Kościół Zielonoświątkowy i zmiana paradygmatu cz.2 : ekumenizm

Kościół Zielonoświątkowy i Ruch Charyzmatyczny to dwa nurty które poza nielicznymi wypaczeniami trzymały się dzielnie z dala od Rzymu. W naszym pokoleniu jednak, liderzy cisną w tym kierunku.
Oficjalnie vs nie-oficjalnie.
Oficjalnie:KZ w Polsce nie należy do ekumenizmu z Rzymem. Nie-oficjalnie:Jednostki z tego kościoła (włączając biskupa i niektórych z Rady) są obecni co roku na rozmaitych imprezach gdzie spotykają się z księżmi, biorą udział w imprezach Rzymu. Od lat trwają prace jak tu pozyskać Zielonoświątkowców do papieskiego nurtu ekumenizmu. Idą do liderów i przez nich docierają dalej. Imprez w roku jest BARDZO DUŻO i każda okazja “jest dobra”. Niektórzy potajemnie mogą przyjmować mszę…
Biskup dozwolił na ekumenizm. Są więc Tygodnie Modlitw o Jedność, spotkania ekumeniczne, ekumeniczne czytania Biblii itd. Te rzeczy mają na celu oswoić się z ekumenizmem i obecnością Rzymu… a stamtąd już do Rzymu niedaleko…
Obecny biskup prowadzi KZ do Rzymu drogami nie oficjalnymi. Sam, bywalec tak wielu imprez wysyła jeden przekaz: zobaczcie- chodzę od lat i…nic mi się nie stało…
Mamy więc konspirację ekumenizmu w KZ. Nie od wczoraj ale od dekad. Czekają aż przyjdzie pokolenie otwarte na zmiany, zmiany paradygmatu.Świat idzie w tym kierunku. Każda religia się łączy. Od lat istnieją przeróżne organizacje kros-religijne, parlamenty religijne, gdzie Protestanci siedzą obok fałszywych religii, promując wartości świata…
Jeśli KZ wejdzie do ekumenizmu, zapomnijcie o zbawieniu i innych rzeczach. Zmieni się podejście do każdej rzeczy…Szyld: Zielonoświątkowy będzie tylko nominalną naklejką na drzwiach…wszystko poza tym zmieni się na anty- Zielonoświątkowe…
Zmienia się klimat w zborach. Świat bije drzwiami i oknami. Zamieniami paradygmat Bibliny na ten “rozumkowy”, “psychologiczne” podejście i to osłabia ten ruch z roku na rok. 

Pastor Brian Houston(Hillsong)- „Tak,Mam wielu przyjaciół…pedziów”

Pastor Brian Houston(Hillsong)- „Mam wielu przyjaciół, pedziów”

Brian Houston stoi na czele kościołów o wspólnej nazwie- Hillsong. Niedawno na polskich progach grali Hillsong London podczas ekumeniczno- papieskiej imprezy.

Pastor Brian napisał na swoim blogu to w co wierzy. Myślę, ze jest to charakterystyczne dla każdego kościoła który chce iść z nurtem świata i jego odchyłów. Jego artykuł pokazuje to w co wierzy:

  • Jest humanista i ma ‚szacunek’ dla fałszywych religii, zboczenia i przekonań, nawet najbardziej zgubnych. Chrześcijanin wierzy i wyznaje Biblie.
  • Krytykuje innych Chrześcijan, którzy stosują ostracyzm oraz alienacje dla zła.
  • „Nie mamy żadnego zboczeńca w pozycji autorytetu”.
  • „Świat Zachodu przesuwa się szybko w kierunku uniwersalnej legalizacji małżeństwa sromoty, jak więc ma się zachować nasz kościół…Chrześcijanie?…Myślę, ze możemy funkcjonować w takim środowisko całkiem komfortowo…
  • „Możesz przyjść, czcić Boga z nami, brać udział w życiu kościoła jako członek zboru z zapewnieniem ze należysz osobiście i jesteś zaakceptowany w naszej społeczności. Ale (to może cie poirytować) czy możesz podjąć aktywna role w przywództwie? Nie. ”
  • „Troszczę się o ludzi, i (zdecydowanie ) TAK, mam przyjaciół pedziów.

Co na to Zoe Warsaw?1

Zauważcie, ze dziś tego typu kościoły odchodzą od Biblii, by przyjąć postawę świata- humanizm, psychologia i INKLUZJA (ekumenizm) natomiast zapominają po co przyszedł Jezus.

Jezus szukał GRZESZNIKA. Nie po to aby go dodać do organizacji i pochwalić się jej liczba, ale aby dana osoba mogła zdać sobie sprawę, ze idzie droga do piekła. Zapomnianym i odrzuconym przesłaniem Jezusa jest: pokutujcie i wierzcie Ewangelii.

Jezus wzywał do zmiany postawy, stylu, filozofii i kierunku życia. Ponieważ ta Prawda jest odrzucona po wielu kościołach są ludzie, którzy polubili styl grania, osobowość lidera i kościoła ale…nigdy nie pokutowali. Jezus robił różnice między tradycja a Biblia. Stad targał włosy z Faryzeuszami.

Świat nazywał Jezusa rożnymi epitetami. Jezus nigdy nie głosił szacunku dla fałszywych dróg ani grzechu. Jezus wzywa grzesznika do UPAMIETANIA a to oznacza ZMIANE. Odrzucenie jednej drogi (która wiedzie na zatracenie i przyjecie Jego usprawiedliwienia ale i PISMA).

Nie przeczytasz w Biblii: Faryzeusze, szanuje wasza tradycje (ekumenizm). Zgódźmy się. Ja pójdę na takie ustępstwo, a wy dacie mi spokój. Nigdy. Czemu Jezus tak nie głosił. Ja nazywam współczesne niektóre ruchy w Protestantyzmie: Bardziej miłujący niż sam Jezus…Kwestia leży w tym, ze Jezus nigdy nie tolerował, miłował zła, grzechu a tym bardziej zboczenia…

(Mt 11:19, Lk 7:34) pokazują, ze SWIAT nazywał Jezusa obżartuchem, pijokiem, przyjacielem celników i grzeszków. W innych wersetach znajdziesz inne epitety: opętany, wielki prorok, Eliasz itd. Ile z tych było prawdziwe?

Jezus głosił Ewangelie ludziom w grzechu, ale nigdy nie był propagatorem ich stylów życia! Ludzie opuszczali ich zgubne drogi- prostytutki zostawiały burdele, celnicy porzucali lichwę, z Marii Magdaleny wyrzucił demony (po jej nawróceniu), które prowadziły ja w ten styl życia. Jakże Jezus zatem miałby go bronic? Obrona herezji, zła, pedalstwa oznaczałaby, ze Jezus przyszedł współpracować z szatanem!

Pisze w Biblii, ze Jezus był pijakiem i alkoholikiem/ zlopem i jeśli byłaby to prawda, to nieprawdziwe byłoby stwierdzenie, ze był bez grzechy. Każda osoba usługująca w uwolnieniu potwierdzi, ze te drogi otwierają ludzi na demony alkoholizmu i obżarstwa!

Kiedy z kościoła znika świętość życia, doktryna, itd. to wtedy ląduje on na mieliźnie. Jezus wskazuje na Jana Chrzciciela:

Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. (32) Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. ”(Ew. Mateusza 21 )

A jak głosił Jan?

(1) W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, (2) za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. (3) I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, (4) jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego. (5) Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. (6) I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. (7) Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? (8) Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. (9) A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. (10) I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? (11) A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. (12) Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? (13) On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. (14) Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. (15) Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, (16) sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (17) W ręku Jego(Jezusa) jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. (18) Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. ”

Celem podstawowym przyjścia Jezusa jest wyratowanie cie z ognia piekła, gdzie zdarzasz niechybnie bez Niego! Twój grzech wiedzie cie do piekła!

Co to są owoce godne opamiętania? To znaczy, ze kradłeś, ale kraść przestałeś, bo krew Jezusa obmyła cie z grzechy i pokutowałeś! To znaczy, ze byleś w fałszywych religiach, ale uwierzyłeś Jezusowi i…porzuciłeś fałsz! Nie dodałeś Jezusa do panteonu demonów!

To znaczy- byleś w nieczystości, ale krew cie obmyła, gdy pokutowałeś bezpośrednio przez Jezusem i… nie żyjesz tak więcej! Jakże te nauki są obce dzisiejszym ruchom…

Aby człowiek przyszedł do Jezusa potrzebujesz pokazać mu przyczynę! Wielu może do dziś pyta: a z czego mam pokutować? Stad ekumenizm może prosperować. Stad kościół pozostaje nieczuły, gdy świat zalewa społeczeństwo wciąż nowym typem obrzydliwości!

Jan ograbiał i wykopywał kule wymówek spośród jego słuchaczy. Oni tam stali ze swoim sercem, grzechem i złymi drogami. Jego ewangelia była jasna i klarowna. Nie było niedomówień.

Jezus wolał: Idź i nie grzesz więcej! Nie mówił: przyjdź pomimo swojego grzechu, uczynimy ci mila atmosferę abyś taki pozostał! Zapiszemy cie do dużego kościoła i będziesz tam grał uwielbienie!

Jezus przyszedł, by ludzie pokutowali. Zwiastował rok laski, ale i dzień Pomsty. Paweł mówił o woni Chrystusa, dla jednych- ku życiu- dla innych, którzy idą szeroka droga i w naukach świata- o woni ku śmierci.

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. (7) Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, (8) ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. ”1 List Piotra 2

Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi; (15) zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni; (16) dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? (17) Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. ”2 list do Koryntian 2

W Pierwszym Kościele ludzie nie przyłączali się dla zabawy. Oni znali cenę. Współczesnemu światu oferuje się Ewangelie, która nigdy nie wyprowadza z grzechu, w której pomija się i jest to zgorszeniem- potrzeba ponownego narodzenia z Ducha (Dz.Ap 2 i 19), gdzie Pismo zastąpione jest tradycja, naukami ‚czucia’, czy tez psychologia i zalewaniem ludzi ‚uczuciami’…

Jan Chrzciciel, Pan Jezus czy Paweł nie czuli się komfortowo i gromili zboczenie. Jezus mówił w Objawieniu: na zewnątrz są psy. Paweł poświecił większość 1 rozdziału Listu do Rzymian na te tematy.

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy (pedały), (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.1 list do Koryntian 6

Paweł atakował sromotę jako przeciwna naturze (wynaturzenie) i przeciwne Bogu, obrzydliwe. Paweł mówi, ze trwający w grzechach nigdy nieba nie zobaczą. Nie ma ani słowa miłości dla zła! Jezus nawoływał grzesznika do porzucenia grzechu. Dziś ruch tego świata- ekumenizm- wprowadza inkluzje,uniwersalizm i pomaga ich zatracić w piekle.

Pokutuj i wierz Biblii. Jezus szuka grzesznika aby porzucił grzech!Ofiara Chrystusa może obmyć z każdego grzechu. Bóg nie czuje się komfortowo z twoim odstępstwem. Grzech cie zabija i wynaturza. W niebie nie ma grzeszników. Chwytaj się ofiary Chrystusa zanim nie będzie za późno!

Amen!

Źródło:

http://hillsong.com/collected/blog/2015/08/do-i-love-gay-people/#.VcYJE7UgeU4