Tajemnica biskupa Tony’ego Palmera

Tony Palmer, rzekomy ‚Protestancki biskup’, przyczynił się do zwiedzenia Kennetha Copeland’a do papiestwa. Wielu Zielonoświątkowców i Charyzmatyków widziało przemówienie papieża Franciszka skierowane do Copeland’a podczas jednej z jego konferencji.

Anthony Joseph „Tony” Palmer podawał się za biskupa episkopalnego. Po jego śmierci, wierze, ze jako sadu Bożego nad tym bezbożnym człowiekiem, okazuje się, ze nawet katolicy zszokowali się tym co zaszło.

Świat Protestancki rozpisywał się na ten temat…pozostając w ciemności odnośnie jego osoby…

  1. Jeśli ktoś utożsamia się z kościołem episkopalnym – dlaczego został pochowany na katolickim cmentarzu?

Jak się okazuje, co jest ukrywane przez ekumenizm- został pochowany w katolickim kościele w Bath, zwanym St. John the Evangelist Roman Catholic Church.

stjohnsrcbath.org.uk/

  1. Dlaczego Palmer wziął sobie żonę, zadeklarowana katoliczkę i tak wychowywali dzieci (również katolicy!)?

  2. Jak to możliwe,ze ‚heretyk Protestant’ pochowany został z honorami biskupa katolickiego?

  3. Czemu za ‚Protestanta’ odprawiono msze typu requiem, zarezerwowana dla katolików?

  4. Czemu Protestanta złożono w ‚zaszczytniej’ katolickiej krypcie?

Dodatkowo Palmer angażował się w ekumeniczny ruch zwany convergence movement (ruch konwergencji), który polega na zmieszaniu uwielbienia charyzmatycznego z liturgia i rytuałami w celu zapobiegania ‚konwersji’ i głoszeniu Ewangelii ‚katolickim i Prawosławnym braciom’.

Na stronie katolickiego kościoła czytamy:

Nasze specjalne Nabożeństwa majowe rozpoczęły się w tym roku ze szczególnym maryjna pielgrzymka do cmentarza Perrymead aby przeprowadzić procesje ‚Najświętszego Sakramentu’ na tej ziemi. Zaczęliśmy zmawiać różaniec w naszej parafialnej kaplicy i okrążaliśmy grób z modlitwami i hymnami. Ukończyliśmy procesję w kaplicy Eyre, gdzie zmawialiśmy różaniec a następnie Błogosławieństwa.

Kaplica Eyre posiada specjalną Madonna podarowaną jako część wspólnej 150-tej jubileuszowej uroczystości rodzin Parish i Eyre. Po błogosławieństwie wznieśliśmy modły w krypcie, gdzie biskup Tony Palmer i Canon Tim Russ zostali niedawno pochowani.

To był naprawdę błogosławiony wieczór i nasze specjalne podziękowania ida do Matki Bożej w pomocy aby ustal wiatr i deszcz umożliwić słońcu świecenie!”

Jak bardzo zasłużył się ten człowiek, ze uczynili mu pochowek z arystokratycznymi katolickimi rodzinami?

Zadając te i inne pytania odpowiesz sobie na jedno pytanie: Dlaczego ekumenizm dociera do tak wielu kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych? Ponieważ papiestwo od Soboru Watykańskiego II wysłało specjalnie przeszkolonych ‚pastorów’ i ‚wierzących’, którzy nauczyli się żargonu Charyzmatycznego aby nie tylko uciszy głoszenie przeciwko katolicyzmowi, ale i włączyć każda Protestancka denominacje do katolicyzmu.

Mówi o tym zakazana na świecie seria komiksów z udziałem byłego Jezuity, Alberto Rivera!

Na rok 2016, wielu Zielonoświątkowców i Charyzmatyków patrzących co dzieje się pośród nich i w jakie poczynania angażują się niektórzy pastorzy, bracia i siostry- zaczęli się zastanawiać. Dziś wychodzi na jaw co się dzieje!

Oficjalny serwis katolicki Watykanu news.va pokazuje prosty link do ‚biskupa Palmera’ w artykule pt: „Pope’s friendship with late Evangelical leader Tony Palmer”. Był to ‚bliski przyjaciel papieża Franciszka’…Kurt Koch docenia jego ‚wklad w przyspieszenie ekumenizmu’…Palmer nazywał Jorge Mario Bergoglio swoim ‚ojcem duchowym’. Czy rozumiesz te linki? Agenci papiescy udają nominalnych Protestantów, uczą się żargonu by głosić nauki papieskie w zborach!Miej dziś oczy i uszy otwarte, tu chodzi o twoja dusze!

Zielonoświątkowi pastorzy spotykają papieża, setki Zielonoświątkowców słuchają jak przemawia

Zielonoświątkowi pastorzy spotykają papieża, setki Zielonoświątkowców słuchają jak przemawia

Zielonoświątkowi pastorzy spotykają papieża, setki Zielonoświątkowców słuchają jak przemawia

( Pobierz pdf)

Dobrze jest dla katolików aby spędzili czas przed Tabernakulum, aby poczuć spojrzenie ‚Jezusa’”Papież Franciszek, Twitter, 5 Maja 2015

Mam nadzieje, ze wraz ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Świętym Rokiem, nasza ufność w Matkę Miłosierdzia (Królową Niebios)będzie pogłębiona i rozprowadzona po całym świecie ” Papież Franciszek, 10 Maja 20151

Dzisiaj, więcej niż kiedykolwiek jesteśmy zjednoczeni przez ekumenizm krwi, ”2 Franciszek w przemówieniu do Tawadrosa II.3

Oto niepojące wiadomości zza granicy…

W lipcu ubiegłego roku, papież spotkał się z Zielonoświątkowym pastorem z Włoch, Giovanni Traettino. Na spotkaniu wzięło udział ok. 350 osób!4

Poniższy filmik pokazuje migawki/ kulisy spotkania:

7 Maja 2015 r. ten sam pastor zaprosił ok. (uwaga!) 100 pastorów Zielonoświątkowych, tym razem z całego świata (!)aby spotkać się na prywatnym i tajnym spotkaniu z papieżem. 56 Nikt nie wie co tam się dzieje. Za plecami wierzących dokonują się roszady, o których usłyszą ‚w odpowiednim czasie’ zza pulpitów.

Watykan

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan (na czele kardynał Kurt Koch z którym spotykają się opisani wyżej Zielonoświątkowcy!)

Światowa Rada Kościołów (już od 1968 r. 12 katolickich ‚teologów’ jest członkiem tzw Komisji Wiary i Porządku 7w SRK! Ta komisja zajmuje się uzyskaniem konsensusu odnośnie chrztu, służby, natury i celu ‚kościoła’ oraz hermeneutyki ekumenicznej.(papieskiej)). Katolicyzm pracuje ‚ścisłe’ z ‚Protestancka’ SRK (jest jej założycielem)od trzech dziesięcioleci i wysyła obserwatorów do głównych konferencji SRK oraz Centralnego Komitetu i Zgromadzeń.

Baptyści, Luteranie, Metodyści, Reformowani, Polsko-katolicy, Mariawici, Prawosławni.

Ruch Charyzmatyczny, Kościół Zielonoświątkowy (cel na następne lata)

Przyjaźń z ‚Protestantami’ jak Baptyści oznacza przyjaźń z Rzymem w niedługim czasie. W ostatnich latach papiestwo robi nieustanne podchody wprost ale częściej przez ustanowiona przez siebie organizacje zwana Rada Ekumeniczna.

Zwiedzenie zbiera już pokłosie. Kenneth Copeland nigdy nie przyłączył by się do katolicyzmu i nie stal się tej unii propagatorem, gdyby nie przyjaciel z odnowy w ‚Duchu Świętym’- biskup Tony Palmer8 (, który twierdził, ze jednym z jego duchowych ojców jest właśnie papież Franciszek oraz został pochowany, ku rozgoryczeniu wielu katolików- z honorami biskupa katolickiego!)

Boston Globe podaje, ze Palmer został ordynowany przez Communion of Evangelical Episcopal Churches (Komunia Episkopalnych Ewangelicznych Kościołów), która jednak nie jest lojalna do Arcybiskupa z Cantenbury! (wiemy jednak komu jest lojalna, ze to jest ekumeniczna- papieska organizacja). Liderzy tej organizacji CEEC wg Palmera widza siebie jako część tzw RUCHU KONWERGENCJI(SCHODZENIA się), którzy chcą połączenia chrześcijaństwa ewangelicznego z liturgia i sakramentami…

Palmer poślubił …katoliczkę. Jak podaje Boston Globe:

…w Bath,pogrzeb Palmera był katolicka Msza typu Requiem, a uczestnikami tego pogrzebu byli w większości ewangelicy. Pochowany na katolickim cmentarzu, połączony z kościołem, z którym się najlepiej czul. ”9

Ulf Ekman dal się zwieść podobnym podchodom jak w przypadku Copelanda. W jego zwiedzeniu brał udział ksiądz katolicki, Peter Hocken. 10 Inna organizacja odpowiedzialna za zwodzenie jest En Cristo. To oni rozprowadzają nagranie Ukmana i Hockena pt: „Ekumenizm ducha”11 Ruch Nowego Życia (Campus Crusade for Christ) jest członkiem Aliansu Ewangelicznego.12

Namnożenie organizacji łączących rożne ruchy ma za zadanie zburzyć opory. Przez przynależność do Aliansu Ewangelicznego, KZ czy Kościół Boży w Chrystusie ma do czynienia właśnie z ekumenikami..

Kiedy Kościół Zielonoświątkowy i Ruch Charyzmatyczny zaczął się prężnie rozwijać, Watykan wyznaczył ludzi aby studiowali te ruchy, zrobili podobny – Charyzmatyczni Katolicy(w Polsce bardziej znani jako odnowa w ‚Duchu Swietym’). Przykładem tego jest właśnie Hocken. Studiowanie ruchu ich zachowań, pomogło stworzyć ekumeniczna teologie. Celem jest przejecie Protestantyzmu i skierowanie go na katolickie tory.

Obecny na Strefie Zero, katolicki biskup Grzegorz Ryś13, promuje tzw Forum CCC, gdzie udostępnione są nagrania wspólne Rysia, Hockena czy Ukmana.14

Na Forum tego doświadczyliśmy, być może najbardziej podczas ostatniego aktu, którym była modlitwa rozsyłająca do ewangelizacji, gdzie w grupie ośmiu różnych liderów kościelnych wspólnie błogosławiliśmy ludzi. Błogosławiliśmy ludzi nie osobno: jako biskup katolicki, a obok emerytowany biskup anglikański i pastor prezbiteriański, tylko jako przedstawiciele jednego ciała Kościoła, który ostatecznie jest podmiotem ewangelizacji.”

I na Strefie Zero nie będzie inaczej. Pomimo, ze Kmiecik tłumaczy się śmiesznie postulaty są jawne na ich stronę: (jak widać przejmują atrybuty Protestantów by je zaadoptować na swoje potrzeby! np.: zakonnik dmący w szofar!). Teraz Ukman „Chce być dobrym katolikiem”…

Gdy Ulf Ekman składał wyznanie wiary katolickiej i przyjmował bierzmowanie, Eucharystię sprawowało sześciu kapłanów i wszyscy byli zakonnikami…Jesienią 2013 r. pastor przyjechał do Krakowa na Forum Ewangelizacyjne „CCC”. Wielu jego uczestników zapamiętało słowa wypowiedziane przez szwedzkiego pastora, który mówił, że Bóg powołuje do posługi zakonnej i kapłańskiej w Kościele katolickim. Piszemy też książkę o naszej drodze do Kościoła katolickiego

Czyli powrót do świata i stanie się ewangelista dla niego! Zobaczycie- Zielonoświątkowcy- Gajewski i Kmiecik, przyjadą do zborów z ‚NOWYMI’ POMYSLAMI I KONCEPCJAMI.

Po nakładaniu rak i transferze duchów katolickich, i chłonięciu tej grobowej atmosfery, staną się ewangelistami ekumenii. Tzw Lewica Pentekostalna.

W maju 2014 roku, po 15 latach teologicznych poszukiwań Ulf Ekman wraz z żoną Birgittą konwertował na katolicyzm.15

Odnowa w ‚Duchu Świętym’ to nic innego jak wzięcie Protestanckiego uwielbienia, sloganów, podejścia i dodanie do tego ducha zwiedzenia. Ten duch prowadzi ich z powrotem do bałwanów, duchowej śmierci przed ikonami, obrazami i mistycyzmu.

Duch poruszający się w ekumenii i odnowie nie jest Duchem Świętym!

Każdemu uczestnikowi tych spotkań polecam uwolnienie od demonów. Możesz być zszokowany.

Jeśli znasz angielski i posiadasz kartę kredytowa polecam zakup poniższych pozycji:

  • Roman Catholicism, Booklet 2016

  • The Fiendish Forward March of the Fatima (1280-DVD)17

  • The Last Days Of Babylon 200 CD18

  • Roman Babylon (1161-DVD)19

Żyjemy w czasach zwiedzenia!

Odwróć się od fałszywych przesłanek ekumenicznych! Wiele organizacji, które maja zamiar ‚łączyć ‚ Chrześcijan to tak naprawdę twory Watykanu!

Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, zrób to teraz. Módl się o prawdziwy chrzest w Duchu, który pozwoli ci rozeznać Prawdę.

Amen!

Powiedz znajomym, wyślij rodzinie i ludziom zainteresowanym. Subskrybuj na blogu!

Polecana literatura i nagrania:

Służba uwolnienia- Duchowe źródła katolicyzmu

Osoby praktykujące uwolnienie wiedza, ze za tym systemem stoją demony!Tej wiedzy nie ma w żadnej książce w Polsce i rzadko jest spotykana za granica…

Zielonoświątkowcu- Quo Vadis- Dokąd idziesz Kościele? (2015) -FILM!

Strefa Zero- zero Biblii, zero Ducha, zwiedzenie na FULL

Jerzy Przyradowski- kazania obnażające prawdę na temat katolicyzmu…

Obowiązkowo:

Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron katolicyzmu.