadków, w których zginęło 30 osób, a 301 zostało rannych – wynika z policyjnych statystyk. ”4

Wydatki

W raportu KPMG, 5 Polacy mieli wydać na Święta 14,4 mld zł, na Sylwestra z kolei wydatki maja sięgnąć 9,6 mld złotych. Dla porównania firma Deloitte oszacowuje wydatki przeciętnej rodziny na 1,160 zł. 6

Na plac tzw ‚św Piotra'(Piotr nigdy nie był w Rzymie!) podkradła się aktywistka FEMEN, Iana Aleksandrovna Azhdanova z Ukrainy. W ‚kostiumie topless’ polowała na mała plastikowa figurkę, która potem (i wcześniej dażył czcią Franciszek). Na piersi miała wypisane: „Bóg to kobieta”.7 Ta trafić miała, aresztowana przez policje z Watykanu, do celi. Ocenzurowana wersje filmu można zobaczyć pod linkiem. Jak czytamy w innej gazecie, kobietę uwolnili i zakazali wracać.8

Niestety FEMEN jest grupa zwariowanych feministek, które walczą o prawo zabijania nienarodzonych i pedalstwo.

Na inny pomysł wpadł ktoś z Ameryki. Ksiądz z Sacred Hearts Church w Massachusetts biegał, bo ktoś gwizdnął figurkę z tzw baby Jesus i podmienił tam, zawinięta w worek…głowę świni.9 10 Oczywiście jednego bożka zastąpili szybko drugim. Co stało się z głową prosiaka, nie wiadomo.

Jak i w poprzednim roku, Franciszek całuje kawałek plastiku. 11 Oto jego ‚dzieciątko Jezus’. Katolicy, czy naprawdę nie widzicie, ze coś z tym jest naprawdę nie tak?

Jak i co roku papież popełnił cala masę zakazanych Biblia rzeczy. Podczas pasterki Franciszek czcił „święta noc, gdy kontemplujemy właśnie narodzone i umieszczone w żłobie niemowlę Jezus ”. Na koniec przesłania każe katolikom i ekumenista: „patrzeć na żłob i prosić ‚Błogosławioną Matkę’ (zmarłą) : Maryjo, pokaz im Jezusa”.12 Na Twitterze wzywał Maryję z Gwadelupe aby się modliła o nich. 13(12 Grudnia). Wcześniej naskrobał:

 • Adwent zaczyna nowa podroż. Niech Maryja, (ich) matka, będzie ich przewodniczka (6 Grudzień)

26 Grudnia czyli II dzień ‚Świąt’, to w anglii tzw Dzień Świętego Szczepana (St Stephen’s Day). Inna nazwa to Boxing Day (wzięła się od tego, ze w ten dzień np. pocztowcy czy słudzy mieli otrzymywać prezent [Christmas box])14 Jak oni to obliczyli? :D. Tak samo zmyślili, jak i 24/25 Grudnia (co pochodzi od Saturnalii i dnia w którym narodzić się miał bożek słońca)

Franciszek łoił katolików: „ Chrześcijańska [katolicka] spójność…Myśleć jak Chrześcijanin [katolik] a działać jak poganin”.15 Oczywiście, katolicyzm to nie Chrześcijaństwo. Samo świętowanie pogańskiego Christ- mass (mszy za Chrystusa) pokazuje pogankowate tej odstępczej instytucji.

Na koniec jego wywodów zwraca się do zmarłego: „Niech św Szczepan, diakon i proto- męczennik da nam sile na codzien…”.

Innym bałwochwalstwem jest świętowanie święta pt Święta Rodzina z Nazaretu. 16 Zostało ono wprowadzone w 17 wieku i polega na czczeniu dzieciątka Jezus (inny Jezus), Maryi (zmarłej) i zmarłego Józefa. Ma ono miejsce zwykle 30 Grudnia, ale w tym roku będzie 28. 17 Zapoczątkował je François de Laval a ustanowił świętem Leon XIII.

Na to przygotowuje się papa. Dodatkowo będzie świętował inne- Świętych Niewiniątek- 28 Grudnia. To ‚pamiątka’ pomordowania dzieci przez Heroda. Maja one być pierwszymi ‚katolickimi męczennikami’ (ale nie były ‚ochrzczone’!).

Katolicyzm to kult zmarłych, a odziedziczyli to po Imperium Rzymskim. I nie zapominajmy, ze Sylwester jest na część papieża! W 999 r Sylwester ogłosił drugie przyjście Chrystusa i nakazał aby ludzie oddawali majątki ‚kościołowi’. Rok Tysięczny nadszedł i co? Urządzili świętowanie, na część…Sylwestra….fałszywego proroka. A 1 Stycznia 2015, papież będzie chwalił zmarła Maryję (królowa niebios)- podczas kolejnego ‚święta’ zwanego Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi18

Katolicy są pełni religii i zwiedzenia. To tzw święto ma istnieć od 1931 r. Czy widzicie po raz kolejny, ze Marcin Luter nie miał zielonego pojęcia o tym co stanie się z tym katolickim molochem? Paweł IV nazywał demona Maryjnego- Królową Pokoju, do której katolicy mieli się modlić.

Podczas tych obchodów nekromancji w 2013 r, Franciszek kazał katolikom zawierzyć się Królowej Niebios! 19 Mówił,.ze ona ich wzmacnia w wierze i ‚misji’. Wolał aby ja inwokowali/ wzywali. Mówił o kłamliwych doktrynach o ‚niebiańskim macierzyństwie’, ‚odwiecznej dziewicy’ i ‚ich pani’.

Oto straszne bałwochwalstwo i zwiedzenie, w którym żyje miliony katolików na całym świecie. Pomimo starań ekumenii, abyś nie wiedział co dzieje się w tym balwanowie, upadają z kretesem a ich argumenty sypia się jak domino.

Nawróć się dziś do Biblijnego Jezusa, który jest Panem na niebie, nie małym brzdącem w powijakach! Zaprezentowali ci podróbkę i zwiedzenie! Opuść ekumenie i wyrzeknij się ich bluźnierstw i herezji!

Amen!

Zespól TGD(Trzecia Godzina Dnia) finansuje katolicyzm I zagładę dusz

Zespól TGD(Trzecia Godzina Dnia) finansuje katolicyzm I zagładę dusz

W roku 2014, który właśnie dobiega końca zespoły ekumeniczne jak TGD, Mate.o, Mietek Szcześniak, wokalistka TGD- Natalia Niemen gorączkowo brali udział w świętowaniu Jana Pawła II. Na tzw. Dniu Papieskim śpiewali oni na część niebiblijnego papieża:

„15:30 – „Apel Modlitewny Miasta Warszawy z Ojcem Świętym.” – Koncert galowy Dnia Papieskiego. Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego al. Komisji Edukacji Narodowej 101 w Warszawie (metro Stokłosy). Artyści zaprezentują repertuar złożony z ulubionych pieśni Papieża Polaka. Zaśpiewają: Irena Santor, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Olga Szomańska, Natalia Niemen, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, Paweł Kukiz i Mietek Szcześniak, wstęp wolny (Transmisja telewizyjna w TVP1 i TVP Polonia)”

TGD mogłeś zobaczyć na Papieskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej „Wadowicka Barka 2014” Czytamy tam:”Galę finałową zakończy występ zespołu TGD. ”

Zespól TGD(Trzecia Godzina Dnia) finansuje katolicyzm I zagładę dusz (Niesamowicie wazny temat- pobierz pdf!)

Kościół nie mówi prawdy na temat Świąt Bożego Narodzenia

Kościół nie mówi prawdy na temat Świąt Bożego Narodzenia

Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki Pan Jezus nieduży,

usiadł se na przypiecku, przypiecku, fajecke se kurzy. ”Jerzy Połomski

Czy coś cie boli, pieluchy mosz zlone? Abo mosz w brzuszku coś nałonaczone? Lili, lililaj…”PIYKNO PANIYNKA

Lulejże Jezusku na sianko w żłobie, Boś przeca Ponboczek i tyż blank człowiek. Lulejże Jezusku a potym drzimej, Mosz sucho pielucha, toż śpij a trzimej.”LULEJŻE JEZUSKU

Kościół nie mówi prawdy na temat Świąt Bożego Narodzenia (Pobierz pdf)