Czemu Sobór Watykański II nie wypalił?

Czemu Sobór Watykański II nie wypalił?

Czemu papiestwo musi znowu zwołać nowy Sobór i wymyślić nowe zwiedzenie…?

Katolicyzm opracował wydawało by się doskonały plan- zmienimy pozory, opakowanie i „głupole” sami pobiegną do nas. Wiele reklamy narobili odstępcy ekumeniczni, którzy zwiedli krocie nie znających Biblii czy historii Protestantów. 

Pojawiły się jednak problemy. Z jednej strony tradycyjni katolicy, którzy oponują „po cichu” z rękami „przywartymi” do różańców i figur…Oni nie zamierzają zrezygnować z „ortodoksyjności” swojej tradycji dla tam jakiś modernistycznych papieży i kleryków…Kot to kot a tradycja nie jest do zmiany, bo same papiestwo ją wymyśliło. To poważnie przeszkadza papiestwu w relalizji ich wizji „jednej religii” pod Watykanem. „Ortodoksi tradycji” z wybałuszonymi oczami i religijnym rauszem kręcą głową na „nowiniki ekumeniczne”, które są „zdradą wiernych tradycji papieskich”…

Z drugiej strony- Biblijni Protestanici nie popuścili…Nie pomogło, że ich „rówieśnicy z seminarium” gadali im każdego dnia. Nie pomogły przyjazdy ważnych i zaprzedanych ekumenicznej sprawie słynnych kaznodziei…Co tu począć- każda sztuczka złapała pojedyńczą muchę, która i tak Biblią się nie interesowała. Nie pomogły papieskie kampanie „ekumenikofobii”, „nie miłowania” ,„tolerowania herezji”….I…nasze wspaniałe „Protestanckie” zespoły- co roku głoszą i opiewają katolicyzm- i dalej nic….

Plany papiestwa ZNOWU zawiodły…Nie tak miało być…Doskonały plan runął w gruzach…

David Hathaway organizuje ekumeniczne modlitwy na Ukrainie

David Hathaway nie posiada się ze szczęścia. W najnowszym wydaniu magazynu Prophetic Vision, Hathaway opisuje jego starania by włączyć Protestantów do katolicyzmu.

Dawid Hathaway jest jednym tylko z wielu przykładów tego co z człowiekiem robi ekumenizm. Wychowany w rodzinie Zielonoświątkowców, teraz sam czyni prace Soboru Watykańskiego II.

Na stronie 7 tego wydania Dawid się chwali:

Zaprosiliśmy liderów z Ukrainy, jeden po drugim. Najpierw Niezależnych. Potem Zielonoświątkowców. Spędziłem wiele czasu na „modlitwie” ponieważ musieliśmy zdobyć każda pojedyncza grupę. Każda z denominacji aby Dzień Modlitwy odniósł sukces…W końcu mieliśmy na scenie liderów każdego wyznania, włączając w to Prawosławnych oraz katolików. A jak się zeszli było takie poruszenie Boga

W poprzednim wydaniu magazynu, Hathaway wyznaje:

Modlitwę otworzył Prezydent Ukraińskiego Stowarzyszenia Biblijnego…Inni uczestnicy w publicznej modlitwie to greko-katolicy, biskupi z Unii Baptystów, dwóch największych Unii Zielonoświątkowców, Charyzmatycznych i Niezależnych Unii oraz rabin senior z Mesjańskiej Kongregacji na Ukrainie ”

Wiec to się dziś nazywa przebudzenie? Z własnych slow Dawida Hathawaya wynika, ze kontrolująco modlił się nad każdym zborem, aby oni przyłączyli się do jego ekumenizmu z Rzymem! Nie dziw się temu, czytelniku! Pytanie- czy kościoły są dzisiaj pod wpływem ekumenicznych zaklęć? Jak inaczej wytłumaczyć te tłumne zgromadzenia herezji?

Jak wygląda „przebudzenie” u D.Hathawaya? Gromadzimy wielka liczbę ludzi, niezbawionym mówimy, ze są zbawieni, a heretykom dajemy pulpit…I…tłuszcza napływa masami! Jak widać ekumenizm ma swoich działaczy i reprezentantów w całym spektrum. Czyż Jezus nie chciał połączyć wszelkich nauk w Izraelu w jeden „piękny ekumenizm”?Nie! Gdyby tak zrobił, wszyscy by Go kochali, tak jak Hathawaya. Zamiast tego- znienawidzili Go i traktowali jako zagrożenie dla ich ludzkich tradycji i wymysłów!

Zacytuje tez jego wypowiedz Rabina Yona Metzgera, ze strony 3, w której wypowiada się o Chrześcijanach i Żydach oraz Mesjaszu(w mowie przed Knesetem):

Zarówno wy Chrześcijanie, jak i my, Żydzi oczekujemy Mesjasza. Zejdźmy się razem aż On przyjdzie, i módlmy się, aby kiedy już to zrobi, abyśmy wszyscy rozpoznali prawdziwego Mesjasza.”

Cóż, Mesjasz przyszedł 2000 lat temu! Czy David Hathaway opowiedział mu ta wspaniałą wiadomość? Biblia podaje, że najpierw musi nastać Syn Zatracenia, Antychryst, zanim przyjdzie Jezus.

Obserwujemy zaczątki wielkiego zwiedzenia, które jest duchowe. Aby wielka tłuszcza, wymieniona w 13 rozdziale Objawienia mogła kroczyć w ekumenicznym orszaku pod skrzydełka Antychrysta, muszą ich do tego pobudzić demony, które wielu nie wierzy albo ze istnieją, albo ze maja jakikolwiek wpływ na nich!

Oto przykład działania czarów. Sa czary, które rzucają wyznawcy politeizmu, sataniści, wyznawcy Lucyfera. Sa jednak czary wypuszczane przez osoby zwiedzione…tak jak w przypadku ekumenizmu.

Ekumenizm nie pomija nikogo. Jeśli nie walczysz duchowo- to oni i tak cie będą obmadać i robić msze, aby cie „nawrócić”. Światowa Rada Kościołów ma wszystkie kościoły na mapie, włączywszy te które im oponują i robią swoje czary nad każdym z nich. Stad Bóg nawołuje do modlitwy, wstawiennictwa oraz walki duchowej. Ten kto jej nie będzie robił- naraża się na zwiedzenie…

Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

Były Jezuita,Alberto Rivera-Kościół Zielonoświątkowy,Katolicka Odnowa oraz Światowa Rada Kościołów

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

czyli próba wprowadzenia ateistycznego satanizmu do mainstream

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

(Pobierz pdf!)

‚Widzialny’ kościół szatana został założony w Ameryce w roku 1966 przez Antona Szandora LaVeya.(1930- 1997 r.) Gdybym miał porównać, czym jest ten kościół to może przyrównał bym go do ‚umiarkowanego Islamu’ zalewającego Europe i Amerykę. Innym dobrym porównaniem byłby ruch ekumeniczny, którego celem jest przyprowadzić wszystkich do ich założyciela, katolicyzmu.

Obecnym liderem kościoła szatana w USA jest Magus Peter H. Gilmore (ur w 1958 r.). Inna grupa satanistów, która wychyla się ostatnio jest Satanic Temple (Świątynia Szatana), której liderem jest Doug Mesner(Lucien Greaves).

Jex Blackmore, krajowa rzeczniczka satanistycznej świątyni i szefowa oddziału w Detroit zorganizowała odsłonięcie rzeźby Baphometa. Lucien Greaves twierdzi, ze prawo odnośnie aborcji jest złe. Świątynia Szatana pozywa gubernatora Missouri wraz z prokuratorami generalnymi odnośnie obecnego prawa aborcji wymagającego aby kobiety czekały (aż) 72 godziny.

Świątynia Szatana zorganizowała również ‚różową msze’ na grobie żony sp Freda Phelpsa- Catherine Idalette Johnston. Ten rytuał miał pośmiertnie ukarać Kościół Westboro, poprzez zamienienie jej zmarłego ducha w …lesbijkę. Strona Świątyni podaje:”rytualna ceremonia znana tylko kilku wybranym o nazwie „Różowa Msza.”

Niedawno wylali trenera, Joe Kennedy, ponieważ modlił się podczas gier, pomimo zakazu. Lilith Starr, głowa oddziału Świątyni Szatana w Seattle, chce zorganizować inwokacje do szatana podczas gry.

Tak jak zorganizowanie formalnej i legalnej struktury Kościoła Szatana było ‚historyczne’ i pociągnęło za sobą innych jak chociażby wymieniona Świątynia Szatana, teraz z podziemi wylaniaja się Lucyferianie.

„Większy Kościół Lucyfera”(GCOL) z Teksasu zamierza otworzyć ‚historyczny kościół’ podczas nadchodzącego święta czarownic Halloween. Założycielem tej organizacji, która promuje filozofie lucyferianizmu dla publiki, jest kapłan Lucifer Ina Etuti Asbu. Inne osoby stojące za ta organizacja to Michael W. Ford, Jacob No(były Mormon), czy Etu Malku( posiadający tez stopień Hierophanta V-stopnia zakonu „Herald Świtu”, Mag III-stopnia w Ordo Lucifer (Zakon Lucyfera)).

Ten kościół ma branże w Kanadzie (Jeremy Crow ), i USA.

Michael W. Ford (ksywa Akhtya Dahak – od węża Apepa, czyli ucieleśnionego chaosu(Isfet) w starożytnym Egipcie) założył black metalowa grupę Black Funeral, założyciel Zakonu Fosforosa, Kościoła Ahrimana(Perski)/ Angra Mainyu(język awestyjski)(destrukcyjny duch ) oraz autor wielu książek na tematy doktryny lucyferianizmu jak:

 • Biblia Przeciwnika

 • Lucyferianska Goecja

 • Liber HVHI: Magia Przeciwnika

 • Adamu – Tantra Lucyfera i Magia Seksualna

 • Akhkharu: wampiryczna magia

 • Necrominon – egipska setianska magia

Niektórzy lucyferianie czerpią z mitycznych bestii mitologicznych związanych ze złem, ciemnością i chaosem jak:

 • Apep/ Apopis (Egipt)

 • Jörmungandr(Skandynawia)

 • Illuyanka(Hetyci)

 • Têmtum/ Lewiatan(Kanaan)

 • Vritra(Hinduizm)

 • Tyfon(Grecja)

 • Set (swtḫ )

 • Ahreman(hlmn – Persja)

 • Tannin

Te ucieleśnienia zła są obiektem dzisiejszych rytuałów. Stad nazwy jak: Świątynia Seta, Tunele Tyfona itd. Tak jak Jezus mówił:

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. ”Ew. Jana 3

Jak widać z powyższych, szatan wie, ze czasu ma mało, stad w czasach ostatecznych chce uwolnić z podziemia wszelkie zło. Przez promowanie ‚ateistycznego’ kościoła szatana chce przyciągnąć publikę, by potem popchnąć ich do ‚teistycznego’. Kolejnym krokiem jest ‚podziemie’.

Zaczyna się od kwestionowania Pisma. Potem przychodzi doktryna o ‚równości, tolerancji i szacunku’. Następnie pojawiają się organizacje jak sataniści czy lucyferianie. Kto jednak wyrobił dla nich grunt i przygotował umysły ludzi? Wyznawcy ateizmu, lewica religijna, Libertarianie. To oni głosili długo wcześniej doktryny o aborcji, zboczeńcach, ataku na wszystko co przypomina Boga, itd.

W Ameryce zaczęło się od usuwania symboli z Dziesięcioma Przykazań, potem pod młotek lewicy poszła modlitwa, następnie Biblia ze szkol. Jeśli usuniesz Prawdę (nie tradycje jak jest to w Polsce) to nie ma NIC INNEGO. W pustkę wkracza zło i anty-Biblijne wartości.

Usuń męża jako głowę domu, co masz-? Kobietę- feministkę, Jezebel. Usuń normalność, a w pustkę wejdzie nienormalność. Usuń nadnaturalność i Prawdę z Protestantyzmu i co otrzymujesz? Ekumenizm, religie bez mocy, intelektualizm niepoparty mocą Ducha Świętego. Usuń Pentekostalizm i Charyzmatycyzm i co masz? Tradycja, ludzka praca, człowiek w centrum, rozum, racjonalizm czyli…Baptyści, Metodyści, Luteranie.

Usuń normalne związki, wypacz wierność, małżeństwo, dobro i zło, i co otrzymujesz? Nienormalność, cudzołóstwo, bandę nie tylko rozwodników ale i masowych i bezczelnych ponownie wychodzących za mąż!

Usuń ochronę życia. Co wchodzi w pustkę? Masowa aborcja, przynosząca monetarne korzyści dla lekarzy, dostawców itd. Tworzy się cały rynek zła. Dostawca- odbiorca, nabywca- sprzedawca, państwo otrzymuje procent.

Teraz, jeśli przechodzą rozwody, aborcje, zboczeńcy i ‚świadomość’ ludzi jest zmanipulowana przez działanie złych duchów, uwalnianych przez liczne rytuały…jak daleko jesteśmy od ordynacji zboczenia za pulpitami? Jak daleko jesteśmy od ordynowania czy nawet zastąpienia pastorów- kobietami pastorami a biskupów- kobietami biskupami. Wreszcie, skoro walczycie o ‚tolerancje, równość i szacunek’, kto zabroni aby powstał kościół szatana czy lucyfera z legalnie zarejestrowanym budynkiem, kapłanami z ważnymi ‚świeceniami’ oraz ich brania udziału w życiu społeczeństwa? (kościół szatana w Ameryce ma kapelanów, którzy odwiedzają wiezienia, wojsko itd.!)

Powiesz- niedorzeczne?!!Odpowiedz mi: na jakiej podstawie, jest niedorzeczne? Walczyłeś o ‚równość, tolerancje, szacunek’ ekumeniczny…wywalczyłeś drogę i satanistom!Głosiłeś- to moralizowanie? Diabeł mówił: doskonale! Wprowadzimy ‚nowa moralność’, gdyż ‚za stara nikt nie stoi’, nawet ewangeliści i pastorzy boja się jej jak ognia! O byleby mnie ‚osadzającym’ czy ‚religijnym’ nie nazwali. Gdzie Prawda się chwieje, tam relatywizm, ‚nowa’ moralność i ‚nowe idee’ się plenia…Odrzuć Pismo, a następuje powrót (który jest często nazywany cywilizacja, postępem) do pogaństwa. Stad dziś sataniści i lucyferianie walczą i robią rytuały by ludzkość przyjęła ich ‚moralność’. Aborcja, homo, ekumenia to hymn na ich ustach. Oni tylko poprowadzić chcą to ‚troszeczkę dalej’…

Popatrz, czytelniku, czy ty nie jesteś naczyniem rozpowszechniania tych ‚innowacji’. Gdy milczysz, mówisz tak. Gdy widzisz fale ekumenizmu zalewającą Protestantyzm i siedzisz na trybunach…cicho…i bierzesz w tym udział…zgadnij….kogo reprezentujesz. Zbyt długo mówią nam aby Biblie zachować dla siebie! Ja wołam do twojej duszy- nie możesz być Protestantem jeśli nie stoisz i wierzysz, głosisz

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!” AntyEkumenia

tego co Jezus! Zapomnij o wielkich ewangelistach i otrząśnij się z amoku! Czy kiedykolwiek ktoś wywalczył wojnę, siedząc w okopach i mówiąc: ja jestem przeciwko…ale nie osadzam?

Stad nie możesz być Protestantem, jeśli nie wierzysz w Słowo! Nie możesz być nim, jeśli nie stoisz przeciwko aborcji, religii zboczenia i zniszczenia płci pochodzącej z New Age’owskiej Unii Europejskiej! Zapomnij! Jeśli nie masz Chrześcijaństwa jak z Dz. Apostolskich to poruszasz się tylko w sprytnym ku twojej i innych zwiedzeniu!

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!

Pokutuj dziś i wierz w Ewangelie! Zatrzymując zwiedzenie i głupotę w swoim życiu, zatrzymasz ja w życiu innych! Przyjmij Jezusa jako swojego Pana I Króla! Odrzuć ciemność jeśli chcesz mieć zwycięstwo nad grzechem, nałogami i atakami diabla. Wbrew ekumenicznej i politycznie poprawnej ‚teologii’- wciąż nie możesz mieć zwycięstwa czy nawet walczyć z czymś co kochasz i uwielbiasz! Nienawiść do zła, diabla, demonów, grzechu, fałszu jest początkiem wolności! Dopóki kochasz grzech, będziesz jego wyznawca. Dopóki boisz się spojrzeń ludzi, nie możesz głosić Prawdy w mocy! Dopóki boisz się diabla i walki duchowej, uwolnienia, musisz żyć jak wiezień, jeniec na plantacji diabla!Dopóki nie zobaczysz skutków nie osadzania, nie możesz skutecznie walczyć w tej walce zwanej życiem! Dopóki nie zobaczysz,ze atakuje cie diable i jest przyczyna twoich problemów, nie ciało, itd- jesteś bojownikiem nie tego co potrzeba i bijesz w powietrze!

Stan i spojrzyj diabłu w twarz. Daj mu wycisk za lata okradania cie od dobra, błogosławieństwa itd. a poczujesz wolność. Poczujesz radość w Duchu. Twoje uwielbienie Boga, życie z Nim wejdzie w wymiar dotąd nieosiągalny…Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!

Aby ściąć głowę Goliata w twoim życiu, nie możesz nie osadzać, opanowywać się na każdym kroku i udawać ze wszystko jest ok! Dopóki jest głowa na szyi Goliata, idziesz w problemach, depresjach, lekarzach, ludziach itd. Laluś czy politycznie poprawny żyje w celi szatana na jego lasce.

Zerwij kajdany niewoli! Rozzłość się na twoja niedole! Zacznij nienawidzić biedy! Zacznij walczyć z diabłem, jakby to był twój ostatni dech! Wejdź do jego twierdzy i zabierz co ci ukradł! Inaczej mijają lata…oszukujesz się…szukasz wymówek….Dość! Przestań! Odrośnij gonady! Przyczep zostawione w przedpokoju kościelnym lub zamknięte w zborowej szafie od 10 lat, duchowe jądra! Znienawidź bycie kastratem duchowym i kaleka/ niedojda! Nie bierz jeńców…

Amen! Amen!


Źródła:

http://time.com/3972713/detroit-satanic-statue-baphomet/

https://news.vice.com/article/the-satanic-temple-is-suing-missouri-over-its-abortion-law

http://news.yahoo.com/satanists-students-invited-protest-coachs-prayers-230518612–spt.html

http://www.kirotv.com/news/news/satanic-temple-provide-clergy-response-bremerton-p/nn9jy/

http://evangelicalfocus.com/lifetech/1097/Houston_Great_Church_of_Lucifer_opening_on_Halloween

Katolik spija resztki ze szklanki pozostawionej przez Papieża Franciszka podczas wizyty do USA

Katolik spija resztki ze szklanki pozostawionej przez Papieża Franciszka podczas wizyty do USA

Katolik spija resztki ze szklanki pozostawionej przez Papieża Franciszka podczas wizyty do USA

(pobierz pdf!)

Po tym jak papież Franciszek adresował Kongres Amerykański, zostawił szklankę z woda. Bob Brady, członek Izby Reprezentantów, podkradł się po przemowie i zabrał szklankę z resztka wody. 12Wykorzystał czas, gdy inni siedzieli zahipnotyzowani demagogiem katolickim z Watykanu i sam napił się trochę, potem podzielił się łykiem z jego zona oraz dwoma pracownikami. Na sam koniec powiedział, ze zamierza resztę wylać na czterech wnuków oraz jednoroczna wnuczkę.

Oto fetyszyzm katolicki. Tak jak wyznawcy danego guru pija nawet jego urynę, tak zaślepieni katolicy lubują się w oddawaniu czci przedmiotom. Jak nie klęczą przed posagiem, to modlą się przed obrazem. Jak nie czcza krucyfiksu, to wierzą, ze zwykła woda może im pomoc.

Niestety, w Senacie USA, aż 328% osób jest katolikami, 10% to Baptyści, 8% to Metodyści, 5% to Luteranie. Mamy także 13 % Prezbiterian, oraz 4% Episkopalnych. Jeszcze do niedawna katolicy nie mieli dużego wpływu na USA.

Franciszek kanonizował katolika- Junípero Serra, który był swego czasu Inkwizytorem oraz przyczynił się do wytrzebienia populacji Indian Amerykańskich w Kalifornii. Stad Indianie zorganizowali protest dookoła Kalifornii, a parę dni po tej niebiblijnej kanonizacji, jego posag został popisany sloganem :”Święty od ludobójstwa” (wg Washington Post )4

Niebiblijny papież wolał o ‚inkluzje i tolerancje’ oraz ONZ-towska migracje plus wyimaginowana zmianę klimatu. Obecnie otwarty został Synod odnośnie Rodziny i wola do katolików: „Katolicyzm nie może być muzeum, potrzeba otwarcia na zmianę”5 Papież chce wcielić wszystkich rozwodników i osoby, które ponownie wyszły za mąż. Wg Reuters:6

Katolicy powinni zaprzestać używania języka protekcjonalnego jak „żałość” wobec homoseksualistów i znaleźć sposoby, aby przyjąć ich jako synów i córek Kościoła”

Biskupowie wzywali do „nowej formy języka, w szczególności w mowie odnośnie homoseksualistów … Nie żałujemy homoseksualistów, ale uznajemy ich za to kim są. To są nasi synowie i córki, nasi bracia i siostry, nasi sąsiedzi i nasi koledzy „.”

Franciszek również spotkał się z pedziem i jego ciota. Jak widać desperacja ekumenizmu papieskiego sięgnie wyżyn. Oprócz włączenia każdej wiary pod jego skrzydełka, pragnie również przyłączyć każdego innego. Czyż głowa bałwochwalstwa nie mówiła ateista, ze „nie muszą wierzyć w Boga aby iść do nieba?” (The Independent). 7

Co ciekawe, ‚na papieża’ szli np. Baptyści . Jak widać dla światka religii i ekumenizmu, jest to wielkie wydarzenie. Do szaleńczego skandowania człowiekowi grzechu, dołączają inne religie. Podczas wieloreligijnego spotkania w Muzeum i Pomniku 9/11 (9/11 Memorial) dołączyli do niego hindusi, muzułmanie, sikhowie (błogosławił dziecko kobiety z religii Sikh) itd.8

Guardian podaje:

Usługa modlitewna… zgromadziła przywódców religijnych…katolicy i prawosławni, Żydzi i buddyści, hindusi i sikhowie.”9

I muzułmanie. Imam Khalid Latif, kapelan dla muzułmańskich studentów na Uniwersytecie Nowojorskim, odczytał z Koranu w języku arabskim. Dołączyła do niego dr Sarah Sayeed…która wygłosiła krótka przemowę w języku angielskim: „O allahu, jesteś pokojem, a cały pokój jest w tobie i cały pokój wraca do ciebie””

W Washington Post czytamy:

Katolicy nie zostali dopuszczani do innych miejsc kultu wcześniej. „Przed [Soborem Watykańskim II], język odnoszący się do innych chrześcijan jako” heretyków „a praktykantów innych wiar jako” niewiernych „- to był język głoszenia i katechezy”James Massa, biskup pomocniczy diecezji Brooklyn.10

Dzisiaj wielu dało się nabrać! Dzisiaj świat religii, zasilany organizacjami jak UE, ONZ wyznacza nowa religie na świecie- ekumenizm. Jakże łudzą się ci Protestanci, którzy idą w te diabelne sidła. Muzycy- Hillsong Londyn, Darlene Zchech, Mate.o, Beata Bednarz, Mietek Szcześniak, TGD, Natalia Niemen, Piotr Płecha, Krzysztof Szczypuła itd. nie tylko nie służą Jezusowi ale są agentami zmiany świadomości.

Jak co roku, śpiew animowali znani artyści muzycy chrześcijańskiej (muzycy i soliści), m.in. muzycy grupy New Life M, Agnieszka Musiał, Beata Bednarz, Katarzyna Bogusz. Mate.O, Leopold Twardowski, Krzysztof Szczypuła i in. ”11

Muzycy Protestanccy i niektórzy pastorzy staja się agentami papieskimi do głoszenia apostazji! Ludzie muszą się dziś obudzić do tego co robi szatan na świecie. On chce rozbić granice, nazwać wszystko chrześcijańskie i zaprowadzić Nowy Porządek Świata.

Jezus nawołuje: wyjdźcie z nich, MOJ LUDU! Twoi liderzy prowadza cie na zatracenie…pogubiwszy się po drodze. Niektórzy z nich zaczęli w Duchu, a idą nie tylko w ciało ale i religie NEW AGE! Przyjmij prawdziwego, Biblijnego Jezusa oraz Biblijny chrzest Duchem Świętym(Dz.Ap 2 oraz 19!).

Zacznij modlić się o przebudzenie i Prawdę, która zniszczy fałsz i obnaży podstęp!

Amen!


7http://www.independent.co.uk/…/popefrancis-assures-atheists-you-don-t-have…