Do każdego Protestanta:Denominacje Protestanckie wchodzą w pakty z Watykanem…

Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; 2 list do Koryntian 6

Po cichutku, w zaciszu tajnych spotkań „liderzy dzisiejszego Protestantyzmu” podpisują jeden za drugim pakty z Watykanem. Denominacje zostały przejęte przez agentów zmiany w Watykanie!

Gdy z pulpitów płyną liczne kołysanki do snu, kolejne denominacje uznają niebiblijny katolicyzm za „Chrześcijan”. Niczym tyranie we własnym imieniu podpisują dokumenty za cale ich denominacje…

Oto czasy upadku, oto czasy zwiedzenia i czyszczenia…Sito diabla chodzi dniem i nocą…(Lukasz 22:31). Kolejne denominacje są potrząsane w dol i w gore, na lewo i na prawo…To co Boże przechodzi przez sito nienaruszone, to co nie – zostaje na sicie…i niesione jest do Watykanu jako trofeum.

Radio Watykanu pisze, ze kolejne denominacje podpisały fałszywy dokument z Papiestwem. Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych podczas Sydonu przyłączyła się do innych heretyków(Radio Watykańskie).

Luteranie zrobili to w roku 1999. Za nimi poszli Metodyści w roku 2006. Teraz dołączają się Reformowani:

WCRC reprezentuje około 80 milionów chrześcijan w kościołach kongregacyjnych, prezbiteriańskich, reformowanych, zjednoczonych i Waldensów w ponad stu krajach na całym świecie.”

Luteranie zrzeszeni w Światowej Federacji Luteran stanowią 74 miliony. Światowa Rada Metodystyczna ma 75 milionów. Wspólnota Anglikańska ma mieć ponad 85 milionów.

Artykuł dodaje, ze pod koniec roku szykuje się kolejna niespodzianka- pakt z Watykanem maja podpisać Anglikanie…

Tylko u nas:Czarownice wypowiadają wojnę duchowa Donaldowi Trumpowi i jego zwolennikom

Pobierz publikacje w pdf:Czarownice wypowiadają wojnę duchowa Donaldowi Trumpowi i jego zwolennikom

Czarownice w Ameryce nie są zachwycone tym co robi Donald Trump, więc chcą uciec się do magii by „zamknąć mu usta” i spróbować magicznie usunąć go z urzędu Prezydenta.

Pod hasłem „Zwiąż Trumpa” pojawiła się ich grupa, która nawołuje aby w każdy miesiąc tego roku, podczas „ubywania księżyca”(gdy księżyc przechodzi z pełni do półksiężyca, a tu mówią o waning crescent moon– czyli ubywającym półksiężycu) dokonać rytuału związania…Sposób jak to zrobić i zaklęcie wraz z koniecznymi utensyliami znalazły się na jednej stronie internetowej.

Okultyzm dokonuje czarów według faz księżyca. I tak np. podczas pełni i nowiu maja spotykać się całe grupy czarownic. Księżyc przybywający to czas na rytuały „zwiększania”, natomiast księżyc ubywający to czas na pozbywanie się ludzi, kwestii, czy „odwracanie”.

Czarownice więc maja używać magii sympatycznej, fotografii Trumpa, karty tarota, świec oraz zaklęcia,które wzywa na demony żywiołów oraz „demony regionów piekła”aby związały Trumpa i jego zwolenników „żelaznymi okowami”.

Ten zabieg maja powtarzać co miesiąc w czasie gdy księżyc jest w kształcie „półksiężyca”.

Miesiąc

Dni

Styczeń

22-25

Luty

22-24

Marzec

22-26

Kwiecień

21-24

Maj

21-24

Czerwiec

19-22

Lipiec

18-21

Sierpień

16-19

Wrzesień

15-18

Październik

14-17

Listopad

01/12/16

Grudzień

01/12/16

W pełnię księżyca grupy czarownic spotykają się by np. pracować nad swoimi „zdolnościami magicznymi” i mogą przeprowadzać rytuał pt:”ściąganie księżyca”.

Pełnie księżyca= spotkanie grup czarownic w 2017

Miesiąc

Data

Styczeń

12

Luty

11

Marzec

12

Kwiecień

11

Maj

10

Czerwiec

9

Lipiec

9

Sierpień

7

Wrzesień

6

Październik

5

Listopad

4

Grudzień

3

W nów są rytuały „oczyszczające”.

Nowie księżyca w 2017

Miesiąc

Data

Styczeń

28

Luty

26

Marzec

28

Kwiecień

26

Maj

25

Czerwiec

24

Lipiec

23

Sierpień

21

Wrzesień

20

Październik

19

Listopad

18

Grudzień

18

Czy to nie ciekawe,ze Psalmista modlił się takimi słowami:

Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy. (7) Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.”Psalm 121

Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego nie mogą w nocy spać i skąd te dziwne sny, które czasem im się śnią. Oto odpowiedz…Galatów 4 podaje, ze :

Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów( stoicheion) tego świata

oraz

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”Kolosan 2

Pamiętajmy, ze religia pogan to…czary. Religie pogańskie kręcą się wokół ruchów słońca(przesilenia, równonoce) oraz faz księżyca (i inne jak planety). Te rzeczy wyznaczają im czas na ich praktyki.

Gdy wielu wierzących smacznie śpi, ludzie praktykujący magie spędzają noce na czarach, by wpływać nimi na otoczenie. Dlatego Paweł tak znamiennie pisał, ze jesteśmy w wojnie duchowej ze zwierzchnościami, mocami,panowaniami i tronami szatańskimi. Ignorowanie tego faktu nie zmieni tego, ze ta walka się toczy i zdaje się wzbierać na sile.

Wypada dodać, ze wiele złych rzeczy dzieje się właśnie w okolicach przesileń oraz w nocy, szczególnie podczas pewnych faz księżyca. Wówczas cale grupy ludzi wzywają demony poprzez rytuały aby „szły” i wykonały to co zostało im nakazane przez słowa, festiwale, rytuały i zaklęcia.

Ludzie, którzy tego nie wiedza- nie maja odpowiedzi. Pan Jezus spędzał czas w nocy na modlitwach jak podaje np. Ew Łukasza 6:

I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga.”

I on tam toczył wojnę duchowa z demonami więżącymi dany region. Co dziwić się później, ze działy się tak wielkie cuda, a siły ciemności musiały ustąpić!

Inne wersety, które dają wiele do myślenia:

Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

Noc, ciemność, ciemnota, ukrycie jest ulubionym czasem przeciwnika. Jego słudzy więc(zwani w Biblii synami ciemności ) czynią podobnie. Wróg przychodzi by działać w nocy, pod ukryciem, gdzie ciemność i duchowa ślepota się szerzy. Wiele osób później pyta(podobnie jak uczniowie w I wieku): Panie Jezu, co się dzieje?

Niektórzy budzą się (a kładli się zdrowi), by czuć symptomy. Inni mieli cala noc koszmarów. Innym z kolei coś „robiono w nocy”. Oto wróg przyszedł by zasiać duchowy kąkol do ich życia.

Chroniczny brak wiedzy duchowej i walki duchowej prowadzi potem do tego, ze ludzie żyją w stagnacji, nic się nie rozwija, siedzą pod „chmura”…

Jesus wola więc do tego pokolenia, tak- do CIEBIE tez:

Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania”Ks. Ozeasza 4

To dudni i obija się echem z nieba! Oto czasy gdy ci co żyją w rozumie- nie będą już mieli odpowiedzi. Czas sięgnąć po zbroje światłości i autorytet dany nam od Jezusa. Potrzebujemy, jako Protestanci w Duchu wiedzy duchowej. Potrzebujemy znać metody wroga, by skutecznie się z nim rozprawić.

Wstań więc, i zerwij kajdany demoniczne z siebie w mocy Jezusa Chrystusa. Skrusz i złam „plewy” zasiane do twojego życia podczas nocy!Stańmy do walki duchowej i zrujnujmy plany szatana, ponieważ Bóg powołał nas właśnie na „ten czas”!

Armio- powstań! (PnP 6:6 oraz 6:10)

Inne:

Wizja czasów ostatecznych- Dr Mark Barclay

Jak pozbyć się demonicznych snów?

Chrzescijanie a ‚zjawiska paranormalne’

Źródła:

http://www.news.com.au/finance/work/leaders/antitrump-witches-vow-to-take-down-the-president-in-bizarre-occult-ritual/news-story/52da1fc447022757e8ee1d77fe0d59a3

https://www.calendar-12.com/moon_calendar/2017/march

Dlaczego pastorzy nie oponują katolickim Świętom Bożego Narodzenia?

Święta Bożego Narodzenia” to największa „święta krowa” jaka dostała się do Protestantyzmu. Analizując dzisiejsze ruchy w Protestantyzmie, u niektórych z nich wszystko przejdzie- możesz wziąć rozwód, możesz grzeszyć i bylebyś nie krytykował pastora, to jest to OK. Wierzący mogli by z pewnością dodać do tej listy.

Czyż jednak nie jest to śmieszne, ze pastorzy i wierzący, którzy skrzętnie wertują Biblie i zarzekają się, ze jest ona dla nich wyznacznikiem jak żyć, gdy przychodzi czas Bożego Narodzenia, nagle zamieniają się w „heretyków, których nie wpuszczają do swoich kościołów z powodu herezji tego i tamtego”.

Zapytasz się pastora: pastorze, czemu nie pozwalasz aby ten i tamten z tej grupy usługiwał? Pastor wyciągnie swój Miecz- Słowu Boże i zacznie ci werset po wersecie pokazywać dlaczego nie. Potem usłyszysz jeszcze wzmianki z historii. Gotowe. Każdy jest zadowolony, ze uszedł herezji i ze pastor stoi „mocno w Słowie”, przekonani, ze są w idealnym i jedynym kościele…

Z tego powodu ekumenizmowi jest ciężko, jeśli w ogóle możliwe zapuścić swoje zdradliwe korzenie w zborze w którym Pismo jest na właściwym miejscu.

Jednak…ta sytuacja zmienia się podczas katolickich świąt Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia. Nagle pastorzy i wierzący staja się powielaczami herezji i udają, ze wszystko jest w porządku. Ich mina pokazuje dokładnie twarz tego co poszedł na kompromis w innych rzeczach.

Teraz nagle słyszysz o miłości, poprzekręcane wersety, ze przecież Jezus się narodził (ale kiedy)? Ani słowa o historii. Pogaństwo jest ukrywane i prze- interpretowane teraz przez wielu Protestantów.

Na ich stronach zobaczysz piękne, katolickie życzenia, żłóbki, wielu zabiera się za dekorowanie pogańskiej choinki. Śpiewane są katolickie kolędy, strony prześcigają się w kłamaniu wierzących…Stare Saturnalia, obchodzone przez wrogów Chrześcijaństwa- Imperium Rzymskie są celebrowane i zaadoptowane w wielu kościołach Protestanckich…

Gdyby Jezus kazał je celebrować i tak robiliby to Pierwsi Chrześcijanie- nikt nie mógłby zarzucić, ze to pogańskie. Jednak…jest inaczej. Od tysięcy lat poganie celebrują obchody związane z Przesileniem Zimowym i absolutnie nie ma pastora, który mógłby zbić to historycznie czy Biblijnie.

Ba, wielu boi się zajrzeć do Biblii i historii, by w ten sam sposób przeanalizować „Boże Narodzenie” jak robią to od lat, analizując „Biblijnosc” doktryn, ruchów i sekt!

Boże Narodzenie stało się tematem zakazanym. Zwykle czytanie historii na ten temat, może postawić niejednego wierzącego pod cieniem zmarszczonych brwi jego pastora. Słyszysz: Co ty wygadujesz? Możesz tez wylecieć ze zboru jako „heretyk”.

Obok siedzą dumni rozwodnicy oraz ekumenicy, a tu nagle ty, z powodu, ze czytałeś a oni nie- stoisz przed decyzja: czytam i wychodzę, bądź nie czytam i zastaje, udaje ze to OK, naśladuje ich, śmieje się jak oni…choć w środku wiem, ze jest zupełnie inaczej…

Ekumenizm obrasta w katolickie pióra…Adwent, świece oraz „Zielonoświątkowa” Pasterka!

Wielu wierzących w Kościołach Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych maja słuszność, gdy przejawiają niepokój w kierunku, który zdaje się być przybierany w niektórych z ich zborów.

Jest to dziwne, gdy ludzie po 20-30 latach nagle „zmieniają poglądy” i ich głoszenie nagle dziwnie zwraca się w kierunku z którego Bóg ich wyciągnął od zagłady.

Jak dla mnie, dzięki Bogu- odpowiedz jest prosta: brak uwolnienia od demonów oraz walki duchowej pozwala na to, ze przeciwnik wykonuje swoja prace „w sferze duchowej”.

Nikt nie słyszał, by w Kościele Zielonoświątkowym bądź Charyzmatycznym ludzie obchodzi Adwent, Wielki Czwartek czy nawet… Pasterkę…Skąd więc pojawia się terminologia i zachowania stricte katolickie?

Źródła są przede wszystkim duchowe. Potem dochodzi „nasiąkanie atmosfera ekumeniczna”. Wspólne kolędowanie, udział Zielonoświątkowców i Charyzmatyków we „Mszy Świętej” nie napełnia ich Duchem ale demonami.

Ci ludzie są zdemonizowani. Inna możliwość jest taka: Protestantyzm został infiltrowany przez agentów Watykanu. Ci niezbawieni ludzie „manifestują” to co maja w środku- a więc duchy katolickie…Inna sprawa może być ignorancja i życie niedoinformowaniem…

Na internecie znajdziecie zaproszenia na „Zielonoświątkowy” Adwent oraz Pasterkę. Nie wierzysz w to? Proszę poczytaj pod linkiem.

W niedzielę 29 listopada rozpoczęliśmy Adwent…Przez kolejne cztery niedziele będziemy skupiać się na tym temacie w naszym zborze.”

W Wigilię Bożego Narodzenia, w czwartek, 24 grudnia zapraszamy na Pasterkę – nabożeństwo upamiętniające wyczekiwanie na narodzenie Mesjasza. Rozpoczniemy o godz. 23:00, a zakończymy o 24:00 zapalaniem świec”

Adwent, świece…Pasterka? Jest to katolicyzm w 100%. Większość wierzących zna to z ich czasu, gdy żyli poza Jezusem w religii katolickiej…”Czekanie na narodzenie Mesjasza”? To on, wg ekumenizmu się nie narodził jeszcze…?

Mamy tez „Nabożeństwa Ekumeniczne”(link), „Ekumeniczne Czytanie Biblii” i inne.

Inni Zielonoświątkowcy obchodzą „Niedziele Palmowa”, głoszą kazania o „Tryptyku Pasyjnym”,”Święcie Trójcy Świętej”,”Adwencie z Zachariaszem”, głoszą kazania na każdą „Niedziele Wielkanocy”, „Seria pt:Wielki Piątek”, „Tryptyk Przed-paschalny”, mówią o „katechumenach”(słowo stricte katolickie)…Niektórzy Protestanci obchodzą „Wigilie” i naśladują tradycje katolickie…

Słuchając tego i patrząc na to co oni robią widzisz zamazywanie granic i powolne przechodzenie do katolicyzmu.

W Biblii czytamy o tych, których przemógł „ten obecny świat”. Kiedy Bóg kazał im się oddzielić, oni byli kuszeni przez innych by uczestniczyć w tradycjach, które są z tego świata. Wiele z nich przejął katolicyzm po tzw „chrystianizacji”.

Musimy odciąć się od wpływów, które nie są z Ducha.Uczestnictwo w naukach tego świata otwiera drogę na demony, które gdy już wejdą, przynoszą swoja inspiracje, która możesz zobaczyć w ekumenicznych kościołach.

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna

(Pobierz wlasna kopie pdf na dysk)

Wstęp

Oto tzw kolo roku u pogan. 8 ramienna gwiazda, symbol zony Nimroda, Semiramidy znanej pod różnymi imionami jak Inanna (Sumeryjski), Ištar (Akadyjski), Saules meita (Łotewski), Wenus (Rzym), Afrodyta, Hannahannah(Huryci- Mittani)itd . Przedstawiony powyżej cykl ‚świąt’ czy festiwali jest po prostu misteriami Nimroda/ Tammuza i Semiramidy!

Zaczym zrozumiemy czym jest ‚nowoczesne’ święto Świstaka, musimy zajrzeć do historycznych źródeł na ten temat.

Brigid/ Brygida

W Irlandii, Szkocji i Wyspie Manx od wieków świętowano bożka zwanego Danu a potem Brigid. Wikipedia podaje, ze Brigid widnieje w najstarszej dostępnej literaturze Irlandii. Po czasie, gdy przyszedł katolicyzm do Irlandii (podobnie jak w Polsce i innych krajach), tego bożka zasymilowano czyniąc go Święta Brygida z Kildare i dorabiając fikcyjna historie!

Starożytne budowle były często ustawione pod kątem tych właśnie wydarzeń- równonoce i przesilenia. Na wzgórzu Tary, znajduje się kopiec zakładników (Dumha na nGiall1 ) zbudowany w ten sposób, ze poranne promienie słońca oświetlają ten kopiec właśnie podczas Imbolc (a potem w Samhain). Na wzgórzu Tary wysocy królowie Irlandii (ard ri) byli tam inaugurowani i musieli symbolicznie poślubić(hieros gamos- podobnie jak król Sumeru poślubiał kapłankę Innany czy maithuna w tantryzmie) boginkę zwana Medb lub Maeve.2

W Imbolc okrążano święte studzienki ‚w kierunku słońca’, zostawiano tam ofiary w postaci pieniazka czy kawałka ubrania (clootie). Była to ofiara dla bożka studzienki. Podobne zabobony spotykamy w katolicyzmie, ludzie wrzucają pieniążki do Morskiego Oka3, itd…To jest ofiara i pakt z demonem z tych miejsc.

„Studzianka należąca do parafii w Hermanowej to szczególne miejsce. W tamtejszym lesie znajduje się źródełko z wodą o uzdrawiającej mocy, a nad nim kaplica z obrazem Matki Bożej Studziańskiej.”4

W wigilie Imbolc, Brygid miała pojawiać się w domu. Zapraszano ja symbolicznie do domu, zaścielano łoże. W Irlandii głowa domu okrążała dom 3 razy z sitowiem. Za 3 razem pukał do domu i został zapraszany. Z sitowia robili krzyże. Na wyspie Manx kobiety zapałały jej świeczkę. W Irlandii i Szkocji istniał zwyczaj paradowania Brygid w postaci dziewczyny lub kukły zwanej Brídeóg. 5

Ludzie zostawiali strzępy ubrań oraz popiół na zewnątrz. Te strzępy ciuchów miały być ‚pobłogosławione’ przez Brigid. Patrzyli czy Brigid ‚przyszła’ oglądając popiół (ślady stop?).

Taki krzyż w formie swastyki (Źródło: Wikipedia) umieszczano na domu aby chronić dom przed pożarem czy błyskami oraz by ja przywitać. Czyniono również okrąg z sitowia w środku z tym krzyżem i młodzi ludzie obnosili to po wiosce by ludzie mogliby być ‚pobłogosławieni’ . Te pogańskie tradycje przejął katolicyzm.

Czy to skądś jest wam znajome? 6

Podczas Imbolc wróżono pogodę. Sprawdzano czy węże lub borsuki wyszły z ich legowiska. Inna ‚persona’ z tego święta jest Cailleach (Neftys). Jeśli była dobra pogoda podczas Imbolc, ludzie wierzyli, ze zima się przedłuży. Zła pogoda wywoływała uśmiech na twarzy, gdyż zima ‚miała szybko się zakończyć’.

Candlemass to nazwa katolicka tego święta. Niebiblijny ksiądz błogosławić miał swiece z wosku pszczelego. I tu występuje również ciekawe powiązanie. Wspominana Hannahanna miała wysłać pszczole aby znaleźć Telepinu (Tammuza). Pszczoła miała go urzadlic oraz pokryć woskiem. 7

Mowie wam, czytelnicy, stare misteria są dziś świętowane pod pozorem religii.

U Słowian, jako części misteriów i formy religii Babilonu, obchodzą oni Gromnice. 8 W Biblii czytamy jak kobiety opłakiwały Tammuza. (Ez.8). Brigid właśnie ‚wynalazła’ tym opłakiwania zwany keening czyli połączenie lamentu i śpiewu za (uwaga) jej synem zwanym Ruadán.

„Brigid jest uważana za patronkę poezji, kowalstwa, medycyny, sztuki i rzemiosła, bydła i innych zwierząt, świętych studni, węży (w Szkocji) i przybycia wczesnej wiosny.” 9

Dzień Świstaka

Halloween czy Samhain został przemycony do Protestanckiej Ameryki przez katolików z Irlandii. Dzień Świstaka pochodzi z Niemiec. U Prawosławnych z Serbii jest obchodzona wersja pod nazwa Sretenje. Tym razem to nie waz, ani borsuk ani świstak ale…niedźwiedź podlega wróżbom. 10 Na Alasce mamy marmota.

Świstak

Borsuk

Marmot

W Ameryce co roku czynią wróżby ze świstakiem. W 2009 r. świstak zwany Charles G. Hogg (Chuck) ugryzł w palca burmistrza Bloomberga. 11 Ten w wywiadzie nazwał go ‚małym sukinkotem’. 12W 2014 r Bill de Blasio upuścił świstaka i ten miał zgon…13 W tym roku na De Blasio czeka inny świszcz, zwany Charlotte…14

Stare bożki ukryły się za świętami ‚Chrześcijańskimi’

Yule

Odrodzenie słońca (Horus/ Tammuz). Boginka odradza Horusa.

Te święta są związane z pogada i zmianami związanymi z przejściami por roku! Tammuz nigdy nie powstał z martwych, w odróżnieniu od Jezusa. Jego ‚zmartwychwstanie’ ma się objawiać w zmianach por roku.

Potem cykl ma się powtarzać co roku. Zauważcie, ze katolicyzm podłapał dokładnie ten sam system. Ludzie co roku świętują śmierć,zmartwychwstanie katolickiego Jezusa. Co roku jest on mały, potem rośnie w zastraszającym tępie…

Imbolc

Brigid. Boginka ma dochodzić do siebie po porodzie.

Ostara od Eostre

Ostara. Płodność ziemi, dorastanie Horusa. Zające i jajka- symbole płodności.

Beltane

Flora, Królowa Maja. Boginka łączy się seksualnie z Horusem. Pal majowy symbolizuje ta unie.

Litha

Płodność.

Lammas

Nimrod obumiera.

Mabon

Przygotowanie

Samhain

Śmierć Tammuza/ Nimroda

Ten cykl kreci się wkoło 2 postaci- Tammuza i Semiramidy. Pomimo użycia innych nazw jak Eostre, Brigid, Królowa Maja itd. chodzi o ta sama osobę. Jest związane to z mitem o Izydzie/ Persefonie oraz kazirodczym związku Tammuza z Semiramida! Każde z tych festiwali świętuje jakiś z tego fragment!

Ten mit przetrwał z Sumeru do dzisiejszych czasów. Izyda, Ozyrys i Horus to późniejsza wersja mitu z Sumeru o Innanie i Dumuzid. Samhain to czas gdy Ereshkigal i Nergal ‚wychodzą z zaświatów’. Palenie Marzanny obrazuje rytualne odejście Ereshkigal do ‚zaświatów’. Wieszanie Judasza może być związane z rytualnym przepędzeniem Nergala. Innana i Dumuzid zstępują do podziemi, potem ich odpowiedniki Ershkigal i Nergal przychodzą na ziemie. Potem cały cykl się odwraca.

Brigid to Innana ‚przychodząca’ z podziemia!

Gromnica

U Słowian świętują święto ku czci Peruna zwane Gromnica. Odpowiednikiem Brigid u Słowian jest Mokosz. Perun to inaczej Teshub, Taranis, Thor czy Jupiter.

Jak widać katolicyzm w Polsce zachabrusil po raz kolejny stare pogaństwo. Brigid to w Polsce, Matka Boska Gromniczna:

„Z uroczystością Matki Boskiej Gromnicznej kończy się w Kościele katolickim czas śpiewania kolęd. W wigilię święta tradycyjnie poszczono. Dziś już się tego nie robi, ale wciąż popularne są przysłowia związane z tym świętem: „Kto kocha Maryję, nie pyta o wigilię”, „Na Gromnicę – masz zimy połowicę”, „Kiedy na Gromniczną ciecze, zima się jeszcze przewlecze”, „Gdy na Gromniczną rozstaje, kiepskie będą urodzaje”, „Gdy słońce świeci raźno na Gromnicę, przyjdą mrozy i śnieżyce”. W Małopolsce jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej ”15

Echa Imbolc słyszymy w polskim katolicyzmie:

„Jak suche i jasne Gromnice, przyjdą jeszcze śnieżyce. Jasna Gromnica – zła orędownica. Gromnice w śniegu, wiosna jest w biegu, lecz gdy pogoda, dla wiosny zawoda. Jak słońce jasno Świeci na Gromnice, to przyjdą wielkie mrozy i śnieżyce. Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie. ”16

Nie ma tu bobra ani żadnego zwierzęcia, ale są wróżby i to te same co u Celtów!

Papież dziś, jak Cezar w Rzymie staje na czele pogańskich religii i wola o tolerancje pogaństwa, herezji i wypaczenia.

31 Stycznia 2015 r. papież przyjął tzw orientalne Prawosławie i jego przedstawicieli. 17 Zakończył ich spotkanie wzywając ‚matczyna ochronę Maryi nad ich ‚służbą”. 2 Lutego papa będzie świętował współczesną wersje Candelmass czy Gromnicznej pod nazwa: Ofiarowanie Pańskie. 40 dni po ‚corocznemu odrodzeniu’ tzw katolickiego Jezusa będzie czynił kolejna msze. 18

W kalendarzu satanistów jest to dzień w którym maja dokonywać ofiary z ludzi.

Współczesny człowiek, Protestant musi otworzyć oczy i zobaczyć w jakiej rzeczywistości dziś przyszło nam żyć! Jest to czas szukania Boga i potężnych modlitw aby Bóg zesłał przebudzenie na żyjący w zwiedzeniu świat…

Chińczycy świętują Nowy Rok 19 Lutego. Wg ich astrologicznego zwiedzenia jest to rok kozła albo owcy. Jaki to jednak rok będzie dla ciebie?

A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.(thronos doxa) (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody(ethnos ), i odłączy jedne od drugich(PODZIAL- aphorizo ), jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce(probaton ) po swojej prawicy, a kozły(eriphion) po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. …Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Ew. Mateusza 25

Eriphion kontra probaton! Czy będziesz jednak owca Jezusa? A może naiwna owieczka? A może kozłem? Jezus przyjdzie i na nowo przywróci Prawdę. Jak widać przed przyjściem Pana jest wielka jedność. I Bóg rozburzy te jedność!

Będzie wielu, którzy mówią:czynie prace Pana i chodzę z bałwanami. Właśnie otrzymałem e-mail z Armii Zbawienia i tam piszą:

Uznajemy katolików naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Ale napotykamy na pewne wyzwania w Polsce i nie jest powszechne dla katolików aby uznać nas za część rodziny. Jeden ksiądz mi powiedział, ze katolicki kościół to jedyny prawdziwy kościół….Chrześcijanie powinni być zjednoczeni w wierze”

Jakie to śmieszne! Ta zwiedziona kobieta zdaje się nie znać ani historii ani Biblii! Jakiej wierze? Co ma wspólnego tradycja z Biblia? To żałosne- ta kobita ma ‚pretensje’, ze niezbawiony i nie Chrześcijański kościół jej ‚nie uznaje’…Bedzie wielu kozłów, którzy nie czynili nigdy woli Ojca!

Służyli ślepo organizacji, robili co im kazali…i robili to, poświęcając cale życie i czas…Okazało się, ze to wszystko jest nadaremno…Ekumenizm, katolicyzm, tzw Chrześcijaństwo bez Ducha wykonuje wiele manewrów i ruchów religijnych…ale Jezus powie im: nic nie macie ze mną wspólnego!

Czyż nie organizowaliśmy wspaniałych ekumenicznych koncertów?

Czyż nie chodziliśmy by nawoływać do herezji, tradycji i zwiedzenia?

Czyż nie głosiliśmy wiernie Jezusa, który dziś nie może nikogo uzdrowić, uwolnić od demonów?

Czyż nie głosiliśmy, ze języki i inne dary Ducha są od złego?

Czyż nie usuwaliśmy ze zborów każdego, kto wystawał z ta Biblia?

Czyż nie robiliśmy tego co pastor ekumeniczny nam kazał?

Cuchnie tu kozłem…Baaaa….Kim jesteś by mi COKOOLWIEEEEK mówić? TO COOOOO, ze oni tak chodzą? CO Z TEGO, ZE TAK GLOOOOOSZAAAAAA! CHOCIAZ COS ROOOBIAAAA! BAAAAAA! BAAAAA!

Pokutuj dziś i przyjmij Biblijnego Jezusa do serca i życia,

Amen!

Na placu Piotra w Watykanie widnieje 8 ramienna gwiazda Innany! Oni nazywają ja Maryja.