Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

czyli próba wprowadzenia ateistycznego satanizmu do mainstream

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

(Pobierz pdf!)

‚Widzialny’ kościół szatana został założony w Ameryce w roku 1966 przez Antona Szandora LaVeya.(1930- 1997 r.) Gdybym miał porównać, czym jest ten kościół to może przyrównał bym go do ‚umiarkowanego Islamu’ zalewającego Europe i Amerykę. Innym dobrym porównaniem byłby ruch ekumeniczny, którego celem jest przyprowadzić wszystkich do ich założyciela, katolicyzmu.

Obecnym liderem kościoła szatana w USA jest Magus Peter H. Gilmore (ur w 1958 r.). Inna grupa satanistów, która wychyla się ostatnio jest Satanic Temple (Świątynia Szatana), której liderem jest Doug Mesner(Lucien Greaves).

Jex Blackmore, krajowa rzeczniczka satanistycznej świątyni i szefowa oddziału w Detroit zorganizowała odsłonięcie rzeźby Baphometa. Lucien Greaves twierdzi, ze prawo odnośnie aborcji jest złe. Świątynia Szatana pozywa gubernatora Missouri wraz z prokuratorami generalnymi odnośnie obecnego prawa aborcji wymagającego aby kobiety czekały (aż) 72 godziny.

Świątynia Szatana zorganizowała również ‚różową msze’ na grobie żony sp Freda Phelpsa- Catherine Idalette Johnston. Ten rytuał miał pośmiertnie ukarać Kościół Westboro, poprzez zamienienie jej zmarłego ducha w …lesbijkę. Strona Świątyni podaje:”rytualna ceremonia znana tylko kilku wybranym o nazwie „Różowa Msza.”

Niedawno wylali trenera, Joe Kennedy, ponieważ modlił się podczas gier, pomimo zakazu. Lilith Starr, głowa oddziału Świątyni Szatana w Seattle, chce zorganizować inwokacje do szatana podczas gry.

Tak jak zorganizowanie formalnej i legalnej struktury Kościoła Szatana było ‚historyczne’ i pociągnęło za sobą innych jak chociażby wymieniona Świątynia Szatana, teraz z podziemi wylaniaja się Lucyferianie.

„Większy Kościół Lucyfera”(GCOL) z Teksasu zamierza otworzyć ‚historyczny kościół’ podczas nadchodzącego święta czarownic Halloween. Założycielem tej organizacji, która promuje filozofie lucyferianizmu dla publiki, jest kapłan Lucifer Ina Etuti Asbu. Inne osoby stojące za ta organizacja to Michael W. Ford, Jacob No(były Mormon), czy Etu Malku( posiadający tez stopień Hierophanta V-stopnia zakonu „Herald Świtu”, Mag III-stopnia w Ordo Lucifer (Zakon Lucyfera)).

Ten kościół ma branże w Kanadzie (Jeremy Crow ), i USA.

Michael W. Ford (ksywa Akhtya Dahak – od węża Apepa, czyli ucieleśnionego chaosu(Isfet) w starożytnym Egipcie) założył black metalowa grupę Black Funeral, założyciel Zakonu Fosforosa, Kościoła Ahrimana(Perski)/ Angra Mainyu(język awestyjski)(destrukcyjny duch ) oraz autor wielu książek na tematy doktryny lucyferianizmu jak:

 • Biblia Przeciwnika

 • Lucyferianska Goecja

 • Liber HVHI: Magia Przeciwnika

 • Adamu – Tantra Lucyfera i Magia Seksualna

 • Akhkharu: wampiryczna magia

 • Necrominon – egipska setianska magia

Niektórzy lucyferianie czerpią z mitycznych bestii mitologicznych związanych ze złem, ciemnością i chaosem jak:

 • Apep/ Apopis (Egipt)

 • Jörmungandr(Skandynawia)

 • Illuyanka(Hetyci)

 • Têmtum/ Lewiatan(Kanaan)

 • Vritra(Hinduizm)

 • Tyfon(Grecja)

 • Set (swtḫ )

 • Ahreman(hlmn – Persja)

 • Tannin

Te ucieleśnienia zła są obiektem dzisiejszych rytuałów. Stad nazwy jak: Świątynia Seta, Tunele Tyfona itd. Tak jak Jezus mówił:

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. ”Ew. Jana 3

Jak widać z powyższych, szatan wie, ze czasu ma mało, stad w czasach ostatecznych chce uwolnić z podziemia wszelkie zło. Przez promowanie ‚ateistycznego’ kościoła szatana chce przyciągnąć publikę, by potem popchnąć ich do ‚teistycznego’. Kolejnym krokiem jest ‚podziemie’.

Zaczyna się od kwestionowania Pisma. Potem przychodzi doktryna o ‚równości, tolerancji i szacunku’. Następnie pojawiają się organizacje jak sataniści czy lucyferianie. Kto jednak wyrobił dla nich grunt i przygotował umysły ludzi? Wyznawcy ateizmu, lewica religijna, Libertarianie. To oni głosili długo wcześniej doktryny o aborcji, zboczeńcach, ataku na wszystko co przypomina Boga, itd.

W Ameryce zaczęło się od usuwania symboli z Dziesięcioma Przykazań, potem pod młotek lewicy poszła modlitwa, następnie Biblia ze szkol. Jeśli usuniesz Prawdę (nie tradycje jak jest to w Polsce) to nie ma NIC INNEGO. W pustkę wkracza zło i anty-Biblijne wartości.

Usuń męża jako głowę domu, co masz-? Kobietę- feministkę, Jezebel. Usuń normalność, a w pustkę wejdzie nienormalność. Usuń nadnaturalność i Prawdę z Protestantyzmu i co otrzymujesz? Ekumenizm, religie bez mocy, intelektualizm niepoparty mocą Ducha Świętego. Usuń Pentekostalizm i Charyzmatycyzm i co masz? Tradycja, ludzka praca, człowiek w centrum, rozum, racjonalizm czyli…Baptyści, Metodyści, Luteranie.

Usuń normalne związki, wypacz wierność, małżeństwo, dobro i zło, i co otrzymujesz? Nienormalność, cudzołóstwo, bandę nie tylko rozwodników ale i masowych i bezczelnych ponownie wychodzących za mąż!

Usuń ochronę życia. Co wchodzi w pustkę? Masowa aborcja, przynosząca monetarne korzyści dla lekarzy, dostawców itd. Tworzy się cały rynek zła. Dostawca- odbiorca, nabywca- sprzedawca, państwo otrzymuje procent.

Teraz, jeśli przechodzą rozwody, aborcje, zboczeńcy i ‚świadomość’ ludzi jest zmanipulowana przez działanie złych duchów, uwalnianych przez liczne rytuały…jak daleko jesteśmy od ordynacji zboczenia za pulpitami? Jak daleko jesteśmy od ordynowania czy nawet zastąpienia pastorów- kobietami pastorami a biskupów- kobietami biskupami. Wreszcie, skoro walczycie o ‚tolerancje, równość i szacunek’, kto zabroni aby powstał kościół szatana czy lucyfera z legalnie zarejestrowanym budynkiem, kapłanami z ważnymi ‚świeceniami’ oraz ich brania udziału w życiu społeczeństwa? (kościół szatana w Ameryce ma kapelanów, którzy odwiedzają wiezienia, wojsko itd.!)

Powiesz- niedorzeczne?!!Odpowiedz mi: na jakiej podstawie, jest niedorzeczne? Walczyłeś o ‚równość, tolerancje, szacunek’ ekumeniczny…wywalczyłeś drogę i satanistom!Głosiłeś- to moralizowanie? Diabeł mówił: doskonale! Wprowadzimy ‚nowa moralność’, gdyż ‚za stara nikt nie stoi’, nawet ewangeliści i pastorzy boja się jej jak ognia! O byleby mnie ‚osadzającym’ czy ‚religijnym’ nie nazwali. Gdzie Prawda się chwieje, tam relatywizm, ‚nowa’ moralność i ‚nowe idee’ się plenia…Odrzuć Pismo, a następuje powrót (który jest często nazywany cywilizacja, postępem) do pogaństwa. Stad dziś sataniści i lucyferianie walczą i robią rytuały by ludzkość przyjęła ich ‚moralność’. Aborcja, homo, ekumenia to hymn na ich ustach. Oni tylko poprowadzić chcą to ‚troszeczkę dalej’…

Popatrz, czytelniku, czy ty nie jesteś naczyniem rozpowszechniania tych ‚innowacji’. Gdy milczysz, mówisz tak. Gdy widzisz fale ekumenizmu zalewającą Protestantyzm i siedzisz na trybunach…cicho…i bierzesz w tym udział…zgadnij….kogo reprezentujesz. Zbyt długo mówią nam aby Biblie zachować dla siebie! Ja wołam do twojej duszy- nie możesz być Protestantem jeśli nie stoisz i wierzysz, głosisz

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!” AntyEkumenia

tego co Jezus! Zapomnij o wielkich ewangelistach i otrząśnij się z amoku! Czy kiedykolwiek ktoś wywalczył wojnę, siedząc w okopach i mówiąc: ja jestem przeciwko…ale nie osadzam?

Stad nie możesz być Protestantem, jeśli nie wierzysz w Słowo! Nie możesz być nim, jeśli nie stoisz przeciwko aborcji, religii zboczenia i zniszczenia płci pochodzącej z New Age’owskiej Unii Europejskiej! Zapomnij! Jeśli nie masz Chrześcijaństwa jak z Dz. Apostolskich to poruszasz się tylko w sprytnym ku twojej i innych zwiedzeniu!

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!

Pokutuj dziś i wierz w Ewangelie! Zatrzymując zwiedzenie i głupotę w swoim życiu, zatrzymasz ja w życiu innych! Przyjmij Jezusa jako swojego Pana I Króla! Odrzuć ciemność jeśli chcesz mieć zwycięstwo nad grzechem, nałogami i atakami diabla. Wbrew ekumenicznej i politycznie poprawnej ‚teologii’- wciąż nie możesz mieć zwycięstwa czy nawet walczyć z czymś co kochasz i uwielbiasz! Nienawiść do zła, diabla, demonów, grzechu, fałszu jest początkiem wolności! Dopóki kochasz grzech, będziesz jego wyznawca. Dopóki boisz się spojrzeń ludzi, nie możesz głosić Prawdy w mocy! Dopóki boisz się diabla i walki duchowej, uwolnienia, musisz żyć jak wiezień, jeniec na plantacji diabla!Dopóki nie zobaczysz skutków nie osadzania, nie możesz skutecznie walczyć w tej walce zwanej życiem! Dopóki nie zobaczysz,ze atakuje cie diable i jest przyczyna twoich problemów, nie ciało, itd- jesteś bojownikiem nie tego co potrzeba i bijesz w powietrze!

Stan i spojrzyj diabłu w twarz. Daj mu wycisk za lata okradania cie od dobra, błogosławieństwa itd. a poczujesz wolność. Poczujesz radość w Duchu. Twoje uwielbienie Boga, życie z Nim wejdzie w wymiar dotąd nieosiągalny…Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!

Aby ściąć głowę Goliata w twoim życiu, nie możesz nie osadzać, opanowywać się na każdym kroku i udawać ze wszystko jest ok! Dopóki jest głowa na szyi Goliata, idziesz w problemach, depresjach, lekarzach, ludziach itd. Laluś czy politycznie poprawny żyje w celi szatana na jego lasce.

Zerwij kajdany niewoli! Rozzłość się na twoja niedole! Zacznij nienawidzić biedy! Zacznij walczyć z diabłem, jakby to był twój ostatni dech! Wejdź do jego twierdzy i zabierz co ci ukradł! Inaczej mijają lata…oszukujesz się…szukasz wymówek….Dość! Przestań! Odrośnij gonady! Przyczep zostawione w przedpokoju kościelnym lub zamknięte w zborowej szafie od 10 lat, duchowe jądra! Znienawidź bycie kastratem duchowym i kaleka/ niedojda! Nie bierz jeńców…

Amen! Amen!


Źródła:

http://time.com/3972713/detroit-satanic-statue-baphomet/

https://news.vice.com/article/the-satanic-temple-is-suing-missouri-over-its-abortion-law

http://news.yahoo.com/satanists-students-invited-protest-coachs-prayers-230518612–spt.html

http://www.kirotv.com/news/news/satanic-temple-provide-clergy-response-bremerton-p/nn9jy/

http://evangelicalfocus.com/lifetech/1097/Houston_Great_Church_of_Lucifer_opening_on_Halloween

Tysiące Amerykanów protestuje ‚kliniki’ aborcyjnego molocha- Planned Parenthood w Ameryce

Tysiące Amerykanów protestuje ‚kliniki’ aborcyjnego molocha- Planned Parenthood w Ameryce

Ty zaiste w nocy masz nerki moje; okryłeś mię w żywocie matki mojej. (14) Wysławiam cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a dusza moja zna je wybornie. (15) Nie zataiła się żadna kość moja przed tobą, chociażem był uczyniony w skrytości, i misternie złożony w niskościach ziemi.„Psalm 139

Tysiące Amerykanów protestuje ‚kliniki’ aborcyjnego molocha- Planned Parenthood w Ameryce

(Pobierz pdf!)

Nawet dla wielce ekumenicznej i pobłażliwej dla grzechu Ameryki, ostatnie rewelacje okazały się dla nich zbyt wiele. Niesamowitym praniem mózgu w Ameryce i nie tylko, jest nazywaniem uboju nienarodzonych dzieci- nie tylko aborcja, ale miejsca uboju- organizacjami zdrowia.

Od lat 70′ po dziś dzień, istnieje inny, cichy i zagłuszany holokaust- mord na nienarodzonych. The Center for Medical Progress dokonało wspaniałego dzielą pokazania ukrytych praktyk sprzedaży ubitych płodów ludzkich, z których Planned Parenthood czerpie niesamowite korzyści.

Protesty maja na celu wymusić na Rządzie Ameryki, aby zaprzestała fundowania tej organizacji. Zauważmy, ze ci, którzy nakręcili te nagrania, jak i protestujący są ‚ekstremistami’ w oczach fabryki aborcji! PP zarzuca także, ze te nagrania są ‚bardzo okrojone’, sugerując ‚wzięcie ich wypowiedzi zdała od kontekstu’.

Washington Post podaje, ze demonstracje miały miejsce przed ok 320 klinikami w całych Stanach Zjednoczonych. I znowu, PP twierdzi, ze ma to na celu ‚zastraszanie pacjentów’ z dala od naszych centrów zdrowia (które są non- profit).

Obama natomiast, jest bardzo zadowolony z molocha. Na tzw Gali Planned Parenthood w 2013 r. chwalił i opiewał tego typu organizacje i jej ‚szlachetna działalność’:1

Niesamowici doktorzy, pielęgniarki, zwolennicy i załoga, którzy pracują bez przestanku aby drzwi centrów zdrowia (PP) stały szeroko otwarte…Jedna na piec kobiet w tym kraju (USA)zwróciła się do PP ‚o pomoc’…Wiec w każdym Stanie są historie jak te- życie, które uratowaliście, kobiety, którym daliście uprawnienia oraz rodziny, które wzmocniliście…Chce abyście tez wiedzieli, ze macie Prezydenta (fałszywego- urodzony w Kenii), który zamierza iść z wami walcząc o każdy punkt na tej drodze. Dziękuje, Planned Parenthood. Bóg wam błogosławi. Niech Bóg błogosławi Amerykę! ”ze strony Białego Domu.

‚Czynienie dobra’,’Gala świętująca 70 mln zabójstw’,’Chwała dla pracowników reżimu molocha’,’nazywanie zabijania nienarodzonych- aborcja’,’polityczna poprawność’,’manipulacja emocjonalna nieuświadomionych obywateli’,’walka psychologiczna poprzez nazywanie oponentów- ekstremistami’,’wywoływanie sztucznego poczucia wstydu’ itd.

Oto manipulacja 21 wieku. Oto rodzący się nienormalny reżim pod bandera Unii Europejskiej, ONZ i generalnie- globalizmu.

Parady pedałowa przeprowadzane są w dokładnie ten sam sposób. Pochwala odrażających praktyk, marketing z udziałem znanych twarzy, uśmiechających się i rozkoszujących zapachem kupska. Jeden Uniwerek w Ameryce przesuwa propagandę pedałowa do granic.

Demony homoseksualizmu tworzą światowa kulturę, która jest finansowana przez miliony dolarów, która chcą wpychać na sile tam gdzie są normalni.

W języku angielskim she (oznacza ona- kobieta), he(oznacza on, mężczyzna), oraz it (to- w odniesieniu do rzeczy martwych, zwierząt) wyznaczają jasny podział na kobietę, mężczyznę i obiekt martwy. Wyznacza to płeć o której mówisz. I tak było do dnia dzisiejszego. Infiltracja pedałowa ma miejsce tez w światku akademickim, szkol itd. Chcą robić toalety dla osób, które są ‚między tymi płciami’. Diabeł wynalazł masę określeń aby wbijać do głów jego oszustwo. ‚Neutralne płciowo’ toalety i znaki zaczynają pojawiać się na zachodzie. Ludzie buntują się, bo nie chcą aby ciota w sukience wchodziła i lala do damskiej toalety. Na takich tolaletach pojawia się trzeci znak- figurka z polowa mężczyzny i polowa kobiety z widoczna sukienka.

Uniwersytet w Tenessee postanowił aby wprowadzić określenia jak : ze, hir, zir, xe, xem i xyr. Oto taktyka ataku na płeć.2 3To jest gorsze niż chińskie techniki prania mózgu!

Niedługo pastorzy w zborach będą musieli prowadzić klasy na temat odprogramowania wierzących od globalistycznej kontroli umysłu!

Hir oznacza połączenie slow his i her (jego, jej). Inna forma to hirself.

Ze (he i she)

Xe (xyrself)

wtkr.com

Pojawiają się tez glosy, ze słowa jak: chłopak, dziewczynka czy mąż, zona, są słowami, które są ‚pełne nienawiści’ i ‚krzywdzące’ dla ciotek w szmatkach matki. W 2014 r. w Nebrasce w sieci szkol o nazwie Lincoln Public Schools zakazali używania ‚boy’,’girl’ (chłopak, dziewczynka) proponując zamiast tego określenie ‚purple penguins’(purpurowe pingwiny).4

Rzeźnia Planned Parenthood dystrybuuje tez ulotkę nauczająca ‚edukacji seksualnej’ z obrazkiem z pedalskim pierniczkiem- tzw genderbread person. (Gra słów- Gingerbread man oznacza pierniczkowego człowieka)5

Popatrzcie na metody kontroli umysłu– aby kojarzyć piernik z takimi obrzydliwościami. Podobnie robi ruch pedałowy, z użyciem symbolu tęczy. Co wymyśla dla re-edukacji społeczeństwa w kierunku normalizacji pedofilii? Edukacja tego typu chroni demony perwersji i chce aby dzieci takie się stały! Jesteś pod masowa kontrola umysłu z Unii Europejskiej!

„Bronisław Komorowski zauważył również, że „Polacy należą do społeczeństw zachowujących wysoki poziom euroentuzjazmu” dodając, że jednym ze źródeł tego zjawiska jest przekonanie, że elementem bezpieczeństwa międzynarodowego jest udział w projektach UE i NATO. – Nie napinajmy strun, napędzając siły w poszczególnych krajach Europy przeciwnym wyznawanym wartościom – zaapelował. – W Polsce jeszcze nie ma środowisk ekstremistycznie nastawionych do UE. Podkreślam –  jeszcze – w przyszłości pewnie będziemy musieli zmierzyć się z siłami kwestionującymi integrację europejską – ostrzegł. Jego zdaniem należy wykorzystać, to co jest źródłem atrakcyjności nowej części Europy i krajów spoza UE. „Onet.pl

„EDUKACJA W czwartek w jednej z pomorskich szkół podstawowych nie odbył się uroczyście zapowiadany „Dzień zmiany płci”. Tylko dzięki interwencji rodziców oraz radnych po decyzji wójta nie doszło do dziecięcych przebieranek. ”http://gpcodziennie.pl

Rządy świata powoli przygotowują się na masowe protesty!

Polityczna poprawność, ‚prawa człowieka’, ekumenizm, ‚Unijna edukacja seksualna’ to narzędzia Elity dla zniszczenia społeczeństwa w ofierze dla Lucyfera. To niszczenie normalności, granic między płciami, granic między naukami Pisma a herezjami, to psychologiczna manipulacja aby urobić cie przez fałsz!

Jedynie Biblia jest dziś opowiedzia na ten szatański plan ‚eksternalizacji hierarchii’ oraz wdrożenia zasad okultyzmu do codzienności życia! Jezus Chrystus przyszedł by wybaczyć grzechy, by z nienormalnego uczynić normalnym, by ze zwiedzonego uczynić tego, który poznał Prawdę. Bóg stworzył osobno mężczyznę i kobietę. Nie ma nic pośrodku. Bo Ty stworzyłeś nerki moje,Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. (14) Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie. (15) Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą,Choć powstawałem w ukryciu,Utkany w głębiach ziemi. Psalm 139.

Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wyznaj mu grzechy. Przyjmij wybaczenie. Pros o chrzest w Duchu Swietym. Amen!


Źródła:

http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/08/22/thousands-protest-outside-planned-parenthood-clinics-around-the-country/

http://www.reuters.com/article/2015/08/22/us-usa-abortion-protests-idUSKCN0QR0UG20150822

Transkrypty nagrań wideo (po angielsku!):

1. Lunch meeting with Dr. Deborah Nucatola, Senior Director of Medical Services, Planned Parenthood Federation of America

2. Second Planned Parenthood Senior Executive Haggles Over Baby Parts Prices, Changes Abortion Methods

3. Planned Parenthood VP Says Fetuses May Come Out Intact, Agrees Payments Specific to the Specimen

4. Intact Fetuses “Just a Matter of Line Items” at Planned Parenthood TX Mega-Center

5. Dinner meeting with Planned Parenthood Baby Parts Partner StemExpress, LLC