Pandemia: Życie pod hazmatem czy krwią Jezusa?

hazmatczykrewjezusa

Wybory…

Nie ma lepszego czasu aby przetestować moc Nowego Przymierza! Wielu wierzących jest religinych i kartkuje Pismo, ale nie ma lepszego czasu by wziąć obietnice Pisma i stanąć na nich z całej wiary!

 

2020 popchnął ludzkość w próbę bez ostrzeżenia. Co wierzący robili przez poprzednie lata wychodzi dzisiaj i każdego dnia! W czasach gdy potrzeba wiary w oczywiste /codzienne rzeczy, wychodzi jak spędzamy czas i jak podchodziliśmy do wiary przez ostatni czas. 

 

Żywa, nieokiełznana przez religię wiara będzie naczelnym narzędziem wygranej w tym czasie. Jak traktujemy Pismo, gdzie jest nasza wiara, co zrobimy z obietnicami Pisma w czasie próby? Bozi rozumek upada, wiara stoi mocna jak nigdy dotąd.

 

Jeśli uwierzysz- zobaczysz chwałę Jezusa i ponad naturalne cuda!

ANALIZA:Kościół Zielonoświątkowy versus Katolicka Odnowa

Kościół Zielonoświątkowy versus Katolicka Odnowa

odnowa czy kz

Wystarczy popatrzeć na historię oraz doktryny tzw Odnowy i szybko zobaczymy jak owa Odnowa została stworzona jako odpowiedź na “Zielonoświątkowy problem”. 

Inne grupy katolickie nie zdołały przekonać KZ do pójścia do Rzymu, ale luzacka, grająca na gitarach grupka podskakujących Jezuitów znalazła niektóre drogi dojścia do Ruchu KZ.

 

Z historii, Rzymski katolicyzm potrzebował zmiany wizerunku po setkach lat Inkwizycji oraz innych aspektów. Odnowa dawała nie tylko szansę jej zatajenia, ale i sprytną piątą kolumnę u KZ.

 

Jeśli przyjrzymy się doktrynom Odnowy- NIC nie różnią się od katolicyzmu, plus fakt bliskiej więzi z miejscami “nawiedzeń Maryjnych“. I znowu, ci których doktnął prawdziwy Duch Święty- wyszli do Protestantyzmu, gdyż rażące i trzęsące ducha praktyki i doktryny nagle okazały się czym zawsze były: niebiblijne. A jak niebiblijne to nie inspirowane Duchem ale demonami religii.

 

Po latach robienia uwolnienia mogę stwierdzić inny fakt. Instytucja katolicyzmu jak i inne religie mają demony które kręcą ”duchowo” te całe systemy tj. inspirują bałwochwalstwo przedmiotów martwych, “inspirują” do pisania coraz to nowych, niebiblijnych doktryn i …dają katolikom jak i eks-katoliką całą masę duchowych i fizycznych problemów.

 

Tak, eks-katolicy potrzebują uwolnienia od demonów, które inspirują i napędzają ten system! Jest ich cały demoniczny system.

 

Zwykła analiza obu Ruchów poprowadzi czytelnika do jednej konkluzji: Odnowa ma katolików uczynić bardziej gorliwymi…katolikami i bardziej utwierdzić ich w systemie RK. Oznacza to praktykowanie całej gamy praktyk i wierzeń, które kłócą się z Pismem. 

 

KZ natomiast,( a mówię tu nie o dzisiejszych ekumenicznych, inflitrowanych przez zarówno katolików jak i ekumeników “redefinicyjnego” i coraz bardziej pozbawionego mocy “Progresywnego Pentekostalizmu”, ale Bibijnego i historycznego), prowadzi do tego z Biblii, w mocy i doktrynie, Pierwszego Kościoła założonego przez Jezusa.

P.S Większość upadłych pastorów i wierzących z KZ miało kontakty z Odnową i jest to bezpośrednia tego przyczyna.

Czasy Odbudowy, Ochłody,Odrestaurowania i Większych Cudów

„Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz – za małą chwilkę – poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. (7) Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą – mówi Pan Zastępów. (8) Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów. (9) Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna – mówi Pan Zastępów – i miejsce to obdarzę pokojem – mówi Pan Zastępów. „Aggeusza 2

„A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. (24) I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. (25) I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. (26) Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu. (27) I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu. „Joel 2

Dzieje Apostolskie 3:21

czasy odnowienia(Pozn)/naprawienia(Brz./Gd)/Ochłody(War.)/ Refreshing(Król Jakub)”

Czas nastał aby Kościół Protestancki obudził się do prawdziwego Przebudzenia! Czas post-ekumenicznej odbudowy fundamentów, czas odrestaurowania Biblijnego Protestantyzmu w Duchu!

Prawdziwe, Biblijne i oparte na Duchu(cudo-twórcza wiara, cuda, znaki, ponad-naturalne dary Ducha, walka duchowa ze zwierzchnościami oraz uwolnienie od demonów, błogosławieństwo Abrahama) Protestanckie Chrześcijaństwo było w Biblii…od początku.

Potrzeba tylko czynnika Ducha, aby on odkopał „oczywiste” wersety z Pisma, które zostały zasłonięte przez siły ciemności. Chrystus założył tylko jedno Chrześcijaństwo- te Biblijne i oparte na poruszaniu się w Duchu jak opisane jest w historycznej księdze Dziejów Apostolskich. Co odstaje od tego modelu- jest po prostu ludzkim wymysłem, podszeptywanym przez demony, by ludzi odciągnąć od tego jedynego kościoła.

Kościół zaczął się w Dziejach Apostolskich, potem po 100 latach przyszedł czynnik ludzki. Bóg rozpoczął odbudowę od czasów Reformacji by w naszych czasach mogła sięgnąć zenitu i abyśmy mogli oglądać poruszenie „ponad Dzieje Apostolskie”. Czy tylko jest w nas to pragnienie?

Ludzie wstający z wózków, uleczeni z każdej choroby, wyganianie demonów by odrestaurować ludzi do służby Bogu! Znaki, cuda, które przekraczają te z Dziejów Apostolskich. Czasy masowych nawróceń do Prawdy. Ci co maja wiarę wskrzeszać będą zmarłych. Odrastające organy, ponad-naturalne bogactwo finansowe, które pchnie kościół Protestancki na wyżyny Ewangelizacji przekraczające te z Dziejów Apostolskich!

Walka ze zwierzchnościami sięgnie pułapu, który wywoła masowe nawrócenia. Ludzie, którzy nigdy nie mogli poznać Jezusa, przybiegną gdy świeci zaangażują się w walkę z mocami ciemności. Konfrontacja mocy ściągnie ludziom łuski niewiary i humanizmu z ich oczu.

Bóg jeszcze raz wstrząśnie ziemia! Nastaną czasy post-ekumeniczne!Ludzie na nowo zapragną Pisma i prawdziwego Chrześcijaństwa!

To co było nie do pomyślenia, przejdzie do porządku dziennego. Ci co wierzą, wejdą w wymiar poruszania się i oglądania cudów, który jest czysto ponad-naturalny. Okna niebios stoją otworem.

Bóg przecedzi tych, którzy tylko mówią a nie wierzą od tych co poruszają się w Nim. Bóg pokarze tych co mu służą i tych co nie. Czas ludzkich metod się kończy, a tylko ci będą prosperować w duchu, duszy i finansowo, którzy poruszają się w wymiarze wielkiej wiary! Wzbogaci się wiedza w Niego.

Czy jesteś gotowy na deszcz wczesny i deszcz późny? To tylko dla odważnych! To tylko dla tych, którzy poznali Jezusa, Ducha i Pismo!