Lund 2016- Zdrada i Podmiana Reformacji.

Świętowanie Innej Reformacji. De- Reformacja Protestantyzmu.

Pobierz pdf:

Lund 2016- Zdrada i Podmiana Reformacji.

W tym roku, tuz przed 500 rocznica rozpoczęcia Reformacji, Kościół Szwecji przygotowuje się do tzw „Wspólnego, Ekumenicznego Upamiętnienia Reformacji” w katedrze Luterańskiej w Lund.

Kościół Szwecji (Luterański czy bardziej poprawnie Ewangelicko- Augsburski) liczy 7 milionów wyznawców i posiada około 3500 kościołów. Kościół powstał z inicjatywy Gustawa I Wazy w 1536 roku.

Kościół Szwecji zaczął się rozkładać szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach. Fale szoku wywołały podchody ekumeniczne ze Światową Rada Kościołów i jej matka- Watykanem, ordynacja kobiet (mężczyźni którzy temu oponują NIE mogą być ‚ordynowani’!). W 2009 roku Synod Kościoła Szwecji przegłosował małżeństwa zboczeńców glosami 176(za):73(przeciw). Kto stanowi Synod?

Kościół Szwecji podzielony jest na 13 ‚diecezji’:

 • Archidiecezja z Uppsali

 • Diecezja Linköping

 • Diecezja Skara

 • Diecezja Strängnäs

 • Diecezja Västerås

 • Diecezja Växjö

 • Diecezja Kalmar

 • Diecezja Lund

 • Diecezja Gothenburg

 • Diecezja Karlstadt

 • Diecezja Härnösand

 • Diecezja Luleå

 • Diecezja Visby

Kto za tym stoi?

Na czele Kościoła Szwecji stoi tzw prymas z Uppsali. Ponieważ Luteranie pozwolili na ordynacje kobiet- obecnym prymasem jest Antje Jackelén. Jej poprzednikami byli odpowiednio: Anders Harald Wejryd(2006-2014), Karl Gustav Hilding Hammar(1997 do 2006), Gunnar Weman(1993-1997), Bertil Werkström(1983-1993), Olof Sundby(1972-1983), Ruben Josefson(1967-1972)i Gunnar Axel Engelbrekt Hultgren(1958-1967).

Początki ekumenii.

Oczywiście było ich więcej, ale chce abyśmy zobaczyli to w kontekście Soboru Watykańskiego II, który miał miejsce między 1962- 1965 rokiem. A brało w nim udział około 2450 osób, w tym Zielonoświątkowcy(David Du Plessis) i Charyzmatycy(oraz przedstawiciele innych denominacji Protestanckich- ekumeniczne tarcie nóg pod stołem ma więc długa historie).

Kiedy zaczęła się przygoda z Rzymem w przypadku prymasów Uppsali? Ciężko wskazać dokładną datę. Z informacji jednak możemy stwierdzić, ze w ekumenizm papieski angażował się już Carl Olof Verner Sundby(1972-83). Był w końcu prezydentem Światowej Rady Kościołów między 1975-83. Miał tez mieć kontakty z Zielonoświątkowcem- Lewim Petrusem, który był jednym z mówców gdy Petrus miał 90 lat.

Następny po nim prymas, Bertil Werkström(1983-93) odwiedził Rzym na 600 rocznice kanonizacji katolickiej zakonnicy Brygidy.

Karl Gustav Hilding Hammar(1997-2006) przewodził podziałowi kościoła Szwecji od państwa w roku 2000. Ten nie tylko angażował się w ekumenizm, ale i walczył aby Szwecję zalali nielegalni imigranci i krytykował Osiedla Żydowskie. Wołał o tolerancje dla zboczeni oraz o pozwolenie im na …adopcje dzieci.

Oponował „dosłownemu rozumieniu Biblii”

Wywołał skandal, gdy w Katedrze w Uppsali pozwolił na pokazanie galerii Ecce Homo (1998), gdzie zboczeńcy są pokazani w kontekście Biblijnych wydarzeń jak narodziny Jezusa czy Jego ukrzyżowanie…To bluźnierstwo!

Anders Harald Wejryd(2006-14) odwiedził Benedykta XVI w 2007 roku. Spotkał się tez z fałszywymi religiami na Międzyreligijnym Szczycie ds. Klimatu(2008). Był delegatem Kościoła Szwecji na Zebraniach Światowej Rady Kościołów, między 1975 a 2006.

Obecna prymaska, Antje Jackelén (której przodkowie pochodzą od Hugenotów) została wybrana na 70 prymasa Uppsali w roku 2013. Wcześniej, już w 1980 roku ordynowali ja na kapłana a między 2007-14 pełniła role „biskupa Lund”. W roku 2015 udała się na oficjalna audiencje z papieżem Franciszkiem. Jest ona pro- zboczenie.

Zobaczcie jakich ludzi obsadzają na główne pozycje w kościołach Protestanckich! Kto to robi? Kto na to zezwala? Jakie są kryteria?

Nadchodzi „Nowa Reformacja”…czyli globalny powrót do Watykanu…

Gdy Reformacja dotarła do Skandynawii, szybko zduszono wpływ katolicki.

Lund było jednym z centrów gdzie Reformacja dokonała czystek pogańskim naleciałości. Zamykano katolickie obiekty. Katedra w Lund została przekazana na użytek Luteranizmu- jak za czasów Biblijnych powynoszono z niej ołtarze, relikwie i inne katolickie naleciałości.

W przypadku Uppsali jej katedra była miejscem koronacji wielu królów Szwecji. Podobnie jak w przypadku Lund- Reformacja zniosła religie katolicka.

To wszystko jednak ma zmienić się nie do poznania dnia 31 Października 2016 roku. Światowa Federacja Luteran chce celebrować „wspólne obchody” Reformacji w Lund. Jak podaje oficjalna strona Kościoła Szwecji, na uroczystość „Nowej Reformacji” ma pofatygować się sam Papież Franciszek oraz szef watykańskiej ekumenii- Kurt Koch. W spisku aby zmienić Reformacje biorą udział generalny sekretarz Światowej Federacji Luteran- Marin Junge oraz Dr Munib A. Younan, jej prezydent.

Jak można prosto zauważyć, wysokie pozycje zajmują ludzie, którzy zainteresowani są zmiana Reformacji, jej historii i faktów.

Daty nie są wybrane na oślep, przypadkowo. 31 Październik- to data „rozłamu”. Wiec teraz aby „rozłam” odkręcić trzeba w ta sama datę zrobić coś przeciwnego i to jest właśnie co oni robią! Protestantyzm został przejęty przez agentów papieskich. Nie można tego inaczej nazwać.

2016 rok to przedbiegi od największej od 1517 roku zdrady Protestantyzmu na szeroka skale. W 2017 roku będą czcić nie tylko „500 lat ekumenicznej Reformacji”(termin nie tylko obcy, błędny ale i wprost zwodniczy). Jest to tez 70 lat założenia Światowej Rady Luteran oraz ukoronowanie 50 lat „dialogu Luterańsko- Rzymsko-katolickiego”…

2017 rok to uwieńczenie „Dekady ekumenicznego Lutra”(kolejny nie istniejący termin- jasno zwodniczy). Na naszych oczach obserwujemy przejecie wszystkich denominacji…

Świętowanie „Dnia Reformacji” to zwiedzenie i papieska podróbka. Obecne „Dni Reformacji”,”Ekumeniczne Dni Biblii”,”Towarzystwa Biblijne” to tylko katolicka przykrywka- oni głoszą- inna Ewangelie, inna Reformacje, zmieniana jest historia…Czy miliony Luteran nie dostrzega tego? Reformacja spowodowała, ze ludzie znaleźli zbawienie i wrócili do Pisma, czego katolicyzm zabraniał pod kara śmierci…

Dekada Lutra zaczęła się w 2008 roku i skończy w 2017 przez oficjalne przejecie Luteranizmu przez papiestwo- stad jego obecność. Obserwujemy przeobrażenie biblijnej i historycznej Reformacji i Protestantyzmu w globalistyczna, światowa organizacje zajmująca się jednością religii, humanizmem, czczeniem Matki Natury i budowaniem globalistycznego społeczeństwa na bazie nauk New Age (i jej podwalin- doktryny Lucyfera).

New Age istnieje od lat 70′. Jej filozofia bazuje na Zachodnim ezoteryzmie- Emanuelu Swedenborgu, Mesmerze, Nowej Myśli, Teozofii i miała zapoczątkować tzw „Wiek Wodnika” (piosenka Aquarius z musicalu Hair):

Kiedy księżyc jest w siódmym domu(Zodiakalnym)

Jupiter zrównany z Marsem

Wtedy pokój poprowadzi planety

A miłość pokieruje gwiazdy

Jest to świt ery Wodnika

Era Wodnika

Wodnik!

Wodnik!

Harmonia i zrozumienie

Sympatia i zaufanie obfitujące

Nigdy więcej fałszu lub ośmieszania

Złote żyjące sny wizji

Mistyczne kryształowe objawienia

I umysłu prawdziwe wyzwolenie

Wodnik!

Wodnik!”

Oto era utopii– wszystko jest miłością, brak prawd, okultyzm, wyjście zła z szamba , unia wszystkiego i wszystkich…Czy świat do tego nie zmierza?

Religia Unii Europejskiej przejmuje Protestantyzm! Tematem Dekady Lutra na rok 2016 jest „Reformacja- Jeden Świat”. Teraz porzucają Ewangelie a podążają za walka o „prawa”, socjalizmem, humanizmem…

W 2017 roku jest „500 Lecie Reformacji” i wg nich „Rocznica Reformacji powinna być kształtowana przez otwartość, wolność i ekumenizm”. A zatem mamy koniec Reformacji…a początek globalnej religii…I co interesujące, nikt nie oponuje. Ostatnie lata pokazały, ze z kościołów znika powoli wszelka krytyka, osadzanie, rozważanie Biblijności czegokolwiek…I to brukowało doskonała drogę na „Nowa Reformacje” i „Nowego, Wymyślonego przez Papiestwo Lutra”.

Źródła:

https://www.svenskakyrkan.se/pope-francis-to-visit-lund-when-catholics-and-lutherans-commemorate-the-reformation

Wikipedia

https://www.luther2017.de/fileadmin/luther2017/material/Broschuere_Hoehepunkte_2017/2017_Broschuere_Highlights_Englisch.pdf

https://www.luther2017.de/en/documents/materials-of-the-luther-decade/

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

(pobierz wlasna kopie na dysk w formacie pdf)

Żyjemy w czasach ostatecznych i możemy zaobserwować powtarzający się w historii wzorzec upadku. Bóg nie od parady umieścił w Biblii historie prawdziwych ludzi, w tym ludzi, którzy doszli do upadku duchowego bądź prowadzili cały naród Izraela do czczenia demonów. Biblia zawiera, wbrew dzisiejszemu oburzeniu i domaganiu się sztucznego szacunku od każdego naokoło, imiona tych, którzy zapisali się jako zwodziciele na kartach historii.

Historia Izraela w ST odzwierciedla historie Kościoła w NT. Taka sama naiwność, taka sama gadka,te same wymówki. Człowiek, który nie pokutuje jest skazany na popełnienie tych samych błędów co Izrael i skazany na to samo miejsce, do którego poszli przez wieki odstępcy- piekła.

Tylko naiwny i zaślepiony człowiek myśli, ze może chodzi wbrew Bogu i prosperować. Zanim przejdziemy dalej, popatrzmy na poniższe wersety:

Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. ”Ks. Jozuego 24

(1) A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, (2) a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, (6) i brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. (7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Ks. Sędziów 3

A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, (11) zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. (12) Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. (13) Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. (14) Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili, i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. (15) Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł. I utrapił ich bardzo. (16) Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. (17) Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, i oddawali im pokłon; rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana; oni tak nie postępowali. (18) Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. (19) Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon; nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. (20) I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: Ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali głosu mojego, (21) więc i Ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, (22) aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. (23) Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz, i nie dał ich w ręce Jozuego. ”Ks. Sędziów 2

Z tych wersetów wyciągnijmy pewne kwestie:

 1. Izrael chodził z Bogiem, dopóty, dopóki ktoś ich prowadził. Potem okazywało się, ze przez lata właściwie budowali na człowieku, więc gdy nie było nikogo nad nimi, szli do Egiptu.Oto skutki budowania na ludziach, organizacjach, zamiast na Jezusie.

 2. Ludzi zastanawia czemu dookoła jest pogaństwo katolickie, próbuje wkradać się niemoralność, zboczeńcy, aborcja, odstępcze organizacje założone przez Jezuitów jak Polska Rada Ekumeniczna. „Aby doświadczyć, czy będą chodzić za Bogiem czy nie…”

 3. Izrael wybierał co było dobre w ich oczach, mile dla uszu, co gładziło ich ego. Co wydawało się w ich ‚uczuciach’ i ‚odczuciach’ dobre. Zwróćcie uwagę, ze ‚robili co złego w OCZACH JAHWE’! Co więc złego dziś w ekumenii, bałwanach, niemoralności, rozwodach, aborcji i pedalstwu? Może nic, w oczach współczesnych pastorów, ale jest to złe w oczach Jezusa.

 4. Inne pokolenie które nie znało Pana. Ojcowie Izraela znali co to modlitwa, posłuszeństwo, cuda, znaki, żywy Bóg, Pismo, zdrożność bałwanów itd. Synowie Helego byli natomiast rozpuszczonymi syneczkami, mamin-cyckami, którzy nie znali słowa: Nie! Byli w kościele, ale…nie znali Boga. Duzo służyli przed Panem, ale …. ich służba wyglądała jak majtki z plamami po menstruacji. Synki Helego nie znali znoju postu, nie wiedzieli o walce duchowej, o demonach. Dla nich religia było: nie osadzaj! Cokolwiek robią- doceń! Oto co widać w naszym pokoleniu. Zero znajomości Słowa, jednostronne Chrześcijaństwo typu- co bym nie robił, Pan uzna, szanowanie odstępstwa, bałwanów, herezji.

 5. To co zostało długo zapomniane we współczesnym, bez Boga i Pisma, Chrześcijaństwie- ze, przychodząc do Jezusa nawiązujesz przymierze. Przymierze obowiązuje OBIE STRONY I JEGO WARUNKI WYZNACZAJA SUKCES BADZ KLESKE. My czytamy: Stary Testament i Nowy Testament, ale jest to naprawdę Stare Przymierze i Nowe Przymierze!

 6. Obecność grzechów generacyjnych, które pchały ich w jeszcze głębsze i bardziej bezczelne odstępstwo. Jezus mówił, ze stan osoby, która świadomie powraca do grzechu staje się jeszcze gorszy. („Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.”,”Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. (45) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. ”Ew. Mateusza 12 )Oni w to nie wierzyli. Jak kochający Bóg mógłby…Bóg pytał- jak Jego dzieci mogą…Dzisiejsi pastorzy zrobili z nauk Pisma. pośmiewisko…Postawili Chrystusa na wyszydzanie świata…Jeśli Bóg wyciągnął cie z katolicyzmu i tam wracasz, stan twój będzie straszny…Problemem jest to, ze większość Protestantów nie była uwolniona od demonów katolickich!

 7. Kwestia chęci powrotu do Egiptu nie świadczy jedynie o nieukrzyżowanym ciele, ale o nieprzemienionym umyśle oraz klątwach i demonach operujących na zewnątrz i wewnątrz!

 8. Gdy Izrael złamał przymierze, zatykając uszy i zatwardzając karki (np. im bardziej mi ‚moralizujesz’, tym bardziej będę grzeszył!) najpierw w ekumenii, a potem jawnie w bałwanach, Bóg zareagował z gwałtownością.

 9. Jak Izrael, jesteśmy w krwawej batalii z silami piekła. Jeśli Bóg pozwala ci iść w twoje drogi to kto cie obroni? Bóg może wydać niepokutującego człowieka wrogowi. Wtedy jest młócka. Mate.o śpiewa :”Twe drogi są najlepsze” jednak chodzi do katolicyzmu, przeciwko drogom Pana.

 10. Próby przychodzą na drogi Chrześcijanina od szatana. Bóg dopuścił aby szatan się szwedal po ziemi w jednym celu- aby zobaczyć do kogo się ludzie zwrócą! Gdy przychodzą ci zawodzić o ‚pięknie ekumenii’ to nie mów- o, Bóg mnie kusi! To czas użyć autorytetu danego w Jezusie! To czas stanąć po stronie Jezusa i pokazać im drzwi!

Zatrzymajmy się tu trochę. Ludzie głoszą, w Jezusie mam kartę z nieograniczonym limitem. Co jednak Biblia mówi o przymierzu?

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, (22) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; (23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;…(26) Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, (27) lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. (28) Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; (29) o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! (30) Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. (31) Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. (32) Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, (33) czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. (34) … (35) Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36) Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. (37) Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; (38) a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. (39) Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. ”List do Hebrajczyków 10

Osoba zawiera przymierze z Bogiem przez Jezusa w momencie gdy przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Lewicowe kościoły zaczęły nauczać, ze Bóg tylko jest odpowiedzialny za nas i to co obiecał. Jak widzimy, jest to połowiczna nauka. Nauczyciele doktryny ‚raz zbawiony, na zawsze zbawiony’ wyprodukowali odstępców, którzy myślą: Jak Bóg chce, to niech zrobi. Oni nie muszą chodzić w wierze. Oni mogą grzeszyć ile popadnie. Gdy Bóg mówi o życiu z laski (po to aby mieć czas pokutować, szukać Boga!) oraz chodzeniu w Duchu, ci zrobili z tego ‚co bym nie robił i tak’ i w rezultacie uwierzyli, ze nawet osoba, która grzeszy świadomie i nie ma zamiaru pokutować i tak pójdzie do nieba. Ci ludzie głoszą, ze dana osoba odchodzi od Jezusa, staje się buddysta, ale ponieważ 25 lat temu przyjęła Jezusa, Bóg MUSI ja przyjąć. Oto otwarta droga na rozwody, ponowne niebiblijne małżeństwa, ekumenie, zboczeńców za pulpitem, heretyków itd. Powiesz- chwileczkę, chwileczkę, jak to? Jeśli i tak idę do nieba, to co ‚szkodzi’ rozwieść stara a wziąć młodą? Nie, nie! Tak nie wolno! A idę do nieba? No wiesz, Bóg musi…To won, posuń się…

 • A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. (List do Efezjan 4 :30)

 • Ducha nie gaście. (1 List do Tesaloniczan 5 )

lupeo1 – sprawić niepokój, zasmucić, obrazić, bolec, trapić

sbennumi2 – gasić, dławic, gasić ogień, stłamsić

Daj diabłu palec a zabierze rękę” oraz „Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”- metodologia współczesnego zwiedzenia.

Biblia wskazuje nam co stoi za zwiedzeniem.

„I rzekł Pan do mnie: Istnieje sprzysiężenie między mężami judzkimi i mieszkańcami Jeruzalemu, (10) że zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć; i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami Ks. Jeremiasza 11

Ojce służyli Bogu, syny przyszły i stwierdzili, ze tatul ‚przesadzał’…(Dziś, w nowoczesnym świecie TAK się kościoła nie robi…)

„Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. (4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana. (5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy,upadnie też z nimi Juda. ”Ozeasz 5

Ten werset pokazuje nam, o wpływie grzechu i transferze demonów! Efraim praktykował bałwochwalstwo, podpatrzył go Izrael i się pokalał! Jak już pisałem wcześniej, dzisiaj Luteranie przywodzą innych do zwiedzenia. Jednym z demonów jest pycha, innym duch wszeteczeństwa. Oto kolejny dowód,ze Chrześcijanin może i ma demony! Dlaczego ludzie idący w odstępstwo jak Ulf Ekman są tam trzymani? Bo stoją za tym demony!

„Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. ”Ks. Jeremiasza 8

Duch zwiedzenia prowadzi do uwierzenia w kłamstwo.(oto przykład demonicznej żonglerki)”A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. ” 2 List do Tesaloniczan 2

„lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według *skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. (25) Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. (26) Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. (27) Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają, gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. ”Ks. Jeremiasza 7

*W Biblii Króla Jakuba jest: chodzili w radzie i wyobrażeniach ich złego serca

mow`etsah -plan, rada

sher-ee-rooth’ – wyobrażenia, upartość

ra` – zło

leb- serce

qashah -utwardzić

`oreph – kark

Gdy ludzie odchodzą od Pisma i woli Bożej, wypinają puzon w stronę nieba! Możesz być ogładzonym, ulizanym żelem poeta, ale jeśli nie chodzisz z Bogiem, oszukujesz samego siebie!

Religia uczuć, czuć i prze-romantyzowania Boga

„Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. ”Jer 17:23

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. ”Ks. Jeremiasza 17

leb- serce, `aqob – zwodnicze, ‚anash – niegodziwe

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! ”Ks. Przysłów 4 :23

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca List do Hebrajczyków 4

„Bóg mi powiedział” aby rozwieść zonę…I nie obchodzi mnie co Biblia na ten temat mówi! Czy skądś to znasz?’Czułem’ aby pójść na ekumenie. I nawrócił się ktoś? No, właściwie to zamierzam pójść na nowo, z ‚nowa teologia’…(Czyli ekumenia ‚nawróciła’ jego)…

O, poczułem coś, coś wyczułem! A jak się to ma do Pisma? Wiesz….

Roxette śpiewali: „Listen to your heart”3. (Słuchaj swego serca!). Bez Nazwy wykonuje utwór, śpiewając: „Słuchaj serca, zaufaj mu”4

Biblia mówi, ze serce to wnętrze człowieka, dusza, emocje…Jezus mówi, ze z wnętrza, serca, pochodzi zło…Musimy zrozumieć, ze człowiek jest pod wpływem demonów. Siedzące w środku demony, będą wpływać na myślenie, odczucia i osobowość. Szatan może również z zewnątrz próbować wpływać na myśli, odczucia używając magii i demonicznego oddziaływania. Stad Bóg dal nam Słowo Boże, abyśmy nie zostali zwiedzeni przed odczucia! Kiedy słyszysz anielski głos mówcy i czujesz, ze w środku jest coś nie tak, Duch Święty może próbować cie ostrzec. Stad Bóg kazał przyjąć chrzest w Duchu Świętym! Moc Boza wykorzeni demony, dary pomogą rozeznać co za typek siedzi w środku, bądź oddziałuje z zewnątrz(rytuały, postrzeganie poza zmysłowe itd.) Walka duchowa i uwolnienie od demonów, budowanie na Słowie w Duchu to jedyne Chrześcijaństwo jakie zdaje rezultaty i jest nieodzowne w czasach ostatecznych.

Robisz jeden kroczek, badasz ziemie, potem stawiasz …drugi

Skutki odstępstwa dotykają cale generacje wprzód. Przedstawiciele narodu Izraela odrzucili Mesjasza ok. 30 A.D. 40 lat później nie było już świątyni. Przez wieki naród Żydowski przezywał prześladowania, których kulminacja nastąpiła podczas Holokaustu.

Kiedy przeanalizujesz siedem kościołów z Objawienia znajdziesz tam rożne typy zwiedzenia:

 • odejście od pierwszej miłości (relacja z Bogiem)

 • synagoga Szatana (pseudo kościół)

 • ruch Balaama i Nikolaitow ( bieganie za kasa od świata by niszczyć lud Boży, bałwochwalstwo, nierząd oraz doktryna o pasterzowaniu)

 • Ukryta warownia w kościele i zarazem głębina szatana– zwana Jezebel, duch ‚prorocki’, spożywanie ze stołu demonów i nierządu duchowego (które prowadza do nierządu cielesnego)-”Oto Pan w 21 wieku łączy wszystkie wiary…Bałwany i herezje są ok.”

 • Chrześcijanin z nazwy

 • Bogaty na świecie (żyje jak świat, nie chodzi o ilość pieniędzy!), płytki w Bogu- tzw cieple lody, odbabelkowana coca-cola, kilkudniowe mleko, pila bez ząbków, modlący się do Jezusa i diabla, zielone masło…Pan kompromis, małe liski- dobre i pożyteczne,

 • Ślepiec duchowy, brak duchowego doświadczenia, kompromis z grzechem- ale ‚korzyści na świecie’.

Księgę Objawienia datują na 1 wiek. Co stało się jednak z tymi kościołami? Efez został wzięty przez Imperium Osmańskie. Te kościoły miały siedzibę w dzisiejszej Turcji. Azja Mniejsza, zwana tez Anatolia posiadała rożne religijne wpływy:

 • budowniczy Göbekli Tepe

 • Hatti (Taru, Tahattanuiti )

 • Huryci (Teszub, Hebat, Szauszka)

 • Hetyci

 • Imperium Medo- Perskie (bożki staroirańskie plus Zaratuszranizm)

Dziś większość Turków należy do Islamu. Tak jak nikt w Izraelu by nie pomyślał, ze ktoś może zniszczyć ich świątynie i wziąć ich do niewoli, tak nikt nie myślał, ze te kościoły mogą przestać istnieć.

Pierwsza świątynia została zniszczona w 587 p.n.e. 5 538 p.n.e. Cyrus II Wielki zarządził budowę drugiej świątyni, która rozwalili Rzymianie w 70 r.n.e6 Pierwsza miała stać ponad 400 lat, druga ponad 500.

Współcześnie.

Dzisiaj rozpisują się o historycznych spotkaniach. Tym razem zajmijmy się Zielonoświątkowym ‚pastorem’ z Kluczborka. Jak widać jego działalność ekumeniczna nie zaczęła się w tym roku. Już w 2012 r. rozpoczął podchody pod Watykan. Czytamy:

„24 i 25 listopada 2012r. na Hali OSIR w Kluczborku odbył się Spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Organizatorem był nasz Kościół Zielonoświątkowy w Kluczborku a wspierali nas parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ, Kościół Ewangelicko-Augsburski, KDK, Klub EMAUS ”7

Luteranie od dawna dali się złapać do Watykanu. Teraz Zielonoświątkowy pastor (nowy) ciągnie ta społeczność do zwiedzenia. Na stronie dumnie prezentują artykuł ekumeniczny.

 • „wspólne modlitwy ewangelików i katolików to już kilkunastoletnia tradycja

 • „ale tegoroczne nabożeństwo miało również wymiar historyczny, ponieważ PO RAZ PIERWSZY zaproszono do wspólnej modlitwy społeczność zielonoświątkowców”

W Październiku ubiegłego roku do Marszu dla ‚Jezusa’ dołączyli Prawosławni i Katolicy.8 Tam czytamy:

W ogólnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezmą udział przedstawiciele kościoła Katolickiego.

Katolicy reklamują „Bramy nieba, płomienie piekła”9 organizowane przez Zielonoświątkowców. Gdy niektórzy z nas oglądali może to przedstawienie, nawracali się z katolicyzmu…Czy to nie śmieszne? Kogo więc ewangelizować na tych przedstawieniach, skoro wg Urzędu Statystycznego na rok 2011, 95% obywateli jest katolikami?

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. ”2 list do Koryntian 5

Jaki wstyd i hańba będzie, gdy Jezus pokaże ekumenikom ich ślepym naśladowcą punkty w historii, w czasie w którym Bóg dal laskę im żyć i głosić Prawdę! To, ze ludzie są dziś pod duchami zwiedzenia, można zobaczyć po reakcji. Jak Izrael w ST, nie dają się napomnieć. Wszelki typ napominania to ‚oskarżanie’,’ruszanie ich ekumenicznych majestatów’ i wyzywanie od diabla!

Jakie wielkie będzie zdziwienie na ich twarzach. Stojąc przed obliczem i obecnością Jezusa, będą znali prawdę ZANIM Bóg pokaże im ich wybryki. W obecności Prawdy wielu schyli głowę na ramie pełni wstydu- spędzali życie na głoszeniu doktryny demonów- ekumenii! Zamiast nawracać ludzi od herezji i upadku, przyłączali się do 95% herezji! Teraz jest ich 95.01 %! Czy rozumiesz?

Boga dziwi niemoc, niezaradność współczesnych bezmyślnych niedorajdów za niektórymi pulpitami. Twardy kark? Jest! Brak Biblii? Obecny! Brak mocy! Tez jest! Brak comiesięcznej ewangelizacji miasta? Tutaj! Szkoda gadać…

Jakich czasów dożyliśmy, ze głoszenie Ewangelii niezbawionym katolikom nie ma miejsca…Wielu pastorów, którzy po nocach się modlili i pościli, aby przyszło przebudzenie, dziś patrząc z nieba wrzeszczy: NIE! ‚Obracają się w grobie’ patrząc na współczesna imitacje prawdziwych Zielonoświątkowców i Charyzmatyków!

Prawdziwa czekolada zastąpiona wyrobem czekoladopodobnym…I mało ludzi widzi różnicę…

husteros- późniejszy

kairos – czas

aphistemi -odpaść

prosecho- dać posłuch

planos pneuma – duch zwodniczy

didaskalia daimonion – nauki, doktryna, nakazy nauczane, inspirowane demonami!

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, (2) uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku”1 List do Tymoteusza 4

Od wiary oznacza od Biblijnego, w Duchu Świętym Protestantyzmu! Czyż nie oglądamy tego zaczątków w naszych czasach? 21 Lutego 2015 r. bałwana odwiedziła Angela Merkel. 24 miliony Niemców należy do kościołów Ewangelicznych. Merkel otrzymała medalik z wizerunkiem św Marcina. 10 Merkel sama przyznaje, ze należy do kościoła ewangelicznego. 11 Oto jednak chrześcijanie z nazwy…Moda stały się pielgrzymki jak nie do Watykanu, to przynajmniej do lokalnej świątynki Maryjnej…Wtedy była Aszera…dziś maja Maryję…

W 2013 r. Papież Franciszek gwarantował ‚odpust zupełny‚ dla uczestników Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii. 12 Odpust częściowy mieli otrzymać ci, którzy wzywali zmarła Maryję lub ‚patronów’! Jakże wielkie zwiedzenie! Odpusty nie są sprawa z zamierzchłej przeszłości!

Katolicyzm się nie zmienił ale i postąpił w dol zwiedzenia. To Ewangelicy się zmieniają, podążając za demonami wypuszczanymi na ich wspólnych ekumenicznych spotkaniach!

Diabeł nie spocznie, aż ostatni z kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych nie padnie w jego szpony.

Denominacje Protestanckie muszą zginać wg Światowej Rady Kościołów. Kościół trzeba odprotestantyzowac i wprowadzić erę „po-denominacyjna” i „po-Reformacyjna”. ‚Nietolerancyjne’ i ‚biotyczne’ słowa jak Zielonoświątkowiec, Charyzmatyk czy Protestant ‚muszą zniknąć’. One dzielą bałwana od Prawdy, ochrzczonego w Duchu od zipiącego, trzeszczącego jak zlepek piszczeli, chrusta Baptystycznego!

Czy rozumiesz? Musisz obudzić się ze snu, w który wciąga cie zbór. Czas przygotować się na poważne decyzje. Następne lata pokażą wielkie zwiedzenie. Osoby stopione z osobowością pastora pójdą na dno razem z nim, jeśli pójdzie w ekumenie i się nie opamięta!

Pokutuj już dzisiaj. Odnów relacje z Jezusem. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to nie ma lepszego dnia jak dzisiaj! Zaproś Go do serca i życia. Wyznaj mu swoje grzechy. Uwierz w moc krwi przelanej 2000 lat temu na Golgocie! Zacznij studiować Pismo dla siebie. Słuchaj co Jezus mówi dzisiaj do kościoła i do ciebie. Wołaj o napełnienie Duchem Świętym. Jezus powiedział, ze nie możesz wejść bez narodzenia się na nowo do Królestwa Bożego. (Dz. Ap 2 i 19). Dziś ta ‚doktryna’ staje się coraz bardziej TABU!

Chwała Jezusowi!

Tydzień Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ 2015- atak na Brazylię

Tydzień Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ 2015- atak na Brazylię

Tydzien Modlitw o Jednosc 'Chrzescijan' 2015

Światowa Rada Kościołów to organizacja- przykrywka dla 21 wiecznej kontrreformacji katolickiej. Jej celem jest zniszczenie dzieła Reformacji oraz wielkich przebodzeń Zielonoświątkowo- Charyzmatycznych.

Co ciekawe materiały ‚ruchu ekumenicznego’ opracowywane są właśnie przez Światową Rade Kościołów oraz wydział Watykanu zajmujący się zjednaniem wszystkich religii.1

Jak czytamy na stronach Watykanu, dążą do tego aby połączyć Protestantów pod dyktando i zwiedzenie katolicyzmu wykorzystując święta Reformacji oraz Zielonych Świąt. Watykan oczywiście nigdy nie zgodziłby się świętować prawdziwa Reformacje czy przebudzenie Zielonoświątkowe, ale odpowiednie machinacje przy znaczeniu spowodują, ze Dzień Zielonych Świat może okazać się tym, gdzie ‚katolicyzm będzie chciał opowiedzieć „wspólną historie” katolicyzmu wraz z Ruchem Zielonoświątkowym i Charyzmatycznym’. Robią to dziś, w roku 2014 z Luteranami. Mówią o innej Reformacji. Jak już pisałem, w roku 2017 świat usłyszy fałsz i inna Reformacje. Watykan mógł już zaplanować następna datę, i będzie to w Dzień Zielonych Świąt, kiedy to papież będzie chciał stanąć obok Zielonoświątkowców i Charyzmatyków by opowiedzieć ‚sfałszowaną i zmieniona wersje Pięćdziesiątnicy’! Oto wielkie zwiedzenie które planowane jest na najbliższe lata.

Kontrreformacja wciąż ma miejsce i nazywa się m.in- ekumenia!

Kontrreformacja wciąż ma miejsce i nazywa się m.in- ekumenia!

Świat honoruje tych, którzy mu służą! Stad Jezus przestrzegał nas w Słowie:

„Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. ”Ew. Łukasza 6:26

Dziś wielu Protestantów zapomina o tym. Dziś wielu chce być znanymi, lubianymi i pozbyć się image’u tzw kota. Gdy człowiek upada w wierze, letnieje i idzie w odstępstwo to … świat to uhonoruje! Popatrzcie na papę Franciszka. On z powodu jego liberalnej ‚teologii’ w połączeniu z bałwochwalstwem i herezja katolicyzmu gościł na lamach dwóch świeckich magazynów:

Amerykański Time Magazine ogłosił papę antka, osoba roku w 2013.

Następnie, bynajmniej nie religijny magazyn, zwany Rolling Stone, również z USA, zamiescil facjate papy na ich tytulowej stronie w obszernym artykule.

Pisze tych parę slow, aby pokazać, ze dziś świat i siły ciemności zwadzą Chrześcijan do z pozoru ‚łatwiejszego życia’ odstępcy! Moja korespondencja z tzw. wierzącymi czy pastorami, nie może prowadzić do innego wniosku!

Niektórzy z nich naprawdę kupili propagandę Rzymu- ekumenie. Zacytuje tylko fragmenty e-mailów, które niedawno otrzymałem:[na pytanie o ekumenie i katolicyzm]

Kościoła Dobrego Pasterza odpowiada:

„Masz dobre pytania. Widzę że zależy ci, aby Prawda była głoszona. Chrystus Pan powiedział: Ja jestem drogą i Prawdą i życiem. Prawda jest tylko w Chrystusie. Mormonie i Świadkowie nie uznają Syna (równy z Ojcem), dlatego nie mają Ojca. 1Jana 2: 23.Kościól to lud Boży, który został odkupiony ofiarą Chrystusa._, są ludzie i kościoły które, mają swoją słabości nie w pełni rozumieją Ewangelię. Nasza odpowiedzialność, aby im pomoc. Święty Augustin powiedział mądre słowa: „W sprawach zasadniczych jedość; w sprawach drugorzędnych wolność, ale we wszystkim miłość.” Myślę, że to dobra zasada.Chrystus praganie widziesz jedność duchową wśród chrześcijan a nie jedność organizacyjną.”

Student Słowa Bożego wyczyta z łatwością, ze celem powołania kościoła jest… głoszenie Słowa Bożego, nie bawienie się w pomosty z Watykanem i herezja! Tym ludziom, jak i basiście TGD zdaje się, ze ‚Bóg’ stworzył im służbę aby pomoc katolikom zwieść i zniszczyć Protestantów.

Bazując na definicji odnośnie Mormonów i Świadków- zadajmy pytanie- jakiego Jezusa głosi katolicyzm? W ten sposób zrozumiemy jakiego Ojca, i jakiego Ducha oni maja! I czym jest tak naprawdę tzw katolicka odnowa w ‚Duchu Świętym’!

Jezus katolicki: wiecznie na krzyżu, rodzi się co roku i co roku umiera. Poza tym, Co DZIEN odbywają się tzw msze, podczas których rzekomo ‚Jezus’, który wg Słowa dokonał jednej ofiary z niego 2000 lat temu, jest sprowadzany jako ofiara na ołtarz i ofiarowany TYSIACE razy dookoła świata, każdego dnia! Co to za ‚Jezus’? Jeśli masz takiego ‚Jezusa’ to masz i INNEGO Ojca, i INNY Duch głosi takie herezje!

Galacjan 1:8 wskazuje nam, na postawę Pawła. Poczytajcie 2 Kor 11:4.

Sw. Augustyn to był …katolik! Oto jego ‚teologia’:

 • Maria była dziewica, poczęła jako dziewica i … została dziewica.
 • Biblia powinna być interpretowana…metaforycznie!
 • Chrzest powoduje wprowadzenie do k.k
 • Kawałek wafla zmienia się w ciało, a wino w krew Jezusa. Jezus mówił: to na pamiątkę. Kiedy brali wieczerze- Jezus nie wszedł do wina ani do chleba, mówił jednak: to czyńcie na moja pamiątkę! Metaforycznie!
 • Wierzył w chrzest niemowlaków.

Widocznie, ktoś był w katolickim seminarium i teraz zatruwa Protestantyzm!

Tzw ‚Charyzmatyczny Baptysta’ Leszek Korzeniecki napisal tak:

„co do ekumenii angażuje się w działania ewangelizacyjne i zachęcam do czytania Pisma Świętego tam gdzie jestem o to proszony.”

Chrystus Królem kościół w Krakowie:

„Nie wiem czy powinni, nie wiem też, co praktycznie ma Pan na myśli mówiąc „ekumenizm”. Wiem natomiast, że mamy dobre relacje z niektórymi katolikami i bardzo je sobie cenimy.”

„Jeśli chodzi o modlitwy to wczoraj byłem na spotkaniu modlitewnym/wykładzie „Wpływ Izraela na jedność chrześcijan” na którym był obecny biskup Grzegorz Ryś, prelegentem był ks. Peter Hocken a organizatorem katolickie stowarzyszenie En Christo, którego liderem jest mój dobry przyjaciel dr. Andrzej Sionek. Jestem pewien, że część zebranych to byli nieodrodzeni katolicy, tak samo jak na naszych nabożeństwach pewnie zdarzają się nieodrodzeni protestanci.

 Zamiast pisać, co protestant powinien lub nie, napisałem Panu, co robimy.Niech to wystarczy jako świadectwo. Kogo obchodzi co my uważamy, co protestant powinien? =) ludzie mają na codzień wystarczająco opinii.

Peter Hocken to historyk tzw odnowy w ‚Maryjnym duchu’.Wikipedia podaje, ze należał on do Społeczności Matki Bożej, która jest jawnie ‚ekumeniczna’. Hocken przyczyniał się do magazynu „Słowo pośród nas”[czyli katechizm katolicki nie Biblia!]. Oto okladka przykladopwego wydania tego pisma:

En Christo z kolei, głosi : ‚nową ewangelizację’, i oczywiście …ekumenie! To realizator Watykanu II! Na ich stronie znajdują się linki do filmów- duchowy ekumenizm, poznaj papieża Franciszka,

Oto ich nowa ewangelizacja:

En Christo- stary katolicyzm i jego herezje!

Modły do wafla w wieszaku!

Klękanie przed wieszakiem z drewna! Polacy, obudźcie się z tego ohydnego bałwochwalstwa! Protestanci, wasi tzw liderzy prowadza was do tego zła i niegodziwości!

Oto ‚Chrystus’ katolicyzmu, o nierozumni liderzy, prowadzący swoich wiernych do unii z bałwanami ku zgubie duszy i sadowi nad Polska!

Na stonie EnChristo- znajduje sie tez wypowiedz Protestanckiego pastora Ulfa Ekmana. To kolejny promotor odstępstwa i unii z bałwanami! Czego może się Protestant nauczyć od ….buddystów?

„Pastor Ulf Ekman wziął udział w Forum Ewangelizacyjnym w Krakowie.Konferencja odbyła się w dn. 14-16 listopada. Jej wiodącym hasłem było: „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu”.Pastor Ulf, założyciel kościoła „Słowo Życia” w Uppsali (Szwecja) i autorytet dla wielu protestantów na całym świecie, podkreślił, że zaproszenie na Forum było dla niego zaszczytem.”Najważniejsze dla mnie będzie spotkanie z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, podsumowujące całość.”

http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/1024-krakow-pastor-ulf-ekman-o-katolicyzmie-protestantyzmie-i-prawdzie-wideo.html

„- Myślę, że tak naprawdę nie liczy się to czy coś jest katolickie czy protestanckie, tylko czy jest to prawdziwe. To oznacza, że z obu stron musimy przyjmować prawdę. Nie chcę debatować nad tym, gdzie najczęściej prawda się przejawia czy jest manifestowana.”

Oto mamy następnego ‚lidera i ulubieńca Protestantów’ jak bez niczego staje i głosi EWIDENTNE zaprzeczenie Słowa Bożego? Prawdę z ‚obu stron’? Czy widzicie co oni robią? Musisz przyjąć różance, drewno, kamień, fałsz! Jakże odmienna ewangelie głosił Jezus! Dziś żyjemy w czasach odstępstwa od wiary i Paweł ostrzegał przed tym dniem.

 Oto, żyjemy w czasach APOSTAZJI od wiary Biblijnej- Protestanckiej! Oni wstydzą się tak nazwać! Oni głoszą relatywizm doktrynalny! Biada im, bracia i siostry! Biada im! Na sadzie pójdą w ogień z niewierzącymi!

Herezje Ulfa Ekmana:

http://dobremedia.org/components/com_allvideoshare/player.swf?autoStart=true&random=1714598186&base=http%3A%2F%2Fdobremedia.org%2F&vid=340&pid=1

Czego jako katolicy i protestanci możemy się od siebie nauczyć?
Pastor Ulf Ekman

http://dobremedia.org/index.php/component/allvideoshare/video/forum-ccc-sciezka-dzien-2

Tymczasem, w artykule o papie F, napisanym w Rolling Stone, czytamy wypowiedz byłego redaktora Jezuickiego magazynu- America, Thomasa J. Reese.:

„Dla Reese, pedagogiczna obsesja, która śledzi wstecz do”Marcina Lutra, błyskotliwego teologa, zwodzącego każdego jeśli chodzi o Kościół [katolicki]” jest sednem tego co doprowadza konserwatystów do szalu odnośnie nieformalnych zachowań nowego papy”Czy słyszałeś frazę o generałach walczących ostatnia wojnę*?”pyta się Reese. „Wiesz, kościół robił to przez stulecia. My WCIAZ walczymy z Reformacją!” ”

*to pochodzi z Linii Marginota- i oznacza to ze strategia militarna skupia się na tym co już się dokonało, niż co ma się stać.

http://www.rollingstone.com/culture/news/pope-francis-gentle-revolution-inside-rolling-stones-new-issue-20140128

http://www.rollingstone.com/culture/news/pope-francis-the-times-they-are-a-changin-20140128

http://poy.time.com/2013/12/11/person-of-the-year-pope-francis-the-peoples-pope/

Thomas J.Reese to Jezuicki ksiadz!

Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce

Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce

Istny skandal- zmiana paradygmatu i czas przejscia…

Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce