Światowa Rada Kościołów składa serdeczne życzenia Islamowi z okazji Ramadanu

Światowa Rada Kościołów składa serdeczne życzenia Islamowi z okazji Ramadanu

polskaradaekumeniczna

Nowy Porządek Religijny

 

 

Ekumenizm właśnie wprowadził nowego ich lidera, Ioana Sauce w miejsce dotychczasowego ekumenisty, Olava Fykse Tveita. Teraz ten przejął pałeczkę formowania Uniwersalnej Światowej Religii. W tym celu kultywuje relacje i działalność ekumeniczną z Islamem, Buddyzmem, i innymi religiami świata.

 

Na oficjalnej stronie ŚRK, przesłał życzenia dla Muzułmanów jak I Buddystów. Co w tym złego pytasz? Vesak to święto upamiętnienia tzw oświecenia Buddy. Eid al-Fitr to święto zakończenia Ramadanu, zapoczątkowanego przez Mahometa. Co złego jest w Ramadanie? Ramadan upamiętnia “objawienie” Mahometa przyniesionego mu przez anioła Jibrīl, co w rezultacie spowodowało napisanie Koranu.

 

Sauce pisał:

 

“Zapewniam cię o stałym zaangażowaniu ŚRK – i mnie osobiście – w naszą pracę w kluczowym obszarze dialogu i współpracy między muzułmanami i chrześcijanami”

 

“W ŚRK czekamy na dzień, w którym zniesione zostaną obecne niezbędne ograniczenia naszej pracy i możemy wznowić planowanie dotyczące wielu działań, w których cenimy współpracę z partnerami muzułmańskimi i wielu innych społeczności. Razem szukajmy sprawiedliwości i pokoju, które podobają się Bogu i błogosławią wszystkich ludzi”

 

Polska Rada Ekumeniczna  jest ich reprezentantem w Polsce i ma pod sobą Luteran, Baptystów, Metodystów, Reformowanych a także Prawosławnych oraz Towarzystwo Biblijne w Polsce.

 

Źródła

 

Ioan Sauce- nowy lider papieskich ekumenistów

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/fr-prof-ioan-sauca-appointed-acting-wcc-general-secretary?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ekumenia wysyła życzenia na Ramadan 2020:

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/2020-eid-greeting

Ekumenia wysyła życzenia na Buddyjski Vesak 2020:

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/letter-of-the-wcc-acting-general-secretary-rev-prof-dr-ioan-sauca-vesak-2020

 

 

Grzech ekumenizmu sprowadził obecną sytuację na świecie?

Screenshot_3

<<Ta droga to jawna i bezczelna herezja i grzech!!!>>

 

Bóg nie jest zadowolony z poczynań globalizacji w tym jej dziecka ekumenizmu. Ile to wierzących Biblijnie Protestantów poszło najpierw w letność by wylądować na szerokich drogach ekumenicznych z Rzymem? Ilu upadło przez ostatnie dziesięciolecia? Ilu wierzących stało z łzami w oczach bo ten i owy pastor/brat/siostra nagle stracili namaszczenie i nie robią nic innego jak tylko planują kolejny pretekst w przybliżać KZ i Charyzmatyczny do Rzymu?

 

Ile grzechów zostało unormowanych przez owy ekumenizm? Herezje teraz są “normalnym porządkiem rzeczy”, hermeneutyka papieska- głoszona niczym objawienie z pulpitów niektórych pastorów KZ. Jak czytam ich wpisy, to czytam homilie papieskie…

 

Granica grzechu i herezji jest przesuwana co roku od dziesięcioleci. Zielonoświątkowcy długo wołają: Gdzie podział się KZ, ten gdy się nawracałem? Gdzie podziali się pastorzy z dawnych lat, którzy mieli i Pismo i Namaszczenie Ducha? Gdy widzisz ich na regularnych audiencjach w Rzymie oraz okolicznych parafiach – sąd puka do drzwi, oto jest blisko…

 

Ekumenizm to jeden tylko z trybików tzw globalizacji. Multikulturalizm, anarchia, zniesienie rodziny, granic, rządów,podziału między religiami, zniesienie norm i wartości to śpiewka dziesięcioleci. Bóg ma dość i chce obrócić w perzynę zmierzanie do Nowego Porządku Świata, w tym nowego religijnego porządku- ekumenii! 

 

Oto czas na zbadanie starych, dobrych dróg Pisma i doktryn. Oto czas na prawdziwe refleksje i powiedzenie sobie prawdy. Nadmiar grzechu i przeolbrzymia redefinicja Protestantyzmu, KZ oraz Ruchu Charyzmatycznego została zauważona przez niebo. 

 

Oto znak, ale kto usłyszy jak Bóg bije na alarm. Sytuacja mówi: STOP ekumenizmowi, czy tego chce czy nie. STOP redefinicji MOJEGO KOŚCIOŁA przez agentów z Rzymu i naiwnych religijnych służków! 

 

Bóg widział wasze prześmiewanie wszystkiego co JEGO. Przeinaczania historii, prowadzenia MOJEGO KOŚCIOŁA na manowce. 

Waszych grzechów odstępstwa od Wiary!

Smutek w szeregach ekumenii na całym świecie: Poczynania ekumeniczne zahamowane na cały 2020 rok

Screenshot_2

<<Nie ma kasy, możliwości aby rozprzestrzeniać herezję i grzech ekumenizmu w Polsce i na Świecie>>

Z wiadomych przyczyn zarówno światowa agenda ekumenii jak i globalizmu sypie się na naszych oczach. Światowa Rada Kościołów we współpracy z Papieżem i jego agendami przygotowała wiele imprez na ten rok. Jedyna która im wypaliła to Styczniowy “Tydzień Modlitw o Jedność “Chrzescijan”“.

Pastorzy Zielonoświątkowi:Tydzień Modlitw o Jedność “Chrzescijan” w 2020

Zaistniała sytuacja sparaliżowała i cofnie o wiele lat papieską agendę ekumeniczną pośród Protestantów, jak i innych religii. Papież Franciszek nawoływał w Maju br aby inne religie przyłączyły się do nich w celach wspólnych modlitw i rytuałów.

Papież Franciszek na między-religijnej moditwie z Muzułmanami, Hindusami i Buddystami

Pastorzy ekumenicznii w Kościele Zielonoświątkowym, włączając teraźniejszego biskupa Kamińskiego mieli zaplanowane w kalendarzu wiele imprez w katolicyźmie. Ekumeniczne modlitwy w zborach i kościołach katolickich, ekumeniczne imprezy z czytaniem Biblii, wiele koncertów ekumenicznych w całym kraju zostało odwołanych. Nie licząc osobistych(oko w oko), po kryjomu spotkań z katolickimi księżmi, pastorzy KZ szykowali się na liczne spotkania, seminaria, prelekcje, koncerty, seminaria oraz wydarzenia.  ”Protestanckie” zespoły, prowadzące czołowe święta katolickie w ciągu roku- na kolanach.

 

Stan obecy uwsteczni plany katolickie wobec KZ oraz Ruchu Charyzmatycznego o wiele lat. Ekumenicy, w tym niektórzy pastorzy szukają nowych sposobów jak nieść “ekumeniczne światło” dla tego świata by ostatecznie uformować “Eucharystyczną Wspólnotę” ekumeniczną. Takie są założenia Światowej Rady Kościołów od początku jej formacji w 1948 roku.

 

Obecny stan zahamował też z piskiem działalność ekumenicznych/katolickich fundacji, które przygotowywały się by w tym roku odwiedzić wiele zborów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych w celach kwestowania o pomoc finansową.

 

Papież wraz z ekumenikami przygotował nowy temat na Tydzień Modlitw O Jedność “Chrześcijan” na rok 2019!

Papież wraz z ekumenikami przygotował nowy temat na Tydzień Modlitw O Jedność “Chrześcijan” na rok 2019!

Co roku, od wielu lat ekumeniczna herezja papieska przygotowuje liczne spotkania ekumeniczne- aby zwieść wszystkich do wynikających z Soboru Watykańskiego II planów ekumenizmu. W tym roku temat pochodzi z Powtórzonego Prawa 16:

“We wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. (19) Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. (20)O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój.”Ks. Powt. Prawa 16

Oficjalna strona Watykanu wystawiła program:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20180621_week-prayer-2019_en.html

Co roku Światowa Rada Kościołów zbiera się w kooperacji z papiestwem by opracowywać program na dany rok! To jest fakt! Olav Fykse Tveit, lider Światowej Rady Kościołów, w porozumieniu z Watykanem wyznacza co roku jedną ze swojej “filii” aby opracowała tematy. 

Potem te tematy są przedstawiane po zborach Zielonoświątkowych jako “czysto Protestanckie” i tłuszcza idzie tłumnie…Ekumenicy z KZ już planują wspólne “kolendowanie”, spotkania wigilijne oraz nabożeństwa noworoczne z katolickimi i prawosławnymi księżmi…

Kościół Zielonoświątkowy w ekumenii z Prawosławiem.

70 lat zagłady doktrynalnej Protestantyzmu

70 lat zagłady doktrynalnej Protestantyzmu

Każda herezja obchodzi swoje urodziny…70 letni dziad ekumeniczny żęzi ochrypłym od katolickiej mszy i kłamstw, łamiącym się głosem: podajcie im teraz Zielonych i Charyzmatyków…Katolicka organizacja założona przez papiestwo to majstersztyk zwiedzenia, gdzie każdy zwodniczy diabeł znalazł gościnę w ich drzewie herezji i odstępstwa. Heretyk śpi dzisiaj spokojnie…tak mu się przynajmniej zdaje…Upojeni winem szału i blekotu z Watykanu biegają w komżach ze świecami od Watykanu, do parafii, do spotkań z księżmi, do Protestanckich zborów siejąc zamieszanie, podkopując wiarę i trzęsąc tacami o kolejne datki na ich ludo i duszobóstwo…
Pozory, unikanie tematu, działanie pod przykrywką, szeżenie zarazy ekumenicznej, podkopywanie Reformacji – oto „szczytne” dzieła Światowej Rady Kościołów…dziecka papieskiego…
„Kuci, kuci” szepta papież nad kołyską ekumeniczną. Uśmiechając się od ucha do ucha, robiąc krzyżyki nad swoim, pienknym dziełem ekumenicznym, chwaląc „matkę boską” za umiejętność perfwazji i promowania odstępstwa, herezji, kłamstwa pod „Protestancką”organizacją…
70 lat szkalowania Reformacji
70 lat podchodów dziadów ekumenii
70 oszukiwania wierzących
70 lat krzyżowania Chrystusa na nowo
70 lat papieskiej propagandy
70 lat łapania duszyczek do Rzymu…
70 świeczek na torcie starego i zakłamanego, osiwiałego dziada ekumenicznego, który swoimi czarami omamił żesze…ignorantów, niestałych w Chrystusie i jego Słowie…Opici winem szaleństwa, zataczają się w coraz głębsze obszary herezji i upadku…
Zagłada, ludobójstwo, łapanka i ubój dusz…Ekumeniczne pasiaki…