Zielonoświątkowy Bóg czyli Pastor oraz lekarz

pytanie

Czy “znam Boga“ ponieważ mój pastor mi go reprezentuje? Jak daleko nauka o ”liderstwie“ obdarła mnie z Pisma i prawdziwej relacji z Biblijnym, Protestanckim Jezusem? Czy jeśli pastor żyje i głosi przeciwko Pismu to ja wciąż mogę mówić o podążaniu ”za Jezusem“? Czy widząc pastora- widzę jednocześnie Boga?

 

Ile z mojego życia jest Biblijne i od Ducha? Ile z mojego życia wypływa z żywej relacji z Bogiem, Jezusem i prowadzeniem Ducha Świętego? Ile z wiary w działającego cuda Jezusa? Czy moje życie to decyzje, drogi i myślenie zaprogramowane przez pastora, a ja mówię: oto Bóg mówi?

 

Pan moim lekarzem czy lekarz moim lekarzem? Słyszę głos Ducha czy pastor pełni jego rolę zastępując Jego głos – głosem racjonalizmu i rozumu? Kto jest moim prawdziwym Bogiem?

Polski Pastor Zielonoświątkowy na modlitwie za zmarłych podczas spotkania między religiami na cmentarzu…

Polski Pastor Zielonoświątkowy na modlitwie za zmarłych podczas spotkania między religiami na cmentarzu…

mrok w Polsce

Modlitwa między-religiami na cmentarzu w Gdańsku

…i każdy wołał do swojego bogaKsięga Jonasza 1

Prawdziwy i początkowy wymiar ekumenizmu coraz bardziej nabiera kształtów w Polsce. Ekumenia obejmuje każdego, obojętnie w co wierzy i jest swoistym rodzajem ”kultu jedności, nie ważne co“.

Mamy mały Babilon na ziemi Polskiej. Brakuje jeszcze dziada i baby i do unii ”jedności“ nie wcisnęli jeszcze scjentologii, Świadków Jehowy czy Latającego Potwora Spaghetti…

Po raz dwudziesty któryś ”w intencji zmarłych“ modlą się Muzułmanie, Judaiści, katolicy, Luteranie, Adwentyści, Prawosłani, Metodyści oraz przedstawiciel Kościoła Zielonoświątkowego —Tomasz Ropiejko….

”1 listopada w modlitwie wzięli udział przedstawiciele kilkunastu związków wyznaniowych. Wspólnie modlili się za tych, którzy dawniej żyli i spoczęli na gdańskiej ziemi.“ Wyborcza.pl

Co Kościół Zielonoświątkowy szuka w modlitwach za zmarłych? Marcin Luter w przeddzień 1 Listopada wywiesił 95 Tez w których ganił niebiblijne nauki czyścca oraz odpusty. Jak więc pogodzić te rzeczy? Czy nie jest to istna prowokacja?

Jak daleko ”ekumeniczni“ pastorzy w KZ się zapuszczą i na jakie ustępstwo Pisma pójdą aby niezbawiony świat i jego religie w ”końcu ich uznali“? Przejęli ”Święto Reformacji“ a teraz tego typu zwiedzenie wdziera się w szeregi KZ w Polsce!

KZ w Gdańsku ”ropieje“! Może odpusty pastor Ropiejko zacznie sprzedawać jak Jan Tetzel? Co pomoże zmarłym modlitwa w ich ”intencji“ albo do nich? Jest to nekromancja! 

Obserwujemy postępującą ”katolizację“ Richu Zielonoświątkowego w Polsce! I coraz dalej od Biblii, a coraz bliżej religiom świata. Katolicyzm wierzy w nieprawdziwe nauki o czyśccu i zbiera forsę aby zmarłych wykupić pomimo, że ich los dawno jest zapieczętowany! 

Islam nie przewiduje niczego dla ”niewiernych“ – o co więc się modlić? Luter, Wesley i cała ekipa z Azusa Street ”obracają się w grobie“…

Każdy woła do własnego pojęcia ”boga“ wyznając własne niebiblijne filozofie…ale czy: liczy się racja i Pismo, a może relacja?Kto zna dziś prawdziwego Boga, cóż nikt już nie wie…”to nie istotne”…nikt już nie rozeznaje…Oto ekumeniczny bóg: może nim być nawet ten ze spagetti…

 

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/tym-co-imion-nie-maja-modlitwa-ekumeniczna-na-cmentarzu-nieistniejacych-cmentarzy,a,157904

 

Członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego Arkadiusz Krzywodajć śpiewa Bogurodzicę

Pastor Krzywodajć jak widać przygotowuje „nową” generację utracjuszy i heretyków, którym śpiesznie by porzucić Biblię, KZ i Ducha, a napoić się winem bałwochwalstwa. Przypomnijmy, że ów pastor brał udział w imprezach katolickich z Jezuitami…

Jak by ktoś kłócił się, że „Bogurodzica” to kolejny Zielonoświątkowy hymn czy pieśn, polecam postudiować jej tekst.

Niech każdy Zielony wyśle do znajomych zanim ściągną to nagranie!!! 

Inne:

IHOP wraz z Jezuitami na konferencji „24/7 Serce Dawida” i “Strefie Zero 2018”

Profil pastora Arkadiusza w NRK:

http://kz.pl/kzw/nrk/

 

Ponad 50% Naczelnej Rady Kościoła zielonoświątkowego bierze udział w ekumeniźmie z katolikami w 2018 roku

Biskup Marek Kamiński

Pastor Arkadiusz Krzywodajć


Pastor Piotr Karaś

Skąd wiedzieć czy dany pastor jest w zwiedzeniu?

Jak rozpoznać, ze dany pastor jest w zwiedzeniu? Zadaj sobie te pytania:

 1. Czy pastor trzyma się Biblijnych doktryn?

 2. Czy pastor obiecuje co roku aby zostać „mimo wszystko”?

 3. Czy zbór idzie w większe przebudzenie czy zwiedzenie?

 4. Czy obecne są znaki i cuda regularnie?

 5. Czy pastor spotyka się regularnie na ekumenizmie z katolikami i ekumenikami z Polskiej Rady Ekumenicznej?

 6. Czy twoje „Chrześcijaństwo” uzależnione jest od tego jedynego zboru?

 7. Czy pojawia się więcej i więcej rozwodów i pastor to akceptuje?

 8. Czy uwalniają tam od demonów?

 9. Czy pastor spędza czas i zamiast głosić kazanie, próbuje ci wmawiać jaka to on ma role, i jak nie możesz nic krytykować?

 10. Czy pastor głosił, ze jak nie jesteś w zborze- to tracisz zbawienie?

 11. Czy pastor otwiera zbór dla ekumenizmu?

 12. Czy odwiedził was ksiądz i „głosił o Jezusie”!

 13. Czy pastor zmienił się przez ostatnie lata?

 14. Czy poznajesz tam Boga i pastor chce widzieć wzrost w TWOIM życiu, czy raczej jesteś kolejnym trybikiem w machinie jego własnego królestwa?

Zielonoświątkowy pastor z Brazylii:Obraz z katolickim Jezusem to Chupakabra

Pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Rzeki Wody Żywej” (Rios de Águas Vivas), Luiz Lourenço obala twierdzenie katolickiego księdza, iż ‚Bóg mówi przez obrazy’.

„Istnieje 437 tekstów w Biblii przeciwko tej pladze bałwanów, które są demonami. Biblia jest jasna w tej sprawie, ale ludzie lubią demony i stad mamy plagę w …stanie Paraiba ”

W spontanicznym kazaniu potępia obrazy Jezusa, przyrównując je do postaci Chupacabry.